`

ΠΙΝΔΑΡΟΣ - ΙΣΘΜΙΑ


{2Α'}2 ΜΑΤΕΡ ΕΜΑ, ΤΟ ΤΕΟΝ, ΧΡΥΣΑΣΠΙ ΘΗΒΑ,
ΠΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΙΑΣ ΥΠΕΡΤΕΡΟΝ
ΘΗΣΟΜΑΙ. ΜΗ ΜΟΙ ΚΡΑΝΑΑΑ ΝΕΜΕΣΑΣΑΙ
ΔΑΛΟΣ, ΕΝ Α ΚΕΧΥΜΑΙ.
ΤΙ ΦΙΛΤΕΡΟΝ ΚΕΔ'ΝΩΝ ΤΟΚΕΩΝ ΑΓΑΘΟΙΣ;
ΕΙΞΟΝ, <4Ω Α>4ΠΟΛΛΩΝΙΑΣ: ΑΜΦΟΤΕΡΑΝ
#6ΤΟΙ ΧΑΡΙΤΩΝ ΣΥΝ ΘΕΟΙΣ ΖΕΥΞΩ ΤΕΛΟΣ,
#6ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΚΕΡΣΕΚΟΜΑΝ ΦΟΙΒΟΝ ΧΟΡΕΥΩΝ
ΕΝ ΚΕΩ* ΑΜΦΙΡΥΤΑ ΣΥΝ ΠΟΝΤΙΟΙΣ
ΑΝΔΡΑΣΙΝ, ΚΑΙ ΤΑΝ ΑΛΙΕΡΚΑ ΙΣΘΜΟΥ
ΔΕΙΡΑΔ': ΕΠΕΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥΣ
ΕΞ ΩΠΑΣΕΝ ΚΑΔ'ΜΟΥ ΣΤΡΑΤΩ ΕΞ ΑΕΘΛΩΝ,
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΝ ΠΑΤ'ΡΙΔΙ ΚΥΔΟΣ. ΕΝ Α
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΝ ΑΛΚΜΗΝΑ ΤΕΚΕΝ
ΠΑΙΔΑ, Θ'ΡΑΣΕΙΑΙ ΤΟΝ ΠΟΤΕ ΓΗΡΥΟΝΑ ΦΡΙΞΑΝ ΚΥΝΕΣ.
ΑΛΛ' ΕΓΩ ΗΡΟΔΟΤΩ ΤΕΥ-
ΧΩΝ ΤΟ ΜΕΝ ΑΡΜΑΤΙ ΤΕΘ'ΡΙΠΠΩ ΓΕΡΑΣ,
ΑΝΙΑ Τ' ΑΛΛΟΤΡΙΑΙΣ ΟΥ ΧΕΡΣΙ ΝΩΜΑΣΑΝΤ' ΕΘΕΛΩ
Η ΚΑΣΤΟΡΕΙΩ* Η ΙΟΛΑΟΙ' ΕΝΑΡΜΟΞΑΙ ΝΙΝ ΥΜΝΩ.
ΚΕΙΝΟΙ ΓΑΡ ΗΡΩΩΝ ΔΙΦΡΗΛΑΤΑΙ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙ ΚΑΙ 
#8ΘΗΒΑΙΣ ΕΤΕΚ'ΝΩΘΕΝ ΚΡΑΤΙΣΤΟΙ:
{2Β'}2 ΕΝ Τ' ΑΕΘΛΟΙΣΙ ΘΙΓΟΝ ΠΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ,
ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΔΕΣΣΙΝ ΕΚΟΣΜΗΣΑΝ ΔΟΜΟΝ
ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΕΣΣΙΝ ΦΙΑΛΑΙΣΙ ΤΕ ΧΡΥΣΟΥ,
ΓΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ
ΝΙΚΑΦΟΡΩΝ: ΛΑΜΠΕΙ ΔΕ ΣΑΦΗΣ ΑΡΕΤΑ
ΕΝ ΤΕ ΓΥΜΝΟΙΣΙ ΣΤΑΔΙΟΙΣ ΣΦΙΣΙΝ ΕΝ 
#6Τ' ΑΣΠΙΔΟΔΟΥΠΟΙΣΙΝ ΟΠ'ΛΙΤΑΙΣ ΔΡΟΜΟΙΣ,
ΟΙΑ ΤΕ ΧΕΡΣΙΝ ΑΚΟΝΤΙΣΟΝΤΕΣ ΑΙΧΜΑΙΣ
ΚΑΙ ΛΙΘΙΝΟΥΣ ΟΠΟΤ' ΕΝ ΔΙΣΚΟΙΣ ΙΕΝ.
