ΠΙΝΔΑΡΟΣ - ΙΣΘΜΙΑ


6 {2Α'}2 ΘΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΩΣ ΟΤΕ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΚΡΑΤΗΡΑ ΜΟΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΩΝ
ΚΙΡΝΑΜΕΝ ΛΑΜΠΩΝΟΣ ΕΥ<4ΑΕ>4ΘΛΟΥ ΓΕΝΕΑΣ ΥΠΕΡ, ΕΝ
ΝΕΜΕΑ ΜΕΝ ΠΡΩΤΟΝ, Ω ΖΕΥ,
ΤΙΝ ΑΩΤΟΝ ΔΕΞΑΜΕΝΟΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ,
ΝΥΝ ΑΥΤΕ ΙΣΘΜΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑ
ΝΗΡΕΙΔΕΣΣΙ ΤΕ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΠΑΙΔΩΝ ΟΠ'ΛΟΤΑΤΟΥ
ΦΥΛΑΚΙΔΑ ΝΙΚΩΝΤΟΣ. ΕΙΗ ΔΕ Τ'ΡΙΤΟΝ
ΣΩΤΗΡΙ ΠΟΡΣΑΙΝΟΝΤΑΣ Ο-
ΛΥΜΠΙΩ* ΑΙΓΙΝΑΝ ΚΑΤΑ
#6ΣΠΕΝΔΕΙΝ ΜΕΛΙΦΘΟΓΓΟΙΣ ΑΟΙΔΑΙΣ.
ΕΙ ΓΑΡ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΑΠΑΝΑ ΤΕ ΧΑΡΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΟΝΩ ΠΡΑΣΣΕΙ ΘΕΟΔ'ΜΑΤΟΥΣ ΑΡΕΤΑΣ
ΣΥΝ ΤΕ ΟΙ ΔΑΙΜΩΝ ΦΥΤΕΥΕΙ ΔΟΞΑΝ ΕΠΗΡΑΤΟΝ, Ε-
ΣΧΑΤΙΑΙΣ ΗΔΗ ΠΡΟΣ ΟΛΒΟΥ
ΒΑΛΛΕΤ' ΑΓΚΥΡΑΝ ΘΕΟΤΙΜΟΣ ΕΩΝ.
ΤΟΙΑΙΣΙΝ ΟΡΓΑΙΣ ΕΥΧΕΤΑΙ
ΑΝΤΙΑΣΑΙΣ ΑΙΔΑΝ ΓΗΡΑΣ ΡΕ ΔΕΞΑΣΘΑΙ ΠΟΛΙΟΝ
Ο ΚΛΕΟΝΙΚΟΥ ΠΑΙΣ: ΕΓΩ Δ' ΥΨΘΘ'ΡΟΝΟΝ
ΚΛΩΘΩ ΚΑΣΙΓ'ΝΗΤΑΣ ΤΕ ΠΡΟΣ-
ΕΝΝΕΠΩ* ΕΣΠΕΣΘΑΙ ΚΛΥΤΑΙΣ
#6ΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΟΥ ΜΟΙΡΑΣ ΕΦΕΤ'ΜΑΙΣ.
ΥΜΜΕ Τ', Ω ΧΡΥΣΑΡΜΑΤΟΙ ΑΙΑΚΙΔΑΙ,
ΤΕΘ'ΜΙΟΝ ΜΟΙ ΦΑΜΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΟΝ ΕΜΜΕΝ
ΤΑΝΔ' ΕΠΙΣΤΕΙΧΟΝΤΑ ΝΑΣΟΝ ΡΑΙΝΕΜΕΝ ΕΥΛΟΓΙΑΙΣ.
ΜΥΡΙΑΙ Δ' ΕΡΓΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕ-
Τ'ΜΑΝΘ' ΕΚΑΤΟΜΠΕΔΟΙ ΕΝ ΣΧΕΡΩ ΚΕΛΕΥΘΟΙ
ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΝΕΙΛΟΙΟ ΠΑΓΑΝ ΚΑΙ ΔΙ' ΥΠΕΡΒΟΡΕΟΥΣ:
ΟΥΔ' ΕΣΤΙΝ ΟΥΤΩ ΒΑΡΒΑΡΟΣ
ΟΥΤΕ ΠΑΛΙΓΓΛΩΣΣΟΣ ΠΟΛΙΣ,
ΑΤΙΣ ΟΥ ΠΗΛ<4ΕΟ>4Σ ΑΙΕΙ ΚΛΕΟΣ Η-
#8ΡΩΟΣ, ΕΥΔΑΙΜΟΝΟΣ ΓΑΜΒΡΟΥ ΘΕΩΝ,

{2Β'}2 ΟΥΔ' ΑΤΙΣ ΑΙΑΝΤΟΣ ΤΕΛΑΜΩΝΙΑΔΑ
ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ: ΤΟΝ ΧΑΛΚΟΧΑΡΜΑΝ ΕΣ ΠΟΛΕΜΟΝ
ΑΓΕ ΣΥΝ ΤΙΡΥΝΘΙΟΙΣΙΝ ΠΡΟΦ'ΡΟΝΑ ΣΥΜΜΑΧΟΝ ΕΣ
ΤΡΟΙΑΝ, ΗΡΩΣΙ ΜΟΧΘΟΝ,
Λ<4ΑΟ>4ΜΕΔΟΝΤΙΑΝ ΥΠΕΡ ΑΜΠΛΑΚΙΑΝ
ΕΝ ΝΑΥΣΙΝ ΑΛΚΜΗΝΑΣ ΤΕΚΟΣ.
