ΠΙΝΔΑΡΟΣ - ΠΥΘΙΑ


1 {2Α'}2 ΧΡΥΣΕΑ ΦΟΡΜΙΓΞ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ΙΟΠ'ΛΟΚΑΜΩΝ
ΣΥΝΔΙΚΟΝ ΜΟΙΣΑΝ ΚΤΕΑΝΟΝ: ΤΑΣ ΑΚΟΥΕΙ
ΜΕΝ ΒΑΣΙΣ ΑΓ'ΛΑΙΑΣ ΑΡΧΑ,
ΠΕΙΘΟΝΤΑΙ Δ' ΑΟΙΔΟΙ ΣΑΜΑΣΙΝ
ΑΓΗΣΙΧΟΡΩΝ ΟΠΟΤΑΝ ΠΡΟΟΙΜΙΩΝ
ΑΜΒΟΛΑΣ ΤΕΥΧΗΣ ΕΛΕΛΙΖΟΜΕΝΑ.
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΙΧΜΑΤΑΝ ΚΕΡΑΥΝΟΝ ΣΒΕΝΝΥΕΙΣ
ΑΙΕΝΑΟΥ ΠΥΡΟΣ. ΕΥΔΕΙ Δ' ΑΝΑ ΣΚΑ-
ΠΤΩ ΔΙΟΣ ΑΙΕΤΟΣ, ΩΚΕΙ-
#6ΑΝ ΠΤΕΡΥΓ' ΑΜΦΟΤΕΡΩΘΕΝ ΧΑΛΑΞΑΙΣ,
ΑΡΧΟΣ ΟΙΩΝΩΝ, ΚΕΛΑΙΝΩΠΙΝ Δ' ΕΠΙ ΟΙ ΝΕΦΕΛΑΝ
ΑΓΚΥΛΩ ΚΡΑΤΙ, Γ'ΛΕΦΑΡΩΝ ΑΔΥ ΚΛΑΪ-
Θ'ΡΟΝ, ΚΑΤΕΧΕΥΑΣ: Ο ΔΕ Κ'ΝΩΣΣΩΝ
ΥΓ'ΡΟΝ ΝΩΤΟΝ ΑΙΩΡΕΙ, ΤΕΑΙΣ
ΡΙΠΑΙΣΙ ΚΑΤΑΣΧΟΜΕΝΟΣ. ΚΑΙ ΓΑΡ ΒΙΑ-
ΤΑΣ ΑΡΗΣ, ΤΡΑΧΕΙΑΝ ΑΝΕΥΘΕ ΛΙΠΩΝ
ΕΓΧΕΩΝ ΑΚ'ΜΑΝ, ΙΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ
ΚΩΜΑΤΙ, ΚΗΛΑ ΔΕ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΘΕΛ-
ΓΕΙ ΦΡΕΝΑΣ ΑΜΦΙ ΡΕ ΛΑΤΟΙ-
#6ΔΑ ΣΟΦΙΑ ΒΑΘΥΚΟΛΠΩΝ ΤΕ ΜΟΙΣΑΝ.
ΟΣΣΑ ΔΕ ΜΕ ΠΕΦΙΛΗΚΕ ΖΕΥΣ, ΑΤΥΖΟΝΤΑΙ ΒΟΑΝ
ΠΙΕΡΙΔΩΝ ΑΙΟΝΤΑ, ΓΑΝ ΤΕ ΚΑΙ ΠΟΝ-
ΤΟΝ ΚΑΤ' ΑΜΑΙΜΑΚΕΤΟΝ,
ΟΣ Τ' ΕΝ ΑΙΝΑ ΤΑΡΤΑΡΩ ΚΕΙΤΑΙ, ΘΕΩΝ ΠΟΛΕΜΙΟΣ,
ΤΥΦΩΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΚΑΡΑΝΟΣ: ΤΟΝ ΠΟΤΕ
ΚΙΛΙΚΙΟΝ ΘΡΕΨΕΝ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΝ ΑΝΤΡΟΝ: ΝΥΝ ΓΕ ΜΑΝ
ΤΑΙ Θ' ΥΠΕΡ ΚΥΜΑΣ ΑΛΙΕΡΚΕΣ ΟΧΘΑΙ
ΣΙΚΕΛΙΑ Τ' ΑΥΤΟΥ ΠΙΕΖΕΙ
ΣΤΕΡΝΑ ΛΑΧ'ΝΑΕΝΤΑ: ΚΙΩΝ Δ' ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙ,
#8ΝΙΦΟΕΣΣ' ΑΙΤΝΑ, ΠΑΝΕΤΕΣ ΧΙΟΝΟΣ ΟΞΕΙΑΣ ΤΙΘΗΝΑ:
{2Β'}2 ΤΑΣ ΕΡΕΥΓΟΝΤΑΙ ΜΕΝ ΑΠ'ΛΑΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΑΓ'ΝΟΤΑΤΑΙ
ΕΚ ΜΥΧΩΝ ΠΑΓΑΙ: ΠΟΤΑΜΟΙ Δ' ΑΜΕΡΑΙΣΙΝ
ΜΕΝ ΠΡΟΧΕΟΝΤΙ ΡΟΟΝ ΚΑΠ'ΝΟΥ
ΑΙΘΩΝ', ΑΛΛ' ΕΝ ΟΡΦΝΑΙΣΙΝ ΠΕΤΡΑΣ
ΦΟΙΝΙΣΣΑ ΚΥΛΙΝΔΟΜΕΝΑ ΦΛΟΞ ΕΣ ΒΑΘΕΙ-
ΑΝ ΦΕΡΕΙ ΠΟΝΤΟΥ ΠΛΑΚΑ ΣΥΝ ΠΑΤΑΓΩ.
ΚΕΙΝΟ Δ' ΑΦΑΙΣΤΟΙΟ ΚΡΟΥΝΟΥΣ ΕΡΠΕΤΟΝ
ΔΕΙΝΟΤΑΤΟΥΣ ΑΝΑΠΕΜΠΕΙ: ΤΕΡΑΣ ΜΕΝ
ΘΑΥΜΑΣΙΟΝ ΠΡΟΣΙΔΕΣΘΑΙ,
#6ΘΑΥΜΑ ΔΕ ΚΑΙ ΠΑΡΕΟΝΤΩΝ ΑΚΟΥΣΑΙ,
ΟΙΟΝ ΑΙΤΝΑΣ ΕΝ ΜΕΛΑΜΦΥΛΛΟΙΣ ΔΕΔΕΤΑΙ ΚΟΡΥΦΑΙΣ

ΚΑΙ ΠΕΔΩ, ΣΤΡΩΜΝΑ ΔΕ ΧΑΡΑΣΣΟΙΣ' ΑΠΑΝ ΝΩ-
ΤΟΝ ΠΟΤΙΚΕΚ'ΛΙΜΕΝΟΝ ΚΕΝΤΕΙ.
ΕΙΗ, ΖΕΥ, ΤΙΝ ΕΙΗ ΑΝΔΑΝΕΙΝ,
ΟΣ ΤΟΥΤ' ΕΦΕΠΕΙΣ ΟΡΟΣ, ΕΥΚΑΡΠΟΙΟ ΓΑΙ-
ΑΣ ΜΕΤΩΠΟΝ, ΤΟΥ ΜΕΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ
ΚΛΕΙΝΟΣ ΟΙΚΙΣΤΗΡ ΕΚΥΔΑΝΕΝ ΠΟΛΙΝ
ΓΕΙΤΟΝΑ, ΠΥΘΙΑΔΟΣ Δ΄ΕΝ ΔΡΟΜΩ ΚΑ-
ΡΥΞ ΑΝΕΕΙΠΕ ΝΙΝ ΑΓΓΕΛ-
#6ΛΩΝ ΙΕΡΩΝΟΣ ΥΠΕΡ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ
ΑΡΜΑΣΙ. ΝΑΥΣΙΦΟΡΗΤΟΙΣ Δ' ΑΝΔΡΑΣΙ Π'ΡΩΤΑ ΧΑΡΙΣ
ΕΣ ΠΛΟΟΝ ΑΡΧΟΜΕΝΟΙΣ ΠΟΜΠΑΙΟΝ ΕΛΘΕΙΝ
ΟΥΡΟΝ: ΕΟΙΚΟΤΑ ΓΑΡ
ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑ ΦΕΡΤΕΡΟΥ ΝΟΣΤΟΥ ΤΥΧΕΙΝ, Ο ΔΕ ΛΟΓΟΣ
ΤΑΥΤΑΙΣ ΕΠΙ ΣΥΝΤΥΧΙΑΙΣ ΔΟΞΑΝ ΦΕΡΕΙ
ΛΟΙΠΟΝ ΕΣΣΕΣΘΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΙΣΙ Ν<ΙΝ> ΙΠΠΟΙΣ ΤΕ Κ'ΛΥΤΑΝ
ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΥΦΩΝΟΙΣ ΘΑΛΙΑΙΣ ΟΝΥΜΑΣΤΑΝ.
