ΠΙΝΔΑΡΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ


3 {2Α'}2 ΤΥΝΔΑΡΙΔΑΙΣ ΤΕ ΦΙΛΟΞΕΙΝΟΙΣ ΑΔΕΙΝ
ΚΑΛΛΙΠ'ΛΟΚΑΜΩ Θ' ΕΛΕΝΑ
ΚΛΕΙΝΑΝ ΑΚΡΑΓΑΝΤΑ ΓΕΡΑΙΡΩΝ ΕΥΧΟΜΑΙ,
ΘΗΡΩΝΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΝ
ΥΜΝΟΝ ΟΡΘΩΣΑΙΣ, ΑΚΑΜΑΝΤΟΠΟΔΩΝ
ΙΠΠΩΝ ΑΩΤΟΝ. ΜΟΙΣΑ Δ' ΟΥΤΩ ΠΟΙ ΠΑΡΕ-
ΣΤΑ ΜΟΙ ΝΕΟΣΙΓΑΛΟΝ ΕΥΡΟΝΤΙ Τ'ΡΟΠΟΝ
#6ΔΩΡΙΩ ΦΩΝΑΝ ΕΝΑΡΜΟΞΑΙ ΠΕΔΙΛΩ
ΑΓ'ΛΑΟΚΩΜΟΝ: ΕΠΕΙ ΧΑΙΤΑΙΣΙ ΜΕΝ
ΖΕΥΧΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙ ΣΤΕΦΑΝΟΙ
ΠΡΑΣΣΟΝΤΙ ΜΕ ΤΟΥΤΟ ΘΕΟΔ'ΜΑΤΟΝ ΧΡΕΟΣ,
ΦΟΡΜΙΓΓΑ ΤΕ ΠΟΙΚΙΛΟΓΑΡΥΝ
ΚΑΙ ΒΟΑΝ ΑΥΛΩΝ ΕΠΕΩΝ ΤΕ ΘΕΣΙΝ
ΑΙΝΗΣΙΔΑΜΟΥ ΠΑΙΔΙ ΣΥΜΜΕΙΞΑΙ ΠΡΕΠΟΝ-
ΤΩΣ, Α ΤΕ ΠΙΣΑ ΜΕ ΓΕΓΩΝΕΙΝ: ΤΑΣ ΑΠΟ
#6ΘΕΟΜΟΡΟΙ ΝΙΣΟΝΤ' ΕΠ' ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΟΙΔΑΙ,
Ω ΤΙΝΙ Κ'ΡΑΙΝΩΝ ΕΦΕΤ'ΜΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΣ
ΑΤ'ΡΕΚΗΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΑΣ ΓΛΕΦΑΡΩΝ ΑΙ-
ΤΩΛΟΣ ΑΝΗΡ ΥΨΟΘΕΝ
ΑΜΦΙ ΚΟΜΑΙΣΙ ΒΑΛΗ
ΓΛΑΥΚΟΧ'ΡΟΑ ΚΟΣΜΟΝ ΕΛΑΙΑΣ, ΤΑΝ ΠΟΤΕ
ΙΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΣΚΙΑΡΑΝ
ΠΑΓΑΝ ΕΝΕΙΚΕΝ ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΙΑΔΑΣ, 
#8ΜΝΑΜΑ ΤΩΝ ΟΥΛΥΜΠΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ <4ΑΕ>4ΘΛΩΝ,
ΔΑΜΟΝ ΥΠΕΡΒΟΡΕΩΝ ΠΕΙΣΑΙΣ ΑΠΟΛ-
ΛΩΝΟΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΛΟΓΩ:
ΠΙΣΤΑ Φ'ΡΟΝΕΩΝ ΔΙΟΣ ΑΙΤΕΙ ΠΑΝΔΟΚΩ
ΑΛΣΕΙ ΣΚΙΑΡΟΝ ΤΕ ΦΥΤΕΥΜΑ
ΞΥΝΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΝ Τ' ΑΡΕΤΑΝ.
ΗΔΗ ΓΑΡ ΑΥΤΩ, ΠΑΤ'ΡΙ ΜΕΝ ΒΩΜΩΝ ΑΓΙ-
ΣΘΕΝΤΩΝ, ΔΙΧΟΜΗΝΙΣ ΟΛΟΝ ΧΡΥΣΑΡΜΑΤΟΣ
#6ΕΣΠΕΡΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΝ ΑΝΤΕΦ'ΛΕΞΕ ΜΗΝΑ,
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΕΘΛΩΝ ΑΓ'ΝΑΝ ΚΡΙΣΙΝ
ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΔ' ΑΜΑ
ΘΗΚΕ ΖΑΘΕΟΙΣ ΕΠΙ ΚΡΗΜΝΟΙΣ ΑΛΦΕΟΥ:
ΑΛΛ' ΟΥ ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΕ' ΕΘΑΛΛΕΝ
ΧΩΡΟΣ ΕΝ ΒΑΣΣΑΙΣ ΚΡΟΝΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΣ.
ΤΟΥΤΩΝ ΕΔΟΞΕΝ ΓΥΜΝΟΣ ΑΥΤΩ ΚΑΠΟΣ Ο-
ΞΕΙΑΙΣ ΥΠΑΚΟΥΕΜΕΝ ΑΥΓΑΙΣ <4ΑΕ>4ΛΙΟΥ.
