ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΛΑΚΩΝΙΚΑ - ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ


                            ΑΓΑΣΑΚΛΗΣ
ΑΓΑΣΙΚΛΗΣ Ο ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ, ΘΑΥΜΑΖΟΝ-
ΤΟΣ ΤΙΝΟΣ ΟΤΙ ΦΙΛΗΚΟΟΣ ΩΝ ΟΥ ΠΡΟΣΔΕΧΕΤΑΙ ΦΙΛΟΦΑΝΗ ΤΟΝ
ΣΟΦΙΣΤΗΝ, ΕΦΗ "ΤΟΥΤΩΝ ΧΡΗΖΩ ΜΑΘΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ, ΩΝ ΕΙΗΝ
ΚΑΙ ΥΙΟΣ"
ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΟΝ ΕΙΠΟΝΤΑ, ΠΩΣ ΑΝ ΤΙΣ ΑΔΟΡΥΦΟΡΗΤΟΣ ΩΝ
<ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ> ΑΡΧΕΙΝ ΑΣΦΑΛΩΣ ΔΥΝΑΙΤΟ, "ΕΑΝ ΟΥΤΩΣ"
ΕΦΗ "ΑΥΤΩΝ ΑΡΧΗ, ΩΣΠΕΡ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΥΙΩΝ."
                             
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΠΑΡΑ ΠΟΤΟΝ ΠΟΤΕ ΛΑΧΩΝ ΣΥΜΠΟ-
ΣΙΑΡΧΟΣ, ΕΡΩΤΗΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΙΝΟΧΟΟΥ ΠΟΣΟΝ ΕΚΑΣΤΩ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΙ, "ΕΙ ΜΕΝ ΠΟΛΥΣ ΟΙΝΟΣ ΕΣΤΙΝ" ΕΦΗ ΠΑΡΕΣΚΕΥΑΣ-
ΜΕΝΟΣ, ΟΣΟΝ ΕΚΑΣΤΟΣ ΑΙΤΕΙ: ΕΙ Δ' ΟΛΙΓΟΣ, ΕΞ ΙΣΟΥ ΔΙΔΟΥ ΠΑΣΙ."
ΚΑΚΟΥΡΓΟΥ ΔΕ ΤΙΝΟΣ ΕΜΜΟΝΩΣ ΥΠΟΜΕΙΝΑΝΤΟΣ ΒΑΣΑ-
ΝΟΥΣ, "ΩΣ ΣΦΟΔΡΑ ΠΟΝΗΡΟΣ" ΕΙΠΕΝ "ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΕΙΣ ΜΟΧΘΗΡΑ
ΚΑΙ ΑΙΣΧΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΙΑ ΚΑΤΑ-
ΤΙΘΕΜΕΝΟΣ."
ΕΠΑΙΝΟΥΝΤΟΣ ΔΕ ΤΙΝΟΣ ΡΗΤΟΡΑ ΕΠΙ ΤΩ ΔΥΝΑΤΩΣ
ΑΥΞΕΙΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, "ΟΥΔΕ ΣΚΥΤΟΤΟΜΟΝ" ΕΦΗΣΕΝ
"ΗΓΟΥΜΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΝ, ΟΣ ΜΙΚΡΩ ΠΟΔΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΑ
ΠΕΡΙΤΙΘΗΣΙ."
ΦΑΜΕΝΟΥ ΔΕ ΤΙΝΟΣ ΠΟΤΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ "ΩΜΟΛΟΓΗΚΑΣ",
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΤΟ ΑΥΤΟ ΛΕΓΟΝΤΟΣ, "ΝΑΙ ΜΑ ΔΙΑ, ΕΙ Γ' ΕΣΤΙ
ΔΙΚΑΙΟΝ" ΕΦΗ: "ΕΙ ΔΕ ΜΗ, ΕΛΕΞΑ ΜΕΝ, ΩΜΟΛΟΓΗΣΑ Δ' ΟΥ."
ΕΠΕΙΠΟΝΤΟΣ ΔΕ "ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΔΕΙ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΝ
ΟΤΤΙ ΚΕΝ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΤΑΝΕΥΣΩΣΙΝ" "ΟΥ ΜΑΛΛΟΝ" ΕΦΗ "Η ΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΙΟΝΤΑΣ ΤΟΙΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣΙΝ ΑΙΤΕΙΣΘΑΙ ΔΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ
ΛΕΓΕΙΝ, ΣΤΟΧΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΕ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΜΟΖΟΝΤΟΣ ΤΟΙΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣΙΝ."
ΟΠΟΤΕ ΔΕ ΨΕΓΟΝΤΩΝ Η ΕΠΑΙΝΟΥΝΤΩΝ ΤΙΝΩΝ ΑΚΟΥΟΙ,
ΟΥΧ ΗΤΤΟΝ ΩΕΤΟ ΔΕΙΝ ΚΑΤΑΜΑΝΘΑΝΕΙΝ ΤΟΥΣ ΤΩΝ ΛΕΓΟΝΤΩΝ
ΤΡΟΠΟΥΣ Η ΠΕΡΙ ΩΝ ΛΕΓΟΙΕΝ.
ΕΤΙ ΔΕ ΠΑΙΔΑ ΑΥΤΟΝ ΟΝΤΑ, ΓΥΜΝΟΠΑΙΔΙΑΣ ΑΓΟΜΕΝΗΣ,
Ο ΧΟΡΟΠΟΙΟΣ ΕΣΤΗΣΕΝ ΕΙΣ ΑΣΗΜΟΝ ΤΟΠΟΝ: Ο Δ' ΕΠΕΙΣΘΗ ΚΑΙ-
ΠΕΡ ΗΔΗ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ "ΕΥΓΕ: ΔΕΙΞΩ
ΓΑΡ ΟΤΙ ΟΥΧ ΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ ΕΝΤΙΜΟΥΣ, ΑΛΛ' ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ
ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΥΣΙ."
ΠΡΟΣΤΑΤΤΟΝΤΟΣ ΔΕ ΤΙΝΟΣ ΑΥΤΩ ΙΑΤΡΟΥ ΠΕΡΙΕΡΓΟΤΕ-
ΡΑΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΚΑΙ ΟΥΧ ΑΠΛΗΝ, "ΝΗ ΤΩ ΘΕΩ" ΦΗΣΙΝ, "ΟΥ
ΠΑΝΤΩΣ ΜΟΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΖΗΝ ΟΥΔΕ ΠΑΝΤ' ΑΝΑΔΕΧΟΜΕΝΟΝ."
ΕΦΕΣΤΩΣ ΔΕ ΠΟΤΕ ΤΩ ΒΩΜΩ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΟΙΚΟΥ ΒΟΥ-
ΘΥΤΩΝ, ΕΠΕΙΔΗ ΦΘΕΙΡ ΑΥΤΟΝ ΕΔΑΚΕΝ, ΟΥ ΔΙΕΤΡΑΠΗ: ΛΑΒΩΝ
ΔΕ ΠΕΡΙΦΑΝΩΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΑΠΕΚΤΕΙΝΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΙΠΕ
"ΝΗ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ, ΗΔΕΩΣ ΤΟΝ ΕΠΙΒΟΥΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩ ΒΩΜΩ."