ΛΥΚΙΕ ΚΑΙ ΔΑΛΟΙ' ΑΝΑΣΣΩΝ
ΦΟΙΒΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΕ ΚΡΑΝΑΝ ΚΑΣΤΑΛΙΑΝ ΦΙΛΕΩΝ,
#8ΕΘΕΛΗΣΑΙΣ ΤΑΥΤΑ ΝΟΩ ΤΙΘΕΜΕΝ ΕΥΑΝΔΡΟΝ ΤΕ ΧΩΡΑΝ.
{2Γ'}2 ΕΚ ΘΕΩΝ ΓΑΡ ΜΑΧΑΝΑΙ ΠΑΣΑΙ ΒΡΟΤΕΑΙΣ ΑΡΕΤΑΙΣ,
ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΧΕΡΣΙ ΒΙΑΤΑΙ ΠΕΡΙΓ'ΛΩΣ-
ΣΟΙ Τ' ΕΦΥ*Ν. ΑΝΔΡΑ Γ' ΕΓΩ ΚΕΙΝΟΝ
ΑΙΝΗΣΑΙ ΜΕΝΟΙΝΩΝ ΕΛΠΟΜΑΙ
ΜΗ ΧΑΛΚΟΠΑΡΑΟΝ ΑΚΟΝΘ' ΩΣΕΙΤ' ΑΓΩ-
ΝΟΣ ΒΑΛΕΙΝ ΕΞΩ ΠΑΛΑΜΑ ΔΟΝΕΩΝ,
ΜΑΚ'ΡΑ ΔΕ ΡΙΨΑΙΣ ΑΜΕΥΣΑΣΘ' ΑΝΤΙΟΥΣ.
ΕΙ ΓΑΡ Ο ΠΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΒΟΝ ΜΕΝ ΟΥΤΩ
ΚΑΙ ΚΤΕΑΝΩΝ ΔΟΣΙΝ ΕΥΘΥ-
#6ΝΟΙ, ΚΑΜΑΤΩΝ Δ' ΕΠΙΛΑΣΙΝ ΠΑΡΑΣΧΟΙ:
Η ΚΕΝ ΑΜΝΑΣΕΙΕΝ, ΟΙΑΙΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΟΙΣΙ ΜΑΧΑΙΣ
ΤΛΑΜΟΝΙ ΨΥΧΑ ΠΑΡΕΜΕΙΝ', ΑΝΙΧ' ΕΥΡΙ-
ΣΚΟΝΤΟ ΘΕΩΝ ΠΑΛΑΜΑΙΣ ΤΙΜΑΝ
ΟΙΑΝ ΟΥΤΙΣ ΕΛΛΑΝΩΝ ΔΡΕΠΕΙ
ΠΛΟΥΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΩΜ' ΑΓΕΡΩΧΟΝ. ΝΥΝ ΓΕ ΜΑΝ
ΤΑΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΑΟ ΔΙΚΑΝ ΕΦΕΠΩΝ
ΕΣΤΡΑΤΕΥΘΗ: ΣΥΝ Δ' ΑΝΑΓΚΑ ΝΙΝ ΦΙΛΟΝ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΩΝ ΜΕΓΑΛΑΝΩΡ ΕΣΑΝΕΝ.
ΦΑΝΤΙ ΔΕ ΛΑΜΝΟΘΕΝ ΕΛΚΕΙ
#6ΤΕΙΡΟΜΕΝΟΝ ΜΕΤΑΒΑΣΟΝΤΑΣ ΕΛΘΕΙΝ
ΗΡΟΑΣ ΑΝΤΙΘΕΟΥΣ ΠΟΙΑΝΤΟΣ ΥΙΟΝ ΤΟΞΟΤΑΝ:
ΟΣ ΠΡΙΑΜΟΙΟ ΠΟΛΙΝ ΠΕΡΣΕΝ, ΤΕΛΕΥΤΑ-
ΣΕΝ ΤΕ ΠΟΝΟΥΣ ΔΑΝΑΟΙΣ,
ΑΣΘΕΝΕΙ ΜΕΝ ΧΡΩΤΙ ΒΑΙΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΜΟΙΡΙΔΙΟΝ ΗΝ,
ΟΥΤΩ Δ' ΙΕΡΩΝΙ ΘΕ?ΟΣ ΟΡΘΩΤΗΡ ΠΕΛΟΙ
ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΡΠΟΝΤΑ Χ'ΡΟΝΟΝ, ΩΝ ΕΡΑΤΑΙ ΚΑΙ-
ΡΟΝ ΔΙΔΟΥΣ.
ΜΟΙΣΑ, ΚΑΙ ΠΑΡ ΔΕΙΝΟΜΕΝΕΙ ΚΕΛΑΔΗΣΑΙ
ΠΙΘΕΟ ΜΟΙ ΠΟΙΝΑΝ ΤΕΘΡΙΠΠΩΝ:
ΧΑΡΜΑ Δ' ΟΥΚ ΑΛΛΟΤ'ΡΙΟΝ ΝΙΚΑΦΟΡΙΑ ΠΑΤΕΡΟΣ.
#ΑΓ' ΕΠΕΙΤ' ΑΙΤΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙ ΦΙΛΙΟΝ ΕΞΕΥΡΩΜΕΝ ΥΜΝΟΝ:
{2Δ'}2 ΤΩ ΠΟΛΙΝ ΚΕΙΝΑΝ ΘΕΟΔ'ΜΑΤΩ ΣΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΥΛΛΙΔΟΣ ΣΤΑΘ'ΜΑΣ ΙΕΡΩΝ ΕΝ ΝΟΜΟΙΣ Ε-
ΚΤΙΣΣΕ: ΘΕΛΟΝΤΙ ΔΕ ΠΑΜΦΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΜΑΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΝ ΕΚΓΟΝΟΙ
ΟΧΘΑΙΣ ΥΠΟ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΝΑΙΟΝΤΕΣ ΑΙ-
ΕΙ ΜΕΝΕΙΝ ΤΕΘΜΟΙΣΙΝ ΕΝ ΑΙΓΙΜΙΟΥ
ΔΩΡΙΕΙΣ. ΕΣΧΟΝ Δ' ΑΜΥΚ'ΛΑΣ ΟΛΒΙΟΙ
ΠΙΝΔΟΘΕΝ ΟΡΝΥΜΕΝΟΙ, ΛΕΥΚΟΠΩΛΩΝ
ΤΥΝΔΑΡΙΔΑΝ ΒΑΘΥΔΟΞΟΙ
#6ΓΕΙΤΟΝΕΣ, ΩΝ ΚΛΕΟΣ ΑΝΘΗΣΕΝ ΑΙΧΜΑΣ.
ΖΕΥ ΤΕΛΕΙ', ΑΙΕΙ ΔΕ ΤΟΙΑΥΤΑΝ ΑΜΕΝΑ ΠΑΡ' ΥΔΩΡ
ΑΙΣΑΝ ΑΣΤΟΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣΙΝ ΔΙΑΚ'ΡΙ-
ΝΕΙΝ ΕΤΥΜΟΝ ΛΟΓΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.
ΣΥΝ ΤΟΙ ΤΙΝ ΚΕΝ ΑΓΗΤΗΡ ΑΝΗΡ,
ΥΙΩ Τ' ΕΠΙΤΕΛΛΟΜΕΝΟΣ, ΔΑΜΟΝ ΓΕΡΑΙ-
ΡΩΝ ΤΡΑΠΟΙ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΕΣ ΗΣΥΧΙΑΝ.