#6ΔΗ ΤΟΤ' ΕΣ ΓΑΙΑΝ ΠΟΡΕΥΕΝ ΘΥΜΟΣ ΩΡΜΑ
ΙΣΤΡΙΑΝ ΝΙΝ: ΕΝΘΑ ΛΑΤΟΥΣ ΙΠΠΟΣΟΑ ΘΥΓΑΤΗΡ
ΔΕΞΑΤ' ΕΛΘΟΝΤ' ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΠΟ ΔΕΙΡΑΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΥΓ'ΝΑΜΠΤΩΝ ΜΥΧΩΝ,
ΕΥΤΕ ΝΙΝ ΑΓΓΕΛΙΑΙΣ
ΕΥΡΥΣΘΕΟΣ ΕΝΤΥ' ΑΝΑΓΚΑ ΠΑΤ'ΡΟΘΕΝ
ΧΡΥΣΟΚΕΡΩΝ ΕΛΑΦΟΝ
ΘΗΛΕΙΑΝ ΑΞΟΝΘ', ΑΝ ΠΟΤΕ ΤΑΫΓΕΤΑ
#8ΑΝΤΙΘΕΙΣ' ΟΡΘΩΣΙΑΣ ΕΓ'ΡΑΨΕΝ <4ΙΕ>4ΡΑΝ.
{2Γ'}2 ΤΑΝ ΜΕΘΕΠΩΝ ΙΔΕ ΚΑΙ ΚΕΙΝΑΝ ΧΘΟΝΑ
Π'ΝΟΙΑΙΣ ΟΠΙΘΕΝ ΒΟΡΕΑ
ΨΥΧΡΟΥ: ΤΟΘΙ ΔΕΝΔΡΕΑ ΘΑΜΒΑΙΝΕ ΣΤΑΘΕΙΣ.
ΤΩΝ ΝΙΝ ΓΛΥΚΥΣ ΙΜΕΡΟΣ ΕΣΧΕΝ
ΔΩΔΕΚΑΓ'ΝΑΜΠΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑ ΔΡΟΜΟΥ
ΙΠΠΩΝ ΦΥΤΕΥΣΑΙ. ΚΑΙ ΝΥΝ ΕΣ ΤΑΥΤΑΝ ΕΟΡ-
ΤΑΝ ΙΛΑΟΣ ΑΝΤΙΘΕΟΙΣΙΝ ΝΙΣΕΤΑΙ
#6ΣΥΝ ΒΑΘΥΖΩΝΟΙΟ ΔΙΔΥΜΟΙΣ ΠΑΙΣΙ ΛΗΔΑΣ.
ΤΟΙΣ ΓΑΡ ΕΠΕΤ'ΡΑΠΕΝ ΟΥΛΥΜΠΟΝΔ' ΙΩΝ
ΘΑΗΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΝΕΜΕΙΝ
ΑΝΔΡΩΝ Τ' ΑΡΕΤΑΣ ΠΕΡΙ ΚΑΙ ΡΙΜΦΑΡΜΑΤΟΥ
ΔΙΦ'ΡΗΛΑΣΙΑΣ. ΕΜΕ Δ' ΩΝ ΠΑ
ΘΥΜΟΣ ΟΤ'ΡΥΝΕΙ ΦΑΜΕΝ ΕΜΜΕΝΙΔΑΙΣ
ΘΗΡΩΝΙ Τ' ΕΛΘΕΙΝ ΚΥΔΟΣ ΕΥΙΠΠΩΝ ΔΙΔΟΝ-
ΤΩΝ ΤΥΝΔΑΡΙΔΑΝ, ΟΤΙ ΠΛΕΙΣΤΑΙΣΙ Β'ΡΟΤΩΝ
#6ΞΕΙΝΙΑΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΠΟΙΧΟΝΤΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙΣ,
ΕΥΣΕΒΕΙ ΓΝΩΜΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΕΣ ΜΑΚΑΡΩΝ ΤΕΛΕΤΑΣ.
ΕΙ Δ' ΑΡΙΣΤΕΥΕΙ ΜΕΝ ΥΔΩΡ, ΚΤΕΑΝΩΝ ΔΕ
Χ'ΡΥΣΟΣ ΑΙΔΟΙΕΣΤΑΤΟΣ,
ΝΥΝ ΔΕ ΠΡΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΝ
ΘΗΡΩΝ ΑΡΕΤΑΙΣΙΝ ΙΚΑΝΩΝ ΑΠΤΕΣΑΙ
ΟΙΚΟΘΕΝ ΗΡΑΚΛΕΟΣ
ΣΤΑΛΑΝ. ΤΟ ΠΟΡΣΩ Δ' ΕΣΤΙ ΣΟΦΟΙΣ ΑΒΑΤΟΝ
ΚΑΣΟΦΟΙΣ. ΟΥ ΝΙΝ ΔΙΩΞΩ: ΚΕΙΝΟΣ ΕΙΗΝ.