ΑΛΛΟΤ ΙΔΩΝ ΜΥΝ ΕΛΚΟΜΕΝΟΝ ΕΚ ΘΥΡΙΔΟΣ ΥΠΟ ΠΑΙΔΑ-
ΡΙΟΥ, ΕΠΕΙ Ο ΜΥΣ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙΣ ΕΔΑΚΕ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑ-
ΤΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΥΓΕΝ, ΕΠΙΔΕΙΞΑΣ ΤΟΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΝ ΕΙΠΕΝ "ΟΤΑΝ
ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΖΩΟΝ ΟΥΤΩΣΑΜΥΝΗΤΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΙΚΟΥΝΤΑΣ, ΤΙ
ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΣΗΚΕΙ ΠΟΙΕΙΝ ΛΟΓΙΖΕΣΘΕ;"
ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ ΔΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΡΣΗΝ ΣΥΣΤΗΣΑΣΘΑΙ
ΠΟΛΕΜΟΝ ΕΝΕΚΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΑΙ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ ΚΑΤΟΙ-
ΚΟΥΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ , ΤΩ ΚΑΤΑ ΔΩΔΩΝΗΝ ΔΙΟΣ ΕΧΡΗΣΑΤΟ
ΜΑΝΤΕΙΩ: ΚΕΛΕΥΣΑΝΤΟΣ ΔΕ, ΕΙΠΕΡ ΕΣΤΙΝ, Ω ΔΟΚΕΙ, ΣΤΡΑΤΕΥ-
ΕΣΘΑΙ, ΤΟ ΧΡΗΣΘΕΝ ΑΝΗΓΓΕΙΛΕ ΤΟΙΣ ΕΦΟΡΟΙΣ: ΟΙ Δ' ΕΚΕ-
ΛΕΥΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΔΕΛΦΟΥΣ ΑΦΙΚΟΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΥ-
ΤΩΝ ΠΥΝΘΑΝΕΣΘΑΙ. ΠΟΡΕΥΘΕΙΣ ΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟΝ ΕΠΗΡΩ-
ΤΗΣΕΝ ΟΥΤΩΣ "ΑΠΟΛΛΟΝ, Η ΔΟΚΕΙ ΣΟΙ Ο ΚΑΙ ΤΩ ΠΑΤΡΙ;"
ΣΥΝΑΙΝΕΣΑΝΤΟΣ ΔΕ ΑΙΡΕΘΕΙΣ ΟΥΤΩΣ ΕΣΤΡΑΤΕΥΣΑΤΟ.
ΕΠΕΙ ΔΕ ΤΙΣΣΑΦΕΡΝΗΣ ΕΝ ΑΡΧΗ ΜΕΝ ΦΟΒΗΘΕΙΣ ΤΟΝ
ΑΦΗΣΙΛΑΟΝ ΕΠΟΙΗΣΑΤΟ ΣΠΟΝΔΑΣ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΥΤΩ ΤΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑΣ ΑΦΗΣΕΙΝ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΕΜΨΑΜΕΝΟΣ ΔΕ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΟΛΥ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΠΟΛΕΜΟΝ ΚΑΤΗΓ-
ΓΕΙΛΕΝ ΑΥΤΩ, ΕΙ ΜΗ ΑΠΙΟΙ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ, ΑΣΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑ-
ΒΑΣΙΝ ΔΕΞΑΜΕΝΟΣ ΩΡΜΗΣΕ ΜΕΝ ΩΣ ΕΠΙ ΚΑΡΙΑΝ ΠΡΟΑΞΩΝ:
ΕΚΕΙ ΔΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΟΥ ΤΙΣΣΑΦΕΡΝΟΥΣ ΑΘΡΟΙΣΑΝΤΟΣ ΑΡΑΣ
ΕΙΣ ΦΡΥΓΙΑΝ ΕΝΕΒΑΛΕ: ΚΑΙ ΛΑΒΩΝ ΠΟΛΕΙΣ ΠΛΕΙΣΤΑΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΦΙΛΟΙΣ ΟΤΙ ΣΠΕΙΣΑΜΕΝΟΝ ΜΕΝ
ΑΔΙΚΕΙΝ ΑΣΕΒΕΣ, ΤΟΥΣ ΔΕ ΠΟΛΕΜΙΟΥΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΖΕΣΘΑΙ ΟΥ
ΜΟΝΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΞΟΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΗΔΥ ΚΑΙ ΚΕΡΔΑ-
ΛΕΟΝ.
ΤΟΙΣ Δ' ΙΠΠΕΥΣΙΝ ΕΛΑΤΤΩΘΕΙΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ
ΕΦΕΣΟΝ, ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΥΠΟΡΟΙΣ ΠΡΟΕΙΠΕ ΠΑΡΕΧΕΙΝ ΙΠΠΟΝ
<ΕΚΑΣΤΟΝ> ΑΝΘ' ΕΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΑ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΕΙΑΣ, ΩΣΤΕ ΤΑΧΥ ΣΥΝΗΧΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΙΠΠΟΙ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ
ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΙ ΑΝΤΙ ΔΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ
ΕΦΗ ΖΗΛΟΥΝ: ΚΑΙ ΓΑΡ ΕΚΕΙΝΟΝ ΘΗΛΕΙΑΝ ΙΠΠΟΝ ΑΓΑΘΗΝ ΛΑ-
ΒΟΝΤΑ ΚΑΚΟΝ ΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟ-
ΛΥΣΑΙ.
ΕΠΕΙ ΔΕ ΚΕΛΕΥΣΑΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ
ΓΥΜΝΟΥΣ [ΠΩΛΕΙΝ] ΕΠΙΠΡΑΣΚΟΝ ΟΙ ΛΑΦΥΡΟΠΩΛΑΙ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΕΝ ΕΣΘΗΤΟΣ ΗΣΑΝ ΩΝΗΤΑΙ ΠΟΛΛΟΙ, ΤΩΝ ΔΕ ΣΩΜΑΤΩΝ ΛΕΥ-
ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΩΝ ΠΑΝΤΑΠΑΣΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΚΙΑΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΤΕ-
ΓΕΛΩΝ ΩΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΟΣ ΑΞΙΩΝ, ΕΠΙΣΤΑΣ Ο ΑΓΗ-
ΣΙΛΑΟΣ "ΤΑΥΤΑ ΜΕΝ" ΕΙΠΕΝ "ΥΠΕΡ ΩΝ ΜΑΧΕΙΣΘΕ, ΟΥΤΟΙ ΔΕ
ΟΙΣ ΜΑΧΕΙΣΘΕ."
ΤΡΕΨΑΜΕΝΟΣ ΔΕ ΠΕΡΙ ΛΥΔΙΑΝ ΤΙΣΣΑΦΕΡΝΗΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙ-
ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΛΩΝ, ΚΑΤΕΤΡΕΧΕ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΧΩΡΑΣ. ΤΟΥΤΟΥ
ΔΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩ ΠΡΟΣΠΕΜΨΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΥΝΤΟΣ ΔΙΑΛΥ-
ΣΑΣΘΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ, Ο ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΤΗΣ ΜΕΝ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΦΗ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΝ, ΤΟΥΣ ΔΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΣ ΠΛΟΥΤΙΖΩΝ
ΗΔΕΣΘΑΙ ΜΑΛΛΟΝ Η ΑΥΤΟΣ ΠΛΟΥΤΩΝ: ΚΑΛΟΝ ΔΕ ΝΟΜΙΖΕΙΝ
ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΥ ΔΩΡΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΩΝ, ΑΛΛΑ ΛΑ-
ΦΥΡΑ ΚΤΑΣΘΑΙ.