ΕΙΛΕ ΔΕ ΠΕΡΓΑΜΙΑΝ, ΠΕΦ'ΝΕΝ ΔΕ ΣΥΝ ΚΕΙΝΩ ΜΕΡΟΠΩΝ
ΕΘΝΕΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΟΥΒΟΤΑΝ ΟΥΡΕΪ ΙΣΟΝ
ΦΛΕΓ'ΡΑΙΣΙΝ ΕΥΡΩΝ ΑΛΚΥΟ-
ΝΗ, ΣΦΕΤΕΡΑΣ Δ' ΟΥ ΦΕΙΣΑΤΟ
#6ΧΕΡΣΙΝ ΒΑΡΥΦΘΟΓΓΟΙΟ ΝΕΥΡΑΣ
ΗΡΑΚ'ΛΕΗΣ. ΑΛΛ' ΑΙΑΚΙΔΑΝ ΚΑΛΕΩΝ
ΕΣ ΠΛΟΟΝ < > ΚΥΡΗΞΕΝ ΔΑΙΝΥΜΕΝΩΝ.
ΤΟΝ ΜΕΝ ΕΝ ΡΙΝΩ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΤΑΝΤΑ ΚΕΛΗΣΑΤΟ ΚΕ-
ΚΤΑΡΕΑΙΣ ΣΠΟΝΔΑΙΣΙΝ ΑΡΞΑΙ
ΚΑΡΤΕΡΑΙΧΜΑΝ ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΙΑΔΑΝ,
ΑΝΔΩΚΕ Δ' ΑΥΤΩ ΦΕΡΤΑΤΟΣ
ΟΙΝΟΔΟΚΟΝ ΦΙΑΛΑΝ ΧΡΥΣΩ ΠΕΦΡΙΚΥΙΑΝ ΤΕΛΑΜΩΝ,
Ο Δ' ΑΝΑΤΕΙΝΑΙΣ ΟΥΡΑΝΩ ΧΕΙΡΑΣ ΑΜΑΧΟΥΣ
ΑΥΔΑΣΕ ΤΟΙΟΥΤΟΝ ΕΠΟΣ:
"ΕΙ ΠΟΤ' ΕΜΑΝ, Ω ΖΕΥ ΠΑΤΕΡ,
#6ΘΥΜΩ ΘΕΛΩΝ ΑΡΑΝ ΑΚΟΥΣΑΣ,
ΝΥΝ ΣΕ, ΝΥΝ ΕΥΧΑΙΣ ΥΠΟ ΘΕΣΠΕΣΙΑΙΣ
ΛΙΣΣΟΜΑΙ ΠΑΙΔΑ Θ'ΡΑΣΥΝ ΕΞ ΕΡΙΒΟΙΑΣ
ΑΝΔΡΙ ΤΩΔΕ ΞΕΙΝΟΝ ΑΜΟΝ ΜΟΙΡΙΔΙΟΝ ΤΕΛΕΣΑΙ:
ΤΟΝ ΜΕΝ ΔΕΡΜΑ ΜΕ ΝΥΝ ΠΕΡΙΠ'ΛΑΝΑΤΑΙ
ΘΗΡΟΣ, ΟΝ ΠΑΜΠΡΩΤΟΝ <4ΑΕ>4ΘΛΩΝ ΚΤΕΙΝΑ ΠΟΤ' ΕΝ ΝΕΜΕΑ
ΘΥΜΟΣ Δ' ΕΠΕΣΘΩ." ΤΑΥΤ' ΑΡΑ
ΟΙ ΦΑΜΕΝΩ ΠΕΜΨΕΝ ΘΕΟΣ
ΑΡΧΟΝ ΟΙΩΝΩΝ ΜΕΓΑΝ ΑΙΕΤΟΝ: Α-
#8ΔΕΙΑ Δ' ΕΝΔΟΝ ΝΙΝ ΕΚ'ΝΙΞΕΝ ΧΑΡΙΣ,
{2Γ'}2 ΕΙΠΕΝ ΤΕ ΦΩΝΗΣΑΙΣ ΑΤΕ ΜΑΝΤΙΣ ΑΝΗΡ
"ΕΣΣΕΤΑΙ ΤΟΙ ΠΑΙΣ, ΟΝ ΑΙΤΕΙΣ, Ω ΤΕΛΑΜΩΝ 
ΚΑΙ ΝΙΝ ΟΡΝΙΧΟΣ ΦΑΝΕΝΤΟΣ ΚΕΚ'ΛΕΥ ΕΠΩΝΥΜΟΝ ΕΥ-
ΡΥΒΙΑΝ ΑΙΑΝΤΑ, ΛΑΩΝ
ΕΝ ΠΟΝΟΙΣ ΕΚΠΑΓ'ΛΟΝ ΕΝΥΑΛΙΟΥ."
