ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ο ΕΦΕΣΙΟΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ

 1. ΣΕΞΤΟΣ, ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ VII 132. ΤΟΥ ΔΕ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥΔ’ ΕΟΝΤΟΣ ΑΕΙ ΑΞΥΝΕΤΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΝ Η ΑΚΟΥΣΑΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ ΓΑΡ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΝΔΕ ΑΠΕΙΡΟΙΣΙΝ ΕΟΙΚΑΣΙ, ΠΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ, ΟΚΟΙΩΝ ΕΓΩ ΔΙΗΓΕΥΜΑΙ ΚΑΤΑ ΦΥΣΙΝ ΔΙΑΙΡΕΩΝ ΕΚΑΣΤΟΝ ΚΑΙ ΦΡΑΖΩΝ ΟΚΩΣ ΕΧΕΙ. ΤΟΥΣ ΔΕ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΛΑΝΘΑΝΕΙ ΟΚΟΣΑ ΕΓΕΡΘΕΝΤΕΣ ΠΟΙΟΥΣΙΝ, ΟΚΩΣΠΕΡ ΟΚΟΣΑ ΕΥΔΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑΙ.
 2. ΣΕΞΤΟΣ, VII 133. ΔΙΟ ΔΕΙ ΕΠΕΣΘΑΙ ΤΩΙ <ΞΥΝΩΙ, ΤΟΥΤΕΣΤΙ ΤΩΙ> ΚΟΙΝΩΝ ΞΥΝΟΣ ΓΑΡ Ο ΚΟΙΝΟΣ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Δ’ ΕΟΝΤΟΣ ΞΥΝΟΥ ΖΩΟΥΣΙΝ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΩΣ ΙΔΙΑΝ ΕΧΟΝΤΕΣ ΦΡΟΝΗΣΙΝ.
 3. ΛΕΤΙΟΣ, II 21, 4 (ΠΕΡΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΗΛΙΟΥ) ΕΥΡΟΣ ΠΟΔΟΣ ΑΝΘΡΩΠΕΙΟΥ.
 4. ΑΛΒΕΡΤΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ, DE VEGET. VI 401. H. dixit quod Si felicitas esset in delectationibus corporis, boves felices diceremus, cum inveniant orobum ad comedendum.
 5. ΑΡΙΣΤΟΚΡΙΤΟΣ, ΘΕΟΣΟΦΙΑ 68.ΩΡΙΓΕΝΗΣ, ΚΑΤΑ ΚΕΛΣΟΥ VII 62. ΚΑΘΑΙΡΟΝΤΑΙ Δ’ ΑΛΛΩΙ ΑΙΜΑΤΙΜΙΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΟΙΟΝ ΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣ ΠΗΛΟΝ ΕΜΒΑΣ ΠΗΛΩΙ ΑΠΟΝΙΖΟΙΤΟ. ΜΑΙΝΕΣΘΑΙ Δ’ ΑΝ ΔΟΚΟΙΗ, ΕΙ ΤΙΣ ΑΥΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΠΙΦΡΑΣΑΙΤΟ ΟΥΤΩ ΠΟΙΕΟΝΤΑ. ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΑΓΑΛΜΑΣΙ ΔΕ ΤΟΥΤΕΟΙΣΙΝ ΕΥΧΟΝΤΑΙ, ΟΚΟΙΟΝ ΕΙ ΤΙΣ ΔΟΜΟΙΣΙ ΛΕΣΧΗΝΕΥΟΙΤΟ, ΟΥ ΤΙ ΓΙΝΩΣΚΩΝ ΘΕΟΥΣ ΟΥΔ’ ΗΡΩΑΣ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΙΣΙ.
 6. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ 355a 13. Ο ΗΛΙΟΣ ΟΥ ΜΟΝΟΝ, ΚΑΘΑΠΕΡ Ο Η. ΦΗΣΙ, ΝΕΟΣ ΕΦ’ ΗΜΕΡΗΙ ΕΣΤΙΝ, ΑΛΛ’ ΑΕΙ ΝΕΟΣ ΣΥΝΕΧΩΣ.
