ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΛΑΚΩΝΙΚΑ - ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ


ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΣΤΡΑΤΕΙΑΣ, | ΟΛΙΓΟΙΣ ΟΥΣΙ ΤΟΙΣ ΛΑΚΕ-
ΔΑΙΜΟΝΙΟΙΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΣ, ΕΛΕΓΞΑΙ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ
ΑΥΤΩΝ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΑΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΚΑΘ-
ΙΣΑΙ ΜΕΤ' ΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑΜΕΜΙΓΜΕΝΟΥΣ, ΙΔΙΑ ΔΕ ΤΟΥΣ ΛΑΚΕ-
ΔΑΙΜΟΝΙΟΥΣ ΕΦ' ΕΑΥΤΩΝ: ΕΙΤΑ ΕΚΗΡΥΤΤΕ ΤΟΥΣ ΚΕΡΑΜΕΙΣ
ΑΝΙΣΤΑΣΘΑΙ ΠΡΩΤΟΥΣ, ΩΣ Δ' ΑΝΕΣΤΗΣΑΝ ΟΥΤΟΙ, ΔΕΥΤΕΡΟΥΣ
ΕΚΗΡΥΤΤΕ ΤΟΥΣ ΧΑΛΚΕΙΣ, ΕΙΤΑ ΤΕΚΤΟΝΑΣ ΕΦΕΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟ-
ΜΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΚΑΣΤΗΝ. ΠΑΝΤΕΣ ΟΥΝ ΟΛΙΓΟΥ
ΔΕΙΝ ΑΝΕΣΤΗΣΑΝ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ, ΤΩΝ ΔΕ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΟΥ-
ΔΕΙΣ: ΑΠΕΙΡΗΤΟ ΓΑΡ ΑΥΤΟΙΣ ΤΕΧΝΗΝ ΕΡΓΑΖΕΣΘΑΙ Η ΜΑΝΘΑ-
ΝΕΙΝ ΒΑΝΑΥΣΟΝ. ΟΥΤΩ ΔΗ ΓΑΛΑΣΑΣ Ο ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ "ΟΡΑΤΕ"
  ΕΙΠΕΝ "Ω ΑΝΔΡΕΣ, ΟΣΩ ΠΛΕΙΟΝΑΣ ΥΜΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΣ ΕΚΠΕΜ-
ΠΟΜΕΝ ΗΜΕΙΣ;"
ΕΝ ΔΕ ΤΗ ΠΕΡΙ ΛΕΥΚΤΡΑ ΜΑΧΗ ΠΟΛΛΩΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟ-
ΝΙΩΝ ΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΤΩΝ ΤΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΙΜΙΑΙΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΝΤΩΝ, ΟΙ ΕΦΟΡΟΙ ΕΡΗΜΟΝ ΑΝΔΡΩΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ
ΟΡΩΝΤΕΣ ΔΕΟΜΕΝΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΕΒΟΥΛΟΝΤΟ ΤΗΝ ΑΤΙΜΙΑΝ ΛΥ-
ΣΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΡΕΙΝ. ΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΥΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΝ ΤΟΝ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΝ: Ο ΔΕ ΠΡΟΕΛΘΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ "ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ
ΜΕΝ ΟΥΚ ΑΝ ΓΕΝΟΙΜΗΝ ΕΤΕΡΩΝ ΝΟΜΩΝ" ΕΙΠΕ, "ΤΟΙΣ ΓΑΡ ΟΥΣΙΝ
ΟΥΤ' ΑΝ ΠΡΟΣΘΕΙΗΝ ΤΙ ΟΥΤ' ΑΝ ΑΦΕΛΟΙΜΙ ΟΥΤΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗ-
ΣΑΙΜΙ: ΤΟΥΣ Δ' ΟΝΤΑΣ ΗΜΙΝ ΝΟΜΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΩΣ
ΕΧΟΝ ΕΣΤΙΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΥΡΙΟΝ."
  ΤΟΝ Δ' ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΝ ΕΠΕΛΘΟΝΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΣΟΥ-
ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΥΔΩΝΟΣ, ΤΩΝ ΘΗΒΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑ-
ΧΩΝ ΜΕΓΑΛΑΥΧΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗ ΝΙΚΗ, ΟΜΩΣ ΕΙΡΞΕ ΤΗΣ ΠΟ-
ΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΡΕΨΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ, ΟΛΙΓΩΝ ΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ
ΠΟΛΕΙ.
ΕΝ ΔΕ ΤΗ ΠΕΡΙ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΝ ΜΑΧΗ ΠΑΡΕΚΕΛΕΥΣΑΤΟ
ΤΟΙΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΑΣΑΝΤΑΣ ΠΑΝΤΑΣ ΕΠΑ-
ΜΕΙΝΩΝΔΑ ΜΑΧΕΣΘΑΙ, ΜΟΝΟΥΣ ΛΕΓΩΝ ΤΟΥΣ ΕΜΦΡΟΝΑΣ ΑΝΔΡΕΙ-
ΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟΥΣ ΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΥΣ ΥΠΑΡΧΕΙΝ: ΕΙ ΟΥΝ ΤΟΥ-
ΤΟΝ ΑΝΕΛΟΙΕΝ, ΡΑΣΤΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΥΠΟΧΕΙΡΙΟΥΣ ΠΟΙΗΣΕΙΝ:
ΑΦΡΟΝΑΣ ΓΑΡ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΥΔΕΝΟΣ ΑΞΙΟΥΣ. Ο ΚΑΙ ΣΥΝΕΒΗ: ΤΗΣ
ΓΑΡ ΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΓΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ,
  ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤ' ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΩΝ 
ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΩΣ ΕΠΑΤΑΞΕ, ΚΑΙ ΠΕΣΟΝΤΟΣ ΑΝΑ-
ΣΤΡΕΨΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΦΥΓΗΣ ΟΙ ΣΥΝ ΑΓΗΣΙΛΑΩ ΕΦΑΜΙΛΛΟΝ
ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ ΕΠΟΙΗΣΑΝ, ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΕΝ ΤΩΝ ΘΗΒΑΙΩΝ ΧΕΙΡΟ-
ΝΩΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΔΕ ΤΩΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΑΜΕΙΝΟΝΩΝ ΦΑ-
ΝΕΝΤΩΝ.
ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΔΕΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕ-
ΜΟΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΤΡΟΦΟΥΣΗΣ ΕΠΟΡΕΥΘΗ Ο ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΕΙΣ ΑΙΓΥ-
ΠΤΟΝ ΜΕΤΑΠΕΜΦΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΕΠΙ
ΜΙΣΘΩ, ΔΙΑ ΔΕ ΤΟ ΛΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΣΘΗΤΟΣ ΕΙΣ ΚΑΤΑΦΡΟΝΗΣΙΝ
ΗΛΘΕ ΤΟΙΣ ΕΓΧΩΡΙΟΙΣ: ΠΡΟΣΕΔΟΚΩΝ ΓΑΡ ΤΟΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΒΑ-
  ΣΙΛΕΑ ΚΑΘΑΠΕΡ ΤΟΝ ΠΕΡΣΩΝ ΚΕΚΟΣΜΗΜΕΝΟΝ ΟΨΕΣΘΑΙ ΔΙΑ-
ΠΡΕΠΩΣ ΤΟ ΣΩΜΑ, ΦΑΥΛΗΝ ΕΧΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΔΟΞΑΝ.
ΕΔΕΙΞΕ ΓΟΥΝ ΑΥΤΟΙΣ ΜΕΤΑΞΥ, ΩΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΝ
ΝΟΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΙΑ ΚΤΑΣΘΑΙ ΠΡΟΣΗΚΕΙ.
ΕΠΕΙ ΔΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡ' ΑΥΤΩ ΠΑΡΑΣΤΗΣΕΣΘΑΙ ΜΕΛΛΟΝ-
ΤΑΣ ΕΩΡΑ ΔΕΔΙΟΤΑΣ ΤΟΝ ΕΠΙΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΤΩΝ ΠΟΛΕ-
ΜΙΩΝ ΠΛΗΘΟΣ (ΕΙΚΟΣΙ ΓΑΡ ΗΣΑΝ ΜΥΡΙΑΔΕΣ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΩΝ
ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΝ ΟΛΙΓΟΤΗΤΑ, ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΕΓΝΩ ΠΡΟ-
ΘΥΣΑΣΘΑΙ: ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΩΣ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕ-
ΡΑΝ ΥΠΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΝ ΤΗ ΧΕΙΡΙ "ΝΙΚΗΝ" ΠΡΟΣΕΓΡΑΨΕ, ΛΑΒΩΝ
  ΔΕ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΜΑΝΤΕΩΣ ΤΟ ΗΠΑΡ ΕΠΕΘΗΚΕ ΜΕΝ ΕΠΙ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΝ ΧΕΙΡΑ, ΚΡΑΤΩΝ Δ' ΕΦ' ΙΚΑΝΟΝ ΧΡΟΝΟΝ
ΥΠΕΦΑΙΝΕ ΔΙΣΤΑΓΜΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΙΝ ΕΙΧΕΝ ΑΠΟΡΟΥΝΤΟΣ,
ΜΕΧΡΙ ΤΩ ΗΠΑΤΙ ΣΥΝΑΝΑΛΕΙΦΘΕΝΤΕΣ ΕΤΥΠΩΘΗΣΑΝ ΟΙ ΤΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ. ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΤΟΙΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ
ΜΕΛΛΟΥΣΙΝ ΕΠΕΔΕΙΚΝΥΕ, ΦΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΓΕ-
ΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΚΦΗΝΑΙ ΝΙΚΗΝ. ΑΣΦΑΛΕΣ ΟΥΝ ΤΕΚΜΗΡΙΟΝ ΔΟ-
ΞΑΝΤΕΣ ΕΧΕΙΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΣΑΙ ΕΘΑΡΡΗΣΑΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ.
ΠΕΡΙΤΑΦΡΕΥΟΝΤΩΝ ΔΕ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΩΝ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕ-
ΔΟΝ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ, ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΝΑΒΙΟΣ, Ω ΣΥΝΕΜΑΧΕΙ,
ΑΞΙΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΞΙΕΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΧΕΣΘΑΙ, ΟΥΚ ΕΦΗ ΔΙΑΚΩ-
ΛΥ<Σ>ΕΙΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥΣ ΙΣΟΥΣ ΑΥΤΟΙΣ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΒΟΥΛΟ-
  ΜΕΝΟΥΣ. ΕΤΙ ΔΕ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΛΕΙΠΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΥΝΑΨΑΙ,
ΚΑΤΑ ΤΟΥΤΟ ΠΑΡΑΤΑΞΑΣ ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΠΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΙΣΟΥΣ ΙΣΟΙΣ
ΑΓΩΝΙΣΑΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΗΝ ΕΠΟΙΗΣΑΤΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΝ ΦΟΝΟΝ ΤΩΝ
ΠΟΛΕΜΙΩΝ ΟΛΙΓΟΙΣ ΤΟΙΣ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗ-
ΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΔΙΕΠΕΜΨΑΤΟ.
ΚΑΤΑ ΔΕ ΤΟΝ <ΑΠ'> ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΑΠΟΠΛΟΥΝ ΑΠΟΘΝΗ-
ΣΚΩΝ ΕΝΕΤΕΙΛΑΤΟ ΤΟΙΣ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΝ ΜΗΤΕ ΠΛΑΣΤΑΝ ΜΗΤΕ
ΓΡΑΠΤΑΝ [ΜΗΤΕ] ΜΙΜΗΛΑΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ [ΕΙΚΟΝΑ] ΠΟΙΗ-
ΣΑΣΘΑΙ, "ΕΙ ΓΑΡ ΤΙ ΚΑΛΟΝ ΕΡΓΟΝ ΠΕΠΟΙΗΚΑ, ΤΟΥΤΟ ΜΟΥ
ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΕΣΤΑΙ: ΕΙ ΔΕ ΜΗ, ΟΥΔ' ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ, ΒΑ-
ΝΑΥΣΩΝ ΚΑΙ ΟΥΔΕΝΟΣ ΑΞΙΩΝ ΕΡΓΑ ΟΝΤΕΣ."
          