ΜΕΓΑΒΑΤΟΥ ΔΕ ΤΟΥ ΣΠΙΘΡΙΔΑΤΟΥ ΠΑΙΔΟΣ, ΟΣ ΗΝ ΚΑΛ-
ΛΙΣΤΟΝ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗΝ, ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΟΣ ΑΥΤΩ ΩΣ ΑΣΠΑΣΟΜΕΝΟΥ
ΚΑΙ ΦΙΛΗΣΟΝΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΣΦΟΔΡΑ ΔΟΚΕΙΝ ΑΓΑΠΑΣΘΑΙ, ΕΞΕ-
ΚΛΙΝΕΝ: ΩΣ Δ' ΕΠΑΥΣΑΤΟ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΡΟΣΙΩΝ ΕΠΕΖΗΤΗΣΕΝ ΑΥ-
ΤΟΝ Ο ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ. ΤΩΝ ΔΕ ΦΙΛΩΝ ΦΑΜΕΝΩΝ ΩΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΗ
ΑΙΤΙΟΣ, ΤΡΕΣΑΣ ΤΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΦΙΛΗΜΑ, ΕΙ Δ' ΕΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΜΗ
ΑΠΟΔΕΙΛΙΑΣΕΙ, ΗΞΕΙΝ ΕΚΕΙΝΟΝ, ΧΡΟΝΟΝ [ΟΥΚ] ΟΛΙΓΟΝ ΠΡΟΣ ΑΥ-
ΤΩ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ Ο ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΙΩΠΗΣΑΣ "ΟΥΔΕΝ"
ΕΦΗ "ΔΕΙ ΠΕΙΘΕΙΝ ΕΚΕΙΝΟΝ ΥΜΑΣ: ΕΓΩ ΓΑΡ ΜΟΙ ΔΟΚΩ ΤΩΝ
ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΒΟΥΛΕΣΘΑΙ ΕΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ Η ΤΗΝ ΕΥΑΝΔΡΟΤΑΤΗΝ ΤΩΝ
ΑΝΤΙΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΝ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΣ ΕΛΕΙΝ: ΑΜΕΙΝΟΣ ΓΑΡ
ΕΑΥΤΩ ΦΥΛΑΤΤΕΙΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΤΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΑΦΑΙΡΕΙΣΘΑΙ."
ΤΑ Δ' ΑΛΛ' ΑΚΡΙΒΗΣ ΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΣ, ΕΝ ΤΟΙΣ ΦΙΛΙ-
ΚΟΙΣ ΠΡΑΓΜΑΣΙΝ ΕΝΟΜΙΖΕ ΠΡΟΦΑΣΙΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΙΑΝ ΔΙΚΑΙΟΝ
[ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ]. ΦΕΡΕΤΑΙ ΓΟΥΝ ΕΠΙΣΤΟΛΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΑΙΤΟΥ- 
ΜΕΝΟΥ ΤΙΝΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΡΙΕΑ ΤΟΝ ΚΑΡΑ, ΟΥΤΩ:
"ΝΙΚΙΑΣ ΕΙ ΜΕΝ ΟΥΚ ΑΔΙΚΕΙ, ΑΦΕΣ: ΕΙ Δ' ΑΔΙΚΕΙ, ΕΜΟΙ ΑΦΕΣ:
ΠΑΝΤΩΣ Δ' ΑΦΕΣ."
ΕΝ ΜΕΝ ΟΥΝ ΤΟΙΣ ΠΛΕΙΣΤΟΙΣ ΤΟΙΟΥΤΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ
Ο ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ: ΕΣΤΙ ΔΕ ΟΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΕΧΡΗΤΟ ΤΩ
ΚΑΙΡΩ ΜΑΛΛΟΝ. ΑΝΑΖΥΓΗΣ ΓΟΥΝ ΠΟΤΕ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΘΟΡΥΒΩΔΕ-
ΣΤΕΡΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΝΤΑ ΚΑΤΑΛΙΠΩΝ ΤΟΝ ΕΡΩΜΕΝΟΝ, ΕΚΕΙΝΟΥ ΔΕΟ-
ΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΟΥΝΤΟΣ ΜΕΤΑ ΔΑΚΡΥΩΝ ΑΥΤΟΝ, ΑΠΟΣΤΡΑ-
ΦΕΙΣ ΕΙΠΕΝ "ΩΣ ΧΑΛΕΠΟΝ ΕΣΤΙΝ ΕΛΕΕΙΝ ΑΜΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΕΙΝ.
ΔΙΑΙΤΑΝ ΔΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΟΥΔΕΝ ΑΜΕΙΝΟΝΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΟΝΤΩΝ ΕΙΧΕ, ΚΟΡΟΥ ΜΕΝ ΚΑΙ ΜΕΘΗΣ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝ ΑΠΕΧΟ-
ΜΕΝΟΣ, ΥΠΝΩ Δ' ΟΥ ΔΕΣΠΟΤΗ ΑΛΛ' ΑΡΧΟΜΕΝΩ ΥΠΟ ΤΩΝ ΠΡΑ-
ΞΕΩΝ ΧΡΩΜΕΝΟΣ: | ΠΡΟΣ ΔΕ ΘΑΛΠΟΣ ΟΥΤΩ ΚΑΙ ΨΥΧΟΣ ΕΙΧΕΝ,
ΩΣΤΕ ΜΟΝΟΣ ΑΕΙ ΧΡΗΣΘΑΙ ΤΑΙΣ ΩΡΑΙΣ. ΕΝ ΜΕΣΟΙΣ ΔΕ ΤΟΙΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙΣ ΣΚΗΝΩΝ ΟΥΔΕΝΟΣ ΑΜΕΙΝΟΝΤΑ ΚΟΙΤΗΝ ΕΙΧΕ.
ΔΙΕΤΕΛΕΙ ΔΕ ΛΕΓΩΝ ΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΣΗΚΕΙΝ ΟΥ ΜΑΛΑ-
ΚΙΑ ΚΑΙ ΤΡΥΦΗ, ΚΑΡΤΕΡΙΑ ΔΕ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΙΑ [ΔΕΙΝ] ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ
ΠΕΡΙΕΙΝΑΙ.
ΠΥΘΟΜΕΝΟΥ ΓΟΥΝ ΤΙΝΟΣ ΤΙ ΠΕΡΙΕΠΟΙΗΣΑΝ ΟΙ ΛΥΚΟΥΡ-
ΓΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΗ ΣΠΑΡΤΗ, "ΚΑΤΑΦΡΟΝΕΙΝ" ΕΦΗ "ΤΩΝ ΗΔΟΝΩΝ."
ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΟΝ ΕΠΙΘΑΥΜΑΖΟΝΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΕΣΘΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΛΑΚΕ-
ΔΑΙΜΟΝΙΩΝ "ΑΝΤΙ ΤΑΥΤΗΣ" ΕΦΗ "ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣ, Ω ΞΕΝΕ, ΤΗΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΑΜΩΜΕΘΑ."
ΑΛΛΟΥ ΔΕ ΠΡΟΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΝΙΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΛΕΓΟΝ-
ΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΑΔΗΛΟΝ ΜΗ <ΠΕΡΙΜΕΙΝΑΙ> ΠΟΤΕ ΚΑΙΡΟΣ
ΤΟΥΤΟΥ ΓΕΝΗ<ΣΕ>ΤΑΙ, "ΑΛΛ' ΕΓΩ" ΕΙΠΕΝ "ΕΜΑΥΤΟΝ ΕΘΙΖΩ
[ΛΕΓΩΝ] ΩΣΤ' ΕΝ ΜΗΔΕΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΝ ΖΗΤΕΙΝ."
ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ ΔΕ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΤΗ ΑΥΤΗ ΑΓΩΓΗ
ΕΧΡΗΤΟ: ΠΡΟΣ ΟΥΝ ΤΟΝ ΠΥΘΟΜΕΝΟΝ ΔΙΑ ΤΙ ΣΦΟΔΡΟΥ ΧΕΙΜΩ-
ΝΟΣ ΟΝΤΟΣ ΑΧΙΤΩΝ ΠΕΡΙΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΤΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΗΚΩΝ
"ΙΝΑ" ΦΗΣΙΝ "ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΙΜΩΝΤΑΙ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥΣ
ΠΡΕΣΒΥΤΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΧΟΝΤΑΣ."
ΘΑΣΙΟΙ ΔΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΔΙΑΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩ ΜΕΤΑ
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ ΑΛΦΙΤΑ ΚΑΙ ΧΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΜΕΛΙΠΗΚΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΟΔΑΠΑ ΒΡΩΜΑΤΑ ΤΕ ΚΑΙ ΠΟ-
ΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΕΠΕΜΨΑΝ: ΜΟΝΑ ΔΕ ΤΑ ΑΛΦΙΤΑ ΔΕΞΑ-
ΜΕΝΟΣ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΓΕΙΝ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΟΠΙΣΩ ΤΟΥΣ ΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ,
ΩΣ ΟΥΔΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΟΝΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ. ΛΙΠΑΡΟΥΝΤΩΝ ΔΕ ΚΑΙ ΔΕΟ-
ΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΩΣ ΛΑΒΕΙΝ, ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΑΥΤΑ ΤΟΙΣ ΕΙΛΩΣΙ ΔΙΑ-
ΔΟΥΝΑΙ. ΠΥΘΟΜΕΝΩΝ ΔΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑΝ, ΕΦΗ "ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΑΓΑΘΙΑΝ
ΑΣΚΟΥΝΤΑΣ ΤΑΣ ΤΟΙΑΥΤΑΣ ΛΙΧΝΕΙΑΣ ΟΥΧ ΑΡΜΟΖΕΙ ΠΡΟΣΙΕΣΘΑΙ:
ΤΑ ΓΑΡ ΔΕΛΕΑΖΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΑΠΟΔΩΔΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΑΛΛΟΤΡΙΑ."
ΠΑΛΙΝ ΔΕ ΤΩΝ ΘΑΣΙΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΔΟΚΕΙΝ ΜΕΓΑΛΩΣ ΥΠ' 
ΑΥΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΕΙΣΘΑΙ ΝΑΟΙΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΩΣΕΣΙ ΤΙΜΗ-
ΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΙΑΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΝΤΩΝ, ΑΝΑ-
ΓΝΟΥΣ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ, ΑΣ ΑΥΤΩ ΠΡΟΣΗΝΕΓΚΑΝ ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΙΣ,
ΗΡΩΤΗΣΕΝ ΕΙ Η ΠΑΤΡΙΣ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟΘΕΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΧΕΙ
ΔΥΝΑΜΙΝ: ΦΑΜΕΝΩΝ ΔΕ, "ΑΓΕΤ'" ΕΦΗ "ΠΟΙΗΣΑΤΕ ΠΡΩΤΟΥΣ
ΕΑΥΤΟΥΣ <ΘΕΟΥΣ>: ΚΑΙ ΤΟΥΤ' ΑΝ ΠΡΑΞΗΤΕ, ΤΟΤΕ ΠΙΣΤΕΥΣΩ
ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΚΑΜΕ ΔΥΝΗΣΕΣΘΕ ΘΕΟΝ ΠΟΙΗΣΑΙ."
ΤΩΝ Δ' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΘΝΩΝ ΨΗΦΙΣΑ-
ΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΣΤΑΤΑΙΣ ΠΟΛΕΣΙΝ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΙΣΤΑΝ
ΑΥΤΟΥ, ΠΡΟΕΓΡΑΨΕΝ "ΕΜΟΥ ΜΗΔΕΜΙΑ ΕΙΚΩΝ ΕΣΤΩ ΜΗΤΕ
ΓΡΑΠΤΗ ΜΗΤΕ ΠΛΑΣΤΗ ΜΗΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ."
ΘΕΑΣΑΜΕΝΟΣ Δ' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΑΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙΣ
ΩΡΟΦΩΜΕΝΗΝ ΔΟΚΟΙΣ ΗΡΩΤΗΣΕ ΤΟΝ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΝ ΕΙ ΤΕΤΡΑ-
ΓΩΝΑ ΠΑΡ' ΑΥΤΟΙΣ ΦΥΕΤΑΙ <ΤΑ> ΞΥΛΑ: ΦΑΜΕΝΟΥ ΔΕ ΟΥ,
ΑΛΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ, "ΤΙ ΟΥΝ;" ΕΙΠΕΝ "ΕΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΗΝ, ΣΤΡΟΓ-
ΓΥΛ' <ΑΝ> ΕΤΕΛΕΙΤΕ;"
ΕΡΩΤΗΘΕΙΣ ΔΕ ΠΟΤΕ ΑΧΡΙ ΤΙΝΟΣ ΕΙΣΙΝ ΟΙ ΤΗΣ ΛΑΚΩ-
ΝΙΚΗΣ ΟΡΟΙ, ΚΡΑΔΑΝΑΣ ΤΟ ΔΟΡΥ ΕΙΠΕΝ "ΑΧΡΙΣ ΟΥ ΤΟΥΤΟ
ΦΘΑΝΕΙ."
ΑΛΛΟΥ Δ' ΕΠΙΖΗΤΟΥΝΤΟΣ ΔΙΑ ΤΙ ΑΤΕΙΧΙΣΤΟΣ Η ΣΠΑΡΤΗ,
ΕΠΙΔΕΙΞΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΑΣ ΕΞΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥΣ "ΤΑΥΤ' ΕΣΤΙΝ" ΕΙΠΕ
"ΤΑ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΤΕΙΧΗ."
ΑΛΛΟΥ ΔΕ ΤΟ ΑΥΤΟ ΕΠΙΖΗΤΟΥΝΤΟΣ, "ΟΥ ΛΙΘΟΙΣ ΔΕΙ
ΚΑΙ ΞΥΛΟΙΣ ΤΕΤΕΙΧΙΣΘΑΙ, [ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ" ΕΦΗ "] ΤΑΙΣ ΔΕ ΤΩΝ 
ΕΝΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΑΡΕΤΑΙΣ."
ΤΟΙΣ ΔΕ ΦΙΛΟΙΣ ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΕ ΜΗ ΧΡΗΜΑΣΙΝ, ΑΝΔΡΕΙΑ
ΔΕ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙΝ ΠΛΟΥΤΕΙΝ.
ΟΠΟΤΕ ΔΣΕ ΒΟΥΛΟΙΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΙ ΤΑΧΕΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ, ΑΥΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕΦΗΠΤΕΤΟ ΕΝ ΟΨΕΙ
ΑΠΑΝΤΩΝ.
ΕΜΕΓΑΛΥΝΕΤΟ Δ' ΕΠΙ ΤΩ ΜΗΔΕΝΟΣ ΗΤΤΟΝ ΠΟΝΕΙΝ
ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩ ΑΡΧΕΙΝ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙ ΤΩ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙΝ.
ΘΕΩΡΗΣΑΣ ΔΕ ΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΑ ΧΩΛΟΝ ΕΠΙ ΠΟΛΕΜΟΝ
ΕΞΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΠΠΟΝ ΖΗΤΟΥΝΤΑ, "ΟΥΚ ΑΙΣΘΑΝΗ" ΕΦΗ "ΟΤΙ ΟΥ
ΦΕΥΓΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑ ΜΕΝΟΝΤΩΝ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΕΙ;"
ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΔΕ ΠΩΣ ΜΕΓΑΛΗΝ ΔΟΞΑΝ ΠΕΡΙΕΠΟΙΗΣΑΤΟ,
"ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΤΑΦΡΟΝΗΣΑΣ" ΕΦΗ.
ΕΠΙΖΗΤΟΥΝΤΟΣ ΔΕ ΤΙΝΟΣ ΔΙΑ ΤΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΑΙ ΜΕΤ' ΑΥ-
ΛΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ, | ΕΦΗ "ΙΝ', ΟΤΑΝ ΠΡΟΣ ΡΥΘΜΟΝ ΒΑΙΝΩΣΙΝ,
ΟΙ ΤΕ ΔΕΙΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΔΡΕΙΟΙ ΦΑΝΕΡΟΙ ΩΣΙ."