 7. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΕΡΙ ΑΙΣΘΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΩΝ 443a 23. ΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΣ ΓΕΝΟΙΤΟ, ΡΙΝΕΣ ΑΝ ΔΙΑΓΝΟΙΕΝ.
 8. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ 1155b 4. Η ΤΟ ΑΝΤΙΞΟΥΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΛΛΙΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑΝ [ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΤ’ ΕΡΙΝ ΓΙΝΕΣΘΑΙ].
 9. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ 1176a 7. ΕΤΕΡΑ ΓΑΡ ΙΠΠΟΥ ΗΔΟΝΗ ΚΑΙ ΚΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΚΑΘΑΠΕΡ Η. ΦΗΣΙΝ ΟΝΟΥΣ ΣΥΡΜΑΤ’ ΑΝ ΕΛΕΣΘΑΙ ΜΑΛΛΟΝ Η ΧΡΥΣΟΝ ΗΔΙΟΝ ΓΑΡ ΧΡΥΣΟΥ ΤΡΟΦΗ ΟΝΟΙΣ.
 10. [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ], ΠΕΡΙ ΚΟΣΜΟΥ 396b 7. ΙΣΩΣ ΔΕ ΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ Η ΦΥΣΙΣ ΓΛΙΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟΝ, ΟΥΚ ΕΚ ΤΩΝ ΟΝΟΙΩΝ ΩΣΠΕΡ ΑΜΕΛΕΙ ΤΟ ΑΡΡΕΝ ΣΥΝΗΓΑΓΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΛΥ ΚΑΙ ΟΥΧ ΕΚΑΤΕΡΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΜΟΦΥΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑΝ ΔΙΑ ΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΣΥΝΗΨΕΝ, ΟΥ ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΜΟΙΩΝ. ΕΟΙΚΕ ΔΕ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ ΜΙΜΟΥΜΕΝΗ ΤΟΥΤΟ ΠΟΙΕΙΝ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕΝ ΓΑΡ ΛΕΥΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΩΝ ΩΧΡΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΓΚΕΡΑΣΑΜΕΝΗ ΦΥΣΕΙΣ ΤΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙΣ ΑΠΕΤΕΛΕΣΕ ΣΥΜΦΩΝΟΥΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΕ ΟΞΕΙΣ ΑΜΑ ΚΑΙ ΒΑΡΕΙΣ ΜΑΚΡΟΥΣ ΤΕ ΚΑΙ ΒΡΑΧΕΙΣ ΦΘΟΓΓΟΥΣ ΜΕΙΞΑΣΑ ΕΝ ΔΙΑΦΟΡΟΙΣ ΦΩΝΑΙΣ ΜΙΑΝ ΑΠΕΤΕΛΕΣΕΝ ΑΡΜΟΝΙΑΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΕ ΕΚ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΩΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΡΑΣΙΝ ΠΟΙΗΣΑΜΕΝΗ ΤΗΝ ΟΛΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΑΠ’ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΕΣΤΗΣΑΤΟ. ΤΑΥΤΟ ΔΕ ΤΟΥΤΟ ΗΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑ ΤΩΙ ΣΚΟΤΕΙΝΩΙ ΛΕΓΟΜΕΝΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΤΩΙ ΣΥΝΑΨΙΕΣ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΥΧ ΟΛΑ, ΣΥΜΦΕΡΟΜΕΝΟΝ ΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ, ΣΥΝΑΙΔΟΝ ΔΙΑΙΔΟΝ, ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝ ΚΑΙ ΕΞ ΕΝΟΣ ΠΑΝΤΑ.
 11. [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ], ΠΕΡΙ ΚΟΣΜΟΥ 401a 8. ΤΩΝ ΤΕ ΖΩΙΩΝ ΤΑ ΤΕ ΑΓΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ ΤΑ ΤΕ ΕΝ ΑΕΡΙ ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΥΔΑΤΙ ΒΟΣΚΟΜΕΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΕ ΚΑΙ ΑΚΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΦΘΕΙΡΕΤΑΙ ΤΟΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΕΙΘΟΜΕΝΑ ΘΕΣΜΟΙΣ ΠΑΝ ΓΑΡ ΕΡΠΕΤΟΝ ΠΛΗΓΗΙ ΝΕΜΕΤΑΙ, ΩΣ ΦΗΣΙΝ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ.