4 ΕΛΑΤΗΡ ΥΠΕΡΤΑΤΕ ΒΡΟΝΤΑΣ ΑΚΑΜΑΝΤΟΠΟΔΟΣ
ΖΕΥ: ΤΕΑΙ ΓΑΡ ΩΡΑΙ
ΥΠΟ ΠΟΙΚΙΛΟΦΟΡΜΙΓΓΟΣ ΑΟΙΔΑΣ ΕΛΙΣΣΟΜΕΝΑΙ Μ' ΕΠΕΜΨΑΝ
ΥΨΗΛΟΤΑΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡ' ΑΕΘ'ΛΩΝ:
ΞΕΙΝΩΝ Δ' ΕΥ ΠΡΑΣΣΟΝΤΩΝ
ΕΣΑΝΑΝ ΑΥΤΙΚ' ΑΓΓΕΛΙΑΝ ΠΟΤΙ Γ'ΛΥΚΕΙΑΝ ΕΣΛΟΙ:
ΑΛΛΑ Κ'ΡΟΝΟΥ ΠΑΙ, ΟΣ ΑΙΤΝΑΝ ΕΧΕΙΣ
ΙΠΟΝ ΑΝΕΜΟΕΣΣΑΝ ΕΚΑΤΟΓΚΕΦΑΛΑ
ΤΥΦΩΝΟΣ ΟΒ'ΡΙΜΟΥ,
ΟΥΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΝ
#6ΔΕΞΑΙ ΧΑΡΙΤΩΝ Θ' ΕΚΑΤΙ ΤΟΝΔΕ ΚΩΜΟΝ,
ΧΡΟΝΙΩΤΑΤΟΝ ΦΑΟΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΕΩΝ ΑΡΕΤΑΝ.
ΨΑΥΘΙΟΣ ΓΑΡ ΙΚΕΙ
ΟΧΕΩΝ, ΟΣ ΕΛΑΙΑ ΣΤΕΦΑΝΩΘΕΙΣ ΠΙΣΑΤΙΔΙ ΚΥΔΟΣ ΟΡΣΑΙ
ΣΠΕΥΔΕΙ ΚΑΜΑΡΙΝΑ. ΘΕΟΣ ΕΥΦΡΩΝ
ΕΙΗ ΛΟΙΠΑΙΣ ΕΥΧΑΙΣ:
ΕΠΕΙ ΝΙΝ ΑΙΝΕΩ, ΜΑΛΑ ΜΕΝ ΤΡΟΦΑΙΣ ΕΤΟΙΜΟΝ ΙΠΠΩΝ,
ΧΑΙΡΟΝΤΑ ΤΕ ΞΕΝΙΑΙΣ ΠΑΝΔΟΚΟΙΣ,
ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΗΣΥΧΙΑΝ ΦΙΛΟΠΟΛΙΝ ΚΑΘΑΡΑ
ΓΝΩΜΑ ΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΝ.
ΟΥ ΨΕΥΔΕΙ ΤΕΓΞΩ
#6ΛΟΓΟΝ: ΔΙΑΠΕΙΡΑ ΤΟΙ ΒΡΟΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ:
ΑΠΕΡ ΚΛΥΜΕΝΟΙΟ ΠΑΙΔΑ
ΛΑΜΝΙΑΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΥΣΕΝ ΕΞ ΑΤΙΜΙΑΣ.
ΧΑΛΚ<4ΕΟΙ>4ΣΙ Δ' ΕΝ ΕΝΤΕΣΙ ΝΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΝ
ΕΕΙΠΕΝ ΥΨΙΠΥΛΕΙΑ ΜΕΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΙΩΝ:
"ΟΥΤΟΣ ΕΓΩ ΤΑΧΥΤΑΤΙ:
ΧΕΙΡΕΣ ΔΕ ΚΑΙ ΗΤΟΡ ΙΣΟΝ. ΦΥΟΝΤΑΙ ΔΕ ΚΑΙ ΝΕΟΙΣ ΕΝ ΑΝΔΡΑΣΙΝ ΠΟΛΙΑΙ
ΘΑΜΑΚΙ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΑΛΙΚΙΑΣ ΕΟΙΚΟΤΑ Χ'ΡΟΝΟΝ."
5 {2Α'}2 ΥΨΗΛΑΝ ΑΡΕΤΑΝ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΑΩΤΟΝ ΓΛΥΚΥΝ
ΤΩΝ ΟΥΛΥΜΠΙΑ*, ΩΚΕΑΝΟΥ ΘΥΓΑΤΕΡ, ΚΑΡΔΙΑ ΓΕΛΑΝΕΙ
#6ΑΚΑΜΑΝΤΟΠΟΔΟΣ Τ' ΑΠΗΝΑΣ ΔΕΚΕΥ ΨΑΥΜΙΟΣ ΤΕ ΔΩΡΑ:
ΟΣ ΤΑΝ ΣΑΝ ΠΟΛΙΝ ΑΥΞΩΝ, ΚΑΜΑΡΙΝΑ, ΛΑΟΤ'ΡΟΦΟΝ,
ΒΩΜΟΥΣ ΕΞ ΔΙΔΥΜΟΥΣ ΕΓΕΡΑΡΕΝ ΕΟΡΤΑΙΣ ΘΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΑΙΣ
#6ΥΠΟ ΒΟΥΘΥΣΙΑΙΣ ΑΕΘ'ΛΩΝ ΤΕ ΠΕΜΠΑΜΕΡΟΙΣ ΑΜΙΛΛΑΙΣ,
ΙΠΠΟΙΣ ΗΜΙΟΝΟΙΣ ΤΕ ΜΟΝΑΜΠΥΚΙΑ ΤΕ. ΤΙΝ ΔΕ ΚΥΔΟΣ ΑΒ'ΡΟΝ
ΝΙΚΑΣΑΣ ΑΝΕΘΗΚΕ, ΚΑΙ ΟΝ ΠΑΤΕΡ' Α-
#8Κ'ΡΩΝ ΕΚΑΡΥΞΕ ΚΑΙ ΤΑΝ ΝΕΟΙΚΟΝ ΕΔ'ΡΑΝ.
