ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ


ΕΙΣ ΔΙΑ

ώ Ζεύ, πάτερ Ζεύ, σόν μέν ουρανού κράτος, 
σύ δ' έργ' επ' ανθρώπων οράις 
λεωργά καί θεμιστά, σοί δέ θηρίων 
ύβρις τε καί δίκη μέλει. 

Επιστροφή στα περιεχόμενα