 12. ΑΡΕΙΟΣ ΔΙΔΥΜΟΣ κατά ΕΥΣΕΒΙΟΝ, Ε.Π. XV 20. ΖΗΝΩΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΛΕΓΕΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΝ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΙΝ, ΚΑΘΑΠΕΡ Η. :ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ ΓΑΡ ΕΜΦΑΝΙΣΑΙ, ΟΤΙ ΑΙ ΨΥΧΑΙ ΑΝΑΘΥΜΙΜΕΝΑΙ ΝΟΕΡΑΙ ΑΕΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ, ΕΙΚΑΣΕΝ ΑΥΤΑΣ ΤΟΙΣ ΠΟΤΑΜΟΙΣ ΛΕΓΩΝ ΟΥΤΩΣ ΠΟΤΑΜΟΙΣΙ ΤΟΙΣΙΝ ΑΥΤΟΙΣΙΝ ΕΜΒΑΙΝΟΥΣΙΝ ΕΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΑ ΥΔΑΤΑ ΕΠΙΡΡΕΙ ΚΑΙ ΨΥΧΑΙ ΔΕ ΑΠΟ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΘΥΜΙΩΝΤΑΙ.
 13. ΑΘΗΝΑΙΟΣ, V 178f. ΔΕΙ ΓΑΡ ΤΟΝ ΧΑΡΙΕΝΤΑ ΜΗΤΕ ΡΥΠΑΝ ΜΗΤΕ ΑΥΧΜΕΙΝ ΜΗΤΕ ΒΟΡΒΟΡΩΙ ΧΑΙΡΕΙΝ ΚΑΘ’ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΝ. ΚΛΗΜΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ 1 2. ΥΕΣ ΒΟΡΒΟΡΩΙ ΗΔΟΝΤΑΙ ΜΑΛΛΟΝ Η ΚΑΘΑΡΩΙ ΥΔΑΤΙ.
 14. ΚΛΗΜΗΣ, ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΟΣ 22. ΤΙΣΙ ΔΗ ΜΑΝΤΕΥΕΤΑΙ Η. Ο ΕΦΕΣΙΟΣ; ΝΥΚΤΙΠΟΛΟΙΣ, ΜΑΓΟΙΣ, ΒΑΚΧΟΙΣ, ΛΗΝΑΙΣ, ΜΥΣΤΑΙΣ, ΤΟΥΤΟΙΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΑ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ, ΤΟΥΤΟΙΣ ΜΑΝΤΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΠΥΡ ΤΑ ΓΑΡ ΝΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤ’ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΑΝΙΕΡΩΣΤΙ ΜΥΕΥΝΤΑΙ.
 15. ΚΛΗΜΗΣ, ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΟΣ 34. ΕΙ ΜΗ ΓΑΡ ΔΙΟΝΥΣΩΙ ΠΟΜΠΗΝ ΕΠΟΙΟΥΝΤΟ ΚΑΙ ΥΜΝΕΟΝ ΑΙΣΜΑ ΑΙΔΟΙΟΙΣΙΝ, ΑΝΑΙΔΕΣΤΑΤΑ ΕΙΡΓΑΣΤ΄ΑΝ ΩΥΤΟΣ ΔΕ ΑΙΔΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΟΤΕΩΙ ΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΛΗΝΑΪΖΟΥΣΙΝ.
 16. ΚΛΗΜΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ II 29. ΛΗΣΕΤΑΙ ΜΕΝ ΓΑΡ ΙΣΩΣ ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΟΝ ΦΩΣ ΤΙΣ, ΤΟ ΔΕ ΝΟΗΤΟΝ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΑΣΤΙΝ, Η ΩΣ ΦΗΣΙΝ Η.: ΤΟ ΜΗ ΔΥΝΟΝ ΠΟΤΕ ΠΩΣ ΑΝ ΤΙΣ ΛΑΘΟΙ;
 17. ΚΛΗΜΗΣ, ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ II 8. ΟΥ ΓΑΡ ΦΡΟΝΕΟΥΣΙ ΤΟΙΑΥΤΑ ΠΟΛΛΟΙ, ΟΚΟΣΟΙ ΕΓΚΥΡΕΥΣΙΝ, ΟΥΔΕ ΜΑΘΟΝΤΕΣ ΓΙΝΩΣΚΟΥΣΙΝ, ΕΩΥΤΟΙΣΙ ΔΕ ΔΟΚΕΟΥΣΙ.