ΑΓΗΣΙΠΟΛΙΣ Ο ΚΛΕΟΜΒΡΟΤΟΥ
ΑΓΗΣΙΠΟΛΙΣ Ο ΚΛΕΟΜΒΡΟΤΟΥ, ΕΙΠΟΝΤΟΣ ΤΙΝΟΣ ΟΤΙ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝ ΟΛΙΓΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΟΛΥΝΘΟΝ ΚΑΤΕΣΚΑΨΕ, "ΜΑ ΤΟΥΣ
ΘΕΟΥΣ" ΕΦΗ "ΑΛΛΗΝ ΤΟΙΑΥΤΗΝ ΕΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟΝΙ ΧΡΟΝΩ ΟΥΚ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙ."
ΑΛΛΟΥ Δ' ΕΙΠΟΝΤΟΣ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΚΜΑΖΩΝΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΥΩΝ ΩΜΥΡΕΥΣΕ ΚΑΙ ΟΥΧ ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ ΟΥΔ' ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΑΥΤΩΝ, "ΔΙΚΑΙΩΣ" ΕΙΠΕΝ: "ΑΥΤΟΥΣ ΓΑΡ ΗΜΑΣ ΚΑΛΩΣ ΕΧΟΝ
ΕΣΤΙ ΤΑΣ ΑΥΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΦΕΡΕΙΝ."
ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΥ Δ' ΑΥΤΟΥ ΣΚΥΛΑΚΑΣ ΟΙΚΟΘΕΝ ΜΕΤΑ-
ΠΕΜΨΑΣΘΑΙ, ΩΣ ΤΙΣ ΕΙΠΕΝ "ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΡ'
<ΗΜΩΝ> ΑΥΤΩΝ", "ΟΥΔΕ ΓΑΡ ΑΝΔΡΩΝ" ΕΦΗ "ΠΡΟΣΘΕΝ, ΑΛΛΑ 
ΝΥΝ ΕΓΕΝΕΤΟ."
              
ΑΓΗΣΙΠΟΛΙΣ Ο ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ
ΑΓΗΣΙΠΟΛΙΣ Ο ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΠΕΡΙ
ΩΝ ΕΙΧΟΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ΤΗΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΠΟΛΙΝ ΕΚΚΛΗΤΟΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ, "ΑΙΣΧΡΟΝ" ΕΦΗ "Ω ΑΘΗ-
ΝΑΙΟΙ, ΤΟΥΣ ΑΦΗΓΗΣΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΣΣΟΝ ΕΙΔΕΝΑΙ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ."