ΛΙΣΣΟΜΑΙ ΝΕΥΣΟΝ, ΚΡΟΝΙΩΝ, ΗΜΕΡΟΝ
ΟΦ'ΡΑ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ Ο ΦΟΙΝΙΞ Ο ΤΥΡΣΑ-
ΝΩΝ Τ' ΑΛΑΛΑΤΟΣ ΕΧΗ, ΝΑΥ-
#6ΣΙΣΤΟΝΟΝ ΥΒ'ΡΙΝ ΙΔΩΝ ΤΑΝ ΠΡΟ ΚΥΜΑΣ,
ΟΙΑ ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩ ΔΑΜΑΣΘΕΝΤΕΣ ΠΑΘΟΝ,
ΩΚΥΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΝΑΩΝ Ο ΣΦΙΝ ΕΝ ΠΟΝ-
ΤΩ ΒΑΛΕΘ' ΑΛΙΚΙΑΝ,
ΕΛΛΑΔ' ΕΞΕΛΚΩΝ ΒΑΡΕΙΑΣ ΔΟΥΛΙΑΣ. ΑΡΕΟΜΑΙ
ΠΑΡ ΜΕΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΙΩΝ ΧΑΡΙΝ
ΜΙΣΘΟΝ, ΕΝ ΣΠΑΡΤΑ Δ' <ΑΠΟ> ΤΑΝ ΠΡΟ ΚΙΘΑΙΡΩ-
ΝΟΣ ΜΑΧΑΝ,
ΤΑΙΣΙ ΜΗΔΕΙΟΙ ΚΑΜΟΝ ΑΓΚΥΛΟΤΟΞΟΙ,
ΠΑΡ<Α> ΔΕ ΤΑΝ ΕΥΥΔ'ΡΟΝ ΑΚΤΑΝ
ΙΜΕΡΑ ΠΑΙΔΕΣΣΙΝ ΥΜΝΟΝ ΔΕΙΝΟΜΕΝ<4ΕΟ>4Σ ΤΕΛΕΣΑΙΣ,
#8ΤΟΝ ΕΔΕΞΑΝΤ' ΑΜΦ' ΑΡΕΤΑ, ΠΟΛΕΜΙΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΜΟΝΤΩΝ.
{2Ε'}2 ΚΑΙΡΟΝ ΕΙ ΦΘΕΓΞΑΙΟ, ΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΤΑ ΣΥΝΤΑΝΥΣΑΙΣ
ΕΝ ΒΡΑΧΕΙ, ΜΕΙΩΝ ΕΠΕΤΑΙ ΜΩΜΟΣ ΑΝΘΡΩ-
ΠΩΝ: ΑΠΟ ΓΑΡ ΚΟΡΟΣ ΑΜΒΛΥΝΕΙ
ΑΙΑΝΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΛΠΙΔΑΣ,
ΑΣΤΩΝ Δ' ΑΚΟΑ ΚΡΥΦΙΟΝ ΘΥΜΟΝ ΒΑΡΥ-
ΝΕΙ ΜΑΛΙΣΤ' ΕΣΛΟΙΣΙΝ ΕΠ' ΑΛΛΟΤΡΙΟΙΣ.
ΑΛΛ' ΟΜΩΣ, ΚΡΕΣΣΟΝ ΓΑΡ ΟΙΚΤΙΡΜΟΥ ΦΘΟΝΟΣ,
ΜΗ ΠΑΡΙΕΙ ΚΑΛΑ. ΝΩΜΑ ΔΙΚΑΙΩ
ΠΗΔΑΛΙΩ ΣΤΡΑΤΟΝ: ΑΨΕΥ-
#6ΔΕΙ ΔΕ ΠΡΟΣ ΑΚ'ΜΟΝΙ ΧΑΛΚΕΥΕ ΓΛΩΣΣΑΝ.
ΕΙ ΤΙ ΚΑΙ ΦΛΑΥΡΟΝ ΠΑΡΑΙΘΥΣΣΕΙ, ΜΕΓΑ ΤΟΙ ΦΕΡΕΤΑΙ,
ΠΑΡ ΣΕΘΕΝ. ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΜΙΑΣ ΕΣΣΙ: ΠΟΛΛΟΙ
ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙΣ ΠΙΣΤΟΙ.
ΕΥΑΝΘΕΙ Δ' ΕΝ ΟΡΓΑ ΠΑΡΜΕΝΩΝ,
ΕΙΠΕΡ ΤΙ ΦΙΛΕΙΣ ΑΚΟΑΝ ΑΔΕΙΑΝ ΑΙ-
ΕΙ ΚΛΥΕΙΝ, ΜΗ ΚΑΜΝΕ ΛΙΑΝ ΔΑΠΑΝΑΙΣ:
ΕΞΙΕΙ Δ' ΩΣΠΕΡ ΚΥΒΕΡΝΑΤΑΣ ΑΝΗΡ
ΙΣΤΙΟΝ ΑΝΕΜΟΕΝ {ΠΕΤΑΣΑΙΣ}. ΜΗ ΔΟΛΩΘΗΣ,
Ω ΦΙΛΕ, ΚΕΡΔΕΣΙΝ ΕΝΤΡΑΠΕ-
#6ΛΟΙΣ: ΟΠΙΘΟΜΒΡΟΤΟΝ ΑΥΧΗΜΑ ΔΟΞΑΣ
ΟΙΟΝ ΑΠΟΙΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΔΙΑΙΤΑΝ ΜΑΝΥΕΙ
ΚΑΙ ΛΟΓΙΟΙΣ ΚΑΙ ΑΟΙΔΟΙΣ. ΟΥ ΦΘΙΝΕΙ ΚΡΟΙ-
ΣΟΥ ΦΙΛΟΦΡΩΝ ΑΡΕΤΑ.
ΤΟΝ ΔΕ ΤΑΥΡΩ ΧΑΛΚΕΩ ΚΑΥΤΗΡΑ ΝΗΛΕΑ ΝΟΟΝ
ΕΧΘΡΑ ΦΑΛΑΡΙΝ ΚΑΤΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ΦΑΤΙΣ,
ΟΥΔΕ ΝΙΝ ΦΟΡΜΙΓΓΕΣ ΥΠΩΡΟΦΙΑΙ ΚΟΙΝΑΝΙΑΝ
ΜΑΛΘΑΚΑΝ ΠΑΙΔΩΝ ΟΑΡΟΙΣΙ ΔΕΚΟΝΤΑΙ.
ΤΟ ΔΕ ΠΑΘΕΙΝ ΕΥ ΠΡΩΤΟΝ <4ΑΕ>4ΘΛΩΝ:
ΕΥ Δ' ΑΚΟΥΕΙΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΙΡ': ΑΜΦΟΤΕΡΟΙΣΙ Δ' ΑΝΗΡ
ΟΣ ΑΝ ΕΓΚΥΡΣΗ ΚΑΙ ΕΛΗ, ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΥΨΙΣΤΟΝ ΔΕΔΕΚΤΑΙ.
2 {2Α'}2 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΕΣ Ω ΣΥΡΑΚΟΣΑΙ, ΒΑΘΥΠΟΛΕΜΟΥ
ΤΕΜΕΝΟΣ ΑΡΕΟΣ, ΑΝΔΡΩΝ ΙΠΠΩΝ ΤΕ ΣΙΔΑΡΟΧΑΡ-
ΜΑΝ ΔΑΙΜΟΝΙΑΙ ΤΡΟΦΟΙ,
ΥΜΜΙΝ ΤΟΔΕ ΤΑΝ ΛΙΠΑΡΑΝ ΑΠΟ ΘΗΒΑΝ ΦΕΡΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΕΡΧΟΜΑΙ ΑΓΓΕΛΙΑΝ ΤΕΤΡΑΟΡΙΑΣ ΕΛΕΛΙΧΘΟΝΟΣ,
ΕΥΑΡΜΑΤΟΣ ΙΕΡΩΝ ΕΝ Α ΚΡΑΤΕΩΝ
ΤΗΛΑΥΓΕΣΙΝ ΑΝΕΔΗΣΕΝ ΟΡΤΥΓΙΑΝ ΣΤΕΦΑΝΟΙΣ,
ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΕΔΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΑΣ ΟΥΚ ΑΤΕΡ
ΚΕΙΝΑΣ ΑΓΑΝΑΙΣΙΝ ΕΝ ΧΕΡΣΙ ΠΟΙΚΙΛΑ-
#6ΝΙΟΥΣ ΕΔΑΜΑΣΕ ΠΩΛΟΥΣ.