ΒΣ ΗΡΑ ΕΙΠΩΝ ΑΥΤΙΚΑ
ΕΖΕΤ'. ΕΜΟΙ ΔΕ ΜΑΚΡΟΝ ΠΑΣΑΣ <ΑΝ>ΑΓΗΣΑΣΘ'
ΑΡΕΤΑΣ:
ΦΥΛΑΚΙΔΑ ΓΑΡ ΗΛΘΟΝ, Ω ΜΟΙΣΑ, ΤΑΜΙΑΣ
ΠΥΘ<4ΕΑ>4 ΤΕ ΚΩΜΩΝ ΕΥΘΥΜΕ-
ΝΕΙ ΤΕ: ΤΟΝ ΑΡΓΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΝ
#6ΕΙΡΗΣΕΤΑΙ ΠΟΥ ΚΑΝ ΒΡΑΧΙΣΤΟΙΣ.
ΑΡΑΝΤΟ ΓΑΡ ΝΙΚΑΣ ΑΠΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΤΡΕΙΣ ΑΠ' ΙΣΘΜΟΥ, ΤΑΣ Δ' ΑΠ' ΕΥΦΥΛΛΟΥ ΝΕΜΕΑΣ,
ΑΓΛΑΟΙ ΠΑΙΔΕΣ ΤΕ ΚΑΙ ΜΑΤΡΩΣ. ΑΝΑ Δ' ΑΓΑΓΟΝ ΕΣ
ΦΑΟΣ ΟΙΑΝ ΜΟΙΡΑΝ ΥΜΝΩΝ
ΤΑΝ ΨΑΛΥΧΙΑΔΑΝ ΔΕ ΠΑΤΡΑΝ ΧΑΡΙΤΩΝ
ΑΡΔΟΝΤΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ ΔΡΟΣΩ,
ΤΟΝ ΤΕ ΘΕΜΙΣΤΙΟΥ ΟΡΘΩΣΑΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝ ΤΑΝΔΕ ΠΟΛΙΝ
ΘΕΟΦΙΛΗ ΝΑΙΟΙΣΙ: ΛΑΜΠΩΝ ΔΕ ΜΕΛΕΤΑΝ
ΕΡΓΟΙΣ ΟΠΑΖΩΝ ΗΔΙΟ-
ΔΟΥ ΜΑΛΑ ΤΙΜΑ ΤΟΥΤ' ΕΠΟΣ,
#6ΥΙΟΙΣΙ ΤΕ Φ'ΡΑΖΩΝ ΠΑΡΑΙΝΕΙ,
ΞΥΝΟΝ ΑΣΤΕΙ ΚΟΣΜΟΝ ΕΩ ΠΡΟΣΑΓΩΝ:
ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΣ ΑΓΑΠΑΤΑΙ,
ΜΕΤ'ΡΑ ΜΕΝ ΓΝΩΜΑ ΔΙΩΚΩΝ, ΜΕΤ'ΡΑ ΔΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΩΝ
ΓΛΩΣΣΑ Δ' ΟΥΚ ΕΞΩ ΦΡΕΝΩΝ ΦΑΙ-
ΗΣ ΚΕ ΝΙΝ ΑΝΔΡ' ΕΝ ΑΕΘ'ΛΗΤΑΙΣΙΝ ΕΜΜΕΝ
ΝΑΞΙΑΝ ΠΕΤ'ΡΑΙΣ ΕΝ ΑΛΛΑΙΣ ΧΑΛΚΟΔΑΜΑΝΤ' ΑΚΟΝΑΝ.
ΠΙΣΩ ΣΦΕ ΔΙΡΚΑΣ ΑΓ'ΝΟΝ Υ-
ΔΩΡ, ΤΟ ΒΑΘΥΖΩΝΟΙ ΚΟΡΑΙ
ΧΡΥΣΟΠΕΠ'ΛΟΥ ΜΝΑΜΟΣΥΝΑΣ ΑΝΕΤΕΙ-
ΛΑΝ ΠΑΡ' ΕΥΤΕΙΧΕΣΙΝ ΚΑΔ'ΜΟΥ ΠΥΛΑΙΣ.