                           
ΑΓΙΣ Ο ΑΡΧΙΔΑΜΟΥ
ΑΓΙΣ Ο ΑΡΧΙΔΑΜΟΥ, ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΠΟΤ' ΕΙΠΟΝΤΩΝ
"ΒΑΔΙΖΕ ΤΟΥΣ ΗΒΩΝΤΑΣ ΕΧΩΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΤΟΥΤΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ:
ΗΓΗΣΕΤΑΙ ΔΕ ΣΟΙ ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ", "ΚΑΙ
ΠΩΣ" ΕΙΠΕ "ΚΑΛΩΣ ΕΧΟΝ ΕΣΤΙΝ, Ω ΕΦΟΡΟΙ, ΤΟΣΟΥΤΟΣ ΝΕΟΥΣ
ΠΙΣΤΕΥΕΙΝ ΤΩ ΤΗΝ ΕΑΥΤΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΙ;"
  ΕΡΩΤΗΘΕΙΣ ΔΕ ΤΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΣΚΕΙΤΑΙ "ΤΟ ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ" ΕΙΠΕΝ "ΑΡΧΕΙΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣΘΑΙ."
ΟΥΚ ΕΦΗ ΔΕ ΤΟΥΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥΣ ΕΡΩΤΑΝ ΠΟΣΟΙ
ΕΙΣΙΝ ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΟΙ, ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΕΙΣΙΝ.
ΕΝ ΔΕ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ ΚΩΛΥΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣΘΑΙ ΤΟΙΣ
ΠΟΛΕΜΙΟΙΣ ΠΛΕΙΟΣΙΝ ΟΥΣΙΝ, ΕΙΠΕΝ "ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΛΛΟΙΣ ΜΑΧΕ-
ΣΘΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΕΙΝ ΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΝ."
ΠΥΝΘΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΕ ΤΙΝΟΣ ΠΟΣΟΙ ΕΙΣΙΝ ΟΙ ΛΑΚΕΔΑΙ-
ΜΟΝΙΟΙ, "ΟΣΟΙ ΙΚΑΝΟΙ" ΕΙΠΕ "ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ ΑΠΕΡΥΚΕΙΝ."
ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΔΕ ΤΑ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΤΕΙΧΗ ΚΑΙ ΘΕΑ-
ΣΑΜΕΝΟΣ ΥΨΗΛΑ ΤΕ ΚΑΙ ΟΧΥΡΑ ΕΠΙ ΠΟΛΥ ΤΕ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑ,
"ΤΙΝΕΣ" ΕΙΠΕΝ "ΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ;"
  ΣΟΦΙΣΤΟΥ ΔΕ ΤΙΝΟΣ ΕΙΠΟΝΤΟΣ "ΠΑΝΤΩΝ ΛΟΓΟΣ ΕΣΤΙ
ΚΡΑΤΙΣΤΟΝ", "ΟΥΚΟΥΝ" ΕΦΗ "ΣΥ ΕΑΝ ΣΙΩΠΑΣ ΟΥΔΕΝΟΣ
ΑΞΙΟΣ ΕΙ."
ΩΣ Δ' ΑΡΓΕΙΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑΝ ΑΠΗΝΤΩΝ ΑΥΤΩ
ΠΑΛΙΝ ΘΡΑΣΥΤΕΡΟΝ, ΤΑΡΑΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΟΡΩΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ
"ΘΑΡΡΕΙΤΕ" ΕΙΠΕΝ "Ω ΑΝΔΡΕΣ: ΟΠΟΥ ΓΑΡ ΗΜΕΙΣ ΟΙ ΝΙΚΩΝΤΕΣ
ΟΡΡΩΔΟΥΜΕΝ, ΤΙ ΔΟΚΕΙΤΕ ΠΟΙΕΙΝ ΤΟΥΣ ΥΦ' ΗΜΩΝ ΝΕΝΙΚΗ-
ΜΕΝΟΥΣ;"
ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΟΝ ΕΚ ΤΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΝ, ΟΤΕ
ΚΑΤΕΠΑΥΣΑΤΟ ΠΟΛΛ' ΕΙΠΩΝ, ΕΡΩΤΩΝΤΑ ΤΙ ΤΟΙΣ ΠΟΛΙΤΑΙΣ
ΑΠΑΓΓΕΙΛΗ, "ΟΤΙ" ΕΦΗ "ΟΣΟΝ ΣΥ ΧΡΟΝΟΝ ΛΕΓΕΙΝ ΕΧΡΗΖΕΣ,
ΤΟΣΟΥΤΟΝ ΕΓΩ ΣΙΩΠΩΝ ΗΚΟΥΟΝ."
ΕΠΑΙΝΟΥΝΤΩΝ ΔΕ ΤΙΝΩΝ ΗΛΕΙΟΥΣ, ΟΤΙ ΔΙΚΑΙΟΤΑΤΟΙ
  ΕΙΣΙ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ, "ΚΑΙ ΤΙ ΜΕΓΑ"
ΕΙΠΕΝ "Η ΘΑΥΜΑΣΤΟΝ ΠΟΙΟΥΣΙΝ, ΕΙ ΕΝ ΕΤΕΣΙ ΠΕΝΤΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟΝ
ΗΜΕΡΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΧΡΩΝΤΑΙ;"
ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΟΥΣ ΦΑΣΚΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΦΘΟΝΟΥΣΙ ΤΙΝΕΣ ΑΥΤΩ
ΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΤΕΡΑΣ ΟΙΚΙΑΣ, "ΟΥΚΟΥΝ" ΕΦΗ " ΤΑ ΙΔΙ' ΑΥΤΟΥΣ
ΚΑΚΑ ΛΥΠΗΣΕΙ, ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟΙΣ ΤΑ Τ' ΕΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΩΝ
ΕΜΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΓΑΘΑ."
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΟΣ ΔΕ ΤΙΝΟΣ ΟΤΙ ΔΕΙ ΤΟΙΣ ΦΕΥΓΟΙΣΙ
ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΩΝ ΔΙΔΟΝΑΙ ΔΙΟΔΟΝ, "ΚΑΙ ΠΩΣ" ΕΦΗ "ΤΟΙΣ ΔΙΑ
ΔΕΙΛΙΑΝ ΦΕΥΓΟΥΣΙ ΜΗ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΤΟΙΣ ΔΙ' ΑΝΔΡΕΙΑΝ ΜΕΝΟΥΣΙ
ΜΑΧΗΣΟΜΕΘΑ;"
  ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΔΕ ΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΟΥΚ ΑΓΕΝΝΗ ΜΕΝ ΔΥΣΧΕΡΗ Δ' ΕΠΙΤΕΛΕΣΘΗΝΑΙ,
"ΠΡΟΣΔΕΟΝΤΑΙ ΣΟΥ, Ω ΞΕΝΕ," ΕΦΗ "ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ."
ΛΕΓΟΝΤΟΣ ΔΕ ΤΙΝΟΣ ΟΤΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΥΤΟΙΣ ΑΝΕΠΙ-
ΒΑΤΟΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΙΗΣΕΙ, "ΙΚΑΝΗ ΗΜΙΝ" ΕΦΗ, "Ω ΞΕΝΕ, Η 
ΕΝ ΤΗ ΙΔΙΑ ΑΝΑΣΤΡΑΟΦΗ."
ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΚ ΠΕΡΙΝΘΟΥ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ
ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝ' ΕΜΑΚΡΟΛΟΓΕΙ: ΩΣ Δ' ΕΠΑΥΣΑΤΟ ΛΕΓΩΝ ΚΑΙ
ΗΡΩΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΝ ΤΙ ΔΕΙ ΤΟΙΣ ΠΕΡΙΝΘΟΙΣ ΑΠΑΓΓΕΙΛΑΙ, "ΤΙ Δ'
ΑΛΛ'" ΕΦΗ "Η ΟΤΙ ΣΥ ΜΕΝ ΜΟΓΙΣ ΕΠΑΥΣΩ ΛΕΓΩΝ, ΕΓΩ ΔΕ ΣΙΩΠΩΝ;"
ΠΡΕΣΒΕΥΩΝ ΔΕ ΜΟΝΟΣ ΗΚΕ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΝ: ΕΙΠΟΝ-
  ΤΟΣ Δ' ΕΚΕΙΝΟΥ "ΤΙ ΤΟΥΤΟ; ΜΟΝΟΣ ΗΚΕΙΣ;" ΕΦΗ "ΚΑΙ ΓΑΡ
ΠΡΟΣ ΕΝΑ."
ΦΗΣΑΝΤΟΣ ΔΕ ΤΙΝΟΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ
ΓΗΡΑΙΟΝ ΟΝΤΑ, ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΝΟΜΙΜΑ ΕΚΛΥΟΜΕΝΑ ΕΩΡΑ
ΑΛΛΑ ΔΕ ΠΑΡΕΙΣΔΥΟΜΕΝΑ ΜΟΧΘΗΡΑ, ΔΙΑ ΤΙ ΤΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ
[ΗΔΗ] ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝ ΤΗ ΣΠΑΡΤΗ, ΠΑΙΖΩΝ ΕΙΠΕ "ΚΑΤΑ ΛΟΓΟΝ
ΟΥΤΩ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΕΙ ΤΟΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ: ΚΑΙ ΓΑΡ
ΕΓΩ ΠΑΙΣ ΩΝ ΗΚΟΥΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ, ΟΤΙ ΤΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ
ΓΕΓΟΝΕ ΠΑΡ' ΑΥΤΟΙΣ: ΕΦΗ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡ' ΑΥΤΩ ΠΑΙΔΙ
ΟΝΤΙ ΤΟΥΤ' ΕΙΡΗΚΕΝΑΙ: ΩΣΤ' ΟΥ ΧΡΗ ΘΑΥΜΑΖΕΙΝ, ΕΙ ΧΕΙΡΩ ΤΑ
ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ, ΑΛΛ' ΕΙ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩ ΚΑΙ ΠΑΡΑ-
ΠΛΗΣΙΑ ΓΕΝΟΙΤΟ."
  ΕΡΩΤΗΘΕΙΣ ΔΕ ΠΩΣ ΑΝ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΙΑΜΕΝΟΙ,
"ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΤΑΦΡΟΝΩΝ" ΕΦΗ.