{2Β'}2 ΙΚΩΝ Δ' ΟΙΝΟΜΑΟΥ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΡ' ΕΥΗΡΑΤΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ, Ω ΠΟΛΙΑΟΧΕ ΠΑΛΛΑΣ, ΑΕΙΔΕΙ ΜΕΝ ΑΛΣΟΣ ΑΓ'ΝΟΝ
#6ΤΟ ΤΕΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ ΤΕ ΩΑΝΟΝ ΕΓΧΩΡΙΑΝ ΤΕ ΛΙΜΝΑΝ
ΚΑΙ ΣΕΜΝΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥΣ, ΙΠΠΑΡΙΣ ΟΙΣΙΝ ΑΡΔΕΙ ΣΤΡΑΤΟΝ,
ΚΟΛΛΑ ΤΕ ΣΤΑΔΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΑΧΕΩΣ ΥΨΙΓΥΙΟΝ ΑΛΣΟΣ,
#6ΥΠ' ΑΜΑΧΑΝΙΑΣ ΑΓΩΝ ΕΣ ΦΑΟΣ ΤΟΝΔΕ ΔΑΜΟΝ ΑΣΤΩΝ:
ΑΙΕΙ Δ' ΑΜΦ' ΑΡΕΤΑΙΣΙ ΠΟΝΟΣ ΔΑΠΑΝΑ ΤΕ ΜΑΡΝΑΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΝ
ΚΙΝΔΥΝΩ ΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΟΝ: ΕΥ ΔΕ ΤΥΧΟΝ-
#8ΤΕΣ ΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΑΙΣ ΕΔΟΞΑΝ ΕΜΜΕΝ.
{2Γ}2 ΣΩΤΗΡ ΥΨΙΝΕΦΕΣ ΖΕΥ, ΚΡΟΝΙΟΝ ΤΕ ΝΑΙΩΝ ΛΟΦΟΝ
ΤΙΜΩΝ Τ' ΑΛΦΕΟΝ ΕΥΡΥ ΡΕΟΝΤΑ ΙΔΑΙΟΝ ΤΕ ΣΕΜΝΟΝ ΑΝΤΡΟΝ,
#6ΙΚΕΤΑΣ ΣΕΘΕΝ ΕΡΧΟΜΑΙ ΛΥΔΙΟΙΣ ΑΠΥΩΝ ΕΝ ΑΥΛΟΙΣ,
ΑΙΤΗΣΩΝ ΠΟΛΙΝ ΕΥΑΝΟΟΡΙΑΙΣΙ ΤΑΝΔΕ Κ'ΛΥΤΑΙΣ
ΔΑΙΔΑΛΛΕΙΝ, ΣΕ Τ' ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕ,
ΠΟΣΕΙΔΑΝΙΟΙΣΙΝ ΙΠΠΟΙΣ
#6ΕΠΙΤΕΡΠΟΜΕΝΟΝ ΦΕΡΕΙΝ ΓΗΡΑΣ: ΕΥΘΥΜΟΝ ΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΝ
ΥΙΩΝ, ΨΑΥΜΙ, ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ. ΥΓΙΕΝΤΑ Δ' ΕΙ ΤΙΣ 
ΟΛΒΟΝ ΑΡΔΕΙ,
ΕΞΑΡΚ<4ΕΩ>4Ν ΚΤΕΑΤΕΣΣΙ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑΝ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΙΣ, ΜΗ ΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΟΣ ΓΕΝΕΣΘΑΙ.
6 {2Α'}2 ΧΡΥΣ<4ΕΑ>4Σ ΥΠΟΣΤΑΣΑΝΤΕΣ ΕΥ-
ΤΕΙΧΕΙ ΠΡΟΘΥΡΩ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΚΙΟΝΑΣ ΩΣ ΟΤΕ ΘΑΗΤΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ
ΠΑΞΟΜΕΝ: ΑΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ' ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΝ
ΧΡΗ ΘΕΜΕΝ ΤΗΛΑΥΓΕΣ. ΕΙ Δ' ΕΙ-
Η ΜΕΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΣ,
ΒΩΜΩ ΤΕ ΜΑΝΤΕΙΩ ΤΑΜΙΑΣ ΔΙΟΣ ΕΝ ΠΙΣΑ,
ΣΥΝΟΙΚΙΣΤΗΡ ΤΕ ΤΑΝ ΚΛΕΙΝΑΝ ΣΥΡΑΚΟΣ-
ΣΑΝ, ΤΙΝΑ ΚΕΝ ΦΥΓΟΙ ΥΜΝΟΝ
ΚΕΙΝΟΣ ΑΝΗΡ, ΕΠΙΚΥΡΣΑΙΣ
#6ΑΦΘΟΝΩΝ ΑΣΤΩΝ ΕΝ ΙΜΕΡΤΑΙΣ ΑΟΙΔΑΙΣ;
ΙΣΤΩ ΓΑΡ ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΠΕΔΙ-
ΛΩ ΔΑΙΜΟΝΙΟΝ ΠΟΔ' ΕΧΩΝ
ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ ΥΙΟΣ. ΑΚΙΝΔΥΝΟΙ Δ' ΑΡΕΤΑΙ
ΟΥΤΕ ΠΑΡ' ΑΝΔΡΑΣΙΝ ΟΥΤ' ΕΝ ΝΑΥΣΙ ΚΟΙΛΑΙΣ
ΤΙΜΙΑΙ: ΠΟΛΛΟΙ ΔΕ ΜΕΜΝΑΝ-
ΤΑΙ, ΚΑΛΟΝ ΕΙ ΤΙ ΠΟΝΑΘΗ.