7 {2Α'}2 ΤΙΝΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΣ, Ω ΜΑΚΑΙΡΑ ΘΗΒΑ,
ΚΑΛΩΝ ΕΠΙΧΩΡΙΩΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΘΥΜΟΝ ΤΕΟΝ
ΕΥΦΡΑΝΑΣ; ΗΡΑ ΧΑΛΚΟΚΡΟΤΟΥ ΠΑΡΕΔ'ΡΟΝ
ΔΑΜΑΤΕΡΟΣ ΑΝΙΚ' ΕΥΡΥΧΑΙΤΑΝ
ΑΝΤΕΙΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΝ, Η ΧΡΥΣΩ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΝ
#6ΝΕΙΦΟΝΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΑ ΤΟΝ ΦΕΡΤΑΤΟΝ ΘΕΩΝ,
ΟΠΟΤ' ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ ΕΝ ΘΥΡΕΤ'ΡΟΙΣ
ΣΤΑΘΕΙΣ ΑΛΟΧΟΝ ΜΕΤΗΛΘΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΙΣ ΓΟΝΑΙΣ;
Η {ΟΤ'} ΑΜΦΙ ΠΥΚ'ΝΑΙΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΟ ΒΟΥΛΑΙΣ;
Η {ΟΤ'} ΑΜΦ' ΙΟΛΑΟΝ ΙΠΠΟΜΗΤΙΝ;
Η ΣΠΑΡΤΩΝ ΑΚΑΜΑΝΤΟΛΟΓΧΑΝ; Η ΟΤΕ ΚΑΡΤΕΡΑΣ
#6ΑΔΡΑΣΤΟΝ ΕΞ ΑΛΑΛΑΣ ΑΜΠΕΜΨΑΣ ΟΡΦΑΝΟΝ
ΜΥΡΙΩΝ ΕΤΑΡΩΝ ΕΣ ΑΡΓΟΣ ΙΠΠΙΟΝ;
Η ΔΩΡΙΔ' ΑΠΟΙΚΙΑΝ ΟΥΝΕΚΕΝ ΟΡΘΩ
ΕΣΤΑΣΑΣ ΕΠΙ ΣΦΥΡΩ
ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ, ΕΛΟΣ Δ' ΑΜΥΚ'ΛΑΣ
ΑΙΓΕΙΔΑΙ ΣΕΘΕΝ ΕΚΓΟΝΟΙ, ΜΑΝΤΕΥΜΑΣΙ ΠΥΘΙΟΙΣ;
ΑΛΛΑ ΠΑΛΑΙΑ ΓΑΡ
#8ΕΥΔΕΙ ΧΑΡΙΣ, ΑΜΝΑΜΟΝΕΣ ΔΕ ΒΡΟΤΟΙ,
{2Β'}2 Ο ΤΙ ΜΗ ΣΟΦΙΑΣ ΑΩΤΟΝ ΑΚ'ΡΟΝ
ΚΛΥΤΑΙΣ ΕΠΕΩΝ ΡΟΑΙΣΙΝ ΕΞΙΚΗΤΑΙ ΖΥΓΕΝ:
ΚΩΜΑΖ' ΕΠΕΙΤΕΝ ΑΔΥΜΕΛΕΙ ΣΥΝ ΥΜΝΩ
ΚΑΙ ΣΤΡΕΨΙΑΔΑ: ΦΕΡΕΙ ΓΑΡ ΙΣΘΜΟΙ
ΝΙΚΑΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ, ΣΘΕΝΕΙ Τ' ΕΚΠΑΓ'ΛΟΣ ΙΔΕΙΝ ΤΕ ΜΟΡ-
#6ΦΑΕΙΣ, ΑΓΕΙ Τ' ΑΡΕΤΑΝ ΟΥΚ ΑΙΣΧΙΟΝ ΦΥΑΣ.
ΦΛΕΓΕΤΑΙ ΔΕ ΙΟΠ'ΛΟΚΟΙΣΙ ΜΟΙΣΑΙΣ,
ΜΑΤΡΩΙ Θ' ΟΜΩΝΥΜΩ ΔΕΔΩΚΕ ΚΟΙΝΟΝ ΘΑΛΟΣ,
ΧΑΛΚΑΣΠΙΣ Ω ΠΟΤΜΟΝ ΜΕΝ ΑΡΗΣ ΕΜΕΙΞΕΝ,
ΤΙΜΑ Δ' ΑΓΑΘΟΙΣΙΝ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ.
ΙΣΤΩ ΓΑΡ ΣΑΦΕΣ ΟΣΤΙΣ ΕΝ ΤΑΥΤΑ ΝΕΦΕΛΑ ΧΑΛΑ-
#6ΖΑΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟ ΦΙΛΑΣ ΠΑΤ'ΡΑΣ ΑΜΥΝΕΤΑΙ,
ΛΟΙΓΟΝ ΑΜΥΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΣΤΡΑΤΩ,
ΑΣΤΩΝ ΓΕΝΕΑ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΚΛΕΟΣ ΑΥΞΩΝ
ΖΩΩΝ Τ' ΑΠΟ ΚΑΙ ΘΑΝΩΝ.
ΤΥ ΔΕ, ΔΙΟΔΟΤΟΙΟ ΠΑΙ, ΜΑΧΑΤΑΝ
ΑΙΝΕΩΝ ΜΕΛΕΑΓ'ΡΟΝ, ΑΙΝΕΩΝ ΔΕ ΚΑΙ ΕΚΤΟΡΑ 
ΑΜΦΙΑΡΑΟΝ ΤΕ,
#8ΕΥΑΝΘΕ' ΑΠΕΠ'ΝΕΥΣΑΣ ΑΛΙΚΙΑΝ
{2Γ'}2 ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΝ' ΟΜΙΛΟΝ, ΕΝΘ' ΑΡΙΣΤΟΙ
ΕΣΧΟΝ ΠΟΛΕΜΟΙΟ ΝΕΙΚΟΣ ΕΣΧΑΤΑΙΣ {ΕΠ'} ΕΛΠΙΣΙΝ.
