ΗΣΙΟΔΟΣ - ΑΣΠΙΣ


... Η ΟΙΗ ΠΡΟΛΙΠΟΥΣΑ ΔΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ ΓΑΙΑΝ
ΗΛΥΘΕΝ ΕΣ ΘΗΒΑΣ ΜΕΤ' ΑΡΗΙΟΝ ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΑ
ΑΛΚΜΗΝΗ, ΘΥΓΑΤΗΡ ΛΑΟΣΣΟΟΥ ΗΛΕΚΤΡΥΩΝΟΣ:
Η ΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΥΛΟΝ ΕΚΑΙΝΥΤΟ ΘΗΛΥΤΕΡΑΩΝ
ΕΙΔΕΙ ΤΕ ΜΕΓΕΘΕΙ ΤΕ: ΝΟΟΝ ΓΕ ΜΕΝ ΟΥ ΤΙΣ ΕΡΙΖΕ
ΤΑΩΝ ΑΣ ΘΝΗΤΑΙ ΘΝΗΤΟΙΣ ΤΕΚΟΝ ΕΥΝΗΘΕΙΣΑΙ.
ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΡΗΘΕΝ ΒΛΕΦΑΡΩΝ Τ' ΑΠΟ ΚΥΑΝΕΑΩΝ
ΤΟΙΟΝ ΑΗΘ' ΟΙΟΝ ΤΕ ΠΟΛΥΧΡΥΣΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ.
Η ΔΕ ΚΑΙ ΩΣ ΚΑΤΑ ΘΥΜΟΝ ΕΟΝ ΤΕΙΣΚΕΝ ΑΚΟΙΤΗΝ,
ΩΣ ΟΥ ΠΩ ΤΙΣ ΕΤΙΣΕ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΗΛΥΤΕΡΑΩΝ:
Η ΜΕΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡ' ΕΣΘΛΟΝ ΑΠΕΚΤΑΝΕ ΙΦΙ ΔΑΜΑΣΣΑΣ,
ΧΩΣΑΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙ ΒΟΥΣΙ: ΛΙΠΩΝ Δ΄Ο ΓΕ ΠΑΤΡΙΔΑ ΓΑΙΑΝ
ΕΣ ΘΗΒΑΣ ΙΚΕΤΕΥΣΕ ΦΕΡΕΣΣΑΚΕΑΣ ΚΑΔΜΕΙΟΥΣ.
ΕΝΘ' Ο ΓΕ ΔΩΜΑΤ' ΕΝΑΙΕ ΣΥΝ ΑΙΔΟΙΗ ΠΑΡΑΚΟΙΤΙ
ΝΟΣΦΙΝ ΑΤΕΡ ΦΙΛΟΤΗΤΟΣ ΕΦΙΜΕΡΟΥ, ΟΥΔΕ ΟΙ ΗΕΝ
ΠΡΙΝ ΛΕΧΕΩΝ ΕΠΙΒΗΝΑΙ ΕΥΣΦΥΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΥΩΝΗΣ
ΠΡΙΝ ΓΕ ΦΟΝΟΝ ΤΕΙΣΑΙΤΟ ΚΑΣΙΓΝΗΤΩΝ ΜΕΓΑΘΥΜΩΝ
ΗΣ ΑΛΟΧΟΥ, ΜΑΛΕΡΩ ΔΕ ΚΑΤΑΦΛΕΞΑΙ ΠΥΡΙ ΚΩΜΑΣ
ΑΝΔΡΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΑΦΙΩΝ ΙΔΕ ΤΗΛΕΒΟΑΩΝ.
ΤΩΣ ΓΑΡ ΟΙ ΔΙΕΚΕΙΤΟ, ΘΕΟΙ Δ' ΕΠΙ ΜΑΡΤΥΡΟΙ ΗΣΑΝ:
ΤΩΝ Ο Γ' ΟΠΙΖΕΤΟ ΜΗΝΙΝ, ΕΠΕΙΓΕΤΟ Δ' ΟΤΤΙ ΤΑΧΙΣΤΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΑΙ ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΝ, Ο ΟΙ ΔΙΟΘΕΝ ΘΕΜΙΣ ΗΕΝ.