ΑΓΗΣΙΑ, ΤΙΝ Δ' ΑΙΝΟΣ ΕΤΟΙΜΟΣ, ΟΝ ΕΝΔΙΚΑΣ
ΑΠΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΔΡΑΣΤΟΣ ΜΑΝΤΙΝ ΟΙΚΛΕΙ-
ΔΑΝ ΠΟΤ' ΕΣ ΑΜΦΙΑΡΗΟΝ
ΦΘΕΓΞΑΤ', ΕΠΕΙ ΚΑΤΑ ΓΑΙ' ΑΥ-
#6ΤΟΝ ΤΕ ΝΙΝ ΚΑΙ ΦΑΙΔΙΜΑΣ ΙΠΠΟΥΣ ΕΜΑΡΨΕΝ.
ΕΠΤΑ Δ' ΕΠΕΙΤΑ ΠΥΡΑΝ ΝΕ-
Κ'ΡΟΙΣ ΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΤΑΛΑΪΟΝΙΔΑΣ 
ΕΙΠΕΝ ΕΝ ΘΗΒΑΙΣΙ ΤΟΙΟΥΤΟΝ ΤΙ ΕΠΟΣ:
"ΠΟΘΕΩ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΝ ΕΜΑΣ
ΑΜΦΟΤΕΡΟΝ ΜΑΝΤΙΝ Τ' ΑΓΑΘΟΝ ΚΑΙ 
ΔΟΥΡΙ ΜΑΡΝΑΣΘΑΙ." ΤΟ ΚΑΙ 
ΑΝΔΡΙ ΚΩΜΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑ ΠΑΡΕΣΤΙ ΣΥΡΑΚΟΣΙΩ.
ΟΥΤΕ ΔΥΣΗΡΙΣ ΕΩΝ ΟΥΤ' ΩΝ ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ ΑΓΑΝ,
ΚΑΙ ΜΕΓΑΝ ΟΡΚΟΝ ΟΜΟΣΣΑΙΣ ΤΟΥΤΟ ΓΕ ΟΙ ΣΑΦΕΩΣ
ΜΑΡΤΥΡΗΣΩ: ΜΕΛΙΦΘΟΓ-
#8ΓΟΙ Δ' ΕΠΙΤ'ΡΕΨΟΝΤΙ ΜΟΙΣΑΙ.

{2Β'}2 Ω ΦΙΝΤΙΣ, ΑΛΛΑ ΖΕΥΞΟΝ Η-
ΔΗ ΜΟΙ ΣΘΕΝΟΣ ΗΜΙΟΝΩΝ,
Α ΤΑΧΟΣ, ΟΦ'ΡΑ ΚΕΛΕΥΘΩ Τ' ΕΝ ΚΑΘΑΡΑ
ΒΑΣΟΜΕΝ ΟΚΧΟΝ, ΙΚΩΜΑΙ ΤΕ Π'ΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 
ΚΑΙ ΓΕΝΟΣ: ΚΕΙΝΑΙ ΓΑΡ ΕΞ ΑΛ-
ΛΑΝ ΟΔΟΝ ΑΓΕΜΟΝΕΥΣΑΙ
ΤΑΥΤΑΝ ΕΠΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥΣ ΕΝ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΕΠΕΙ ΔΕΞΑΝΤΟ: ΧΡΗ ΤΟΙΝΥΝ ΠΥΛΑΣ Υ
ΜΝΩΝ ΑΝΑΠΙΤ'ΝΑΜΕΝ ΑΥΤΑΙΣ:
ΠΡΟΣ ΠΙΤΑΝΑΝ ΔΕ ΠΑΡ' ΕΥΡΩ-
#6ΤΑ ΠΟΡΟΝ ΔΕΙ ΣΑΜΕΡΟΝ ΕΛΘΕΙΝ ΕΝ ΩΡΑ:
Α ΤΟΙ ΠΟΣΕΙΔΑΩΝΙ ΜΙ-
ΧΘΕΙΣΑ Κ'ΡΟΝΙΩ ΛΕΓΕΤΑΙ
ΠΑΙΔΑ ΙΟΠ'ΛΟΚΟΝ ΕΥΑΔ'ΝΑΝ ΤΕΚΕΜΕΝ.
ΚΡΥΨΕ ΔΕ ΠΑΡΘΕΝΙΑΝ ΩΔΙΝΑ ΚΟΛΠΟΙΣ:
ΚΥΡΙΩ Δ' ΕΝ ΜΗΝΙ ΠΕΜΠΟΙΣ'
ΑΜΦΙΠΟΛΟΥΣ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ
ΗΡΩΙ ΠΟΡΣΑΙΝΕΙΝ ΔΟΜΕΝ ΕΙΛΑΤΙΔΑ ΒΡΕΦΟΣ,
ΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΑΡΚΑΔΩΝ ΑΝΑΣΣΕ ΦΑΙΣΑ-
ΝΑ, ΛΑΧΕ Τ' ΑΛΦΕΟΝ ΟΙΚΕΙΝ:
ΕΝΘΑ ΤΡΑΦΕΙΣ' ΥΠ' ΑΠΟΛΛΩ-
#6ΝΙ Γ'ΛΥΚΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΝ ΕΨΑΥΣ' ΑΦ'ΡΟΔΙΤΑΣ.