ΕΤ'ΛΑΝ ΔΕ ΠΕΝΘΟΣ ΟΥ ΦΑΤΟΝ: ΑΛΛΑ ΝΥΝ ΜΟΙ
ΓΑΙΑΟΧΟΣ ΕΥΔΙΑΝ ΟΠΑΣΣΕΝ
ΕΚ ΧΕΙΜΩΝΟΣ. ΑΕΙΣΟΜΑΙ ΧΑΙΤΑΝ ΣΤΕΦΑΝΟΙΣΙΝ ΑΡ-
#6ΜΟΖΩΝ. Ο Δ' ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΜΗ ΘΡΑΣΣΕΤΩ ΦΘΟΝΟΣ,
ΟΤΙ ΤΕΡΠΝΟΝ ΕΦΑΜΕΡΟΝ ΔΙΩΚΩΝ
ΕΚΑΛΟΣ ΕΠΕΙΜΙ ΓΗΡΑΣ ΕΣ ΤΕ ΤΟΝ ΜΟΡΣΙΜΟΝ
ΑΙΩΝΑ. ΘΝΑΣΚΟΜΕΝ ΓΑΡ ΟΜΩΣ ΑΠΑΝΤΕΣ:
ΔΑΙΜΩΝ Δ' ΑΪΣΟΣ: ΤΑ ΜΑΚ'ΡΑ Δ' ΕΙ ΤΙΣ
ΠΑΠΤΑΙΝΕΙ, ΒΡΑΧΥΣ ΕΞΙΚΕΣΘΑΙ ΧΑΛΚΟΠΕΔΟΝ ΘΕΩΝ 
#6ΕΔΡΑΝ: Ο ΤΟΙ ΠΤΕΡΟΕΙΣ ΕΡΡΙΨΕ ΠΑΓΑΣΟΣ
ΔΕΣΠΟΤΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤ' ΕΣ ΟΥΡΑΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΕΛΘΕΙΝ ΜΕΘ' ΟΜΑΓΥΡΙΝ ΒΕΛΛΕΡΟΦΟΝΤΑΝ
ΖΗΝΟΣ. ΤΟ ΔΕ ΠΑΡ ΔΙΚΑΝ
ΓΛΥΚΥ ΠΙΚ'ΡΟΤΑΤΑ ΜΕΝΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑ.
ΑΜΜΙ Δ' Ω ΧΡΥΣΕΑ ΚΟΜΑ ΘΑΛΛΩΝ, ΠΟΡΕ, ΛΟΞΙΑ,
Τ<4ΕΑ>4ΙΣΙΝ ΑΜΙΛΛΑΙΣΙΝ
ΕΥΑΝΘΕΑ ΚΑΙ ΠΥΘΟΪ ΣΤΕΦΑΝΟΝ.
8 {2Α'}2 ΚΛΕΑΝΔΡΩ ΤΙΣ ΑΛΙΚΙΑ
ΤΕ ΛΥΤ'ΡΟΝ ΕΥΔΟΞΟΝ, Ω ΝΕΟΙ, ΚΑΜΑΤΩΝ
ΠΑΤ'ΡΟΣ ΑΓ'ΛΑΟΝ ΤΕΛΕΣΑΡΧΟΥ ΠΑΡΑ Π'ΡΟΘΥΡΟΝ
ΙΩΝ ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΩ
ΚΩΜΟΝ, ΙΣΘΜΙΑΔΟΣ ΤΕ ΝΙ-
ΚΑΣ ΑΠΟΙΝΑ, ΚΑΙ ΝΕΜΕΑ
ΑΕΘ'ΛΩΝ ΟΤΙ Κ'ΡΑΤΟΣ ΕΞ-
ΕΥΡΕ: ΤΩ ΚΑΙ ΕΓΩ, ΚΑΙΠΕΡ ΑΧ'ΝΥΜΕΝΟΣ
ΘΥΜΟΝ, ΑΙΤΕΟΜΑΙ ΧΡΥΣΕΑΝ ΚΑΛΕΣΑΙ
ΜΟΙΣΑΝ. ΕΚ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕ ΠΕΝΘ<4ΕΩ>4Ν ΛΥΘΕΝΤΕΣ
ΜΗΤ' ΕΝ ΟΡΦΑΝΙΑ ΠΕΣΩΜΕΝ ΣΤΕΦΑΝΩΝ,
ΜΗΤΕ ΚΑΔΕΑ ΘΕΡΕ-
ΠΕΥΕ: ΠΑΥΣΑΜΕΝΟΙ Δ' ΑΠΡΑΚΤΩΝ ΚΑΚΩΝ
ΓΛΥΚΥ ΤΙ ΔΑΜΩΣΟΜΕΘΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΟΝΟΝ:
ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΝ ΥΠΕΡ ΚΕΦΑΛΑΣ
ΓΕ ΤΑΝΤΑΛΟΥ ΛΙΘΟΝ ΠΑΡΑ
#8ΤΙΣ ΕΤ'ΡΕΨΕΝ ΑΜΜΙ ΘΕΟΣ,
{2Β'}2 ΑΤΟΛΜΑΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙ ΜΟ-
ΧΘΟΝ. ΑΛΛ' ΕΜΟΙ ΔΕΙΜΑ ΜΕΝ ΠΑΡΟΙΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΡΤΕΡΑΝ ΕΠΑΥΣΕ ΜΕΡΙΜΝΑΝ: ΤΟ ΔΕ Π'ΡΟ ΠΟΔΟΣ
ΑΡΕΙΟΝ ΑΕΙ ΒΛΕΠΕΙΝ
ΧΡΗΜΑ ΠΑΝ: ΔΟΛΙΟΣ ΓΑΡ ΑΙ-
ΩΝ ΕΠ' ΑΝΔΡΑΣΙ Κ'ΡΕΜΑΤΑΙ,
ΕΛΙΣΣΩΝ ΒΙΟΥ ΠΟΡΟΝ: Ι-
ΑΤΑ Δ' ΕΣΤΙ ΒΡΟΤΟΙΣ ΣΥΝ Γ' ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΙ ΤΑ. ΧΡΗ Δ' ΑΓΑΘΑΝ ΕΛΠΊΔ' ΑΝΔΡΙ ΜΕΛΕΙΝ.
