ΒΑΚΧΥΛΛΙΔΟΥ ΥΜΝΟΙ


ΕΙ[Σ ΕΚΑΤΗΝ]

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΠΟΠΕΜΠΤΙΚΟΣ

`Εκάτα[ [δαϊδοφόρε]] 
ταν ιε[ρ] 
Νυκ[τός μεγαλοκόλπου θύγατερ] 
σύ κα[ ] 
βα.[ ] 
Αιαί τέκος αμέτερον, 
μείζον ή πενθείν εφάνη κακόν, αφθέγκτοισιν ίσον. 
Κελεός 

ορνυ[ ] 
Λοξία[ ]

Επιστροφή στα περιεχόμενα