ΟΥ ΓΑΡ ΗΝ ΠΕΝΤ<4ΑΕ>4ΘΛΙΟΝ, ΑΛΛ' ΕΦ' ΕΚΑΣΤΩ
ΕΡΓΜΑΤΙ ΚΕΙΤΟ ΤΕΛΟΣ.
ΤΩΝ ΑΘ'ΡΟΟΙΣ ΑΝΔΗΣΑΜΕΝΟΙ ΘΑΜΑΚΙΣ
ΕΡΝΕΣΙΝ ΧΑΙΤΑΣ ΡΕΕΘΡΟΙΣΙ ΡΕ ΔΙΡ-
#6ΚΑΣ ΕΦΑΝΕΝ ΚΑΙ ΠΑΡ' ΕΥΡΩΤΑ ΠΕΛΑΣ,
ΙΦΙΚ'ΛΕΟΣ ΜΕΝ ΠΑΙΣ ΟΜΟΔΑΜΟΣ ΕΩΝ ΣΠΑΡΤΩΝ ΓΕΝΕΙ,
ΤΥΝΔΑΡΙΔΑΣ Δ' ΕΝ ΑΧΑΙΟΙΣ
ΥΨΙΠΕΔΟΝ ΘΕΡΑΠΝΑΣ ΟΙΚ<4ΕΩ>4Ν ΕΔΟΣ.
ΧΑΙΡΕΤ'. ΕΓΩ ΔΕ ΠΟΣΕΙΔΑΩΝΙ ΙΣΘΜΩ ΤΕ ΖΑΘΕΑ
ΟΓΧΗΣΤΙΑΙΣΙΝ Τ' ΑΙΟΝΕΣΣΙΝ ΠΕΡΙΣΤΕΛΛΩΝ ΑΟΙΔΑΝ
ΓΑΡΥΣΟΜΑΙ ΤΟΥΔ' ΑΝΔΡΟΣ ΕΝ ΤΙΜΑΙΣΙΝ ΑΓΑΚ'ΛΕΑ ΤΑΝ
{2Γ'}2 ΕΡΧΟΜΕΝΟΙΟ ΤΕ ΠΑΤ'ΡΩΑΝ ΑΡΟΥΡΑΝ,
Α ΝΙΝ ΕΡΕΙΔΟΜΕΝΟΝ ΝΑΥΑΓΙΑΙΣ
ΕΞ ΑΜΕΤ'ΡΗΤΑΣ ΑΛΟΣ ΕΝ ΚΡΥΟΕΣΣΑ
ΔΕΞΑΤΟ ΣΥΝΤΥΧΙΑ:
ΝΥΝ Δ' ΑΥΤΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΕΒΑΣΕ ΠΟΤΜΟΣ
ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΥΑΜΕΡΙΑΣ. Ο ΠΟΝΗ-
#6ΣΑΙΣ ΔΕ ΝΟΩ ΚΑΙ ΠΡΟΜΑΘΕΙΑΝ ΦΕΡΕΙ:
ΕΙ Δ' ΑΡΕΤΑ ΚΑΤΑΚΕΙΤΑΙ ΠΑΣΑΝ ΟΡΓΑΝ,
ΑΜΦΟΤΕΡΟΝ ΔΑΠΑΝΑΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΟΝΟΙΣ,
ΧΡΗ ΝΙΝ ΕΥΡΟΝΤΕΣΣΙΝ ΑΓΑΝΟΡΑ ΚΟΜΠΟΝ
ΜΗ ΦΘΟΝΕΡΑΙΣΙ ΦΕΡΕΙΝ
ΓΝΩΜΑΙΣ. ΕΠΕΙ ΚΟΥΦΑ ΔΟΣΙΣ ΑΝΔΡΙ ΣΟΦΩ
ΑΝΤΙ ΜΟΧΘΩΝ ΠΑΝΤΟΔΑΠΩΝ ΕΠΟΣ ΕΙ-
#6ΠΟΝΤ' ΑΓΑΘΟΝ ΞΥΝΟΝ ΟΡΘΩΣΑΙ ΚΑΛΟΝ.