 18. ΚΛΗΜΗΣ, ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ II 17. ΕΑΝ ΜΗ ΕΛΠΗΤΑΙ ΑΝΕΛΠΙΣΤΟΝ, ΟΥΚ ΕΞΕΥΡΗΣΕΙ, ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΟΝ ΕΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΟΝ.
 19. ΚΛΗΜΗΣ, ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ II 24. ΑΠΙΣΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΙΝΑΣ ΕΠΙΣΤΥΦΩΝ Η. ΦΗΣΙΝ ΑΚΟΥΣΑΙ ΟΥΚ ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΥΔ’ ΕΙΠΕΙΝ.
 20. ΚΛΗΜΗΣ, ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ ΙΙΙ 14. Η. ΓΟΥΝ ΚΑΚΙΖΩΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΝ, ΕΠΕΙΔΑΝ ΦΗΙ ΓΕΝΟΜΕΝΟΙ ΖΩΕΙΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙ ΜΟΡΟΥΣ Τ’ ΕΧΕΙΝ, ΜΑΛΛΟΝ ΔΕ ΑΝΑΠΑΥΕΣΘΑΙ, ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΣ ΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΣΙ ΜΟΡΟΥΣ ΓΕΝΕΣΘΑΙ.
 21. ΚΛΗΜΗΣ, ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ ΙΙΙ 21. ΟΥΧΙ ΚΑΙ Η. ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΝ ΚΑΛΕΙ.. ΕΝ ΟΙΣ ΦΗΣΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΟΚΟΣΑ ΕΓΕΡΘΕΝΤΕΣ ΟΡΕΟΜΕΝ, ΟΚΟΣΑ ΔΕ ΕΥΔΟΝΤΕΣ ΥΠΝΟΣ.
 22. ΚΛΗΜΗΣ, ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ IV 4. ΧΡΥΣΟΝ ΓΑΡ ΟΙ ΔΙΖΗΜΕΝΟΙ ΓΗΝ ΠΟΛΛΗΝ ΟΡΥΣΣΟΥΣΙ ΚΑΙ ΕΥΡΙΣΚΟΥΣΙΝ ΟΛΙΓΟΝ.
 23. ΚΛΗΜΗΣ, ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ IV 10. ΔΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑ ΟΥΚ ΑΝ ΗΙΔΕΣΑΝ, ΕΙ ΤΑΥΤΑ ΜΗ ΗΝ.
 24. ΚΛΗΜΗΣ, ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ IV 16. ΑΡΗΙΦΑΤΟΥΣ ΘΕΟΙ ΤΙΜΩΣΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.
 25. ΚΛΗΜΗΣ, ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ IV 50. ΜΟΡΟΙ ΓΑΡ ΜΕΖΟΝΤΕΣ ΜΕΖΟΝΑΣ ΜΟΙΡΑΣ ΛΑΓΧΑΝΟΥΣΙ.
 26. ΚΛΗΜΗΣ, ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ IV 143. ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΝ ΕΥΦΡΟΝΗΙ ΦΑΟΣ ΑΠΤΕΤΑΙ ΕΑΥΤΩΙ [ΑΠΟΘΑΝΩΝ] ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΙΣ ΟΨΕΙΣ, ΖΩΝ ΔΕ ΑΠΤΕΤΑΙ ΤΕΘΝΕΩΤΟΣ ΕΥΔΩΝ, [ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΙΣ ΟΨΕΙΣ], ΕΓΡΗΓΟΡΩΣ ΑΠΤΕΤΑΙ ΕΥΔΟΝΤΟΣ.
 27. ΚΛΗΜΗΣ, ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ IV 146. ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕΝΕΙ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΑΣ ΑΣΣΑ ΟΥΚ ΕΛΠΟΝΤΑΙ ΟΥΔΕ ΔΟΚΕΟΥΣΙΝ.