ΕΠΙ ΓΑΤ ΙΟΧΕΑΙΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΧΕΡΙ ΔΙΔΥΜΑ
Ο Τ' ΕΝΑΓΩΝΙΟΣ ΕΡΜΑΣ ΑΙΓΛ<ΑΕ>4ΝΤΑ ΤΙΘΗΣΙ ΚΟΣ-
ΜΟΝ, ΞΕΣΤΟΝ ΟΤΑΝ ΔΙΦΡΟΝ
ΕΝ Θ' ΑΡΜΑΤΑ ΠΕΙΣΙΧΑΛΙΝΑ ΚΑΤΑΖΕΥΓΝΥΗ
ΣΘΕΝΟΣ ΙΠΠΙΟΝ, ΟΡΣΟΤΡΙΑΙΝΑΝ ΕΥΡΥΒΙΑΝ ΚΑΛΕΩΝ ΘΕΟΝ.
ΑΛΛΟΙΣ ΔΕ ΤΙΣ ΕΤΕΛΕΣΣΕΝ ΑΛΛΟΣ ΑΝΗΡ
ΕΥΑΧΕΑ ΒΑΣΙΛΕΥΣΙΝ ΥΜΝΟΝ ΑΠΟΙΝ' ΑΡΕΤΑΣ.
ΚΕΛΑΔΕΟΝΤΙ ΜΕΝ ΑΜΦΙ ΚΙΝΥΡΑΝ ΠΟΛΛΑΚΙΣ
ΦΑΜΑΙ ΚΥΠΡΙΩΝ, ΤΟΝ Ο Χ'ΡΥΣΟΧΑΙΤΑ ΠΡΟ-
#6Φ'ΡΟΝΩΣ ΕΦΙΛΗΣ' ΑΠΟΛΛΩΝ,
ΙΕΡΕΑ ΚΤΙΛΟΝ ΑΦ'ΡΟΔΙΤΑΣ: ΑΓΕΙ ΔΕ ΧΑΡΙΣ
ΦΙΛΩΝ ΠΟΙ ΤΙΝΟΣ ΑΝΤΙ ΕΡΓΩΝ ΟΠΙΖΟΜΕΝΑ:
ΣΕ Δ' Ω ΔΕΙΝΟΜΕΝΕΙΕ ΠΑΙ, ΖΕΦΥΡΙΑ ΠΡΟ ΔΟΜΩΝ
ΛΟΚΡΙΣ ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΑΠΥΕΙ,
ΠΟΛΕΜΙΩΝ ΚΑΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΜΑΧΑΝΩΝ
ΔΙΑ ΤΕΑΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΔΡΑΚΕΙΣ' ΑΣΦΑΛΕΣ:
ΘΕΩΝ Δ' ΕΦΕΤ'ΜΑΙΣ ΙΞΙΟΝΑ ΦΑΝΤΙ ΤΑΥΤΑ Β'ΡΟΤΟΙΣ
ΛΕΓΕΙΝ ΕΝ ΠΤΕΡΟΕΝΤΙ Τ'ΡΟΧΩ
ΠΑΝΤΑ ΚΥΛΙΝΔΟΜΕΝΟΝ:
ΤΟΝ ΕΥΕΡΓΕΤΑΝ ΑΓΑΝΑΙΣ
#8ΑΜΟΙΒΑΙΣ ΕΠΟΙΧΟΜΕΝΟΥΣ ΤΙΝΕΣΘΑΙ.
{2Β'}2 ΕΜΑΘΕ ΔΕ ΣΑΦΕΣ. ΕΥΜΕΝΕΣΣΙ ΓΑΡ ΠΑΡΑ ΚΡΟΝΙΔΑΙΣ
ΓΛΥΚΥΝ ΕΛΩΝ ΒΙΟΤΟΝ, ΜΑΚ'ΡΟΝ ΟΥΧ ΥΠΕΜΕΙΝΕΝ ΟΛ-
ΒΟΝ, ΜΑΙΝΟΜΕΝΑΙΣ ΦΡΑΣΙΝ
ΗΡΑΣ ΟΤ' ΕΡΑΣΣΑΤΟ, ΤΑΝ ΔΙΟΣ ΕΥΝΑΙ ΛΑΧΟΝ
ΠΟΛΥΑΓΑΘΕΕΣ: ΑΛΛΑ ΝΙΝ ΥΒ'ΡΙΣ ΕΙΣ ΑΥΑΤΟΝ ΥΠΕΡΑΦΑΝΟΝ
ΩΡΣΕΝ: ΤΑΧΑ ΔΕ ΠΑΘΩΝ ΕΟΙΚΟΤ' ΑΝΗΡ
ΕΞΑΙΡΕΤΟΝ ΕΛΕ ΜΟΧΘΟΝ. ΑΙ ΔΥΟ Δ' ΑΜΠΛΑΚΙΑΙ
ΦΕΡΕΠΟΝΟΙ ΤΕΛΕΘΟΝΤΙ: ΤΟ ΜΕΝ ΗΡΩΣ ΟΤΙ
ΕΜΦΥΛΙΟΝ ΑΙΜΑ ΠΡΩΤΙΣΤΟΣ ΟΥΚ ΑΤΕΡ
#6ΤΕΧΝΑΣ ΕΠΕΜΕΙΞΕ ΘΝΑΤΟΙΣ,
ΟΤΙ ΤΕ ΜΕΓΑΛΟΚΕΥΘΕΕΣΣΙΝ ΕΝ ΠΟΤΕ ΘΑΛΑΜΟΙΣ
ΔΙΟΣ ΑΚΟΙΤΙΝ ΕΠΕΙΡΑΤΟ. ΧΡΗ ΔΕ ΚΑΤ' ΑΥΤΟΝ ΑΙ-
ΕΙ ΠΑΝΤΟΣ ΟΡΑΝ ΜΕΤΡΟΝ.
ΕΥΝΑΙ ΔΕ ΠΑΡΑΤ'ΡΟΠΟΙ ΕΣ ΚΑΚΟΤΑΤ' ΑΘ'ΡΟΑΝ
ΕΒΑΛΟΝ: ΠΟΤΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΚΟΝΤ': ΕΠΕΙ
ΝΕΦΕΛΑ ΠΑΡΕΛΕΞΑΤΟ
ΨΕΥΔΟΣ ΓΛΥΚΥ ΜΕΘΕΠΩΝ ΑΪΔ'ΡΙΣ ΑΝΗΡ
ΕΙΔΟΣ ΓΑΡ ΥΠΕΡΟΧΩΤΑΤΑ ΠΡΕΠΕΝ ΟΥΡΑΝΙΑΝ
ΘΥΓΑΤΕΡΙ Κ'ΡΟΝΟΥ: ΑΝΤΕ ΔΟΛΟΝ ΑΥΤΩ ΘΕΣΑΝ
ΖΗΝΟΣ ΠΑΛΑΜΑΙ, ΚΑΛΟΝ ΠΗΜΑ. ΤΟΝ ΔΕ ΤΕ-
#6Τ'ΡΑΚΝΑΜΟΝ ΕΠΡΑΞΕ ΔΕΣΜΟΝ
ΕΟΝ ΟΛΕΘ'ΡΟΝ ΟΓ': ΕΝ Δ' ΑΦΥΚΤΟΙΣΙ ΓΥΙΟΠΕΔΑΙΣ
ΠΕΣΩΝ ΤΑΝ ΠΟΛΥΚΟΙΝΟΝ ΑΝΔΕΞΑΤ' ΑΓΓΕΛΙΑΝ.
ΑΝΕΥ ΟΙ ΧΑΡΙΤΩΝ ΤΕΚΕΝ ΓΟΝΟΝ ΥΠΕΡΦΙΑΛΟΝ
ΜΟΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΥΤ' ΕΝ ΑΝ-
ΔΡΑΣΙ ΓΕΡΑΣΦΟΡΟΝ ΟΥΤ' ΕΝ ΘΕΩΝ ΝΟΜΟΙΣ:
ΤΟΝ ΟΝΥΜΑΖΕ ΤΡΑΦΟΙΣΑ ΚΕΝΤΑΥΡΟΝ, ΟΣ
ΙΠΠΟΙΣΙ ΜΑΓ'ΝΗΤΙΔΕΣΣΙΝ ΕΜΕΙΓΝΥΤ' ΕΝ ΠΑΛΙΟΥ
ΣΦΥΡΟΙΣ, ΕΚ Δ' ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ, ΑΜΦΟΤΕΡΟΙΣ
ΟΜΟΙΟΙ ΤΟΚΕΥΣΙ, ΤΑ ΜΑ-
#8ΤΡΟΘΕΝ ΜΕΝ ΚΑΤΩ, ΤΑ Δ' ΥΠΕΡΘΕ ΠΑΤ'ΡΟΣ.
