ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ - ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ


ΚΑΤΑ ΤΑΔΕ ΔΙΔΩΜΙ ΤΑ ΕΜΑΥΤΟΥ ΠΑΝΤΑ ΑΜΥΝΟΜΑΧΩ ΦΙΛΟΚΡΑΤΟΥΣ ΒΑΤΗΘΕΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΚΡΑΤΕΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΤΑΜΙΩ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝ ΤΩ ΜΗΤΡΩΩ ΑΝΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΝ ΕΚΑΤΕΡΩ ΔΟΣΙΝ, ΕΦ’ Ω ΤΕ ΤΟΝ ΜΕΝ ΚΗΠΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΥΤΩ ΠΑΡΕΞΟΥΣΙΝ ΕΡΜΑΡΧΩ ΑΓΕΜΟΡΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΩ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΣΥΜΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΟΙΣ ΑΝ ΕΡΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΑΛΙΠΗ ΔΙΑΔΟΧΟΙΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΕΝΔΙΑΤΡΙΒΕΙΝ ΚΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ, ΚΑΙ ΑΕΙ ΔΕ ΤΟΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣΙΝ ΑΠΟ ΗΜΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝ ΣΥΝΔΙΑΣΩΣΩΣΙΝ ΑΜΥΝΟΜΑΧΩ ΚΑΙ ΤΙΜΟΚΡΑΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ, ΤΗΝ ΕΝ ΤΩ ΚΗΠΩ ΔΙΑΤΡΙΒΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΤΙΘΕΜΑΙ ΤΟΙΣ Τ’ ΑΥΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙΣ, ΕΝ Ω ΑΝ ΠΟΤΕ ΤΡΟΠΩ ΑΣΦΑΛΕΣΤΑΤΟΝ Η, ΟΠΩΣ ΑΝ ΚΑΚΕΙΝΟΙ ΔΙΑΤΗΡΩΣΙΝ ΤΟΝ ΚΗΠΟΝ, ΚΑΘΑΠΕΡ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙΣ ΑΝ ΟΙ ΑΠΟ ΗΜΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΝΤΕΣ ΠΑΡΑΔΙΔΩΣΙΝ, ΤΗΝ Δ’ ΟΙΚΙΑΝ ΤΗΝ ΕΝ ΜΕΛΙΤΗ ΠΑΡΕΧΕΤΩΣΑΝ ΑΜΥΝΟΜΑΧΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΝΟΙΚΕΙΝ ΕΡΜΑΡΧΩ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΜΕΤ’ ΑΥΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣΙΝ, ΕΩΣ ΑΝ ΕΡΜΑΡΧΟΣ ΖΗ.

ΕΚ ΔΕ ΤΩΝ ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦ’ ΗΜΩΝ ΑΜΥΝΟΜΑΧΩ ΚΑΙ ΤΙΜΟΚΡΑΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΡΙΖΕΣΘΩΣΑΝ ΜΕΘ’ ΕΡΜΑΡΧΟΥ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΕ ΤΑ ΕΝΑΓΙΣΜΑΤΑ ΤΩ ΤΕ ΜΗΤΡΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙΣ, ΚΑΙ ΗΜΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΘΙΣΜΕΝΗΝ ΑΓΕΣΘΑΙ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΗΜΕΡΑΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑ ΔΕΚΑΤΗ ΤΟΥ ΓΑΜΗΛΙΩΝΟΣ, ΩΣΠΕΡ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΙΝΟΜΕΝΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΤΑΙΣ ΕΙΚΑΣΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΙΛΟΣΟΦΟΥΝΤΩΝ ΗΜΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΥ <ΜΝΗΜΗΝ> ΚΑΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗΝ. ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΩΣΑΝ ΔΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΕΩΝΟΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΩΣΑΝ ΔΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝΟΣ ΚΑΘΑΠΕΡ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΣΘΩΣΑΝ ΔΕ ΚΑΙ ΑΜΥΝΟΜΑΧΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΙΝΟΥ, ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΩΝΤΩΝ ΜΕΘ’ ΕΡΜΑΡΧΟΥ, ΩΣΑΥΤΩΣ ΔΕ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΥ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΝ ΠΟΙΕΙΣΘΩΣΑΝ, ΚΑΙ ΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΝ ΕΛΘΟΥΣΑΝ ΕΚΔΟΤΩΣΑΝ Ω ΑΝ ΕΡΜΑΡΧΟΣ ΕΛΗΤΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤ’ ΑΥΤΟΥ, ΟΥΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΕΥΤΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΟΥΣΗΣ ΕΡΜΑΡΧΩ. ΔΙΔΟΤΩΣΑΝ Δ’ ΑΜΥΝΟΜΑΧΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΗΜΙΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΕΙΣ ΤΡΟΦΗΝ ΤΟΥΤΟΙΣ, ΟΤΙ ΑΝ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΤ’ ΕΝΙΑΥΤΟΝ ΕΠΙΔΕΧΕΣΘΑΙ ΔΟΚΗ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΟΙΣ ΜΕΘ’ ΕΡΜΑΡΧΟΥ.  