ΜΙΣΘΟΣ ΓΑΡ ΑΛΛΟΙΣ ΑΛΛΟΣ ΕΠ' ΕΡΓΜΑΣΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ
ΓΛΥΚΥΣ,
ΜΗΛΟΒΟΤΑ Τ' ΑΡΟΤΑ Τ' ΟΡ-
ΝΙΧΟΛΟΧΩ ΤΕ ΚΑΙ ΟΝ ΠΟΝΤΟΣ ΤΡΑΦΕΙ.
ΓΑΣΤΡΙ ΔΕ ΠΑΣ ΤΙΣ ΑΜΥΝΩΝ ΛΙΜΟΝ ΑΙΑΝΗ ΤΕΤΑΤΑΙ:
ΟΣ Δ' ΑΜΦ' ΑΕΘ'ΛΟΙΣ Η ΠΟΛΕΜΜΙΖΩΝ ΑΡΗΤΑΙ ΚΥΔΟΣ ΑΒ'ΡΟΝ,
ΕΥΑΓΟΡΗΘΕΙΣ ΚΕΡΔΟΣ ΥΨΙΣΤΟΝ ΔΕΚΕΤΑΙ, ΠΟΛΙΑ-
#ΤΑΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΩΤΟΝ.
{2Δ'}2 ΑΜΜΙ Δ' ΕΟΙΚΕ ΚΡΟΝΟΥ ΣΕΙΣΙΧΘΟΝ' ΥΙΟΝ
ΓΕΙΤΟΝ' ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙΣ ΕΥΕΡΓΕΤΑΝ
ΑΡΜΑΤΩΝ ΙΠΠΟΔ'ΡΟΜΙΟΝ ΚΕΛΑΔΗΣΑΙ,
ΚΑΙ ΣΕΘΕΝ, ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ,
ΠΑΙΔΑΣ ΠΡΟΣΕΙΠΕΙΝ ΤΟΝ ΜΙΝΥΑ ΤΕ ΜΥΧΟΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΑΜΑΤΡΟΣ ΚΛΥΤΟΝ ΑΛΣΟΣ ΕΛΕΥ-
#6ΣΙΝΑ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΝ ΕΝ ΓΝΑΜΠΤΟΙΣ ΔΡΟΜΟΙΣ:
ΠΡΩΤΕΣΙΛΑ, ΤΟ ΤΕΟΝ Δ' ΑΝΔΡΩΝ ΑΧΑΙΩΝ
ΕΝ ΦΥΛΑΚΑ ΤΕΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΑΙ.
ΠΑΝΤΑ Δ' ΕΞΕΙΠΕΙΝ, ΟΣ' ΑΓΩΝΙΟΣ ΕΡΜΑΣ 
ΗΡΟΔΟΤΩ ΕΠΟΡΕΝ
ΙΠΠΟΙΣ, ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΒΡΑΧΥ ΜΕΤ΄ΡΟΝ ΕΧΩΝ
ΥΜΝΟΣ. Η ΜΑΝ ΠΟΛΛΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΣΩ-
#6ΠΑΜΕΝΟΝ ΕΥΘΥΜΙΑΝ ΜΕΙΖΩ ΦΕΡΕΙ.