 28. ΚΛΗΜΗΣ, ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ V 9. ΔΟΚΕΟΝΤΑ ΓΑΡ Ο ΔΟΚΙΜΩΤΑΤΟΣ ΓΙΝΩΣΚΕΙ, ΦΥΛΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΜΕΝΤΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΨΕΤΑΙ ΨΕΥΔΩΝ ΤΕΚΤΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΑΣ.
 29. ΚΛΗΜΗΣ, ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ V 60. ΑΙΡΕΥΝΤΑΙ ΓΑΡ ΕΝ ΑΝΤΙ ΑΠΑΝΤΩΝ ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΙ, ΚΛΕΟΣ ΑΕΝΑΟΝ ΘΝΗΤΩΝ ΟΙ ΔΕ ΠΟΛΛΟΙ ΚΕΚΟΡΗΝΤΑΙ ΟΚΩΣΠΕΡ ΚΤΗΝΕΑ.
 30. ΚΛΗΜΗΣ, ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ V 105 [ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, ΠΕΡΙ ΕΗΣ ΕΝ ΤΙΜΑΙΩΙ ΨΥΧΟΓΟΝΙΑΣ 1014Α]. ΚΟΣΜΟΝ ΤΟΝΔΕ, ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΑΠΑΝΤΩΝ, ΟΥΤΕ ΤΙΣ ΘΕΩΝ ΟΥΤΕ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΠΟΙΗΣΕΝ, ΑΛΛ’ ΗΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΕΣΤΑΙ ΠΥΡ ΑΕΙΖΩΟΝ, ΑΠΤΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟΝ ΜΕΤΡΑ.
 31. ΚΛΗΜΗΣ, ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ V 105. ΟΤΙ ΔΕ ΚΑΙ ΓΕΝΗΤΟΝ ΚΑΙ ΦΘΑΡΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΟΓΜΑΤΙΖΕΝ, ΜΗΝΥΕΙ ΤΑ ΕΠΙΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΥΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙ ΠΡΩΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΔΕ ΤΟ ΜΕΝ ΗΜΙΣΥ ΓΗ, ΤΟ ΔΕ ΗΜΙΣΥ ΠΡΗΣΤΗΡ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΓΑΡ ΛΕΓΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΥΡ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΤΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ ΔΙ’ ΑΕΡΟΣ ΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΙΣ ΥΓΡΟΝ ΤΟ ΩΣ ΣΠΕΡΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΩΣ, Ο ΚΑΛΕΙ ΘΑΛΑΣΣΑΝ, ΕΚ ΔΕ ΤΟΥΤΟΥ ΑΥΘΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΗ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ΟΠΩΣ ΔΕ ΠΑΛΙΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΠΥΡΟΥΤΑΙ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑ ΤΟΥΤΩΝ ΔΗΛΟΙ <ΓΗ> ΘΑΛΑΣΣΑ ΔΙΑΧΕΕΤΑΙ, ΚΑΙ ΜΕΤΡΕΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΛΟΓΟΝ, ΟΚΟΙΟΣ ΠΡΟΣΘΕΝ ΗΝ Η ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΓΗ.
 32. ΚΛΗΜΗΣ, ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ V 116. ΕΝ ΤΟ ΣΟΦΟΝ ΜΟΥΝΟΝ ΛΕΓΕΣΘΑΙ ΟΥΚ ΕΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΕΘΕΛΕΙ ΖΗΝΟΣ ΟΝΟΜΑ.
 33. ΚΛΗΜΗΣ, ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ V 116. ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΗΙ ΠΕΙΘΕΣΘΑΙ ΕΝΟΣ.
 34. ΚΛΗΜΗΣ, ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ V 116. ΑΞΥΝΕΤΟΙ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΚΩΦΟΙΣΙΝ ΕΟΙΚΑΣΙ ΦΑΤΙΣ ΑΥΤΟΙΣΙΝ ΜΑΡΤΥΡΕΙ ΠΑΡΕΟΝΤΑΣ ΑΠΕΙΝΑΙ.