{2Γ'}2 ΘΕΟΣ ΑΠΑΝ ΕΠΙ ΕΛΠΙΔΕΣΣΙ ΤΕΚ'ΜΑΡ ΑΝΥΕΤΑΙ,
ΘΕΟΣ, Ο ΚΑΙ ΠΤΕΡΟΕΝΤ' ΑΙΕΤΟΝ ΚΙΧΕ, ΚΑΙ ΘΑΛΑΣ-
ΣΑΙΟΝ ΠΑΡΑΜΕΙΒΕΤΑΙ
ΔΕΛΦΙΝΑ, ΚΑΙ ΥΨΙΦΡΟΝΩΝ ΤΙΝ' ΕΚΑΜΨΕ Β'ΡΟΤΩΝ,
ΕΤΕΡΟΙΣΙ ΔΕ ΚΥΔΟΣ ΑΓΗΡΑΟΝ ΠΑΡΕΔΩΚ': ΕΜΕ ΔΕ Χ'ΡΕΩΝ
ΦΕΥΓΕΙΝ ΔΑΚΟΣ ΑΔΙΝΟΝ ΚΑΚΑΓΟΡΙΑΝ.
ΕΙΔΟΝ ΓΑΡ ΕΚΑΣ ΕΩΝ ΤΑ ΠΟΛΛ' ΕΝ ΑΜΑΧΑΝΙΑ
ΨΟΓΕΡΟΝ ΑΡΧΙΛΟΧΟΝ ΒΑΡΥΛΟΓΟΙΣ ΕΧΘΕΣΙΝ
ΠΙΑΙΝΟΜΕΝΟΝ: ΤΟ ΠΛΟΥΤΕΙΝ ΔΕ ΣΥΝ ΤΥΧΑ
#6ΠΟΤ'ΜΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΝ.
ΤΥ ΔΕ ΣΑΦΑ ΝΙΝ ΕΧΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΦΡΕΝΙ ΠΕΠΑΡΕΙΝ,
ΠΡΥΤΑΝΙ ΚΥΡΙΕ ΠΟΛΛΑΝ ΜΕΝ ΕΥΣΤΕΦΑΝΩΝ ΑΓΥΙ-
ΑΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΕΙ ΔΕ ΤΙΣ
ΗΔΗ ΚΤΕΑΤΕΣΣΙ ΤΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΙΜΑ ΛΕΓΕΙ
ΕΤΕΡΟΝ ΤΙΝ' ΑΝ' ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΙΘΕ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΥΠΕΡΤΕΡΟΝ,
ΧΑΥΝΑ ΠΡΑΠΙΔΙ ΠΑΛΑΙΜΟΝΕΙ ΚΕΝΕΑ.
ΕΥΑΝΘΕΑ Δ' ΑΝΑΒΑΣΟΜΑΙ ΣΤΟΛΟΝ ΑΜΦ' ΑΡΕΤΑ
ΚΕΛΑΔΕΩΝ. ΝΕΟΤΑΤΙ ΜΕΝ ΑΡΗΓΕΙ ΘΡΑΣΟΣ
ΔΕΙΝΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ: ΟΘΕΝ ΦΑΜΙ ΚΑΙ ΣΕ ΤΑΝ
#6ΑΠΕΙΡΟΝΑ ΔΟΞΑΝ ΕΥΡΕΙΝ,
ΤΑ ΜΕΝ ΕΝ ΙΠΠΟΣΟΑΙΣΙΝ ΑΝΔΡΕΣΣΙ ΜΑΡΜΑΜΕΝΟΝ,
ΤΑ Δ' ΕΝ ΠΕΖΟΜΑΧΑΙΣΙ: ΒΟΥΛΑΙ ΔΕ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΙ
ΑΚΙΝΔΥΝΟΝ ΕΜΟΙ ΕΠΟΣ <ΣΕ> ΠΟΤΙ ΠΑΝΤΑ ΛΟΓΟΝ
ΕΠΑΙΝΕΙΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΙ. ΧΑΙ-
ΡΕ: ΤΟΔΕ ΜΕΝ ΚΑΤΑ ΦΟΙΝΙΣΣΑΝ ΕΜΠΟΛΑΝ
ΜΕΛΟΣ ΥΠΕΡ ΠΟΛΙΑΣ ΑΛΟΣ ΠΕΜΠΕΤΑΙ:
ΤΟ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΝ Δ' ΕΝ ΑΙΟΛΙΔΕΣΣΙ ΧΟΡΔΑΙΣ ΘΕΛΩΝ

ΑΘΡΗΣΟΝ ΧΑΡΙΝ ΕΠΤΑΚΤΥΠΟΥ
ΦΟΡΜΙΓΓΟΣ ΑΝΤΟΜΕΝΟΣ.
ΓΕΝΟΙ', ΟΙΟΣ ΕΣΣΙ ΜΑΘΩΝ.
#8ΚΑΛΟΣ ΤΟΙ ΠΙΘΩΝ ΠΑΡΑ ΠΑΙΣΙΝ, ΑΙΕΙ
{2Δ'}2 ΚΑΛΟΣ. Ο ΔΕ ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ ΕΥ ΠΕΠΡΑΓΕΝ, ΟΤΙ ΦΡΕΝΩΝ
ΕΛΑΧΕ ΚΑΡΠΟΝ ΑΜΩΜΥΤΟΝ, ΟΥΔ' ΑΠΑΤΑΙΣΙ ΘΥ-
ΜΟΝ ΤΕΡΠΕΤΑΙ ΕΝΔΟΘΕΝ,
ΟΙΑ ΨΙΘΥΡΩΝ ΠΑΛΑΜΑΙΣ ΕΠΕΤ' ΑΙΕΙ ΒΡΟΤΩ.
ΑΜΑΧΟΝ ΚΑΚΟΝ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙΣ ΔΙΑΒΟΛΙΑΝ ΥΠΟΦΑΤΙΕΣ,
ΟΡΓΑΙΣ ΑΤΕΝΕΣ ΑΛΩΠΕΚΩΝ ΙΚΕΛΟΙ.
ΚΕΡΔΕΙ ΔΕ ΤΙ ΜΑΛΑ ΤΟΥΤΟ ΚΕΡΔΑΛΕΟΝ ΤΕΛΕΘΕΙ;
ΑΤΕ ΓΑΡ ΕΝΝΑΛΙΟΝ ΠΟΝΟΝ ΕΧΟΙΣΑΣ ΒΑΘΥΝ
ΣΚΕΥΑΣ ΕΤΕΡΑΣ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟΣ ΕΙΜΙ ΦΕΛ-
#6ΛΟΣ ΩΣ ΥΠΕΡ ΕΡΚΟΣ ΑΛΜΑΣ.
ΑΔΥΝΑΤΑ Δ' ΕΠΟΣ ΕΚΒΑΛΕΙΝ ΚΡΑΤΑΙΟΝ ΕΝ ΑΓΑΘΟΙΣ
ΔΟΛΙΟΝ ΑΣΤΟΝ: ΟΜΩΣ ΜΑΝ ΣΑΙΝΩΝ ΠΟΤΙ ΠΑΝΤΑΣ Α-
ΤΑΝ ΠΑΓΧΥ ΔΙΑΠ'ΛΕΚΕΙ.
ΟΥ ΟΙ ΜΕΤΕΧΩ ΘΡΑΣΕΟΣ. ΦΙΛΟΝ ΕΙΗ ΦΙΛΕΙΝ:
ΠΟΤΙ Δ' ΕΧΘΡΟΝ ΑΤ' ΕΧΘΡΟΣ ΕΩΝ ΛΥΚΟΙΟ
ΔΙΚΑΝ ΥΠΟΘΕΥΣΟΜΑΙ,
ΑΛΛ' ΑΛΛΟΤΕ ΠΑΤΕΩΝ ΟΔΟΙΣ ΣΚΟΛΙΑΙΣ.