ΤΩ Δ΄ΑΜΑ ΙΕΜΕΝΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙΟ ΤΕ ΦΥΛΟΠΙΔΟΣ ΤΕ
ΒΟΙΩΤΟΙ ΠΛΗΞΙΠΠΟΙ, ΥΠΕΡ ΣΑΚΕΩΝ ΠΝΕΙΟΝΤΕΣ,
ΛΟΚΡΟΙ Τ' ΑΓΧΕΜΑΧΟΙ ΚΑΙ ΦΩΚΗΕΣ ΜΕΓΑΘΥΜΟΙ
ΕΣΠΟΝΤ': ΗΡΧΕ ΔΕ ΤΟΙΣΙΝ ΕΥΣ ΠΑΙΣ ΑΛΚΑΙΟΙΟ
ΚΥΔΙΟΩΝ ΛΑΟΙΣΙ. ΠΑΤΗΡ Δ' ΑΝΔΡΩΝ ΤΕ ΘΕΩΝ ΤΕ
ΑΛΛΗΝ ΜΗΤΙΝ ΥΦΑΙΝΕ ΜΕΤΑ ΦΡΕΣΙΝ, ΩΣ ΡΑ ΘΕΟΙΣΙΝ
ΑΝΔΡΑΣΙ Τ' ΑΛΦΗΣΤΗΣΙΝ ΑΡΗΣ ΑΛΚΤΗΡΑ ΦΥΤΕΥΣΑΙ.
ΩΡΤΟ Δ' ΑΠ' ΟΥΛΥΜΠΟΙΟ ΔΟΛΟΝ ΦΡΕΣΙ ΒΥΣΣΟΔΟΜΕΥΩΝ,
ΙΜΕΙΡΩΝ ΦΙΛΟΤΗΤΟΣ ΕΥΖΩΝΟΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΣ,
ΕΝΝΥΧΙΟΣ: ΤΑΧΑ Δ' ΙΞΕ ΤΥΦΑΟΝΙΟΝ: ΤΟΘΕ ΑΥΤΙΣ
ΦΙΚΙΟΝ ΑΚΡΟΤΑΤΟΝ ΠΡΟΣΕΒΗΣΑΤΟ ΜΗΤΙΕΤΑ ΖΕΥΣ.
ΕΝΘΑ ΚΑΘΕΖΟΜΕΝΟΣ ΦΡΕΣΙ ΜΗΔΕΤΟ ΘΕΣΚΕΛΑ ΕΡΓΑ:
ΑΥΤΗ ΜΕΝ ΓΑΡ ΝΥΚΤΙ ΤΑΝΙΣΦΥΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΥΩΝΗΣ
ΕΥΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΗΤΙ ΜΙΓΗ, ΤΕΛΕΣΕΝ Δ' ΑΡ' ΕΕΛΔΩΡ:
ΑΥΤΗ Δ' ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ ΛΑΟΣΣΟΟΣ, ΑΓΛΑΟΣ ΗΡΩΣ,
ΕΚΤΕΛΕΣΑΣ ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΝ ΑΦΙΚΕΤΟ ΟΝΔΕ ΔΟΜΟΝΔΕ,
ΟΥΔ' Ο ΓΕ ΠΡΙΝ ΔΜΩΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΜΕΝΑΣ ΑΓΡΟΙΩΤΑΣ
ΩΡΤ' ΙΕΝΑΙ, ΠΡΙΝ Γ' ΗΣ ΑΛΟΧΟΥ ΕΠΙΒΗΜΕΝΑΙ ΕΥΝΗΣ:
ΤΟΙΟΣ ΓΑΡ ΚΡΑΔΙΗΝ ΠΟΘΟΣ ΑΙΝΥΤΟ ΠΟΙΜΕΝΑ ΛΑΩΝ.
[ΩΣ Δ' ΟΤ' ΑΝΗΡ ΑΣΠΑΣΤΟΝ ΥΠΕΚΠΡΟΦΥΓΗ ΚΑΚΟΤΗΤΑ
ΝΟΥΣΟΥ ΥΠ' ΑΡΓΑΛΕΗΣ Η ΚΑΙ ΚΡΑΤΕΡΟΥ ΥΠΟ ΔΕΣΜΟΥ,
ΩΣ ΡΑ ΤΟΤ' ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ ΧΑΛΕΠΟΝ ΠΟΝΟΝ ΕΚΤΟΛΥΠΕΥΣΑΣ
ΑΣΠΑΣΙΩΣ ΤΕ ΦΙΛΩΣ ΤΕ ΕΟΝ ΔΟΜΟΝ ΕΙΣΑΦΙΚΑΝΕΝ.]
ΠΑΝΝΥΧΙΟΣ Δ' ΑΡ' ΕΛΕΚΤΟ ΣΥΝ ΑΙΔΟΙΗ ΠΑΡΑΚΟΙΤΙ
ΤΕΡΠΟΜΕΝΟΣ ΔΩΡΟΙΣΙ ΠΟΛΥΧΡΥΣΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ.