ΕΙΗ ΝΙΝ ΕΥΦΩΝΩΝ ΠΤΕΡΥΓΕΣΣΙΝ ΑΕΡΘΕΝΤ' ΑΓ'ΛΑΑΙΣ
ΠΙΕΡΙΔΩΝ, ΕΤΙ ΚΑΙ ΠΥ-
ΘΩΘΕΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΩΝ Τ' ΕΞΑΙΡΕΤΟΙΣ
ΑΛΦΕΟΥ ΕΡΝΕΣΙ ΦΡΑΞΑΙ ΧΕΙΡΑ ΤΙΜΑΝ ΕΠΤΑΠΥΛΟΙΣ
ΘΗΒΑΙΣΙ ΤΕΥΧΟΝΤ'. ΕΙ ΔΕ ΤΙΣ ΕΝΔΟΝ ΝΕΜΕΙ ΠΛΟΥΤΟΝ ΚΡΥΦΑΙΟΝ,
ΑΛΛΟΙΣΙ Δ' ΕΜΠΙΠΤΩΝ ΓΕΛΑ ΨΥΧΑΝ ΑΙΔΑ ΤΕΛΕΩΝ
ΟΥ ΦΡΑΖΕΤΑΙ ΔΟΞΑΣ ΑΝΕΥΘΕΝ.
2 {2Α'}2 ΟΙ ΜΕΝ ΠΑΛΑΙ, Ω ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΕ,
ΦΩΤΕΣ ΟΙ ΧΡΥΣΑΜΠΥΚΩΝ
ΕΣ ΔΙΦΡΟΝ ΜΟΙΣΑΝ ΕΒΑΙ-
ΝΟΝ ΚΛΥΤΑ ΦΟΡΜΙΓΓΙ ΣΥΝΑΝΤΟΜΕΝΟΙ,
ΡΙΜΦΑ ΠΑΙΔΕΙΟΥΣ ΕΤΟΞΕΥΟΝ ΜΕΛΙΓΑΡΥΑΣ ΥΜΝΟΥΣ,
ΟΣΤΙΣ ΕΩΝ ΚΑΛΟΣ ΕΙΧΕΝ ΑΦ'ΡΟΔΙΤΑΣ
#6ΕΥΘΡΟΝΟΥ ΜΝΑΣΤΕΙΡΑΝ ΑΔΙΣΤΑΝ ΟΠΩΡΑΝ.
Α ΜΟΙΣΑ ΓΑΡ ΟΥ ΦΙΛΟΚΕΡΔΗΣ
ΠΩ ΤΟΤ' ΗΝ ΟΥΔ' ΕΡΓΑΤΙΣ:
ΟΥΔ' ΕΠΕΡΝΑΝΤΟ Γ'ΛΥΚΕΙ-
ΑΙ ΜΕΛΙΦΘΟΓΓΟΥ ΠΟΤΙ ΤΕΡΨΙΧΟΡΑΣ
ΑΡΓΥΡΩΘΕΙΣΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΑΛΘΑΚΟΦΩΝΟΙ ΑΟΙΔΑΙ.
ΝΥΝ Δ' ΕΦΙΗΤΙ <ΤΟ> ΤΩΡΓΕΙΟΥ ΦΥΛΑΞΑΙ
#6ΡΗΜ' ΑΛΑΘΕΙΑΣ <> ΑΓΧΙΣΤΑ ΒΑΙΝΟΝ,
"ΧΡΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤ' ΑΝΗΡ"
ΟΣ ΦΑ ΚΤΕΑΝΩΝ Θ' ΑΜΑ ΛΕΙΦΘΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ.