ΜΑΚΑΡΙΖΟΝΤΟΣ ΔΕ ΤΙΝΟΣ ΤΟΝ ΠΕΡΣΩΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΝΕΟΝ
ΟΝΤΑ ΚΟΜΙΔΗ, ΕΙΠΕΝ "ΑΛΛ' ΟΥΔΕ ΠΡΙΑΜΟΣ ΤΑΥΤΗΝ ΕΧΩΝ ΤΗΝ
ΗΛΙΚΙΑΝ ΗΤΥΧΗΣΕ."
ΠΟΛΛΗΝ ΔΕ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΥΦ' ΕΑΥΤΩ ΠΟΙΗΣΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕ-
ΓΝΩ ΧΩΡΕΙΝ ΕΠ' ΑΥΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ, ΟΠΩΣ ΠΑΥΣΗ ΣΧΟΛΗΝ
ΑΓΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΕΙΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΑ-
ΓΩΓΟΥΣ.
ΜΕΤΑΠΕΜΦΘΕΙΣ ΔΕ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΕΝΕΚΑ [ΤΗΣ] ΤΟΥ
ΠΕΡΙΕΣΤΗΚΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ [ΑΙΤΙΑΣ]
ΔΙΑ ΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΕΡΣΟΥ ΔΙΑΠΕΜΦΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΙΠΩΝ
ΤΟΝ ΑΓΑΘΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΔΕΙΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΡΧΕΣΘΑΙ ΑΠΕ-
ΠΛΕΥΣΕ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΝ ΕΑΥΤΟΥ ΠΟΘΟΝ ΤΟΙΣ ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗ-
ΣΙ ΚΑΤΑΛΙΠΩΝ.
ΤΟΥ ΔΕ ΠΕΡΣΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΞΟΤΗΝ
ΕΧΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΖΕΥΓΝΥΩΝ ΕΦΗ ΤΡΙΣΜΥΡΙΟΙΣ ΤΟΞΟΤΑΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΞΕΛΑΥΝΕΣΘΑΙ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ: ΤΟΣΟΥΤΩΝ ΓΑΡ ΕΙΣ
ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΗΒΑΣ ΚΟΜΙΣΘΕΝΤΩΝ ΔΙΑ ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥΣ ΧΡΥ-
ΣΩΝ ΔΑΡΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΤΟΙΣ ΔΗΜΑΓΩΓΟΙΣ, ΕΞΕΠΟ-
ΛΕΜΩΘΗΣΑΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΑΣ.
ΚΑΙ ΑΝΤΕΓΡΑΨΕ ΤΟΙΣ ΕΦΟΡΟΙΣ ΕΠΣΤΟΛΗΝ ΤΗΝΔΕ:
"ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΤΟΙΣ ΕΦΟΡΟΙΣ ΧΑΙΡΕΙΝ: ΤΑΝ ΠΟΛΛΑΝ ΤΑΣ ΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΜΕΘΑ ΚΑΙ ΤΩΣ ΒΑΡΒΑΡΩΣ ΕΛΑΣΑΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝ
ΤΑ ΙΩΝΙΑ ΟΠΛΑ ΕΠΟΙΗΣΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑ: ΕΠΕΙ ΔΕ ΚΕΛΕΣΘΕ ΜΕ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΝ ΠΑΡΑΓΙΝΕΣΘΑΙ, ΕΠΟΜΑΙ ΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΑ,
ΣΧΕΔΟΝ Δ' ΑΥΤΑΝ ΚΑΙ ΦΘΑΣΩ: ΑΡΧΩ ΓΑΡ ΟΥΚ ΕΜΑΥΤΩ ΑΡΧΑΝ,
ΑΛΛΑ ΤΑ ΠΟΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟΣΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙΣ: ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΑΡΧΩΝ ΑΡΧΕΙ
ΑΛΑΘΕΩΣ ΚΑΤΑ ΔΙΚΑΝ, ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΑΡΧΗΤΑΙ ΥΠΟ ΤΕ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΟΡΩΝ Η ΟΙΟΙ ΑΝ ΑΛΛΟΙ ΕΝ ΠΟΛΕΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΩΣΙΝ."
ΩΣ ΔΕ ΔΙΑΒΑΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΝ ΕΒΑΔΙΖΕ ΔΙΑ ΤΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ, ΕΔΕΗΘΗ ΜΕΝ ΟΥΔΕΝΟΣ ΤΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ, ΠΕΜΠΩΝ ΔΕ
ΠΡΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥΣ ΕΠΥΝΘΑΝΕΤΟ ΠΟΤΕΡΟΝ ΩΣ ΦΙΛΙΑΝ Η ΩΣ ΠΟ-
ΛΕΜΙΑΝ ΔΙΑΠΟΡΕΥΗΤΑΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ. ΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΦΙΛΙΚΩΣ
ΕΔΕΧΟΝΤΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΕΜΠΟΝ: ΟΙ ΔΕ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΡΩΧΑΛΕΙΣ,
ΟΙΣ ΚΑΙ ΞΕΡΞΗΣ ΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΔΩΚΕ ΔΩΡΑ, ΤΗΣ ΔΙΟΔΟΥ ΜΙ-
ΣΘΟΝ ΗΤΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΗΣΙΛΑΟΝ ΕΚΑΤΟΝ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΑΛΑΝΤΑ ΚΑΙ
ΤΟΣΑΥΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ: Ο ΔΕ ΚΑΤΕΙΡΩΝΕΥΣΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΦΗΣΑΣ, "ΤΙ ΟΥΝ ΟΥΚ ΕΥΘΥΣ ΗΛΘΟΝ ΛΗΨΟΜΕΝΟΙ;" ΠΡΟΗΓΕ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΑΛΩΝ ΑΥΤΟΙΣ ΠΑΡΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟΙΣ ΤΡΕΨΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑ-
ΦΘΕΙΡΑΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΔΙΗΛΘΕ.
ΤΩ ΔΕ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΕΠΕΜΨΕ: ΦΗΣΑΝΤΟΣ Δ' ΕΚΕΙΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥ<Σ>ΕΣΘΑΙ, "ΒΟΥ-
ΛΕΥΕΣΘΩ ΤΟΙΝΥΝ" ΕΙΠΕΝ, "ΗΜΕΙΣ Δ' ΗΔΗ ΠΟΡΕΥΣΟΜΕΘΑ." ΘΑΥ-
ΜΑΣΑΣ ΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΛΜΑΝ ΚΑΙ ΔΕΙΣΑΣ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΩΣ ΦΙΛΟΝ
ΠΡΟΑΓΕΙΝ.
ΤΩΝ ΔΕ ΘΕΤΤΑΛΩΝ ΤΟΙ ΠΟΛΕΜΙΟΙΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΝΤΩΝ
ΕΠΟΡΘΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ: ΕΙΣ ΔΕ ΛΑΡΙΣΣΑΝ ΕΠΕΜΨΕ ΞΕΝΟΚΛΕΑ
ΚΑΙ ΣΚΥΘΗΝ ΠΕΡΙ ΦΙΛΙΑΣ. ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΔΕ ΤΟΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΦΥΛΑΤΤΟΜΕΝΩΝ, ΟΙ ΜΕΝ ΑΛΛΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΦΕΡΟΝΤΕΣ ΩΟΝΤΟ
ΔΕΙΝ ΤΟΝ ΑΓΗΣΙΛΑΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΑΤΟΠΕΔΕΥΣΑΝΤΑ ΠΟΛΙΟΡΚΕΙΝ
ΤΗΝ ΛΑΡΙΣΣΑΝ: Ο ΔΕ ΦΗΣΑΣ ΟΥΚ ΑΝ ΕΘΕΛΗΣΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ
ΟΛΗΝ ΛΑΒΕΙΝ ΑΠΟΛΕΣΑΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟΝ, ΥΠΟΣΠΟΝ-
ΔΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΕΛΑΒΕ.