Η ΔΕ ΘΕΩ ΔΜΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΑΝΕΡΙ ΠΟΛΛΟΝ ΑΡΙΣΤΩ
ΘΗΒΗ ΕΝ ΕΠΤΑΠΥΛΩ ΔΙΔΥΜΑΟΝΕ ΓΕΙΝΑΤΟ ΠΑΙΔΕ,
ΟΥΚΕΘ' ΟΜΑ ΦΡΟΝΕΟΝΤΕ: ΚΑΣΙΓΝΗΤΩ ΓΕ ΜΕΝ ΗΣΤΗΝ:
ΤΟΝ ΜΕΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΝ, ΤΟΝ Δ' ΑΥ ΜΕΓ' ΑΜΕΙΝΟΝΑ ΦΩΤΑ
ΔΕΙΝΟΝ ΤΕ ΚΡΑΤΕΡΟΝ ΤΕ, ΒΙΗΝ ΗΡΑΚΛΗΕΙΗΝ,
ΤΟΝ ΜΕΝ ΥΠΟΔΜΗΘΕΙΣΑ ΚΕΛΑΙΝΕΦΕΙ ΚΡΟΝΙΩΝΙ,
ΑΥΤΑΡ ΙΦΙΚΛΗΑ ΔΟΡΥΣΣΟΩ ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΙ:
ΚΕΚΡΙΜΕΝΗΝ ΓΕΝΕΗΝ, ΤΟΝ ΜΕΝ ΒΡΟΤΩ ΑΝΔΡΙ ΜΙΓΕΙΣΑ,
ΤΟΝ ΔΕ ΔΙΙ ΚΡΟΝΙΩΝΙ, ΘΕΩΝ ΣΗΜΑΝΤΟΡΙ ΠΑΝΤΩΝ.
6
ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΝΟΝ ΕΠΕΦΝΕΝ, ΑΡΗΤΙΑΔΗΝ ΜΕΓΑΘΥΜΟΝ.
ΕΥΡΕ ΓΑΡ ΕΝ ΤΕΜΕΝΕΙ ΕΚΑΤΗΒΟΛΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝ ΑΡΗ', ΑΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΙΟ,
ΤΕΥΧΕΣΙ ΛΑΜΠΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕΛΑΣ ΩΣ ΠΥΡΟΣ ΑΙΘΟΜΕΝΟΙΟ,
ΕΣΤΑΟΤ' ΕΝ ΔΙΦΡΩ: ΧΘΟΝΑ Δ' ΕΚΤΥΠΟΝ ΩΚΕΕΣ ΙΠΠΟΙ
ΝΥΣΣΟΝΤΕΣ ΧΗΛΗΣΙ, ΚΟΝΙΣ ΔΕ ΣΦ' ΑΜΦΙΔΕΔΗΕΘ
ΚΟΠΤΟΜΕΝΗ ΠΛΕΚΤΟΙΣΙΝ ΥΦ' ΑΜΦΙΔΕΔΗΕΙ
ΚΟΠΤΟΜΕΝΗ ΠΛΕΚΤΟΙΣΙΝ ΥΦ' ΑΡΜΑΣΙ ΚΑΙ ΠΟΣΙΝ ΙΠΠΩΝ:
ΑΡΜΑΤΑ Δ' ΕΥΠΟΙΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΥΓΕΣ ΑΜΦΑΡΑΒΙΖΟΝ
ΙΠΠΩΝ ΙΕΜΕΝΩΝ. ΚΕΧΑΡΗΤΟ ΔΕ ΚΥΚΝΟΣ ΑΜΥΜΩΝ, 
ΕΛΠΟΜΕΝΟΣ ΔΙΟΣ ΥΙΟΝ ΑΡΗΙΟΝ ΗΝΙΟΧΟΝ ΤΕ
ΧΑΛΚΩ ΔΗΩΣΕΙΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΛΥΤΑ ΤΕΥΧΕΑ ΔΥΣΕΙΝ.
ΑΛΛΑ ΟΙ ΕΥΧΩΛΕΩΝ ΟΥΚ ΕΚΛΥΕ ΦΟΙΒΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ:
ΑΥΤΟΣ ΓΑΡ ΟΙ ΕΠΩΡΣΕ ΒΙΗΝ ΗΡΑΚΛΗΕΙΗΝ.
ΠΑΝ Δ' ΑΛΣΟΣ ΚΑΙ ΒΩΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΠΑΓΑΣΑΙΟΥ
ΛΑΜΠΕΙΝ ΥΠΑΙ ΔΕΙΝΟΙΟ ΘΕΟΥ ΤΕΥΧΕΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥ,

Επιστροφή στα περιεχόμενα   -  |  -   Διαβάστε το κείμενο σε μετάφραση στα νέα ελληνικά