ΕΣΣΙ ΓΑΡ ΩΝ ΣΟΦΟΣ: ΟΥΚ ΑΓ'ΝΩΤ' ΑΕΙΔΩ
ΙΣΘΜΙΑΝ ΙΠΠΟΙΣΙ ΝΙΚΑΝ,
ΤΑΝ ΞΕΝΟΚ'ΡΑΤΕΙ ΠΟΣΕΙΔΑΩΝ ΟΠΑΣΑΙΣ,
ΔΩΡΙΩΝ ΑΥΤΩ ΣΤΕΦΑΝΩΜΑ ΚΟΜΑ
#8ΠΕΜΠΕΝ ΑΝΑΔΕΙΣΘΑΙ ΣΕΛΙΝΩΝ,
{2Β'}2 ΕΥΑΡΜΑΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΓΕΡΑΙΡΩΝ.
ΑΚ'ΡΑΓΑΝΤΙΝΩΝ ΦΑΟΣ.
ΕΝ ΚΡΙΣΑ Δ' ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ
ΕΙΔ' ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΙΝ ΠΟΡΕ Τ' ΑΓ'ΛΑΙΑΝ
ΚΑΙ ΤΟΘΙ Κ'ΛΕΙΝΑΙΣ <Τ'> ΕΡΕΧΘΕΙΣΑΝ ΧΑΡΙΤΕΣΣΙΝ ΑΡΑΡΩΣ
ΤΑΙΣ ΛΙΠΑΡΑΙΣ ΕΝ ΑΘΑΝΑΙΣ, ΟΥΚ ΕΜΕΜΦΘΗ
#6ΡΥΣΙΔΟΦ'ΡΟΝ ΧΕΙΡΑ ΠΛΑΞΙΠΠΟΙΟ ΦΩΤΟΣ,
ΤΑΝ ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΝ
ΝΕΙΜ' ΑΠΑΣΑΙΣ ΑΝΙΑΙΣ:
ΟΝ ΤΕ ΚΑΙ ΚΑΡΥΚΕΣ Ω-
ΡΑΝ ΑΝΕΓ'ΝΟΝ, ΣΠΟΝΔΟΦΟΡΟΙ ΚΡΟΝΙΔΑ
ΖΗΝΟΣ ΑΛΕΙΟΙ, ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΝ ΕΡΓΟΝ:
ΑΔΥΠΝΟΩ ΤΕ ΝΙΝ ΑΣΠΑΖΟΝΤΟ ΦΩΝΑ
#6ΧΡΥΣΕΑΣ ΕΝ ΓΟΥΝΑΣΙΝ ΠΙΤ'ΝΟΝΤΑ ΝΙΚΑΣ
ΓΑΙΑΝ ΑΝΑ ΣΦΕΤΕΡΑΝ,
ΤΑΝ ΔΗ ΚΑΛΕΟΙΣΙΝ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ
ΑΛΣΟΣ: ΙΝ' ΑΘΑΝΑΤΟΙΣ ΑΙΝΗΣΙΔΑΜΟΥ
ΠΑΙΔΕΣ ΕΝ ΤΙΜΑΙΣ ΕΜΙΧΘΕΝ.
ΚΑΙ ΓΑΡ ΟΥΚ ΑΓΝΩΤΕΣ ΥΜΙΝ ΕΝΤΙ ΔΟΜΟΙ
#8ΟΥΤΕ ΚΩΜΩΝ, Ω ΘΡΑΣΥΒΟΥΛ', ΕΡΑΤΩΝ,
ΟΥΤΕ ΜΕΛΙΚΟΜΠΩΝ ΑΟΙΔΑΝ.
{2Γ'}2 ΟΥ ΓΑΡ ΠΑΓΟΣ ΟΥΔΕ ΠΡΟΣΑΝΤΗΣ
Α ΚΕΛΕΥΘΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ,
ΕΙ ΤΙΣ ΕΥΔΟΞΩΝ ΕΣ ΑΝ-
ΔΡΩΝ ΑΓΟΙ ΤΙΜΑΣ ΕΛΙΚΩΝΙΑΔΩΝ.