                               ΑΓΙΣ Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ
ΑΓΙΣ Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ, ΔΗΜΑΔΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ ΟΤΙ ΤΑ ΛΑΚΩ-
ΝΙΚΑ ΞΙΦΗ ΔΙΑ ΜΙΚΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΠΙΝΟΥΣΙΝ ΟΙ ΘΑΥΜΑΤΟΠΟΙΟΙ,
"ΚΑΙ ΜΗΝ" ΕΦΗ "ΟΙ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΩΝ ΤΟΙΣ
ΞΙΦΕΣΙΝ ΕΦΙΚΝΟΥΝΤΑΙ."
ΠΡΟΣ Δ' ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΠΟΝΗΡΟΝ ΕΡΩΤΩΝΤΑ ΠΟΛΛΑΚΙΣ
ΤΙΣ ΑΡΙΣΤΟΙΣ ΕΙΗ ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ "Ο ΣΟΙ ΑΝΟΜΟΙΟΤΑΤΟΣ."
{1ΑΓΙΣ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ}1
ΑΓΙΣ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΩΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΞ
ΕΝΕΔΡΑΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ
  ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΗΣ, ΑΠΑΓΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΤΟΝ ΒΡΟΧΟΝ ΙΔΩΝ ΤΙΝΑ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΛΑΙΟΝΤΑ, "ΠΑΥΣΑΙ" ΕΙΠΕΝ, "Ω ΑΝΘΡΩΠΕ,
ΕΠ' ΕΜΟΙ ΚΛΑΙΩΝ: ΚΑΙ ΓΑΡ ΟΥΤΩ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΩΣ
ΑΠΟΛΛΥΜΕΝΟΣ ΚΡΕΙΣΣΩΝ ΕΙΜΙ ΤΩΝ ΑΝΑΙΡΟΥΝΤΩΝ." ΚΑΙ ΤΑΥΤ'
ΕΙΠΩΝ ΠΑΡΕΔΩΚΕ ΤΩ ΒΡΟΧΩ ΤΟΝ ΤΡΑΧΗΛΟΝ ΕΚΟΥΣΙΩΣ.


                                   
ΑΚΡΟΤΑΤΟΣ
ΑΚΡΟΤΑΤΟΣ, ΕΠΕΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΑΔΙΚΟΝ ΤΙ ΣΥΜΠΡΑΞΑΙ
ΑΥΤΟΙΣ ΗΞΙΟΥΝ, ΜΕΧΡΙ ΤΙΝΟΣ ΑΝΤΕΛΕΓΕΝ: ΩΣ Δ' ΕΝΕΚΕΙΝΤΟ,
ΕΙΠΕΝ "ΕΩΣ ΜΕΝ ΠΑΡ' ΥΜΙΝ ΗΝ, ΟΥΚ ΗΠΙΣΤΑΜΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΟΥΔΕΜΙΑΝ ΕΝΝΟΙΑΝ: ΕΠΕΙ ΔΕ ΜΕ ΤΗ ΠΑΤΡΙΔΙ ΠΑΡΕΔΟΤΕ ΚΑΙ 
ΤΟΙΣ ΤΑΥΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΙΣ, ΕΤΙ ΤΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΙΑ
ΕΠΑΙΔΕΥΣΑΤΕ ΩΣ ΗΔΥΝΑΣΘΕ, ΤΟΥΤΟΙΣ ΠΕΙΡΑΣΟΜΑΙ <ΟΥΧ
 ΗΤΤΟΝ> Η ΥΜΙΝ ΕΠΕΣΘΑΙ: ΚΑΙ ΕΠΕΙ <ΜΕ> ΘΕΛΕΤΕ <ΤΑ>
ΑΡΙΣΤΑ ΠΡΑΤΤΕΙΝ, ΑΡΙΣΤΑ ΔΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΥ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΡΧΟΝΤΙ, ΠΡΑΞΩ Α ΘΕΛΕΤΕ: Α ΔΕ ΛΕΓΕΤΕ
ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΜΑΙ."
                         
ΑΛΚΑΜΕΝΗΣ Ο ΤΗΛΕΚΛΟΥ
ΑΛΚΑΜΕΝΗΣ Ο ΤΗΛΕΚΛΟΥ, ΠΥΘΟΜΕΝΟΥ ΤΙΝΟΣ ΠΩΣ ΑΝ
ΤΙΣ ΑΡΙΣΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΔΙΑΤΗΡΟΙΗ, "ΕΙ ΠΕΡΙ ΠΛΕΙΟΝΟΣ" ΕΦΗ
"ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΗ ΠΟΙΟΙΤΟ."
ΕΤΕΡΟΥ Δ' ΕΠΙΖΗΤΟΥΝΤΟΣ ΔΙΑ ΤΙ ΠΑΡΑ ΜΕΣΗΝΙΩΝ
ΔΩΡΑ ΟΥΚ ΕΔΕΞΑΤΟ, "ΟΤΙ ΛΑΒΟΝΤΟΣ ΜΟΥ" ΕΦΗ "ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΝ ΑΓΕΙΝ ΑΔΥΝΑΤΟΝ."
ΛΕΓΟΝΤΟΣ ΔΕ ΤΙΝΟΣ ΟΤΙ ΣΥΝΕΣΤΑΛΜΕΝΩΣ ΖΗ ΙΚΑΝΗΝ
  ΟΥΣΙΑΝ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΣ, "ΚΑΛΟΝ ΓΑΡ" ΕΦΗ "ΠΟΛΛΑ 
ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΝ
ΖΗΝ ΚΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑΝ."
                            