ΠΟΙΕΙΣΘΩΣΑΝ ΔΕ ΜΕΘ’ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΧΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ, ΙΝΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΑΤΑΓΕΓΗΡΑΚΟΤΟΣ ΗΜΙΝ ΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΗΓΕΜΟΝΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΙΛΟΣΟΦΟΥΝΤΩΝ ΗΜΙΝ ΕΚΑΣΤΑ ΓΙΝΗΤΑΙ. ΤΗΝ ΔΕ ΠΡΟΙΚΑ ΤΩ ΘΗΛΕΙ ΠΑΙΔΙΩ, ΕΠΕΙΔΑΝ ΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΝ ΕΛΘΗ, ΜΕΡΙΣΑΤΩΣΑΝ ΑΜΥΝΟΜΑΧΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΚΡΑΤΗΣ ΟΣΟΝ ΑΝ ΕΠΙΔΕΧΗΤΑΙ ΑΠΟ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΡΜΑΡΧΟΥ ΓΝΩΜΗΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΣΘΩΣΑΝ ΔΕ ΚΑΙ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ, ΚΑΘΑΠΕΡ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ, ΙΝ’ ΟΣΟΙ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΝΤΩΝ ΗΜΙΝ ΧΡΕΙΑΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΙΔΙΟΙΣ ΠΑΡΕΣΧΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΣΑΝ ΟΙΚΕΙΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΙ ΣΥΓΚΑΤΑΓΗΡΑΣΚΕΙΝ ΜΕΘ’ ΗΜΩΝ ΠΡΟΕΙΛΟΝΤΟ ΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΜΗΔΕΝΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΝΔΕΕΙΣ ΚΑΘΗΣΤΗΚΩΣΙΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΔΥΝΑΜΙΝ.  

ΔΟΥΝΑΙ ΔΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΗΜΙΝ ΠΑΝΤΑ ΕΡΜΑΡΧΩ.

«ΕΑΝ ΔΕ ΤΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΕΡΜΑΡΧΟΝ ΓΕΝΗΤΑΙ ΠΡΟ ΤΟΥ ΤΑ ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΥ ΟΑΙΔΙΑ ΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΝ ΕΛΘΕΙΝ, ΔΟΥΝΑΙ ΑΜΥΝΟΜΑΧΟΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΚΡΑΤΗΝ, ΟΠΩΣ ΑΝ ΕΥΤΑΚΤΟΥΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ  ΕΚΑΣΤΑ ΓΙΝΗΤΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΩΣ ΣΥΝΤΕΤΑΧΑΜΕΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΣΘΩΣΑΝ, ΟΠΩΣ ΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΝ ΕΚΑΣΤΑ ΓΙΓΝΗΤΑΙ. ΑΦΙΗΜΙ ΔΕ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΜΥΝ, ΝΙΚΙΑΝ, ΛΥΚΩΝΑ, ΑΦΙΗΜΙ ΔΕ ΚΑΙ ΦΑΙΔΡΙΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΝ.»  

Επιστροφή στα περιεχόμενα