ΑΜΚ'ΡΑ ΔΙΣΚΗΣΑΙΣ ΑΚΟΝΤΙΣΣΑΙΜΙ ΤΟΣΟΥΘ', ΟΣΟΝ ΟΡΓΑΝ
ΞΕΙΝΟΚΡΑΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΛΥΚΕΙΑΝ
#6ΕΣΧΕΝ. ΑΙΔΟΙΟΣ ΜΕΝ ΗΝ ΑΣΤΟΙΣ ΟΜΙΛΕΙΝ,
ΙΠΠΟΤ'ΡΟΦΙΑΣ ΤΕ ΝΟΜΙΖΩΝ
#6ΕΝ ΠΑΝΕΛΛΑΝΩΝ ΝΟΜΩ:
ΚΑΙ ΘΕΩΝ ΔΑΙΤΑΣ ΠΡΟΣΕ-
ΠΤΥΚΤΟ ΠΑΣΑΣ: ΟΥΔΕ ΠΟΤΕ ΞΕΝΙΑΝ
ΟΥΡΟΣ ΕΜΠΝΕΥΣΑΙΣ ΥΠΕΣΤΕΙΛ' ΙΣΤΙΟΝ ΑΜΦΙ ΤΡΑΠΕΖΑΝ:
ΑΛΛ' ΕΠΕΡΑ ΠΟΤΙ ΜΕΝ ΦΑΣΙ ΘΕΡΕΙΑΙΣ,
ΕΝ ΔΕ ΧΕΙΜΩΝΙ Π'ΛΕΩΝ ΝΕΙΛΟΥ ΠΡΟΣ ΑΚΤΑΝ.
ΜΗ ΝΥΝ, ΟΤΙ ΦΘΟΝΕΡΑΙ
ΘΝΑΤΩΝ ΦΡΕΝΑΣ ΑΜΦΙΚΡΕΜΑΝΤΑΙ ΕΛΠΙΔΕΣ,
ΜΗΤ' ΑΡΕΤΑΝ ΠΟΤΕ ΣΙΓΑΤΩ ΠΑΤΡΩΑΝ,
ΜΗΔΕ ΤΟΥΣΔ' ΥΜΝΟΥΣ: ΕΠΕΙ ΤΟΙ
ΟΥΚ ΕΛΙΝΥΣΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΑΜΑΝ.
ΤΑΥΤΑ, ΝΙΚΑΣΙΠΠ', ΑΠΟΝΕΙΜΟΝ, ΟΤΑΝ
ΞΕΙΝΟΝ ΕΜΟΝ ΗΘΑΙΟΝ ΕΛΘΗΣ.
3/4 {2Α'}2 ΕΙ ΤΙΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΥΤΥΧΗΣΑΙΣ Η ΣΥΝ 
ΕΥΔΟΞΟΙΣ ΑΕΘ'ΛΟΙΣ
Η ΣΘΕΝΕΙ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΦΡΑΣΙΝ ΑΙΑΝΗ ΚΟΡΟΝ,
ΑΞΙΟΣ ΕΥΛΟΓΙΑΙΣ ΑΣΤΩΝ ΜΕΜΙΧΘΑΙ.
ΖΕΥ, ΜΕΓΑΛΑΙ Δ' ΑΡΕΤΑΙ ΘΝΑΤΟΙΣ ΕΠΟΝΤΑΙ
ΕΚ ΣΕΘΕΝ: ΖΩΕΙ ΔΕ ΜΑΣΣΩΝ
ΟΛΒΟΣ ΟΠΙΖΟΜΕΝΩΝ, ΠΛΑΓΙΑΙΣ ΔΕ Φ'ΡΕΝΕΣΣΙΝ
#6ΟΥΧ ΟΜΩΣ ΠΑΝΤΑ Χ'ΡΟΝΟΝ ΘΑΛΛΩΝ ΟΜΙΛΕΙ.