ΕΝ ΠΑΝΤΑ ΔΕ ΝΟΜΟΝ ΕΥΘΥΓΛΩΣΣΟΣ ΑΝΗΡ ΠΡΟΦΕΡΕΙ,
ΠΑΡΑ ΤΥΡΑΝΝΙΔΙ, ΧΩΠΟΤΑΝ Ο ΛΑΒ'ΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ,
ΧΩΤΑΝ ΠΟΛΙΝ ΟΙ ΣΟΦΟΙ ΤΗΡΕΩΝΤΙ. ΧΡΗ
#6ΔΕ ΠΡΟΣ ΘΕΟΝ ΟΥΚ ΕΡΙΖΕΙΝ,
ΟΣ ΑΝΕΧΕΙ ΤΟΤΕ ΜΕΝ ΤΑ ΚΕΙΝΩΝ, ΤΟΤ' ΑΥΘ' ΕΤΕΡΟΙΣ
ΕΔΩΚΕΝ ΜΕΓΑ ΚΥΔΟΣ. ΑΛΛ' ΟΥΔΕ ΤΑΥΤΑ ΝΟΟΝ
ΙΑΙΝΕΙ ΦΘΟΝΕΡΩΝ: ΣΤΑΘΜΑΣ ΔΕ ΤΙΝΕΣ ΕΛΚΟΜΕΝΟΙ
ΠΕΡΙΣΣΑΣ ΕΝΕΠΑΞΑΝ ΕΛ-
ΚΟΣ ΟΔΥΝΑΡΟΝ ΕΑ ΠΡΟΣΘΕ ΚΑΡΔΙΑ,
ΠΡΙΝ ΟΣΑ ΦΡΟΝΤΙΔΙ ΜΗΤΙ*ΟΝΤΑΙ ΤΥΧΕΙΝ.
ΦΕΡΕΙΝ Δ' ΕΛΑΦ'ΡΩΣ ΕΠΑΥΧΕΝΙΟΝ ΛΑΒΟΝΤΑ ΖΥΓΟΝ
ΑΡΗΓΕΙ: ΠΟΤΙ ΚΕΝΤΡΟΝ ΔΕ ΤΟΙ
ΛΑΚΤΙΖΕΜΕΝ ΤΕΛΕΘΕΙ
ΟΛΙΣΘΗΡΟΣ ΟΙΜΟΣ: ΑΔΟΝ-
ΤΑ Δ' ΕΙΗ ΜΕ ΤΟΙΣ ΑΓΑΘΟΙΣ ΟΜΙΛΕΙΝ.
3 {2Α'}2 ΗΘΕΛΟΝ ΧΙΡΩΝΑ ΚΕ ΦΙΛΛΥΡΙΔΑΝ,
ΕΙ ΧΡΕΩΝ ΤΟΥΘ' ΑΜΕΤΕΡΑΣ ΑΠΟ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΟΙΝΟΝ ΕΥΞΑΣΘΑΙ ΕΠΟΣ,
ΖΩΕΙΝ ΤΟΝ ΑΠΟΙΧΟΜΕΝΟΝ,
ΟΥΡΑΝΙΔΑ ΓΟΝΟΝ ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΑ ΚΡΟΝΟΥ,
ΒΑΣΣΑΙΣΙ Τ' ΑΡΧΕΙΝ ΠΑΛΙΟΥ ΦΗΡ' ΑΓ'ΡΟΤΕΡΟΝ
Ν<4ΟΟ>4Ν ΕΧΟΝΤ' ΑΝΔΡΩΝ ΦΙΛΟΝ: ΟΙΟΣ ΕΩΝ ΘΡΕΨΕΝ ΠΟΤΕ
ΤΕΚΤΟΝΑ ΝΩΔΥΝΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΝ ΓΥΙΑΡΚΕΟΣ ΑΣΚΛΑΠΙΟΝ,
#6ΗΡΟΑ ΠΑΝΤΟΔΑΠΑΝ ΑΛΚΤΗΡΑ ΝΟΥΣΩΝ.
ΤΟΝ ΜΕΝ ΕΥΙΠΠΟΥ ΦΛΕΓΥΑ ΘΥΓΑΤΗΡ
ΠΡΙΝ ΤΕΛΕΣΣΑΙ ΜΑΤΡΟΠΟΛΩ ΣΥΝ ΕΛΕΙΘΥΙ-
Α, ΔΑΜΕΙΣΑ Χ'ΡΥΣΕΟΙΣ
ΤΟΞΟΙΣΙΝ ΥΠ' ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΕΙΣ ΑΙΔΑ ΔΟΜΟΝ ΕΝ ΘΑΛΑΜΩ ΚΑΤΕΒΑ,
ΤΕΧ'ΝΑΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ. ΧΟΛΟΣ Δ' ΟΥΚ ΑΛΙΘΙΟΣ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΙΔΩΝ ΔΙΟΣ. Α Δ' ΑΠΟΦΛΑΥΡΙΞΑΙΣΑ ΝΙΝ

ΑΜΠΛΑΚΙΑΙΣΙ ΦΡΕΝΩΝ,
ΑΛΛΟΝ ΑΙΝΗΣΕΝ ΓΑΜΟΝ ΚΡΥΒΔΑΝ ΠΑΤΡΟΣ,
#6ΠΡΟΣΘΕΝ ΑΚΕΡΣΕΚΟΜΑ ΜΙΧΘΕΙΣΑ ΦΟΙΒΩ,
ΚΑΙ ΦΕΡΟΙΣΑ ΣΠΕΡΜΑ ΘΕΟΥ ΚΑΘΑΡΟΝ
ΟΥΚ ΕΜΕΙΝ' ΕΛΘΕΙΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΝΥΜΦΙΑΝ,
ΟΥΔΕ ΠΑΜΦΩΝΩΝ ΙΑΧΑΝ ΥΜΕΝΑΙΩΝ, ΑΛΙΚΕΣ
ΟΙΑ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΦΙΛΕΟΙΣΙΝ ΕΤΑΙΡΑΙ
ΕΣΠΕΡΙΑΙΣ ΥΠΟΚΟΥΡΙΖΕΣΘ' ΑΟΙΔΑΙΣ: ΑΛΛΑ ΤΟΙ
ΗΡΑΤΟ ΤΩΝ ΑΠΕΟΝΤΩΝ: ΟΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΠΑΘΟΝ.
ΕΣΤΙ ΔΕ ΦΥΛΟΝ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙ ΜΑΤΑΙΟΤΑΤΟΝ,
ΟΣΤΙΣ ΑΙΣΧΥΝΩΝ ΕΠΙΧΩΡΙΑ ΠΑΠΤΑΙΝΕΙ ΤΑ ΠΟΡΣΩ,
#8ΜΕΤΑΜΩΝΙΑ ΘΗΡΕΩΝ ΑΚΡΑΝΤΟΙΣ ΕΛΠΙΣΙΝ.
{2Β'}2 ΕΣΧΕ ΤΟΙ ΤΑΥΤΑΝ ΜΕΓΑΛΑΝ ΑΥΑΤΑΝ
ΚΑΛΛΙΠΕΠ'ΛΟΥ ΛΗΜΑ ΚΟΡΩΝΙΔΟΣ: ΕΛΘΟΝ-
ΤΟΝ ΓΑΡ ΕΥΝΑΣΘΗ ΞΕΝΟΥ
ΛΕΚΡΟΙΣΙΝ ΑΠ' ΑΡΚΑΔΙΑΣ.
ΟΥΔ' ΕΛΑ*ΘΕ ΣΚΟΠΟΝ: ΕΝ Δ' ΑΡΑ ΜΗΛΟΔΟΚΩ
ΠΥΘΩΝΙ ΤΟΣΣΑΙΣ ΑΪΕΝ ΝΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΛΟΞΙΑΣ, ΚΟΙΝΑΝΙ ΠΑΡ' ΕΥΘΥΤΑΤΩ ΓΝΩΜΑΝ ΠΙΘΩΝ, 
ΠΑΝΤΑ ΙΣΑΝΤΙ ΝΟΩ:
ΨΕΥΔΕΩΝ Δ' ΟΥΧ ΑΠΤΕΤΑΙ, ΚΛΕΠΤΕΙ ΤΕ ΜΙΝ
#6ΟΥ ΘΕΟΣ ΟΥ ΒΡΟΤΟΣ ΕΡΓΟΙΣ ΟΥΤΕ ΒΟΥΛΑΙΣ.