ΧΡΗ Δ' ΕΝ ΕΠΤΑΠΥΛΟΙΣΙ ΘΗΒΑΙΣ ΤΡΑΦΕΝΤΑ
ΑΙΓΙΝΑ ΧΑΡΙΤΩΝ ΑΩΤΟΝ ΠΡΟΝΕΜΕΙΝ,
ΠΑΤ΄ΡΟΣ ΟΥΝΕΚΑ ΔΙΔΥ-
ΜΑΙ ΓΕΝΟΝΤΟ ΘΥΓΑΤ'ΡΕΣ ΑΣΩΠΙΔΩΝ {Θ'}
ΟΠΛΟΤΑΤΑΙ, ΖΗΝΙ ΤΕ ΑΔΟΝ ΒΑΣΙΛΕΪ.
Ο ΤΑΝ ΜΕΝ ΠΑΡΑ ΚΑΛΙΡΡΟΩ
ΔΙΡΚΑ ΦΙΛΑΡΜΑΤΟΥ ΠΟΛΙ-
#8ΟΣ ΩΚΙΣΣΕΝ ΑΓΕΜΟΝΑ:
{2Γ'}2 ΣΕ Δ' ΕΣ ΝΑΣΟΝ ΟΙΝΟΠΙΑΝ
ΕΝΕΓΚΩΝ ΚΟΙΜΑΤΟ, ΔΙΟΝ ΕΝΘΑ ΤΕΚΕΣ
ΑΙΑΚΟΝ ΒΑΡΥΣΦΑΡΑΓΩ ΠΑΤ΄ΡΙ ΚΕΔ'ΝΟΤΑΤΟΝ
ΕΠΙΧΘΟΝΙΩΝ: Ο ΚΑΙ
ΔΑΙΜΟΝΕΣΣΙ ΔΙΚΑΣ ΕΠΕΙ-
ΡΑΙΝΕ: ΤΟΥ ΜΕΝ ΑΝΤΙΘΕΟΙ
ΑΡΙΣΤΕΥΟΝ ΥΙΕΕΣ ΥΙ-
<4ΕΩ>4Ν Τ' ΑΡΗΙΦΙΛΟΙ ΠΑΙΔΕΣ ΑΝΟΡΕΑ
ΧΑΛΚΕΟΝ ΣΤΟΝΟΕΝΤ' ΑΜΦΕΠΕΙΝ ΟΜΑΔΟΝ,
ΣΩΦΡΟΝΕΣ Τ' ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΠΙΝΥΤΟΙ ΤΕ ΘΥΜΟΝ.
ΤΑΥΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΩΝ ΕΜΕΜΝΑΝΤ' ΑΓΟΡΑΙ,
ΖΕΥΣ ΟΤ' ΑΜΦΙ ΘΕΤΙΟΣ
ΑΓ'ΛΑΟΣ Τ' ΕΡΙΣΑΝ ΠΟΣΕΙΔΑΝ ΓΑΜΩ,
ΑΛΟΧΟΝ ΕΥΕΙΔΑ ΘΕΛΩΝ ΕΚΑΤΕΡΟΣ
ΕΑΝ ΕΜΜΕΝ: ΕΡΩΣ ΓΑΡ ΕΧΕΝ.