ΕΥΚΛΕΩΝ Δ' ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΙΝΑ ΧΡΗ ΜΕΝ ΥΜΝΗΣΑΙ ΤΟΝ ΕΣΛΟΝ,
ΧΡΗ ΔΕ ΚΩΜΑΖΟΝΤ' ΑΓΑΝΑΙΣ ΧΑΡΙΤΕΣΣΙΝ ΒΑΣΤΑΣΑΙ.
ΕΣΤΙ ΔΕ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΩΝ <4ΑΕ>4ΘΛΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩ
ΜΟΙΡΑ ΠΡΟΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΑΝ ΤΡΕΨΑΙ ΓΛΥΚΕΙΑΝ
ΗΤΟΡ, ΕΝ ΒΑΣΣΑΙΣΙΝ ΙΣΘΜΟΥ
ΔΕΞΑΜΕΝΩ ΣΤΕΦΑΝΟΥΣ, ΤΑ ΔΕ ΚΟΙΛΑ ΛΕΟΝΤΟΣ
#6ΕΝ ΒΑΘΥΣΤΕΡΝΟΥ ΝΑΠΑ ΚΑΡΥΞΕ ΘΗΒΑΝ
ΙΠΠΟΔ'ΡΟΜΙΑ ΚΡΑΤΕΩΝ: ΑΝΔΡΩΝ Δ' ΑΡΕΤΑΝ
ΣΥΜΦΥΤΟΝ ΟΥ ΚΑΤΕΛΕΓΧΕΙ.
ΙΣΤΕ ΜΑΝ ΚΛΕΩΝΥΜΟΥ
ΔΟΞΑΝ ΠΑΛΑΙΑΝ ΑΡΜΑΣΙΝ:
ΚΑΙ ΜΑΤΡΟΘΕ ΛΑΒΔΑΚΙΣΑΙΣΙΝ ΣΥΝΝΟΜΟΙ
ΠΛΟΥΤΟΥ ΔΙΕΣΤΕΙΧΟΝ ΤΕΤΡ<4ΑΟ>4ΡΙΑΝ ΠΟΝΟΙΣ.
ΑΙΩΝ ΔΕ ΚΥΛΙΝΔΟΜΕΝΑΙΣ ΑΜΕΡΑΙΣ ΑΛΛ' ΑΛΛΟΤ' ΕΞ
#8ΑΛΛΑΞΕΝ. ΑΤ'ΡΩΤΟΙ ΓΕ ΜΑΝ ΠΑΙΔΕΣ ΘΕΩΝ.
{2Β'}2 ΕΣΤΙ ΜΟΙ ΘΕΩΝ ΕΚΑΤΙ ΜΥΡΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΕΛΕΥΘΟΣ,
Ω ΜΕΛΙΣΣ', ΕΥΜΑΧΑΝΙΑΝ ΓΑΡ ΕΦΑΝΑΣ ΙΣΘΜΙΟΙΣ,
ΥΜΕΤΕΡΑΣ ΑΡΕΤΑΣ ΥΜΝΩ ΔΙΩΚΕΙΝ:
ΑΙΣΙ ΚΛΕΩΝΥΜΙΔΑΙ ΘΑΛΛΟΝΤΕΣ ΑΙΕΙ
ΣΥΝ ΘΕΩ ΘΝΑΤΟΝ ΔΙΕΡΧΟΝ-
ΤΑΙ ΒΙΟΤΟΥ ΤΕΛΟΣ. ΑΛΛΟΤΕ Δ' ΑΛΛΟΙΟΣ ΟΥΡΟΣ
#6ΠΑΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΠΑΙΣΣΩΝ ΕΛΑΥΝΕΙ.