 35. ΚΛΗΜΗΣ, ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ V 141. ΧΡΗ ΓΑΡ ΕΥ ΜΑΛΑ ΠΟΛΛΩΝ ΙΣΤΟΡΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘ’ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΝ.
 36. ΚΛΗΜΗΣ, ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ VI 16. ΨΥΧΗΙΣΙΝ ΘΑΝΑΤΟΣ ΥΔΩΡ ΓΕΝΕΣΘΑΙ. ΥΔΑΤΙ ΔΕ ΘΑΝΑΤΟΣ ΓΗΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ, ΕΚ ΓΗΣ ΔΕ ΥΔΩΡ ΓΙΝΕΤΑΙ, ΕΞ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕ ΨΥΧΗ.
 37. ΚΟΛΟΥΜΕΛΛΑΣ, VIII 4. si modo credimus Ephesio Heracleto qui ait sues caeno cohortales aves pulvere vel cinere lavari.
 38. ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, Ι 23. ΔΟΚΕΙ ΔΕ ΚΑΤΑ ΤΙΝΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΗΣΑΙ... ΜΑΡΤΥΡΕΙ Δ’ ΑΥΤΩΙ ΚΑΙ Η. ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.
 39. ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, Ι 88. Ν ΠΡΙΗΝΗΙ ΒΙΑΣ ΕΓΕΝΕΤΟ Ο ΤΕΥΤΑΜΕΩ, ΟΥ ΠΛΕΙΩΝ ΛΟΓΟΣ Η ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ.
 40. ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, ΙΧ 1. ΠΟΛΥΜΑΘΙΗ ΝΟΟΝ ΕΧΕΙΝ ΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ, ΗΣΙΟΔΟΝ ΓΑΡ ΑΝ ΕΔΙΔΑΞΕ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΗΝ ΑΥΤΙΣ ΤΕ ΞΕΝΟΦΑΝΕΑ ΤΕ ΚΑΙ ΕΚΑΤΑΙΟΝ.
 41. ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, ΙΧ 1. ΕΙΝΑΙ ΓΑΡ ΕΝ ΤΟ ΣΑΦΟΝ, ΕΠΙΣΤΑΣΘΑΙ ΓΝΩΜΗΝ, ΟΤΕΗ ΕΚΥΒΕΡΝΗΣΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑ ΠΑΝΤΩΝ.
 42. ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, ΙΧ 1. ΤΟΝ ΤΕ ΟΜΗΡΟΝ ΕΦΑΣΚΕΝ ΑΞΙΟΝ ΕΚ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΚΒΑΛΛΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΡΑΠΙΖΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΑΡΧΙΛΟΧΟΝ ΟΜΟΙΩΣ.
 43. ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, ΙΧ 2. ΥΒΡΙΝ ΧΡΗ ΣΒΕΝΝΥΝΑΙ ΜΑΛΛΟΝ Η ΠΥΡΚΑΙΗΝ.
 44. ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, ΙΧ 2. ΜΑΧΕΣΘΑΙ ΧΡΗ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΚΩΣΠΕΡ ΤΕΙΧΕΟΣ.
 45. ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, ΙΧ 7. ΨΥΧΗΣ ΠΕΙΡΑΤΑ ΙΩΝ ΟΥΚ ΑΝ ΕΞΕΥΡΟΙΟ, ΠΑΣΑΝ ΕΠΙΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΔΟΝ ΟΥΤΩ ΒΑΘΥΝ ΛΟΓΟΝ ΕΧΕΙ.
 46. ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, ΙΧ 7. ΤΗΝ ΤΕ ΟΙΗΣΙΝ ΙΕΡΑΝ ΝΟΣΟΝ ΕΛΕΓΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΙΝ ΨΕΥΔΕΣΘΑΙ.
 47. ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, ΙΧ 73. ΜΗ ΕΙΚΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΩΜΕΘΑ.
 48. ΕΤΥΜ. GEN. ΒΙΟΣ ΤΩΙ ΟΥΝ ΤΟΞΩΙ ΟΝΟΜΑ ΒΙΟΣ, ΕΡΓΟΝ ΔΕ ΘΑΝΑΤΟΣ.