ΚΑΙ ΤΟΤΕ Γ'ΝΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΛΑΤΙΔΑ
ΞΕΙΝΙΑΝ ΚΟΙΤΑΝ ΑΘΕΜΙΝ ΤΕ ΔΟΛΟΝ, ΠΕΜ-
ΨΕΝ ΚΑΣΙΓ'ΝΗΤΑΝ ΜΕΝΕΙ
ΘΥΙΟΙΣΑΝ ΑΜΑΙΜΑΚΕΤΩ
ΕΣ ΛΑΚΕΡΕΙΑΝ, ΕΠΕΙ ΠΑΡΑ ΒΟΙΒΙΑΔΟΣ
ΚΡΗΜΝΟΙΣΙΝ ΩΚΕΙ ΠΑΡΘΕΝΟΣ: ΔΑΙΜΩΝ Δ' ΕΤΕΡΟΣ
ΕΣ ΚΑΚΟΝ ΤΡΕΨΑΙΣ ΕΔΑΜΑΣΣΑΤΟ ΝΙΝ, ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΩΝ
ΠΟΛΛΟΙ ΕΠΑΥΡΟΝ, ΑΜΑ
Δ' ΕΦΘΑΡΕΝ: ΠΟΛΛΑΝ Δ' {ΕΝ} ΟΡΕΙ ΠΥΡ ΕΞ ΕΝΟΣ
#6ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΕΝΘΟΡΟΝ ΑΙΣΤΩΣΕΝ ΥΛΑΝ.
ΑΛΛ' ΕΠΕΙ ΤΕΙΧΕΙ ΘΕΣΑΝ ΕΝ ΞΥΛΙΝΩ
ΣΥΓΓΟΝΟΙ ΚΟΥΡΑΝ, ΣΕΛΑΣ Δ' ΑΜΦΕΔ'ΡΑΜΕΝ
ΛΑΒ'ΡΟΝ ΑΦΑΙΣΤΟΥ, ΤΟΤ' ΕΕΙΠΕΝ ΑΠΟΛΛΩΝ: "ΟΥΚΕΤΙ
ΤΛΑΣΟΜΑΙ ΨΥΧΑ ΓΕΝΟΣ ΑΜΟΝ ΟΛΕΣΣΑΙ
ΟΙΚΤΡΟΤΑΤΩ ΘΑΝΑΤΩ ΜΑΤΡΟΣ ΒΑΡΕΙΑ ΣΥΝ ΠΑΘΑ."
ΩΣ ΦΑΤΟ: ΒΑΜΑΤΙ Δ' ΕΝ ΠΡΩΤΩ ΚΙΧΩΝ ΠΑΙΔ' ΕΚ ΝΕΚΡΟΥ
ΑΡΠΑΣΕ: ΚΑΙΟΜΕΝΑ Δ' ΑΥΤΩ ΔΙΕΦΑΙΝΕ ΠΥΡΑ.
ΚΑΙ ΡΑ ΝΙΝ ΜΑΓ΄ΝΗΤΙ ΦΕΡΩΝ ΠΟΡΕ ΚΕΝΤΑΥΡΩ ΔΙΔΑΞΑΙ
#8ΠΟΛΥΠΗΜΟΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙΝ ΙΑΣΘΑΙ ΝΟΣΟΥΣ.
{2Γ'}2 ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΩΝ, ΟΣΣΟΙ ΜΟΛΟΝ ΑΥΤΟΦΥΤΩΝ
ΕΛΚΕΩΝ ΞΥΝΑΟΝΕΣ, Η ΠΟΛΙΩ ΧΑΛΚΩ ΜΕΛΗ ΤΕΤ'ΡΩΜΕΝΟΙ
Η ΧΕΡΜΑΔΙ ΤΗΛΕΒΟΛΩ,
Η ΘΕΡΙΝΩ ΠΥΡΙ ΠΕΡΘΟΜΕΝΟΙ ΔΕΜΑΣ Η
ΧΕΙΜΩΝΙ, ΛΥΣΑΙΣ ΑΛΛΟΝ ΑΛΛΟΙΩΝ ΑΧΕΩΝ
ΕΞΑΓΕΝ, ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΜΑΛΑΚΑΙΣ ΕΠΑΟΙΔΑΙΣ ΑΜΦΕΠΩΝ,
ΤΟΥΣ ΔΕ ΠΡΟΣΑΝΕΑ ΠΙ-
ΝΟΝΤΑΣ, Η ΓΥΙΟΙΣ ΠΕΡΑΠΤΩΝ ΠΑΝΤΟΕΘΝ
#6ΦΑΡΜΑΚΑ, ΤΟΥΣ ΔΕ ΤΟΜΑΙΣ ΕΣΤΑΣΕΝ ΟΡΘΟΥΣ:
ΑΛΛΑ ΚΕΡΔΕΙ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΔΕΔΕΤΑΙ.
ΕΤ'ΡΑΠΕΝ ΚΑΙ ΚΕΙΝΟΝ ΑΓΑΝΟΡΙ ΜΙΣΘΩ
ΧΡΥΣΟΣ ΕΝ ΧΕΡΣΙΝ ΦΑΝΕΙΣ
ΑΝΔΡ' ΕΚ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΟΜΙΣΑΙ
ΗΔΗ* ΑΛΩΚΟΤΑ: ΧΕΡΣΙ Δ' ΑΡΑ Κ'ΡΟΝΙΩΝ
ΡΙΨΑΙΣ ΔΙ' ΑΜΦΟΙΝ ΑΜΠΝΟΑΝ ΣΤΕΡΝΩΝ ΚΑΘΕΛΕΝ
ΩΚΕΩΣ, ΑΙΘΩΝ ΔΕ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΝΕΣΚΙΜΨΕΝ ΜΟΡΟΝ.
ΧΡΗ ΤΑ ΕΟΙΚΟΤΑ ΠΑΡ
ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΜΑΣΤΕΥΕΜΕΝ ΘΝΑΤΟΙΣ ΦΡΑΣΙΝ
#6ΓΝΟΝΤΑ ΤΟ ΠΑΡ ΠΟΔΟΣ, ΟΙΑΣ ΕΙΜΕΝ ΑΙΣΑΣ.
ΜΗ, ΦΙΛΑ ΨΥΧΑ, ΒΙΟΝ ΑΘΑΝΑΤΟΝ
ΣΠΕΥΔΕ, ΤΑΝ Δ' ΕΜΠΡΑΚΤΟΝ ΑΝΤΛΕΙ ΜΑΧΑΝΑΝ.
ΕΙ ΔΕ ΣΩΦΡΩΝ ΑΝΤΡΟΝ ΕΝΑΙ' ΕΤΙ ΧΙΡΩΝ, ΚΑΙ ΤΙ ΟΙ
ΦΙΛΤΡΟΝ <ΕΝ> ΘΥΜΩ ΜΕΛΙΓΑΡΥΕΣ ΥΜΝΟΙ
ΑΜΕΤΕΡΟΙ ΤΙΘΕΝ, ΙΑΤΗΡΑ ΤΟΙ ΚΕΝ ΝΙΝ ΠΙΘΟΝ
ΚΑΙ ΝΥΝ Ε<3ΣΛ>3ΟΙΣΙ ΠΑΡΑΣΧΕΙΝ ΑΝΔΡΑΣΙ ΘΕΡΜΑΝ ΝΟΣΩΝ
Η ΤΙΝΑ ΛΑΤΟΙΔΑ ΚΕΚΛΗΜΕΝΟΝ Η ΠΑΤΕΡΟΣ.
ΚΑΙ ΚΕΝ ΕΝ ΝΑΥΣΙΝ ΜΟΛΟΝ ΙΟΝΙΑΝ ΤΑΜΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ
#8ΑΡΕΘΟΙΣΑΝ ΕΠΙ Κ'ΡΑΝΑΝ ΠΑΡ' ΑΙΤΝΑΙΟΝ ΞΕΝΟΝ,
{2Δ'}2 ΟΣ ΣΥΡΑΚΟΣΣΑΙΣΙ ΝΕΜΕΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ,
ΠΡΑΥΣ ΑΣΤΟΙΣ, ΟΥ ΦΘΟΝΕΩΝ ΑΓΑΘΟΙΣ, ΞΕΙ-
ΝΟΙΣ ΔΕ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΠΑΤΗΡ.
ΤΩ ΜΕΝ ΔΙΔΥΜΑΣ ΧΑΡΙΤΑΣ
ΕΙ ΚΑΤΕΒΑΝ ΥΓΙΕΙΑΝ ΑΓΩΝ ΧΡΥΣΕΑΝ
ΚΩΜΟΝ Τ' ΑΕΘ'ΛΩΝ ΠΥΘΙΩΝ ΑΙΓΛΑΝ ΣΤΕΦΑΝΟΙΣ,
ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΥΩΝ ΦΕΡΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΝ ΚΙΡΡΑ ΠΟΤΕ,
ΑΣΤΕΡΟΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ
ΦΑΜΙ ΤΗΛΑΥΓΕΣΤΕΡΟΝ ΚΕΙΝΩ ΓΑΟΣ
#6ΕΞΙΚΟΜΑΝ ΚΕ ΒΑΘΥΝ ΠΟΝΤΟΝ ΠΕΡΑΣΑΙΣ.