ΑΛΛ' ΟΥ ΣΦΙΝ ΑΜΒΡΟΤΟΙ ΤΕΛΕ-
#8ΣΑΝ ΕΥΝΑΝ ΘΕΩΝ ΠΡΑΠΙΔΕΣ,
{2Δ'}2 ΕΠΕΙ ΘΕΣΦΑΤΩΝ <ΕΠ>ΑΚΟΥ-
ΣΑΝ: ΕΙΠΕ Δ' ΕΥΒΟΥΛΟΣ ΕΝ ΜΕΣΟΙΣΙ ΘΕΜΙΣ,
ΕΙΝΕΚΕΝ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΝ ΗΝ, ΦΕΡΤΕΡΟΝ ΠΑΤΕΡΟΣ
ΑΝΑΚΤΑ ΓΟΝΟΝ ΤΕΚΕΙΝ
ΠΟΝΤΙΑΝ ΘΕΟΝ, ΟΣ ΚΕΡΑΥ-
ΝΟΥ ΤΕ ΚΡΕΣΣΟΝ ΑΛΛΟ ΒΕΛΟΣ
ΔΙΩΞΕΙ ΧΕΡΙ Τ'ΡΙΟΔΟΝ-
ΤΟΣ Τ' ΑΜΑΙΜΑΚΕΤΟΥ, ΖΗΝΙ ΜΙΣΓΟΜΕΝΑΝ
Η ΔΙΟΣ ΠΑΡ' ΑΔΕΛΦ<4ΕΟ>4ΙΣΙΝ. "ΑΛΛΑ ΤΑ ΜΕΝ
ΠΑΥΣΑΤΕ: Β'ΡΟΤΕΩΝ ΔΕ ΛΕΧΕΩΝ ΤΥΧΟΙΣΑ
ΥΙΟΝ ΕΙΣΙΔΕΤΩ ΘΑΝΟΝΤ' ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ,
ΧΕΙΡΑΣ ΑΡΕΙ <Τ'> ΕΝ-
ΑΛΙΓΚΙΟΝ ΣΤΕΡΟΠΑΙΣΙ Τ' ΑΚ'ΜΑΝ ΠΟΔΩΝ.
ΤΟ ΜΕΝ ΕΜΟΝ, ΠΗΛΕΪ ΓΕΡΑΣ ΘΕΟΜΟΡΟΝ
ΟΠΑΣΣΑΙ ΓΑΜΟΥ ΑΙΑΚΙΔΑ,
ΟΝ Τ' ΕΥΣΕΒΕΣΤΑΤΟΝ ΦΑΤΙΣ
#8Ι<4ΑΟ>4ΛΚΟΥ ΤΡΑΦΕΙΝ ΠΕΔΙΟΝ:
{2Ε'}2 ΙΟΝΤΩΝ Δ' ΕΣ ΑΦΘΙΤΟΝ ΑΝ-
ΤΡΟΝ ΕΥΘΥΣ ΧΙΡΩΝΟΣ ΑΥΤΙΚ' ΑΓΓΕΛΙΑΙ
ΜΗΔΕ ΝΗΡΕΟΣ ΘΥΓΑΤΗΡ ΝΕΙΚΕΩΝ ΠΕΤΑΛΑ
ΔΙΣ ΕΓΓΥΑΛΙΖΕΤΩ
ΑΜΜΙΝ: ΕΝ ΔΙΧΟΜΗΝΙΔΕΣ-
ΣΙΝ ΔΕ ΕΣΠΕΡΑΙΣ ΕΡΑΤΟΝ
ΛΥΟΙ ΚΕΝ ΧΑΛΙΝΟΝ ΥΦ' Η-
ΡΩΪ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ." ΩΣ ΦΑΤΟ Κ'ΡΟΝΙΔΑΙΣ
ΕΝΝΕΠΟΙΣΑ ΘΕΑ: ΤΟΙ Δ' ΕΠΙ Γ'ΛΕΦΑΡΟΙΣ
ΝΕΥΣΑΝ ΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΝ: ΕΠΕΩΝ ΔΕ ΚΑΡΠΟΣ
ΟΥ ΚΑΤΕΦΘΙΝΕ. ΦΑΝΤΙ ΓΑΡ ΞΥΝ' ΑΛΕΓΕΙΝ
ΚΑΙ ΓΑΜΟΝ ΘΕΤΙΟΣ Α-
ΝΑΚΤΑ, ΚΑΙ ΝΕΑΡΑΝ ΕΔΕΙΞΑΝ ΣΟΦΩΝ
ΣΤΟΜΑΤ' ΑΠΕΙΡΟΙΣΙΝ ΑΡΕΤΑΝ ΑΧΙΛΕΟΣ:
Ο ΚΑΙ ΜΥΣΙΟΝ ΑΜΠΕΛΟΕΝ
ΑΙΜΑΞΕ ΤΗΛΕΦΟΥ ΜΕΛΑ-
#8ΝΙ ΡΑΙΝΩΝ ΦΟΝΩ ΠΕΔΙΟΝ
{2|'}2 ΓΕΦΥΡΩΣΕ Τ' ΑΤ'ΡΕΙΔΑΙ-
ΣΙ ΝΟΣΤΟΝ, ΕΛΕΝΑΝ Τ' ΕΛΥΣΑΤΟ, Τ'ΡΟΙΑΣ
ΙΝΑΣ ΕΚΤΑΜΩΝ ΔΟΡΙ, ΤΑΙ ΝΙΝ ΡΥΟΝΤΟ ΠΟΤΕ
ΜΑΧΑΣ ΕΝΑΡΙΜΒΡΟΤΟΥ
ΕΡΓΟΝ ΕΝ ΠΕΔΙΩ ΚΟΡΥΣ-
ΣΟΝΤΑ, ΜΕΜΝΟΝΟΣ ΤΕ ΒΙΑΝ
ΥΠΕΡΘΥΜΟΝ ΕΚΤΟΡΑ Τ' ΑΛ-
ΛΟΥΣ Τ' ΑΡΙΣΤΕΑΣ: ΟΙΣ ΔΩΜΑ ΦΕΡΣΕΦΟΝΑΣ
ΜΑΝΥΩΝ ΑΧΙΛΕΥΣ, ΟΥΡΟΣ ΑΙΑΚΙΔΑΝ,
ΑΙΓΙΝΑΝ ΣΦΕΤΕΡΑΝ ΤΕ ΡΙΖΑΝ ΠΡΟΦΑΙΝΕΝ.