ΟΥΔ' ΕΛΑΘ' ΑΙΠΥΤΟΝ ΕΝ ΠΑΝ-
ΤΙ ΧΡΟΝΩ ΚΛΕΠΤΟΙΣΑ ΘΕΟΙΟ ΓΟΝΟΝ.
ΑΛΛ' Ο ΜΕΝ ΠΥΘΩΝΑΔ', ΕΝ ΘΥΜΩ ΠΙΕΣΑΙΣ
ΧΟΛΟΝ ΟΥ ΦΑΤΟΝ ΟΞΕΙΑ ΜΕΛΕΤΑ,
ΩΧΕΤ' ΙΩΝ ΜΑΝΤΕΥΣΟΜΕΝΟΣ ΤΑΥ-
ΤΑΣ ΠΕΡ' ΑΤ'ΛΑΤΟΥ ΠΑΘΑΣ.
Α ΔΕ ΦΟΙΝΙΚΟΚ'ΡΟΚΟΝ ΖΩΝΑΝ ΚΑΤΑΘΗΚΑΜΕΝΑ
ΚΑΛΠΙΔΑ Τ' ΑΡΓΥΡΕΑΝ ΛΟΧ'ΜΑΣ ΥΠΟ ΚΥΑΝΕΑΣ
ΤΙΚΤΕ ΘΕΟΦ'ΡΟΝΑ ΚΟΥΡΟΝ. ΤΑ ΜΕΝ Ο ΧΡΥΣΟΚΟΜΑΣ
ΠΡΑΥΜΗΤΙΝ Τ' ΕΛΕΙΘΥΙ-
#8ΑΝ ΠΑΡΕΣΤΑΣ' ΕΝ ΤΕ ΜΟΙΡΑΣ:
{2Γ'}2 ΗΛΘΕΝ Δ' ΥΠΟ ΣΠΛΑΓΧΩΝ ΥΠ' Ω-
ΔΙΝΕΣΣ' ΕΡΑΤΑΙΣ ΙΑΜΟΣ
ΕΣ ΦΑΟΣ ΑΥΤΙΚΑ. ΤΟΝ ΜΕΝ ΚΝΙΖΟΜΕΝΑ
ΛΕΙΠΕ ΧΑΜΑΙ: ΔΥΟ ΔΕ Γ'ΛΑΥΚΩΠΕΣ ΑΥΤΟΝ
ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΒΟΥΛΑΙΣΙΝ ΕΘ'ΡΕ-
ΨΑΝΤΟ ΔΡΑΚΟΝΤΕΣ ΑΜΕΜΦΕΙ
ΙΩ ΜΕΛΙΣΣΑΝ ΚΑΔΟΜΕΝΟΙ. ΒΑΣΙΛΕΥΣ Δ' ΕΠΕΙ
ΠΕΤΡΑΕΣΣΑΣ ΕΛΕΥΝΩΝ ΙΚΕΤ' ΕΚ ΠΥ-
ΘΩΝΟΣ, ΑΠΑΝΤΑΣ ΕΝ ΟΙΚΩ
ΕΙΡΕΤΟ ΠΑΙΔΑ, ΤΟΝ ΕΥΑ-
#6Δ'ΝΑ ΤΕΚΟΙ: ΦΟΙΒΟΥ ΓΑΡ ΑΥΤΟΝ ΦΑ ΓΕΓΑΚΕΙΝ
ΠΑΤ'ΡΟΣ, ΠΕΡΙ Θ'ΝΑΤΩΝ Δ' ΕΣΕΣΘΑΙ ΜΑΝΤΙΝ ΕΠΙΧΘΟΝΙΟΙΣ
ΕΞΟΧΟΝ, ΟΥΔΕ ΠΟΤ' ΕΚ'ΛΕΙΨΕΙΝ ΓΕΝΕΑΝ.
ΩΣ ΑΡΑ ΜΑΝΥΕ. ΤΟΙ Δ' ΟΥΤ' ΩΝ ΑΚΟΥΣΑΙ
ΟΥΤ' ΙΔΕΙΝ ΕΥΧΟΝΤΟ ΠΕΜΠΤΑΙ-
ΟΝ ΓΕΓΕΝΗΜΕΝΟΝ. ΑΛΛ' ΕΝ
ΚΕΚ'ΡΥΠΤΟ ΓΑΡ ΣΧΟΙΝΩ ΒΑΤΙΑ Τ' ΕΝ ΑΠΕΙΡΙΤΩ,
ΙΩΝ ΞΑΝΘΑΙΣΙ ΚΑΙ ΠΑΜΠΟΡΦΥΡΟΙΣ Α-
ΚΤΙΣΙ ΒΕΒΡΑΓ'ΜΕΝΟΣ ΑΒ'ΡΟΝ
ΣΩΜΑ: ΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΦΑΜΙ-
#6ΞΕΝ ΚΑΛΕΙΣΘΑΙ ΝΙΝ ΧΡΟΝΩ ΣΥΜΠΑΝΤΙ ΜΑΤΗΡ
ΤΟΥΤ' ΟΝΥΜ' ΑΘΑΝΑΤΟΝ. ΤΕΡ-
ΠΝΑΣ Δ' ΕΠΕΙ ΣΡΥΣΟΣΤΕΦΑΝΟΙΟ ΛΑΒΕΝ
ΚΑΡΠΟΝ ΗΒΑΣ, ΑΛΦΕΩ ΜΕΣΣΩ ΚΑΤΑΒΑΙΣ
ΕΚΑΛΕΣΣΕ ΠΟΣΕΙΔΑΝ ΕΥΡΥΒΙΑΝ,
ΟΝ ΠΡΟΓΟΝΟΝ, ΚΑΙ ΤΟΞΟΦΟΡΟΝ ΔΑ-
ΛΟΥ ΘΕΟΔ'ΜΑΤΑΣ ΣΚΟΠΟΝ,
ΑΙΤΕΩΝ ΛΑΟΤ'ΡΟΦΟΝ ΤΙΜΑΝ ΤΙΝ' ΕΑ ΚΕΦΑΛΑ,
ΝΥΚΤΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ.ΑΝΤΕΦΘΕΓΞΑΤΟ Δ' ΑΡΤΙΕΠΗΣ
ΠΑΤ'ΡΙΑ ΟΣΣΑ, ΜΕΤΑΛΛΑΣΕΝ ΤΕ ΝΙΝ. "ΟΡΣΟ, ΤΕΚΝΟΝ,
ΔΕΥΡΟ ΠΑΓΚΟΙΝΟΝ ΕΣ ΧΩ-
#8ΡΑΝ ΙΜΕΝ ΦΑΜΑΣ ΟΠΙΣΘΕΝ."