ΠΥΘΟΜΕΝΟΣ ΔΕ ΜΑΧΗΝ ΓΕΓΟΝΕΝΑΙ ΠΕΡΙ ΚΟΡΙΝΘΟΝ ΚΑΙ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ ΜΕΝ ΠΑΝΤΑΠΑΣΙΝ ΟΛΙΓΟΥΣ ΤΕΘΝΑΝΑΙ, ΚΟΡΙΝ-
ΘΙΩΝ ΔΕ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΑΥΤΟΙΣ
ΠΑΜΠΟΛΛΟΥΣ, ΟΥΚ ΩΦΘΗ ΠΕΡΙΧΑΡΗΣ ΟΥΔ' ΕΠΗΡΜΕΝΟΣ ΤΗ
ΝΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΥ ΒΑΡΥ ΣΤΕΝΑΞΑΣ "ΦΕΥ ΤΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"
ΕΦΗ "Η ΤΟΣΟΥΤΟΥΣ ΥΦ' ΑΥΤΑΣ ΑΠΟΛΩΛΕΚΕΝ, ΟΣΟΙΣ ΑΡΚΕΙ ΤΟΥΣ
ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ ΝΙΚΑΝ ΑΠΑΝΤΑΣ."
ΦΑΡΣΑΛΙΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ
ΑΥΤΟΥ ΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ, ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΟΙΣ ΙΠΠΕΥΣΙ ΤΡΕΨΑΜΕΝΟΣ
ΑΥΤΟΥΣ ΤΡΟΠΑΙΟΝ ΕΣΤΗΣΕΝ ΥΠΟ ΤΩ ΝΑΡΘΑΚΙΩ: ΚΑΙ ΤΗΝ
ΝΙΚΗΝ ΕΚΕΙΝΗΝ ΠΑΝΤΩΝ ΥΠΕΡΗΓΑΠΗΣΕΝ, ΟΤΙ ΣΥΣΤΗΣΑΜΕΝΟΣ
ΤΟ ΙΠΠΙΚΟΝ ΑΥΤΟΣ ΔΙ' ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥΤΩ ΜΟΝΩ ΤΟΥΣ ΜΕΓΙΣΤΟΝ
ΕΦ' ΙΠΠΙΚΗ ΦΡΟΝΟΥΝΤΑΣ ΕΚΡΑΤΗΣΕ.
ΔΙΦΡΙΔΑ Δ' ΟΙΚΟΘΕΝ ΑΠΑΓΓΕΙΛΑΝΤΟΣ ΑΥΤΩ ΕΥΘΥΣ
ΕΚ ΠΑΡΟΔΟΥ ΕΜΒΑΛΕΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΙΩΤΙΑΝ, ΚΑΙΤΟΙ ΕΚ ΜΕΙΖΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΥΣΤΕΡΟΝ ΤΟΥΤΟ ΠΟΙΗΣΑΙ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΣ, ΟΥΚ
ΑΠΕΙΘΗΣΑΣ ΤΟΙΣ ΑΡΧΟΥΣΙ, ΜΕΤΑΠΕΜΨΑΜΕΝΟΣ ΔΥΟ ΜΟΡΑΣ ΤΩΝ
ΠΕΡΙ ΚΟΡΙΝΘΟΝ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΒΗ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. ΚΑΙ
ΣΥΜΒΑΛΩΝ ΕΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΘΗΒΑΙΟΙΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙΣ ΑΡΓΕΙΟΙΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΙΣ ΛΟΚΡΟΙΣ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙΣ ΕΝΙΚΗΣΕ, ΚΑΙΤΟΙ ΥΠΟ ΠΟΛ-
ΛΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΚΩΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΟΣ, ΤΗΝ ΜΕΓΙ-
ΣΤΗΝ ΜΑΧΗΝ ΩΣ ΦΗΣΙ ΞΕΝΟΦΩΝ (Hell. IV 3, 16 Ages. II 9)
ΤΩΝ ΚΑΘ' ΕΑΥΤΟΝ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ.
ΟΥΔΕΝ ΔΕ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΙΤΑΝ ΔΙΑ
ΤΑΣ ΤΟΣΑΥΤΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΝΙΚΑΣ ΗΛΛΑΞΕΝ ΟΙΚΑΔ' ΕΠΑΝΕΛ-
ΘΩΝ.
ΟΡΩΝ Δ' ΕΝΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΦ' ΙΠΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΔΟΚΟΥΝΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΦΡΟΝΟΥΝΤΑΣ, ΕΠΕΙΣΕ ΤΗΝ 
ΑΔΕΛΦΗΝ ΚΥΝΙΣΚΑΝ ΑΡΜΑ ΚΑΘΕΙΣΑΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣΙΝ ΑΓΩΝΙΣΑ-
ΣΘΑΙ, ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ ΕΝΔΕΙΞΑΣΘΑΙ ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙ ΩΣ ΟΥΔΕΜΙΑΣ
ΕΣΤΙΝ ΑΡΕΤΗΣ ΠΛΟΥΤΟΥ ΔΕ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ.
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΔΕ ΤΟΝ ΣΟΦΟΝ ΕΧΩΝ ΜΕΘ' ΕΑΥΤΟΥ ΣΠΟΥ-
ΔΑΖΟΜΕΝΟΝ, ΕΚΕΛΕΥΕ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΑΣ ΕΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙ ΤΡΕΦΕΙΝ
ΜΕΤΑΠΕΜΨΑΜΕΝΟΝ, <ΩΣ> ΤΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΙΔΕΥΘΗΣΟΜΕΝΟΥΣ, ΑΡΧΕΙΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣΘΑΙ.
ΑΛΛΟΤΕ Δ' ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΔΙΑ ΤΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ
ΑΛΛΟΥΣ ΕΥΔΑΙΜΟΝΟΥΣΙΝ ΟΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΑΙ, "ΔΙΟΤΙ" ΕΙΠΕ "ΠΑΡΑ
ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΣΚΟΥΣΙΝ ΑΡΧΕΙΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣΘΑΙ"
ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ ΔΕ ΤΕΛΕΥΤΗΣΑΝΤΟΣ ΕΥΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΠΟΛ-
ΛΗΝ ΣΥΝΕΣΤΩΣΑΝ, ΗΝ ΕΚΕΙΝΟΣ ΕΥΘΥΣ ΕΠΑΝΕΛΘΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ
ΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΗΣΕΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΑΓΗΣΙΛΑΟΝ, ΩΡΜΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ
ΕΞΕΛΕΓΧΕΙΝ ΟΙΟΣ ΗΝ ΖΩΝ ΠΟΛΙΤΗΣ. ΚΑΙ ΛΟΓΟΝ ΑΝΑΓΝΟΥΣ ΕΝ
ΒΙΒΛΙΩ ΑΠΟΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΝ, ΟΝ ΕΓΡΑΨΕ ΜΕΝ ΚΛΕΩΝ Ο ΑΛΙΚΑΡ-
ΝΑΣΣΕΥΣ, ΕΜΕΛΛΕ ΔΕ ΛΕΓΕΙΝ ΑΝΑΛΑΒΩΝ Ο ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΕΝ ΤΩ
ΔΗΜΩ ΠΕΡΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙ-
ΤΕΥΜΑΤΟΣ, ΗΘΕΛΗΣΕΝ ΕΙΣ ΜΕΣΟΝ ΕΞΕΝΕΓΚΕΙΝ: ΕΠΕΙ ΔΕ ΤΙΣ
ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΕΠΕΛΘΩΝ ΚΑΙ ΦΟΒΗΘΕΙΣ ΤΗ ΔΕΙΝΟ-
ΤΗΤΑ ΣΥΝΕΒΟΥΛΕΥΣΕ ΜΗ ΤΟΝ ΛΥΣΑΝΔΡΟΝ ΑΝΟΡΥΤΤΕΙΝ<, ΑΛΛΑ 
ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΜΑΛΛΟΝ ΑΥΤΩ ΣΥΓΚΑΤΟΡΥΤΤΕΙΝ>, ΕΠΕΙΣΘΗ ΚΑΙ
ΗΣΥΧΑΣΕ.