ΑΛΛ' ΕΠΕΥΞΑΣΘΑΙ ΜΕΝ ΕΓΩΝ ΕΘΕΛΩ
ΜΑΤΡΙ, ΤΑΝ ΚΟΥΡΑΙ ΠΑΡ' ΕΜΟΝ ΠΡΟΘΥΡΟΝ ΣΥΝ
ΠΑΝΙ ΜΕΛΠΟΝΤΑΙ ΘΑΜΑ
ΣΕΜΝΑΝ ΘΕΟΝ ΕΝΝΥΧΙΑΙ.
ΕΙ ΔΕ ΛΟΓΩΝ ΣΥΝΕΜΕΝ ΚΟΡΥΦΑΝ, ΙΕΡΩΝ,
ΟΡΘΑΝ ΕΠΙΣΤΑ, ΜΑΝΘΑΝΩΝ ΟΙΣΘΑ Π'ΡΟΤΕΡΩΝ
ΕΝ ΠΑΡ' ΕΣΛΟΝ ΠΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΟ ΔΑΙΟΝΤΑΙ ΒΡΟΤΟΙΣ
ΑΘΑΝΑΤΟΙ. ΤΑ ΜΕΝ ΩΝ
ΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΗΠΙΟΙ ΚΟΣΜΩ ΦΕΡΕΙΝ,
#6ΑΛΛ' ΑΓΑΘΟΙ, ΤΑ ΚΑΛΑ Τ'ΡΕΨΑΝΤΕΣ ΕΞΩ.
ΤΙΝ ΔΕ ΜΟΙΡ' ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ΕΠΕΤΑΙ.
ΛΑΓΕΤΑΝ ΓΑΡ ΤΟΙ ΤΥΡΑΝΝΟΝ ΔΕΡΚΕΤΑΙ,
ΕΙ ΤΙΝ' ΑΝΘΡΩΠΩΝ, Ο ΜΕΓΑΣ ΠΟΤΜΟΣ. ΑΙΩΝ Δ' ΑΣΦΑΛΗΣ
ΟΥΚ ΕΓΕΝΤ' ΟΥΤ' ΑΙΑΚΙΔΑ ΠΑΡΑ ΠΗΛΕΙ
ΟΥΤΕ ΠΑΡ' ΑΝΤΙΘΕΩ ΚΑΔ'ΜΩ: ΛΕΓΟΝΤΑΙ {ΓΕ} ΜΑΝ ΒΡΟΤΩ
ΟΛΒΟΝ ΥΠΕΤΑΤΟΝ ΟΙ ΣΧΕΙΝ, ΟΙΤΕ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΜΠΥΚΩΝ 
ΜΕΛΠΟΜΕΝΑΝ ΕΝ ΟΡΕΙ ΜΟΙΣΑΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΠΤΑΠΥΛΟΙΣ
ΑΙΟΝ ΘΗΒΑΙΣ, ΟΠΟΘ' ΑΡΜΟΝΙΑΝ ΓΑΜΕΝ ΒΟΩΠΙΝ,
#8Ο ΔΕ ΝΗΡΕΟΣ ΕΥΒΟΥΛΟΥ ΘΕΤΙΝ ΠΑΙΔΑ Κ'ΛΥΤΑΝ,
{2Ε'}2 ΚΑΙ ΘΕΟΙ ΔΑΙΣΑΝΤΟ ΠΑΡ' ΑΜΦΟΤΕΡΟΙΣ,
ΚΑΙ ΚΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΙΔΟΝ ΧΡΥ-
Σ<4ΕΑ>4ΙΣ ΕΝ ΕΔ'ΡΑΙΣ, ΕΔ'ΝΑ ΤΕ
ΔΕΞΑΝΤΟ: ΔΙΟΣ ΔΕ ΧΑΡΙΝ
ΕΚ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΜΕΤΑΜΕΙΨΑΜΕΝΟΙ ΚΑΜΑΤΩΝ
ΕΣΤΑΣΑΝ ΟΡΘΑΝ ΚΑΡΔΙΑΝ. ΕΝ Δ' ΑΥΤΕ ΧΡΟΝΩ
ΤΟΝ ΜΕΝ ΟΞΕΙΑΙΣΙ ΘΥΓΑΤ'ΡΕΣ ΕΡΗΜΩΣΑΝ ΠΑΘΑΙΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΑΣ ΜΕΡΟΣ ΑΙ
ΤΡΕΙΣ: ΑΤΑΡ ΛΕΥΚΩΛΕΝΩ ΓΕ ΖΕΥΣ ΠΑΤΗΡ
#6ΗΛΥΘΕΝ ΕΣ ΛΕΧΟΣ ΙΜΕΡΤΟΝ ΘΥΩΝΑ.
ΤΟΥ ΔΕ ΠΑΙΣ, ΟΝΠΕΡ ΜΟΝΟΝ ΑΘΑΝΑΤΑ
ΤΙΚΤΕΝ ΕΝ ΦΘΙΑ ΘΕΤΙΣ, ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ ΤΟ-
ΞΟΙΣ ΑΠΟ ΨΥΧΑΝ ΛΙΠΩΝ
ΩΡΣΕΝ ΠΥΡΙ ΚΑΙΟΜΕΝΟΣ
ΕΚ ΔΑΝΑΩΝ ΓΟΟΝ. ΕΙ ΔΕ ΝΟΩ ΤΙΣ ΕΧΕΙ
ΘΝΑΤΩΝ ΑΛΑΘΕΙΑΣ ΟΔΟΝ, ΧΡΗ ΠΡΟΣ ΜΑΚΑΡΩΝ
ΤΥΓΧΑΝΟΝΤ' ΕΥ ΠΑΣΧΕΜΕΝ. ΑΛΛΟΤΕ Δ' ΑΛΛΟΙΑΙ ΠΝΟΑΙ
ΥΨΙΠΕΤΑΝ ΑΝΕΜΩΝ.
ΟΛΒΟΣ {Δ'}ΟΥΚ ΕΣ ΜΑΚ'ΡΟΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΡΧΕΤΑΙ
#6Σ<4ΑΟ>4Σ, ΠΟΛΥΣ ΕΥΤ' ΑΝ ΕΠΙΒ'ΡΙΣΑΙΣ ΕΠΗΤΑΙ.
ΣΜΙΚ'ΡΟΣ ΕΝ ΣΜΙΚ'ΡΟΙΣ, ΜΕΓΑΣ ΕΝ ΜΕΓΑΛΟΙΣ
ΕΣΣΟΜΑΙ, ΤΟΝ Δ' ΑΜΦΕΠΟΝΤ' ΑΙΕΙ ΦΡΑΣΙΝ
ΔΑΙΜΟΝ' ΑΣΚΗΣΩ ΚΑΤ' ΕΜΑΝ ΘΕΡΑΠΕΥΩΝ ΜΑΧΑΝΑΝ.
ΕΙ ΔΕ ΜΟΙ ΠΛΟΥΤΟΝ ΘΕΟΣ ΑΒ'ΡΟΝ ΟΡΕΞΑΙ,
ΕΛΠΙΔ' ΕΧΩ ΚΛΕΟΣ ΕΥΡΕΣΘΑΙ ΚΕΝ ΥΨΗΛΟΝ ΠΡΟΣΩ.
ΝΕΣΤΟΡΑ ΚΑΙ ΛΥΚΙΟΝ ΣΠΑΡΠΗΔΟΝ', ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΦΑΤΙΣ,
ΕΞ ΕΠΕΩΝ ΚΕΛΑΔΕΝΝΩΝ, ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΟΙΑ ΣΟΦΟΙ
ΑΡΜΟΣΑΝ, ΓΙΝΩΣΚΟΜΕΝ: Α Δ' ΑΡΕΤΑ ΚΛΕΙΝΑΙΣ ΑΟΙΔΑΙΣ
ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΛΕΘΕΙ: ΠΑΥΡΟΙΣ ΔΕ ΠΡΑΞΑΣΘ' ΕΥΜΑΡΕΣ.

Επιστροφή στα περιεχόμενα   -  |  -   Συνέχεια