 49. ΓΑΛΗΝΟΣ, ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ ΣΦΥΓΜΩΝ VIII 773. ΕΙΣ ΕΜΟΙ ΜΥΡΙΟΙ, ΕΑΝ ΑΡΙΣΤΟΣ ΗΙ.

49a.      ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, ΑΛΛΗΓΟΡΙΑΙ 24. ΠΟΤΑΜΟΙΣ ΤΟΙΣ ΑΥΤΟΙΣ ΕΜΒΑΙΝΟΜΕΝ ΤΕ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΜΒΑΙΝΟΜΕΝ, ΕΙΜΕΝ ΤΕ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΙΜΕΝ.

 1. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΧ 9. Η ΜΕΝ ΟΥΝ ΦΗΣΙΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ ΔΙΑΙΡΕΤΟΝ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΝ, ΓΕΝΗΤΟΝ ΑΓΕΝΗΤΟΝ, ΘΝΗΤΟΝ ΑΘΑΝΑΤΟΝ, ΛΟΓΟΝ ΑΙΩΝΑ, ΠΑΤΕΡΑ ΥΙΟΝ, ΘΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ «ΟΥΚ ΕΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΚΟΥΣΑΝΤΑΣ ΟΜΟΛΟΓΕΙΝ ΣΟΦΟΝ ΕΣΤΙΝ ΕΚ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ» Ο Η. ΦΥΣΙ.
 2. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, ΙΧ 9. ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟΥΤΟ ΟΥΚ ΙΣΑΣΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΥΔΕ ΟΜΟΛΟΓΟΥΣΙΝ, ΕΠΙΜΕΜΦΕΤΑΙ ΩΔΕ ΠΩΣ ΟΥ ΞΥΝΙΑΣΙΝ ΟΚΩΣ ΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ ΕΩΥΤΩΙ ΟΜΟΛΟΓΕΕΙ ΠΑΛΙΝΤΡΟΠΟΣ ΑΡΜΟΝΙΗ ΟΚΩΣΠΕΡ ΤΟΞΟΥ ΚΑΙ ΛΥΡΗΣ.
 3. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΙΧ 9. ΑΙΩΝ ΠΑΙΣ ΕΣΤΙ ΠΑΙΖΩΝ, ΠΕΣΣΕΥΩΝ ΠΑΙΔΟΣ Η ΒΑΣΙΛΗΙΗ.
 4. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, ΙΧ 9. ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΜΕΝ ΠΑΤΗΡ ΕΣΤΙ, ΠΑΝΤΩΝ ΔΕ ΒΑΣΙΛΕΥΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΘΕΟΥΣ ΕΔΕΙΞΕ ΤΟΥΣ ΔΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΔΟΥΛΟΥΣ ΕΠΟΙΗΣΕ ΤΟΥΣ ΔΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ.
 5. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, ΙΧ 9. ΑΡΜΟΝΙΗ ΑΦΑΝΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΡΕΙΤΤΩΝ.
 6. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, ΙΧ 9. ΟΣΩΝ ΟΨΙΣ ΑΚΟΗ ΜΑΘΗΣΙΣ, ΤΑΥΤΑ ΕΓΩ ΠΡΟΤΙΜΕΩ.
 7. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, ΙΧ 9. ΕΞΗΠΑΤΗΝΤΑΙ, ΦΗΣΙΝ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΟΝ ΤΗΝ ΓΝΩΣΙΝ ΤΩΝ ΦΑΝΕΡΩΝ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΩΣ ΟΜΗΡΩΙ, ΟΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΦΩΤΕΡΟΣ ΠΑΝΤΩΝ, ΕΚΕΙΝΟΝ ΤΕ ΓΑΡ ΠΑΙΔΕΣ ΦΘΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΕΞΗΠΑΤΗΣΑΝ ΕΙΠΟΝΤΕΣ ΟΣΑ ΕΙΔΟΜΕΝ ΚΑΙ ΕΛΑΒΟΜΕΝ, ΤΑΥΤΑ ΑΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝ, ΟΣΑ ΔΕ ΟΥΤΕ ΕΙΔΟΜΕΝ ΟΥΤ’ ΕΛΑΒΟΜΕΝ, ΤΑΥΤΑ ΦΕΡΟΜΕΝ.