ΑΝΑΞΑΝΔΡΙΔΑΣ
ΑΝΑΞΑΝΔΡΙΔΑΣ Ο ΛΕΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΥΣΦΟΡΟΥΝΤΑ ΔΙΑ 
ΤΗΝ ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΥΤΩ ΓΕΝΟΜΕΝΗΝ ΦΥΓΗΝ "Ω ΛΩΣΤΕ"
ΕΦΗ, "ΜΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΦΕΥΓΩΝ ΟΡΡΩΔΕΙ, ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟ-
ΣΥΝΗΝ."
ΤΩ ΔΕ ΤΟΙΣ ΕΦΟΡΟΙΣ ΤΑ ΔΕΟΝΤΑ ΜΕΝ ΛΕΓΟΝΤΙ ΠΛΕΙΩ
ΔΕ ΤΩΝ ΙΚΑΝΩΝ "Ω ΞΕΝΕ" ΕΦΗ, "ΟΥΚ ΔΕ ΔΕΟΝΤΙ ΤΩ ΔΕΟΝΤΙ ΧΡΗ."
ΠΥΝΘΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΕ ΤΙΝΟΣ ΔΙΑ ΤΙ ΤΟΙΣ ΕΙΛΩΣΙ ΤΟΥΣ

  ΑΓΡΟΥΣ ΕΓΧΕΙΡΙΖΟΥΣΙ ΚΑΙ ΟΥΚ ΑΥΤΟΙ ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ, |
"ΟΤΙ"
ΕΦΗ "ΟΥ ΤΟΥΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΛΛ' ΑΥΤΩΝ ΑΥΤΟΥΣ 
ΕΚΤΗΣΑΜΕΘΑ."
ΕΤΕΡΟΥ ΔΕ ΤΙΝΟΣ ΛΕΓΟΝΤΟΣ, ΟΤΙ ΒΛΑΠΤΟΥΣΙΝ ΑΙ ΔΟΞΑΙ
ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟΥΤΩΝ Ο ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΣ ΕΥΔΑΙΜΟΝΗΣΕΙ, "ΟΥΚΟΥΝ ΟΙ
ΤΑ ΑΔΙΚΑ ΠΟΙΟΥΝΤΕΣ" ΕΦΗ "ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΟΝ ΛΟΓΟΝ ΕΥΔΑΙΜΟΝΕΣ
ΑΝ ΕΙΕΝ: ΠΩΣ ΓΑΡ ΑΝ ΤΙΣ ΙΕΡΟΣΥΛΩΝ Η ΑΔΙΚΩΝ ΔΟΞΗΔ ΕΠΙ-
ΜΕΛΟΙΤΟ;"
ΑΛΛΟΥ Δ' ΕΡΩΤΩΝΤΟΣ ΔΙΑ ΤΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΟΛΕΜΟΙΣ ΣΠΑΡ-
ΤΙΑΤΑΙ ΘΑΡΡΑΛΕΩΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΣΙΝ, "ΟΤΙ" ΕΦΗ "ΑΙΔΕΙΣΘΑΙ
ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΜΕΛΕΤΩΜΕΝ, ΟΥΧ ΩΣΠΕΡ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΒΕΙΣΘΑΙ."
ΕΡΩΤΩΝΤΟΣ ΔΕ ΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΝ ΔΙΑ ΤΙ ΤΑΣ ΠΕΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΔΙΚΑΣ ΠΛΕΙΟΣΙΝ ΗΜΕΡΑΙΣ ΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΚΡΙΝΟΥΣΙ, ΚΑΝ ΑΠΟ-
  ΦΥΓΗ ΤΙΣ, ΟΥΔΕΝ ΗΣΣΟΝ ΕΣΤΙΝ ΥΠΟΔΙΚΟΣ, "ΠΟΛΛΑΙΣ ΜΕΝ
ΗΜΕΡΑΙΣ" ΕΦΗ "ΚΡΙΝΟΥΣΙΝ, ΟΤΙ ΠΕΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΙΣ ΔΙΑ-
ΜΑΡΤΑΝΟΥΣΙΝ ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΜΕΤΑΒΟΥΛΕΥΣΑΣΘΑΙ: ΝΟΜΩ Δ' ΥΠΟ-
ΔΙΚΟΝ ΔΕΗΣΕΙ ΕΙΝΑΙ, ΔΙΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΑΝ ΕΙΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΕΙΤΤΟΝΑ ΒΟΥΛΕΥΣΑΣΘΑΙ."

                       ΑΝΑΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΕΥΡΥΚΡΑΤΕΟΣ
ΑΝΑΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΕΥΡΥΚΡΑΤΕΟΣ, ΠΥΝΘΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΙΝΟΣ ΔΙΑ
ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΟΥ ΣΥΝΑΓΟΥΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ, "ΟΠΩΣ" ΕΦΗ 
"ΜΗ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΦΘΕΙΡΩΝΤΑΙ."
                                     
ΑΝΑΞΙΛΑΣ
ΑΝΑΞΙΛΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΖΟΝΤΑ ΔΙΑ ΤΙ ΟΙ ΕΦΟΡΟΙ ΤΟΙΣ
  ΒΑΣΙΛΕΥΣΙΝ ΟΥΧ ΥΠΕΞΑΝΙΣΤΑΝΤΑΙ, ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΥΠΟ ΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΟΙ, "ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΑΙΤΙΑΝ" ΕΦΗ "ΔΙ'
ΗΝ ΚΑΙ ΕΦΟΡΕΥΟΥΣΙΝ."
                                 
ΑΝΔΡΟΚΛΕΙΔΑΣ
ΑΝΔΡΟΚΛΕΙΔΑΣ Ο ΛΑΚΩΝ ΠΗΡΩΘΕΙΣ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΤΕΤΑΞΕΝ
ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΑΣ: ΩΣ Δ' ΕΝΙΣΤΑΝΤΟ ΤΙΝΕΣ ΔΙΑΚΩ-
ΛΥΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΕΠΕΠΗΡΩΤΟ, "ΑΛΛ' ΟΥ ΦΕΥΓΟΝΤΑ" ΕΙΠΕ "ΜΕ-
ΝΟΝΤΑ ΔΕ ΔΕΙ ΤΟΙΣ ΑΝΤΙΤΕΤΑΓΜΕΝΟΙΣ ΜΑΧΕΣΘΑΙ."
                                  
ΑΝΤΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΝΤΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΜΥΟΥΜΕΝΟΣ, ΕΡΩΤΗΘΕΙΣ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΤΙ ΔΕΙΝΟΤΕΡΟΝ ΔΕΔΡΑΚΕΝ ΕΝ ΤΩ ΒΙΩ, "ΕΙ ΤΙ
ΜΟΙ ΠΕΠΡΑΚΤΑΙ ΤΟΙΟΥΤΟΝ, ΕΙΣΟΝΤΑΙ" ΕΙΠΕΝ "ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΘΕΟΙ."
  ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΟΝ ΑΜΑΘΕΙΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑ ΤΟΥΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥΣ
ΑΘΗΝΑΙΟΝ "ΜΟΝΟΙ ΓΟΥΝ" ΕΙΠΕΝ "ΗΜΕΙΣ ΟΥΔΕΝ ΜΕΜΑΘΗΚΑΜΕΝ
ΠΑΡ' ΗΜΩΝ ΚΑΚΟΝ."
ΕΤΕΡΟΥ Δ' ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΙΠΟΝΤΟΣ "ΑΛΛΑ ΜΗΝ
ΗΜΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΥΜΑΣ ΕΔΙΩΞΑΜΕΝ",
"ΗΜΕΙΣ ΔΕ" ΕΦΗ "ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΥΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΤΑ."
ΕΡΩΤΗΘΕΙΣ ΔΕ ΠΩΣ ΑΝ ΤΙΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΡΕΣΚΟΙ ΤΟΙΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ, "ΕΙ ΗΔΙΣΤΑ ΜΕΝ" ΕΦΗ "ΑΥΤΟΙΣ ΔΙΑΛΕΓΟΙΤΟ,
ΩΦΕΛΙΜΩΤΑΤΑ ΔΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΙΤΟ."
ΣΟΦΙΣΤΟΥ ΔΕ ΤΙΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΕΓΚΩ-
ΜΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, "ΤΙΣ ΓΑΡ ΑΥΤΟΝ" ΕΦΗ "ΨΕΓΕΙ;"
ΠΡΟΣ Δ' ΑΓΗΣΙΛΑΟΝ ΠΛΗΓΕΝΤΑ ΕΝ ΜΑΧΗ ΥΠΟ ΘΗ-
ΒΑΙΩΝ "ΑΠΕΧΕΙΣ" ΕΙΠΕ "ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΜΗ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΥΣ
  ΑΥΤΟΥΣ ΜΗΔ' ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΜΑΧΕΣΘΑΙ ΔΙΔΑΞΑΣ." ΕΔΟΚΟΥΝ 
ΓΑΡ ΤΑΙΣ ΣΥΝΕΧΕΣΙΝ ΕΠ' ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΣΤΡΑΤΕΙΑΙΣ
ΜΑΧΙΜΟΙ ΓΕΓΟΝΕΝΑΙ.
ΤΕΙΧΗ Δ' ΕΛΕΓΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ,
ΟΡΙΑ ΔΕ ΤΑΣ ΕΠΙΔΟΡΑΤΙΔΑΣ.
ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΟΝ ΕΠΙΖΗΤΟΥΝΤΑ ΔΙΑ ΤΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΙΣ ΒΡΑ-
ΧΕΣΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΝ ΧΡΩΝΤΑΙ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ, "ΔΙΟΤΙ" ΕΙΠΕ
"ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΙΣ ΠΟΛΕΜΙΟΙΣ ΜΑΧΟΜΕΘΑ."
                                       
 ΑΝΤΙΟΧΟΣ
ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΕΦΟΡΕΥΩΝ ΩΣ ΗΚΟΥΣΕΝ ΟΤΙ ΜΕΣΣΗΝΙΟΙΣ ΦΙ-
ΛΙΠΠΟΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΕΔΩΚΕΝ, ΗΡΩΤΗΣΕΝ, ΕΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΝ
ΑΥΤΟΙΣ ΠΑΡΕΣΧΕΤΟ ΩΣΤΕ ΜΑΧΟΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
ΚΡΑΤΕΙΝ. 

                                           ΑΡΕΥΣ
  ΑΡΕΥΣ, ΕΠΑΙΝΟΥΝΤΩΝ ΤΙΝΩΝ ΟΥΚ ΙΔΙΑΣ ΑΛΛΑ ΤΙΝΑΣ
ΤΩΝ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, "ΜΑ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ" ΕΙΠΕ "ΠΕΡΙ
ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΚΑΓΑΘΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΥΔΕΝΑ ΔΕΙ ΛΟΓΟΝ [ΕΙΚΗ]
ΛΕΓΕΣΘΑΙ, ΑΓΝΟΕΙΣΘΑΙ Δ' ΑΥΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝ, ΟΠΟΙΑΙ
ΤΥΓΧΑΝΟΥΣΙ, ΠΛΗΝ ΜΟΝΟΙΣ ΤΟΙΣ ΣΥΜΒΙΟΥΣΙ."
ΔΙΑ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΟΣ ΔΕ ΠΟΤΕ ΤΗΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΙΔΩΝ ΕΠΙ ΜΝΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΕΙΟΝ ΕΠΙΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΝ (41 Preger)

"ΣΒΕΝΝΥΝΤΑΣ ΠΟΤΕ ΤΟΥΣΔΕ ΤΥΡΑΝΝΙΔΑ ΧΑΛΚΕΟΣ ΑΡΗΣ
ΕΙΛΕ: ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΟΣ Δ' ΑΜΦΙ ΠΥΛΑΣ ΕΘΑΝΟΣ",

"ΔΙΚΑΙΩΣ" ΕΦΗ "ΑΠΕΘΑΝΕΤΕ ΤΥΡΑΝΝΙΔΑ ΚΑΙΟΜΕΝΗΝ ΑΠΟ-
ΣΒΕΝΝΥΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΝΤΕΣ: ΤΟΥΝΑΝΤΙΟΝ ΓΑΡ ΕΔΕΙ ΟΛΗΝ
ΑΥΤΗΝ ΑΦΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΚΑΗΝΑΙ:"

                                            ΑΡΙΣΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΩΝ, ΕΠΑΙΝΟΥΝΤΟΣ ΤΙΝΟΣ ΤΗΝ ΤΟΥ ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ
ΧΡΕΙΑΝ, ΟΤΙ ΕΡΩΤΗΘΕΙΣ ΤΙ ΔΕΙ ΤΟΝ ΑΓΑΘΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΠΟΙΕΙΝ
ΕΙΠΕ ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΦΙΛΟΥΣ ΕΥΕΡΓΕΤΕΙΝ ΤΟΥΣ Δ' ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΚΩΣ
ΠΟΙΕΙΝ: "ΚΑΙ ΠΟΣΩ ΚΡΕΙΣΣΟΝ" ΕΦΗ, "Ω ΛΩΣΤΕ, ΤΟΥΣ ΜΕΝ
ΦΙΛΟΥΣ ΕΥΕΡΓΕΤΕΙΝ ΤΟΥΣ Δ' ΕΧΘΡΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΠΟΙΕΙΝ;" (ΑΥΤΗ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΧΡΕΙΑ ΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΙΣ
ΑΥΤΟΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ.)
ΠΥΝΘΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΕ ΤΙΝΟΣ ΠΟΣΟΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΑΙ ΤΟ ΠΛΗ-
ΘΟΣ, "ΟΣΟΙ ΙΚΑΝΟΙ" ΕΙΠΕ "ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΑΠΕΡΥΚΕΙΝ."
ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΕ ΤΙΝΟΣ ΕΠΑΙΝΟΝ ΕΠΙΤΑΦΙΟΝ ΑΝΑΓΙΝΩ-
  ΣΚΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ, "ΠΟΔΑΠΟΥΣ
ΟΥΝ" ΕΦΗ "ΤΟΥΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗΣΑΝΤΑΣ ΤΟΥΤΟΥΣ;" 

                              ΑΡΧΙΔΑΜΙΔΑΣ
ΑΡΧΙΔΑΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΠΑΙΝΟΥΝΤΑ ΧΑΡΙΛΑΝ, ΟΤΙ ΠΡΟΣ
ΑΠΑΝΤΑΣ ΟΜΟΙΩΣ ΠΡΑΟΣ ΗΝ, "ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΙΣ"¨ΕΦΗ "ΔΙΚΑΙΩΣ
ΑΝ ΕΠΑΙΝΟΙΤΟ, ΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΝΗΡΟΥΣ ΠΡΑΟΣ ΕΙΗ;"
ΜΕΜΦΟΜΕΝΟΥ ΔΕ ΤΙΝΟΣ ΕΚΑΤΑΙΟΝ ΤΟΝ ΣΟΦΙΣΤΗΝ, ΟΤΙ
ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ ΑΥΤΩΝ ΟΥΔΕΝ ΕΛΕΓΕΝ, "ΑΓΝΟ-
ΕΙΝ ΜΟΙ ΔΟΚΕΙΣ, ΟΤΙ Ο ΕΙΔΩΣ ΛΟΓΟΝ" ΕΙΠΕ "ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥ
ΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙΡΟΝ ΟΙΔΕΝ."
                       
ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ Ο ΖΕΥΞΙΔΑΜΟΥ
ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ Ο ΖΕΥΞΙΔΑΜΟΥ, ΠΥΘΟΜΕΝΟΥ ΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΥ
ΤΙΝΕΣ ΠΡΟΕΣΤΗΚΑΣΙ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ, "ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ"
ΕΦΗ "ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ".
ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΟΝ ΕΠΑΙΝΟΥΝΤΑ ΚΙΘΑΡΩΔΟΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΖΟΝΤΑ
ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΑΥΤΟΥ "Ω ΛΩΣΤΕ" ΕΦΗ "ΠΟΙΟΝ ΓΕΡΑΣ ΠΑΡΑ ΣΟΥ
ΤΟΙΣ ΑΓΑΘΟΙΣ ΑΝΔΡΑΣΙΝ ΕΣΤΑΙ, ΟΤΑΝ ΚΙΘΑΡΩΔΟΝ ΟΥΤΩΣ ΕΠΑΙΝΗΣ;"
ΕΠΕΙ ΔΕ ΤΙΣ ΑΥΤΩ ΣΥΝΙΣΤΑΣ ΨΑΛΤΗΝ ΕΙΠΕΝ "ΟΥΤΟΣ
ΑΓΑΘΟΣ ΨΑΛΤΗΣ ΕΣΤΙΝ", "ΠΑΡ' ΗΜΙΝ ΔΕ ΓΕ ΟΥΤΟΣ" ΕΦΗ
"ΑΓΑΘΟΣ ΖΩΜΟΠΟΙΟΣ", ΩΣ ΟΥΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΟΝ <ΤΟ> ΔΙ' ΟΡΓΑ-
ΝΩΝ ΦΩΝΗΣ ΗΔΟΝΗΝ ΕΜΠΟΙΕΙΝ ΤΗΣ ΔΙ' ΟΨΩΝ ΚΑΙ ΖΩΜΟΥ ΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.
[ΕΡΩΤΗΘΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑ ΤΙ ΜΙΚΡΟΙΣ ΤΟΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΙΣ
ΧΡΩΝΤΑΙ "ΟΤΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ" ΕΦΗ "ΤΟΙΣ ΠΟΛΕΜΙΟΙΣ ΕΓΓΙΟΝ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΖΟΜΕΝ."]
[ΠΟΝΗΡΟΥ ΔΕ ΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΡΩΤΗΣΑΝΤΟΣ, ΤΙΣ ΕΣΤΙ 
ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΑΤΟΣ, "Ο ΣΟΙ" ΕΦΗ "ΜΗΔΕΝ ΠΑΡ-
ΟΜΟΙΟΣ."]
ΥΠΙΣΧΝΟΥΜΕΝΟΥ ΔΕ ΤΙΝΟΣ ΑΥΤΩ ΤΟΝ ΟΙΝΟΝ ΗΔΥΝ ΠΟΙ-
ΗΣΕΙΝ, "ΠΡΟΣ ΤΙ;" ΕΦΗ "ΚΑΙ ΓΑΡ ΔΑΠΑΝΗΘΗΣΕΤΑΙ ΠΛΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΑΝΔΡΕΙΑ ΑΧΡΗΣΤΟΤΕΡΑ."
  ΕΠΙΩΝ ΔΕ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΟΛΙΝ ΜΕΤΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΕΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΟΠΟΥ ΛΑΓΩΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΑΣ:
ΕΙΠΕΝ ΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΡΑΤΙΩΤΑΣ: "ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΗΜΙΝ ΟΙ
ΠΟΛΕΜΙΟΙ ΕΙΣΙ."
ΔΥΟ ΔΕ ΤΙΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗΝ ΑΥΤΟΝ ΛΑΒΟΝΤΩΝ, ΑΓΑΓΩΝ
ΕΙΣ ΤΟ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΟΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΣ ΕΞΩΡΚΙΣΕΝ ΕΜΜΕΙΝΑΙ ΤΟΙΣ
ΚΡΙΘΕΙΣΙΝ ΑΥΤΟΥΣ: ΟΜΟΣΑΝΤΩΝ Δ' ΕΚΕΙΝΩΝ "ΚΡΙΝΩ ΤΟΙΝΥΝ"
ΕΦΗ "ΜΗ ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΑΠΕΛΘΕΙΝ ΥΜΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ, ΠΡΙΝ
ΑΝ ΤΑ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣΘΕ."
ΤΑΙΣ ΔΕ ΘΥΓΑΤΡΑΣΙΝ ΑΥΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΝ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΔΙΟ-
  ΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΣ ΤΥΡΑΝΝΟΥ ΠΕΜΨΑΝΤΟΣ, ΟΥΚ
ΕΔΕΞΑΤΟ
ΕΙΠΩΝ "ΦΟΒΟΥΜΑΙ ΜΗ ΠΕΡΙΘΕΜΕΝΑΙ ΑΙ ΚΟΡΑΙ ΦΑΝΩΣΙ ΜΟΙ
ΑΙΣΧΡΑΙ."
ΘΕΑΣΑΜΕΝΟΣ ΔΕ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΠΡΟΠΕΤΩΣ ΜΑΧΟΜΕΝΟΝ ΑΘΗ-
ΝΑΙΟΙΣ "Η ΤΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΡΟΣΘΕΣ" ΕΦΗ "Η ΤΟΥ ΦΡΟΝΗΜΑΤΟΣ ΥΦΕΣ."
                         
ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ Ο ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ
ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ Ο ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝ
ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ ΜΑΧΗΝ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΑΝ ΑΥΤΩ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΓΡΑ-
ΨΑΝΤΟΣ, ΑΝΤΕΓΡΑΨΕΝ "ΕΙ ΜΕΤΡΗΣΑΙΣ ΤΗΝ ΣΑΥΤΟΥ ΣΚΙΑΝ,
ΟΥΚ ΑΝ ΕΥΡΟΙΣ ΑΥΤΗΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΓΕΓΕΝΗΜΕΝΗΝ Η ΠΡΙΝ ΝΙΚΑΝ."
ΕΡΩΤΗΘΕΙΣ ΔΕ ΠΟΣΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣΙΝ <ΟΙ> ΣΠΑΡ-
  ΤΙΑΤΑΙ "ΟΣΗΣ ΑΝ" ΕΦΗ "ΤΩ ΔΟΡΑΤΙ ΕΦΙΚΝΩΝΤΑΙ."
ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ ΔΕ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΕΧΝΗΝ
ΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣ ΤΑ ΜΑΛΙΣΤΑ, ΦΑΥΛΑ ΔΕ ΠΟΙ-
ΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΟΝΤΟΣ, "ΤΙ ΔΗΠΟΤΕ, Ω ΠΕΡΙΑΝΔΡΕ" ΕΙΠΕΝ, "ΑΝΤΙ
ΧΑΡΙΕΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΛΕΙΣΘΑΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙΣ;"
ΕΝ ΔΕ ΤΩ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΝ ΠΟΛΕΜΩ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΩΝ
ΤΙΝΩΝ ΟΤΙ ΠΟΡΡΩ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ ΣΥΝΑΠΤΕΙΝ ΔΕΙ,
"ΑΛΛ' ΟΥ ΤΟΥΤΟ" ΕΦΗ "ΟΡΑΝ ΔΕΙ, ΑΛΛ' ΕΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΚΡΕΙΣ-
ΣΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΩΝ ΕΣΟΜΕΘΑ."
ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΙΝΟΥΝΤΑΣ ΑΥΤΟΝ, ΟΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΑΡΚΑΔΑΣ ΜΑΧΗΝ ΕΝΙΚΗΣΕ, "ΒΕΛΤΙΟΝ ΑΝ ΗΝ, ΕΙ ΤΗ ΦΡΟΝΗΣΕΙ"
ΕΦΗ "ΑΥΤΟΥΣ ΕΝΙΚΩΜΕΝ ΜΑΛΛΟΝ Η ΤΗ ΙΣΧΥΙ."
  ΟΤΕ Δ' ΕΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑΝ ΕΝΕΒΑΛΕ, ΠΥΘΟΜΕΝΟΣ ΒΟΗΘΕΙΝ
ΑΥΤΟΙΣ ΗΛΕΙΟΥΣ ΕΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΑΥΤΟΙΣ "ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ ΗΛΕΙΟΙΣ:
ΚΑΛΟΝ ΗΣΥΧΙΑ."
ΤΩΝ ΔΕ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΝ ΤΩ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩ ΠΟΛΕΜΩ
ΕΠΙΖΗΤΟΥΝΤΩΝ, ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΡΚΕΣΕΙ, ΚΑΙ ΑΞΙΟΥΝΤΩΝ
ΟΡΙΣΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ, "Ο ΠΟΛΕΜΟΣ" ΕΦΗ "ΟΥ ΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΖΗΤΕΙ."
ΚΑΤΑΠΕΛΤΙΚΟΝ Δ' ΙΔΩΝ ΒΕΛΟΣ ΤΟΤΕ ΠΡΩΤΟΝ ΕΚ ΣΙΚΕ-
ΛΙΑΣ ΚΟΜΙΣΘΕΝ ΑΝΕΒΟΗΣΕΝ "ΗΡΑΚΛΕΙΣ, ΑΠΟΛΩΛΕΝ ΑΝΔΡΟΣ ΑΡΕΤΑ."
ΕΠΕΙ Δ' ΟΥΚ ΕΒΟΥΛΟΝΤΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΙΘΕΣΘΑΙ ΑΥΤΩ
ΚΑΙ ΛΥΣΑΙ ΤΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΕΡΟΝ ΤΟΥΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΙΝΑΙ, ΩΣ ΧΑΛΕΠΩΤΕ-
  ΡΩΝ ΕΣΟΜΕΝΩΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ Η ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΕΙΠΕ "ΠΡΟ-
ΒΑΤΟΝ ΜΕΝ ΑΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΦΘΕΓΓΕΤΑΙ ΦΩΝΗΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕ
ΠΟΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΑΣ, ΕΩΣ ΑΝ ΤΟ ΔΟΞΑΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ."
                                         
ΑΣΤΥΚΡΑΤΙΔΑΣ
ΑΣΤΥΚΡΑΤΙΔΑΣ, ΕΙΠΟΝΤΟΣ ΤΙΝΟΣ ΑΥΤΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΗΤΤΗ-
ΘΗΝΑΙ ΑΓΙΝ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΕΝ ΤΗ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΝ ΜΑΧΗ
ΠΕΡΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΠΟΛΙΝ "ΤΙ ΠΟΙΗΣΕΤΕ, Ω ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ; Η
ΔΟΥΛΕΥΣΕΤΕ ΜΑΚΕΔΟΣΙΝ;" ΕΙΠΕ "ΤΙ ΔΕ; ΚΩΛΥΣΑΙ ΑΝ ΔΥΝΑΙΤΟ
ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ ΜΑΧΟΜΕΝΟΥΣ ΗΜΑΣ ΑΠΟΘΑΝΕΙΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΠΑΡ-
ΤΗΣ;"
                                   
   <ΑΝΑΞΙ>ΒΙΟΣ
  <ΑΝΑΞΙ>ΒΙΟΣ ΕΝΕΔΡΕΥΘΕΙΣ ΥΠΟ ΙΦΙΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ
ΤΙ ΔΕΙ ΠΟΕΙΝ, "ΤΙ ΓΑΡ ΑΛΛΟ" ΕΦΗ "Η ΥΜΑΣ ΜΕΝ ΣΩΖΕΣΘΑΙ,
ΕΜΕ ΔΕ ΜΑΧΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟΘΑΝΕΙΝ;"
                                        
ΒΡΑΣΙΔΑΣ
ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΕΝ ΙΣΧΑΣΙ ΣΥΛΛΑΒΩΝ ΜΥΝ ΚΑΙ ΔΗΧΘΕΙΣ
ΑΦΗΚΕΝ: ΕΙΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΑΣ "ΟΥΔΕΝ ΟΥΤΩΣ" ΕΦΗ
"ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΤΙΝ, Ο ΟΥ ΣΩΖΕΤΑΙ ΤΟΛΜΩΝ ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΟΥΝΤΑΣ."
ΕΝ ΔΕ ΤΙΝΙ ΜΑΧΗ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΣΠΙΔΟΣ ΑΚΟΝΤΙΣΘΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΟ ΔΟΡΥ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΕΞΕΛΚΥΣΑΣ ΑΥΤΩ ΤΟΥΤΩ ΤΟΝ ΠΟΛΕ-
ΜΙΟΝ ΑΠΕΚΤΕΙΝΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΤΡΩΘΗ ΕΡΩΤΗΘΕΙΣ "ΠΡΟΔΟΥΣΗΣ
ΜΕ" ΕΦΗ "ΤΗΣ ΑΣΠΙΔΟΣ."
[ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΔΕ ΥΠΟ ΤΙΝΟΣ ΑΚΟΥΣΑΙ ΣΟΦΙΣΤΟΥ
ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑ ΗΡΕΤΟ, ΤΙ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΣΘΑΙ ΜΕΛΛΕΙ. ΚΑ-
ΚΕΙΝΟΣ ΕΙΠΕΝ "ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ." ΚΑΙ ΟΣ: "ΤΙΣ ΓΑΡ
ΨΕΓΕΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΤΟΥΤΟΝ;"]
  ΕΞΕΛΘΩΝ Δ' ΕΠΙ ΠΟΛΕΜΟΝ ΕΓΡΑΨΕ ΤΟΙΣ ΕΦΟΡΟΙΣ "ΑΣΣΑ
ΔΗΛΟΜΑΙ ΠΡΑΞΩ ΚΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΝ Η ΤΕΘΝΑΞΟΥΜΑΙ."
ΕΠΕΙ ΔΕ ΣΥΝΕΒΗ ΠΕΣΕΙΝ ΑΥΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΝΤΑ ΤΟΥΣ
ΕΠΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΟΙ ΔΕ ΠΕΜΦΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣ ΛΑΚΕ-
ΔΑΙΜΟΝΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΤΗ ΜΗΤΡΙ ΑΥΤΟΥ ΑΡΧΙΛΕΩΝΙΔΙ ΠΡΟΣΗΛ-
ΘΟΝ, ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΝ ΗΡΩΤΗΣΕΝ ΕΙ ΚΑΛΩΣ Ο ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΕΤΕΛΕΥ-
ΤΗΣΕΝ, ΕΓΚΩΜΙΑΖΟΝΤΩΝ ΔΕ ΤΩΝ ΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΩΝ ΩΣ
ΟΥΔΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΕΣΤΙ ΤΟΙΟΥΤΟΣ, "ΑΓΝΟΕΙΤΕ" ΕΙΠΕΝ "Ω ΞΕΝΟΙ:
ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΓΑΡ ΗΝ ΜΕΝ ΑΝΗΡ ΑΓΑΘΟΣ, ΠΟΛΛΟΥΣ Δ' ΕΚΕΙΝΟΥ
ΚΡΕΙΣΣΟΝΑΣ ΕΧΕΙ Η ΣΠΑΡΤΗ."

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Συνέχεια