Ασφάλιση Μεταφορών

Οι μεταφορές είναι ο αρχαιότερος και ταυτόχρονα ένας από τους πιο μοντέρνους κλάδους ασφάλισης, είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων και έχει πάντοτε τη μοναδικότητα του.

Η ασφάλιση και η έγκαιρη μεταφορά των εμπορευμάτων είναι πολύ σημαντική για να λειτουργεί αποτελεσματικά στο σύνολο της η επιχείρησή σας. Επειδή, όμως πολύ συχνά η διαδικασία αυτή παρουσιάζει προβλήματα που οφείλονται σε αστάθμητους παράγοντες, είναι εξίσου σημαντικό να έχετε προνοήσει για την προστασία σας από τέτοιες περιπτώσεις.

Η εταιρία που θα εμπιστευτείτε με κύριους άξονες την παράδοση, την πρωτοπορία σε οργάνωση και ανταγωνιστικά προϊόντα, πρέπει να βρίσκεται κοντά σας στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία, εμπόρου, παραγωγού και ιδιώτη στην Ελλάδα και σε όλο το κόσμο.

Ασφαλίστε κάθε είδους αγαθά (μηχανήματα, πρώτες ύλες, τρόφιμα, μεταφερόμενα αυτοκίνητα και γενικά πάσης φύσεως εμπορεύματα), που διακινούνται με όλα τα αναγνωρισμένα μέσα μεταφοράς στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα. Ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες σας, εξασφαλίστε κάλυψη σύμφωνα με τις ρήτρες του Ινστιτούτου των Ασφαλιστών του Λονδίνου (I.C.C.) ή με οποιουσδήποτε άλλους αναγνωρισμένους όρους ασφάλισης, ώστε να διασφαλίζονται πλήρως τα συμφέροντα σας.

Ασφαλίζουμε τις εξαγωγές και τις εισαγωγές σας, καθώς και τις εντός Ελλάδος διακινήσεις. Η ασφαλιστική εταιρία πρέπει να είναι πάντα κοντά στον επιχειρηματία – έμπορο – παραγωγό, να τον συμβουλεύει και να τον διασφαλίζει με έμπειρους ασφαλιστικούς συμβούλους, πραγματογνώμονες και διακανονιστές.
http://www.asfaleiesaftokinitou.gr/