 8. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, ΙΧ 10. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΔΕ ΠΛΕΙΣΤΩΝ ΗΣΙΟΔΟΣ ΤΟΥΤΟΝ ΕΠΙΣΤΑΝΤΑΙ ΠΛΕΙΣΤΑ ΕΙΔΕΝΑΙ, ΟΣΤΙΣ ΗΜΕΡΗΝ ΚΑΙ ΕΥΦΡΟΝΗΝ ΟΥΚ ΕΓΙΝΩΣΚΕΝ ΕΣΤΙ ΓΑΡ ΕΝ.
 9. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, ΙΧ 10. ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΝ [ΕΝΝ. ΕΝ ΕΣΤΙΝ]. ΟΙ ΓΟΥΝ ΙΑΤΡΟΙ, ΦΗΣΙΝ Ο Η. : ΤΕΜΝΟΝΤΕΣ, ΚΑΙΟΝΤΕΣ, ΠΑΝΤΗΙ ΒΑΣΑΝΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΚΩΣ ΤΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΝΤΑΣ, ΕΠΑΙΤΕΟΝΤΑΙ ΜΗΔΕΝ ΑΞΙΟΙΜΙΣΘΟΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΑΡΡΩΣΤΟΥΝΤΩΝ, ΤΑΥΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΤΑΣ ΝΟΣΟΥΣ.
 10. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, ΙΧ 10. ΓΝΑΦΕΙΩΙ ΟΔΟΣ ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΛΙΗ (Η ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΚΟΧΛΙΟΥ ΕΝ ΤΩΙ ΓΝΑΦΕΙΩΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΛΙΗ ΑΝΩ ΓΑΡ ΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΙ ΠΕΡΙΕΡΧΕΤΑΙ) ΜΙΑ ΕΣΤΙ, ΦΗΣΙ, ΚΑΙ Η ΑΥΤΗ.
 11. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, ΙΧ 10. ΟΔΟΣ ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΜΙΑ ΚΑΙ ΩΥΤΗ.
 12. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, ΙΧ 10. ΘΑΛΑΣΣΑ ΥΔΩΡ ΚΑΘΑΡΩΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΜΙΑΡΩΤΑΤΟΝ, ΙΧΘΥΣΙ ΜΕΝ ΠΟΤΙΜΟΝ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΔΕ ΑΠΟΤΟΝ ΚΑΙ ΟΛΕΘΡΙΟΝ.
 13. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, ΙΧ 10. ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΘΝΗΤΟΙ, ΘΜΗΤΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ, ΖΩΝΤΕΣ ΤΟΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΘΑΝΑΤΟΝ, ΤΟΝ ΔΕ ΕΚΕΙΝΩΝ ΒΙΟΝ ΤΕΘΝΕΩΤΕΣ.
 14. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, ΙΧ 10. ΛΕΓΕΙ ΔΕ ΚΑΙ ΣΑΡΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΑΥΤΗΣ <ΤΗΣ> ΦΑΝΕΡΑΣ, ΕΝ ΗΙ ΓΕΓΕΝΗΜΕΘΑ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΟΙΔΕ ΤΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΙΤΙΟΝ ΟΥΤΩΣ ΛΕΓΩΝ ΕΝΘΑ Δ’ ΕΟΝΤΙ ΕΠΑΝΙΣΤΑΣΘΑΙ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΑΣ ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΕΓΕΡΤΙ ΖΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΡΩΝ. ΛΕΓΕΙ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΡΙΣΙΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΑΥΤΩΙ ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ.
 15. ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΛΕΓΩΝ ΟΥΤΩΣ, ΤΑ ΔΕ ΠΑΝΤΑ ΟΙΑΚΙΖΕΙ ΚΕΡΑΥΝΟΣ, ΤΟΥΤΕΣΤΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ, ΚΕΡΑΙΝΟΝ ΤΟ ΠΥΡ ΛΕΓΩΝ  ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ. ΛΕΓΕΙ ΔΕ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΝ ΤΟΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΥΡ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
Επιστροφή στα περιεχόμενα   -  |  -   Συνέχεια