{2Δ'}2 ΙΚΟΝΤΟ Δ' ΥΨΗΛΟΙΟ ΠΕ-
Τ'ΡΑΝ ΑΛΙΒΑΤΟΝ ΚΡΟΝΙΟΥ
ΕΝΘΑ ΟΙ ΩΠΑΣΕ ΘΗΣΑΥΡΟΝ ΔΙΔΥΜΟΝ
ΜΑΝΤΟΣΥΝΑΣ, ΤΟΚΑ ΜΕΝ ΦΩΝΑΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
ΨΕΥΔΕΩΝ ΑΓ'ΝΩΤΟΝ, ΕΥΤ' ΑΝ
ΔΕ Θ'ΡΑΣΥΜΑΧΑΝΟΣ, ΕΛΘΩΝ
ΗΡΑΚ'ΛΕΗΣ, ΣΕΜΝΟΝ ΘΑΛΟΣ ΑΛΚΑΪΔΑΝ, ΠΑΤΡΙ
ΕΟΡΤΑΝ ΤΕ ΚΤΙΣΗ ΠΛΕΙΣΤΟΜΒΡΟΤΟΝ ΤΕ-
Θ'ΜΟΝ ΤΕ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΑΕΘ'ΛΩΝ,
ΖΗΝΟΣ ΕΠ' ΕΚ'ΡΟΤΑΤΩ ΒΩ-
#6ΜΩ ΤΟΤ' ΑΥ ΧΡΗΣΤΗΡΙΟΝ ΘΕΣΘΑΙ ΚΕΛΕΥΣΕΝ.
ΕΞ ΟΥ ΠΟΛΥΚ'ΛΕΙΤΟΝ ΚΑΘ' ΕΛ-
ΛΑΝΑΣ ΓΕΝΟΣΣ ΙΑΜΙΔΑΝ:
ΟΛΒΟΣ ΑΜ' ΕΣΠΕΤΟ: ΤΙΜΩΝΤΕΣ Δ' ΑΡΕΤΑΣ
ΕΣ ΦΑΝΕΡΑΝ ΟΔΟΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ: ΤΕΚΜΑΙΡΕΙ
ΧΡΗΜ' ΕΚΑΣΤΟΝ: ΜΩΜΟΣ ΕΞ ΑΛ-
ΛΩΝ ΚΡΕΜΑΤΑΙ ΦΘΟΝΕΟΝΤΩΝ
ΤΟΙΣ, ΟΙΣ ΠΟΕ Π'ΡΩΤΟΙΣ ΠΕΡΙ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ
ΕΛΕΥΝΟΝΤΕΥΣΣΙΝ ΑΙΔΟΙΑ ΠΟΤΙΣΤΑ-
ΞΗ ΧΑΡΙΣ ΕΥΚΛΕΑ ΜΟΡΦΑΝ.
ΕΙ Δ' ΕΤΥΜΩΣ ΥΠΟ ΚΥΛΛΑ-
#6ΝΑΣ ΟΡΟΣ, ΑΓΗΣΙΑ, ΜΑΤΡΩΕΣ ΑΝΔΡΕΣ
ΝΑΙΕΤΑΟΝΤΕΣ ΕΔΩΡΗ-
ΣΑΝ ΘΕΩΝ ΚΑΡΥΚΑ ΛΙΤΑΙΣ ΘΥΣΙΑΙΣ
ΠΟΛΛΑ ΔΗ ΠΟΛΛΑΙΣΙΝ ΕΡΜΑΝ ΕΥΣΕΒΕΩΣ,
ΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΧΕΙ ΜΟΙΡΑΝ Τ' ΑΕΘΛΩΝ,
ΑΡΚΑΔΙΑΝ Τ' ΕΥΑΝΟΤΑ ΤΙΜΑ:
ΚΕΙΝΟΣ, Ω ΠΑΙ ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ,
ΣΥΝ ΒΑΡΥΓΔΟΥΠΩ ΠΑΡΙ Κ'ΡΑΙΝΕΙ ΣΕΘΕΝ ΕΥΤΥΧΙΑΝ.