ΤΟΥΣ ΔΕ ΥΠΕΝΑΝΤΙΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΥΤΩ ΦΑΝΕΡΩΣ ΜΕΝ ΟΥΚ
ΕΤΑΡΑΤΤΕ: ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟΣ ΔΕ ΠΕΜΠΕΣΘΑΙ ΤΙΝΑΣ ΑΕΙ ΣΤΡΑ-
ΤΗΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΕΠΕΔΕΙΚΝΥΕ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΕΝ
ΤΑΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΙΣ ΠΟΝΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΑΣ: ΕΙΤΑ ΚΡΙΝΟΜΕ-
ΝΟΙΣ ΠΑΛΙΝ ΑΥ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΕΠΟΙΕΙ-
ΤΟ ΚΑΙ ΜΕΘΙΣΤΗ ΠΡΟΣ ΕΑΥΤΟΝ, ΩΣΤΕ ΜΗΔΕΝΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΝ
ΕΙΝΑΙ.
ΕΔΕΗΘΗ ΤΙΣ ΑΥΤΟΥ ΓΡΑΨΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠ' ΑΣΙΑΣ
ΞΕΝΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: "ΑΛΛ' ΟΙ ΕΜΟΙ ΞΕΝΟΙ" ΕΙΠΕ
"ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΔΙ' ΕΑΥΤΩΝ, ΚΑΝ ΕΓΩ ΜΗ ΓΡΑΨΩ, ΠΟΙΟΥΣΙΝ."
ΕΠΕΔΕΙΚΝΥΕ ΤΙΣ ΑΥΤΩ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΟΧΥΡΟΝ
ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΩΣ ΑΓΑΝ ΕΞΩΚΟΔΟΜΗΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΗΡΩΤΑ ΕΙ ΚΑΛΟΝ
ΑΥΤΩ ΦΑΙΝΕΤΑΙ: "ΝΗ ΔΙ'" ΕΦΗ "ΚΑΛΟΝ, ΟΥΧ ΩΣ ΑΝΔΡΑΣΙ ΔΕ
ΑΛΛ' ΩΣ ΓΥΝΑΙΞΙ ΕΝΟΙΚΕΙΝ."
ΜΕΓΑΡΕΩΣ ΔΕ ΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ
ΜΕΓΑΛΑΥΧΟΥΜΕΝΟΥ, "ΜΕΙΡΑΚΙΟΝ" ΕΦΗ, "ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΣΟΥ ΠΟΛΛΗΣ
ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΔΕΟΝΤΑΙ."
Α ΔΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΩΡΑ ΘΑΥΜΑΖΟΝΤΑΣ ΕΔΟΚΕΙ ΜΗΔΕ
ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ. ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΛΛΙΠΠΙΔΑΣ Ο ΤΩΝ ΤΡΑΓΩΔΙΩΝ ΥΠΟ-
ΚΡΙΤΗΣ, ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑΝ ΕΧΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙ ΚΑΙ ΣΠΟΥ-
ΔΑΖΟΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΠΑΝΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΝ ΑΠΗΝΤΗΣΕΝ ΑΥΤΩ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΕΙΠΕΝ, ΕΠΕΙΤΑ ΣΟΒΑΡΩΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΠΑΤΟΥΝΤΑΣ
ΕΜΒΑΛΩΝ ΕΑΥΤΟΝ ΕΠΕΔΕΙΚΝΥΤΟ, ΝΟΜΙΖΩΝ ΕΚΕΙΝΟΝ ΑΡΞΕΙΝ ΤΙΝΟΣ
ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΣΕΩΣ: ΤΕΛΟΣ Δ' ΕΙΠΕΝ "ΟΥΚ ΕΠΙΓΙΝΩΣΚΕΙΣ ΜΕ, Ω
ΒΑΣΙΛΕΥ, ΟΥΔ' ΗΚΟΥΣΑΣ ΟΣΤΙΣ ΕΙΜΙ;" Ο Δ' ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΑΠΟ-
ΒΛΕΨΑΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ: "ΑΛΛ' ΟΥ ΤΥ ΕΣΣΙ ΚΑΛΛΙΠΠΙΔΑΣ Ο
ΔΕΙΚΗΛΙΚΤΑΣ;" ΟΥΤΩ ΔΕ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ ΤΟΥΣ ΜΙΜΟΥΣ ΚΑ-
ΛΟΥΣΙ.
ΤΟΥ ΔΕ ΜΙΜΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΝ ΤΗΣ ΑΗΔΟΝΟΣ ΦΩΝΗΝ ΑΚΟΥΣΑΙ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΑΡΗΤΗΣΑΤΟ ΦΗΣΑΣ "ΑΥΤΑΣ ΑΚΟΥΚΑ ΠΟΛ-
ΛΑΚΙΣ."
ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ ΔΕ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ, ΕΠΕΙ ΚΑΤΑΤΥΧΩΝ ΕΝ
ΤΙΣΙΝ ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΑΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΙΣ ΖΕΥΣ ΕΠΕΚΛΗΘΗ, ΦΟΡΤΙ-
ΚΩΣ ΤΑΥΤΗ ΧΡΩΜΕΝΟΥ ΤΗ ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑ, ΚΑΙ ΔΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΝ ΕΠΙΣΤΕΙΛΑΙ ΤΟΛΜΗΣΑΝΤΟΣ ΟΥΤΩΣ "ΜΕΝΕΚΡΑΤΗΣ
ΖΕΥΣ ΑΓΗΣΙΛΑΩ ΒΑΣΙΛΕΙ ΧΑΙΡΕΙΝ", ΟΥΚ ΑΝΑΓΝΟΥΣ ΤΑ ΛΟΙΠΑ
ΑΝΤΕΓΡΑΨΕ "ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΜΕΝΕΚΡΑΤΕΙ ΥΓΙΑΙΝΕΙΝ."
ΕΠΕΙ ΔΕ ΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΝΑΒΑΖΟΣ ΤΩ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΝΑΥΤΙΚΩ ΘΑΛΑΤΤΟΚΡΑΤΟΥΝΤΕΣ ΕΠΟΛΙΟΡΚΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ
ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ, ΕΤΕΙΧΙΣΘΗ ΔΕ ΤΟ ΑΣΤΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΦΑΡΝΑ-
ΒΑΖΟΥ ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΟΝΤΟΣ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΕΠΟΙΗΣΑΝΤΟ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟ-
ΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΑ: ΚΑΙ ΠΕΜΠΟΥΣΙ ΠΟΛΙΤΗΝ ΑΝΤΑΛΚΙΔΑΝ
ΠΡΟΣ ΤΙΡΙΒΑΖΟΝ, ΤΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΥΠΕΡ ΩΝ ΕΠΟ-
ΛΕΜΗΣΕΝ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΕΣ. ΟΘΕΝ ΔΗ ΗΚΙΣΤΑ
ΣΥΝΕΒΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΣ ΤΑΥΤΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΩ ΜΕΤΑΣΧΕΙΝ: Ο
ΓΑΡ ΑΝΤΑΛΚΙΔΑΣ ΕΧΘΡΟΣ ΗΝ ΑΥΤΩ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ ΕΞ ΑΠΑΝ-
ΤΟΣ ΕΠΡΑΤΤΕΝ, ΩΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΝ ΑΓΗΣΙΛΑΟΝ ΑΥΞΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΕΝΔΟΞΟΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΝ.