ΤΟΝ ΜΕΝ ΟΥΔΕ ΘΑΝΟΝΤ' ΑΟΙΔΑΙ <ΕΠ>ΕΛΙΠΟΝ,
ΑΛΛΑ ΟΙ ΠΑΡΑ ΤΕ ΠΥ-
ΡΑΝ ΤΑΦΟΝ Θ' ΕΛΙΚΩΝΙΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙ
ΣΤΑΝ, ΕΠΙ ΘΡΗΝΟΝ ΤΕ ΠΟΛΥΦΑΜΟΝ ΕΧΕΑΝ.
ΕΔΟΞ' ΗΡΑ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙΣ,
ΕΣΛΟΝ ΓΕ ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΦΘΙΜΕ-
#8ΝΟΝ ΥΜΝΟΙΣ ΘΕΑΝ ΔΙΔΟΜΕΝ.
{2Ζ'}2 ΤΟ ΚΑΙ ΝΥΝ ΦΕΡΕΙ ΛΟΓΟΝ, ΕΣ-
ΣΥΤΑΙ ΤΕ ΜΟΙΣΑΙΟΝ ΑΡΜΑ ΝΙΚΟΚΛΕΟΝ
ΜΝΑΜΑ ΠΥΓ'ΜΑΧΟΥ ΚΕΛΑΔΗΣΑΙ. ΓΕΡΑΙΡΕΤΕ ΝΙΝ,
ΟΣ ΙΣΘΜΙΟΝ ΑΝ ΝΑΠΟΣ
ΔΩΡΙΩΝ ΕΛΑΧΕΝ ΣΕΛΙ-
ΝΩΝ: ΕΠΕΙ ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΑΣ
ΕΝΙΚΑΣΕ ΔΗ ΠΟΤΕ ΚΑΙ
ΚΕΙΝΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΑΦΥΚΤΑ ΧΕΡΙ Κ'ΛΟΝΕΩΝ.
ΤΟΝ ΜΕΝ ΟΥ ΚΑΤΕΛΕΓΧΕΙ ΚΡΙΤΟΥ ΓΕΝΕΑ
ΠΑΤ'ΡΑΔΕΛΦΕΟΥ: ΑΛΙΚΩΝ ΤΩ ΤΙΣ ΑΒ'ΡΟΝ
ΑΜΦΙ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΚΛΕΑΝΔΡΩ ΠΛΕΚΕΤΩ
ΜΥΡΣΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΝ, Ε-
ΠΕΙ ΝΙΝ ΑΛΚΑΘΟΟΥ Τ' ΑΓΩΝ ΣΥΝ ΤΥΧΑ
ΕΝ ΕΠΙΔΑΥΡΩ ΤΕ ΝΕΟΤΑΣ ΔΕΚΕΤΟ ΠΡΙΝ:
ΤΟΝ ΑΙΝΕΙΝ ΑΓΑΘΩ ΠΑΡΕΧΕΙ:
ΗΒΑΝ ΓΑΡ ΟΥΚ ΑΠΕΙΡΟΝ Υ-
ΠΟ ΧΕΙΑ {ΠΩ} ΚΑΛΩΝ ΔΑΜΑΣΕΝ.
9 ΚΛΕΙΝΟΣ ΑΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΣ, ΚΛΕΙΝΑ ΔΕ ΚΑΙ ΝΑΥ-
ΣΙΚ'ΛΥΤΟΣ ΑΙΓΙΝΑ: ΣΥΝ Θ<4ΕΩ>4Ν ΔΕ ΝΙΝ ΑΙΣΑ
ΥΛΛΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΑΙΓΙΜΙΟΥ
ΔΩΡΙΕΥΣ ΕΛΘΩΝ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΚΤΙΣΣΑΤΟ: ΤΩΝ ΜΕΝ ΥΠΟ ΣΤΑΘ'ΜΑ ΝΕΜΟΝΤΑΙ
ΟΥ ΘΕΜΙΝ ΟΥΔΕ ΔΙΚΑΝ
ΞΕΙΝΩΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΕΣ: ΟΙΟΙ Δ' ΑΡΕΤΑΝ
ΔΕΛΦΙΝΕΣ ΕΝ ΠΟΝΤΩ, ΤΑΜΙΑΙ ΤΕ ΣΟΦΟΙ
ΜΟΙΣΑΝ ΑΓΩΝΙΩΝ Τ' ΑΕΘ'ΛΩΝ.

Επιστροφή στα περιεχόμενα   -  |