ΔΟΞΑΝ ΕΧΩ ΤΙΝ' ΕΠΙ Γ'ΛΩΣΣΑ ΛΙΓΥΡΑΣ ΑΚΟΝΑΣ,
Α Μ' ΕΘΕΛΟΝΤΑ ΠΡΟΣΕΡΠΕΙ ΚΑΛΛΙΡΟΑΙΣΙ ΠΝΟΑΙΣ.
ΜΑΤΡΟΜΑΤΩΡ ΕΜΑ ΣΤΥΜ-
#8ΦΑΛΙΣ, ΕΥΑΝΘΗΣ ΜΕΤΩΠΑ,
{2Ε'}2 ΠΛΑΞΙΠΠΟΝ Α ΘΗΒΑΝ ΕΤΙ-
ΚΤΕΝ, ΤΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΟΝ ΥΔΩΡ
ΠΙΟΜΑΙ, ΑΝΔΡΑΣΙΝ ΑΙΧΜΑΤΑΙΣΙ ΠΛΕΚΩΝ
ΠΟΙΚΙΛΟΝ ΥΜΝΟΝ. ΟΤΡΥΝΟΝ ΝΥΝ ΕΤΑΙΡΟΥΣ,
ΑΙΝΕΑ, ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΝ ΗΡΑΝ
ΠΑΡΘΕΝΙΑΝ ΚΕΛΑΔΗΣΑΙ,
ΓΝΩΝΑΙ Τ' ΕΠΕΙΤ', ΑΡΧΑΙΟΝ ΟΝΕΙΔΟΣ ΑΛΑΘΕΣΙΝ
ΛΟΓΟΙΣ ΕΙ ΦΕΥΓΟΜΕΝ, ΒΟΙΩΤΙΑΝ ΥΝ.
ΕΣΣΙ ΓΑΡ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΘΟΣ,
ΗΫΚΟΜΩΝ ΣΚΥΤΑΛΑ ΜΟΙ-
#6ΣΑΝ, ΓΛΥΚΥΣ ΚΡΑΤΗΡ ΑΓΑΦΘΕΓΚΤΩΝ ΑΟΙΔΑΝ:
ΕΙΠΟΝ ΔΕ ΜΕΜΝΑΣΘΑΙ ΣΥΡΑ-
ΚΟΣΣΑΝ ΤΕ ΚΑΙ ΟΡΤΥΓΙΑΣ:
ΤΑΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΘΑΡΩ ΣΚΑΠΤΩ ΔΙΕΠΩΝ,
ΑΡΤΙΑ ΜΗΔΟΜΕΝΟΣ, ΦΟΙΚΙΚΟΠΕΖΑΝ
ΑΜΦΕΠΕΙ ΔΑΜΑΤΡΑ ΛΕΥΚΙΠ-
ΠΟΥ ΤΕ ΘΥΓΑΤ'ΡΟΣ ΕΟΡΤΑΝ
ΚΑΙ ΖΗΝΟΣ ΑΙΤΝΑΙΟΥ ΚΡΑΤΟΣ. ΑΔΥΛΟΓΟΙ ΔΕ ΝΙΝ
ΛΥΡΑΙ ΜΟΛΠΑΙ ΤΕ ΓΙΝΩΣΚΟΝΤΙ. ΜΗ ΘΡΑΣ-
ΣΟΙ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΒΟΝ ΕΦΕΡΠΩΝ,
ΣΥΝ ΔΕ ΦΙΛΟΦ'ΡΟΣΥΝΑΙΣ ΕΥ-
#6ΗΡΑΤΟΙΣ ΑΓΗΣΙΑ ΔΕΞΑΙΤΟ ΚΩΜΟΝ
ΟΙΚΟΘΕΝ ΟΙΚΑΔ' ΑΠΟ ΣΤΥΜ-
ΦΑΛΙΩΝ ΤΕΙΧ<4ΕΩ>4Ν ΠΟΤΙΝΙΣΟΜΕΝΟΝ,
ΜΑΤΕΡ' ΕΥΜΗΛΙΟ ΛΕΙΠΟΝΤ' ΑΡΚΑΔΙΑΣ.
ΑΓΑΘΑΙ ΔΕ ΠΕΛΟΝΤ' ΕΝ ΧΕΙΜΕΡΙΑ
ΝΥΚΤΙ ΘΟΑΣ ΕΚ ΝΑΟΣ ΑΠΕΣΚΙΜ-
ΦΘΑΙ ΔΥ' ΑΓΚΥΡΑΙ. ΘΕΟΣ
ΤΩΝΔΕ ΚΕΙΝΩΝ ΤΕ Κ'ΛΥΤΑΝ ΑΙΣΑΝ ΠΑΡΕΧΟΙ ΦΙΛΕΩΝ.
ΔΕΣΠΟΤΑ ΠΟΝΤΟΜΕΔΟΝ, ΕΥΘΥΝ ΔΕ ΠΛΟΟΝ ΚΑΜΑΤΩΝ
ΕΚΤΟΣ ΕΟΝΤΑ ΔΙΔΟΙ, ΧΡΥΣΑΛΑΚΑΤΟΙΟ ΠΟΣΙΣ
ΑΜΦΙΡΤΙΤΑΣ, ΕΜΩΝ Δ' Υ-
ΜΝΩΝ ΑΕΞ' ΕΥΤΕΡΠΕΣ ΑΝΘΟΣ.

Επιστροφή στα περιεχόμενα   -  |  -   Συνέχεια