ΟΥ ΜΗΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΠΟΝΤΑ ΜΗΔΙΖΕΙΝ ΤΟΥΣ
ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥΣ ΑΠΕΚΡΙΘΗ ΜΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ ΜΗΔΟΥΣ ΛΑΚΩ-
ΝΙΖΕΙΝ.
ΕΡΩΤΗΘΕΙΣ ΔΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΤΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ,
ΑΝΔΡΕΙΑ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΟΥΔΕΝ ΟΦΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΙΑΣ ΕΦΑΣΚΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΕΙ ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ
ΓΕΝΟΙΝΤΟ, ΜΗΔΕΝ' ΑΝΔΡΕΙΑΑΣ ΔΕΗΘΗΣΕΣΘΑΙ.
ΕΙΘΙΣΜΕΝΩΝ ΔΕ ΤΩΝ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟΝ 
ΠΕΡΣΩΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΜΕΓΑΝ ΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΕΙΝ, "ΤΙ ΔΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ
ΕΜΟΥ ΜΕΙΖΩΝ" ΕΦΗ, "ΕΙ ΜΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΕ-
ΣΤΕΡΟΣ;"
ΕΛΕΓΕ ΔΕ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ
ΜΕΝ ΚΑΚΟΥΣ, ΔΟΥΛΟΥΣ Δ' ΑΓΑΘΟΥΣ ΕΙΝΑΙ.
ΕΡΩΤΗΘΕΙΣ ΔΕ ΠΩΣ ΑΝ ΤΙΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΥΔΙΚΙΜΟΙΗ
ΠΑΡ' ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ "ΕΙ ΛΕΓΟΙ" ΕΙΠΕ "ΤΑ ΑΡΙΣΤΑ, ΠΡΑΤΤΟΙ ΔΕ ΤΑ
ΚΑΛΛΙΣΤΑ."
ΤΟΝ ΔΕ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΔΕΙΝ ΕΦΑΣΚΕ ΠΡΟΣ ΜΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ-
ΟΥΣ ΤΟΛΜΑΝ, ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΕΥΝΟΙΑΝ ΕΧΕΙΝ,
ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΛΟΓΙΣΜΟΝ.
ΕΠΙΖΗΤΟΥΝΤΟΣ ΔΕ ΤΙΝΟΣ ΤΙΝΑ ΔΕΙ ΜΑΝΘΑΝΕΙΝ ΤΟΥΣ
ΠΑΙΔΑΣ, "ΤΑΥΤ'" ΕΙΠΕΝ "ΟΙΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΟΝΤΑΙ."
ΔΙΚΑΖΟΝΤΟΣ ΔΕ [ΤΙΝΟΣ] ΔΙΚΗΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ ΕΥ ΕΙΡΗΚΟΤΟΣ ΤΟΥ Δ' ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΑΥΛΩΣ,
ΛΕΓΟΝΤΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣ ΕΚΑΣΤΑ "ΑΓΗΣΙΛΑΕ, ΔΕΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΙΣ
ΝΟΜΟΙΣ ΒΟΗΘΕΙΝ," "ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ" ΕΦΗ "ΕΙ ΤΙΣ ΣΟΙ ΔΙΕ-
ΣΚΑΠΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΙΜΑΤΙΟΝ ΕΙ ΑΦΗΡΕΙΤΟ, ΠΡΟΣΕΔΕΧΟΥ ΑΝ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΟΝ Η ΤΟΝ ΤΟ ΙΜΑΤΙΟΝ ΥΦΑΝΑΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΕΙΝ ΣΟΙ;"
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Δ' ΑΥΤΩ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΣΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΚΟΜΙΣΘΕΙΣΗΣ -ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ-. ΗΝ Ο ΜΕΤΑ
ΚΑΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥ ΠΕΡΣΗΣ ΗΝΕΓΚΕ, ΠΕΡΙ ΞΕΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ, ΟΥΚ ΕΛΑΒΕΝ ΕΙΠΩΝ ΑΠΑΓΓΕΙΛΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙ ΩΣ
ΙΔΙΑ ΜΕΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΟΥΔΕΝ ΔΕΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΠΕΜΠΕΙΝ: ΗΝ
ΔΕ ΦΙΛΟΣ ΤΗ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΤΗ ΕΛΛΑΔΙ ΕΥΝΟΥΣ ΩΝ
ΦΑΙΝΗΤΑΙ, ΟΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΦΙΛΟΣ ΑΥΤΩ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΣ ΕΣΟΙΤΟ:
"ΕΑΝ ΜΕΝΤΟΙ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΩΝ ΑΛΙΣΚΗΤΑΙ, ΜΗΔ' ΑΝ ΠΑΝΥ ΠΟΛΛΑΣ
ΔΕΧΩΜΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ, ΠΙΣΤΕΥΕΤΩ ΕΞΕΙΝ ΜΕ ΦΙΛΟΝ."
ΦΙΛΟΤΕΚΝΟΤΑΤΟΣ Δ' ΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΙ-
ΚΡΟΙΣ ΤΟΙΣ ΠΑΙΔΙΟΙΣ ΚΑΛΑΜΟΝ ΠΕΡΙΒΕΒΗΚΩΣ ΩΣΠΕΡ ΙΠΠΟΝ
ΟΙΚΟΙ ΣΥΝΕΠΑΙΖΕΝ: ΟΦΘΕΙΣ ΔΕ ΥΠΟ ΤΙΝΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΠΑΡΕ-
ΚΑΛΕΙ ΜΗΔΕΝΙ ΦΡΑΖΕΙΝ, ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΑΤΗΡ ΠΑΙΔΩΝ ΓΕ-
ΝΗΤΑΙ.
ΣΥΝΕΧΩΣ Δ' ΑΥΤΟΥ ΤΟΙΣ ΘΗΒΑΙΟΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΡΩΘΕΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΜΑΧΗ, ΦΑΣΙ ΤΟΝ ΑΝΤΑΛΚΙΔΑΝ ΕΙΠΕΙΝ
"ΚΑΛΑ ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΜΗ,
ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΜΗΔ' ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΜΑΧΕΣΘΑΙ ΔΙΔΑ-
ΞΑΣ." ΤΩ ΓΑΡ ΟΝΤΙ ΘΗΒΑΙΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΑΥΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΤΑ-
ΤΟΥΣ ΤΟΤΕ ΦΑΣΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΤΑΙΣ ΠΟΛΛΑΙΣ ΣΤΡΑΤΕΙΑΙΣ ΤΩΝ
ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΕΠ' ΑΥΤΟΥΣ. ΔΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Ο ΠΑΛΑΙΟΣ 
ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΑΙΣ ΡΗΤΡΑΙΣ ΑΠΕΙΠΕ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥΣ
ΑΥΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΕΥΕΙΝ, ΟΠΩΣ ΠΟΛΕΜΕΙΝ ΜΗ ΜΑΝΘΑΝΩΣΙΝ.
ΕΠΕΙ Δ' ΗΚΟΥΣΕ ΠΟΤΕ ΔΥΣΧΕΡΑΝΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Συνέχεια