ΤΟΙ ΜΕΝ ΩΝ ΘΗΒΑΙΣΙ ΤΙΜΑΕΝΤΕΣ ΑΡΧΑΘΕΝ ΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΠΡΟΞΕΝΟΙ Τ' ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΩΝ ΚΕΛΑΔΕΝΝΑΣ Τ' ΟΡΦΑΝΟΙ
ΥΒ'ΡΙΟΣ: ΟΣΣΑ Δ' ΕΠ' ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΗΤΑΙ
ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΦΘΙΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΕ ΦΩΤΩΝ
ΑΠ'ΛΕΤΟΥ ΔΟΞΑΣ, ΕΠΕΨΑΥ-
ΣΑΝ ΚΑΤΑ ΠΑΝ ΤΕΛΟΣ: ΑΝΟΡΕΑΙΣ Δ' ΕΣΧΑΤΑΙΣΙΝ
#6ΟΙΚΟΘΕΝ ΣΤΑΛΑΙΣΙΝ ΑΠΤΟΝΘ' ΗΡΑΚΛΕΙΑΙΣ:
ΚΑΙ ΜΗΚΕΤΙ ΜΑΚ'ΡΟΤΕΡΑΝ ΣΠΕΥΔΕΙΝ ΑΡΕΤΑΝ:
ΙΠΠΟΤΡΟΦΟΙ Τ' ΕΓΕΝΟΝΤΟ,
ΧΑΛΚΕΩ Τ' ΑΡΕΙ ΑΔΟΝ.
ΑΛΛ' ΑΜΕΡΑ ΓΑΡ ΕΝ ΜΙΑ
ΤΡΑΧΕΙΑ ΝΙΦΑΣ ΠΟΛΕΜΟΙΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΑΝΔΡΩΝ ΕΡΗΜΩΣΕΝ ΜΑΚΑΙΡΑΝ ΕΣΤΙΑΝ:
ΝΥΝ Δ' ΑΥ ΜΕΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΑ ΜΗΝΩΝ ΖΟΦΟΝ

#8ΧΘΩΝ ΩΤΕ ΦΟΙΝΙΚ<4ΕΟΙ>4ΣΙΝ ΑΝΘΗΣΕΝ ΡΟΔΟΙΣ
{2Γ'}2 ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΒΟΥΛΑΙΣ. Ο ΚΙΝΗΤΗΡ ΔΕ ΓΑΣ
ΟΓΧΗΣΤΟΝ ΟΙΚ<4ΕΩ>4Ν
ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΔΑ Π'ΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΕΙΧΕΩΝ,
ΤΟΝΔΕ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΕΑ ΘΑΥΜΑΣΤΟΝ ΥΜΝΟΝ
ΕΚ ΛΕΧΕΩΝ ΑΝΑΓΕΙ ΦΑΜΑΝ ΠΑΛΑΙΑΝ
ΕΥΚΛΕΩΝ ΕΡΓΩΝ: ΕΝ ΥΠ'ΝΩ
ΓΑΡ ΠΕΣΕΝ: ΑΛΛ' ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΑ ΧΡΩΤΑ ΛΑΜΠΕΙ,
#6<4ΑΟ>4ΣΦΟΡΟΣ ΘΑΗΤΟΣ ΩΣ ΑΣΤΡΟΙΣ ΕΝ ΑΛΛΟΙΣ:
Α ΤΕ ΚΑΝ ΓΟΥΝΟΙΣ ΑΘΑΝΑΝ ΑΡΜΑ ΚΑΡΥΞΑΙΣΑ ΝΙΚΑΝ
ΕΝ Τ' ΑΔΡΑΣΤΕΙΟΙΣ ΑΕΘΛΟΙΣ ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΩΠΑΣΕΝ
ΤΟΙΑΔΕ ΤΩΝ ΤΟΤ' ΕΟΝΤΩΝ ΦΥΛΛ' ΑΟΙΔΑΝ.
ΟΥΔΕ ΠΑΝΑΓΥΡΙΩΝ ΞΥΝΑΝ ΑΠΕΙΧΟΝ
ΚΑΜΠΥΛΟΝ ΔΙΦ'ΡΟΝ, ΠΑΝΕΛΛΑ-
ΝΕΣΣΙ Δ' ΕΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΑΠΑΝΑ ΧΑΙΡΟΝ ΙΠΠΩΝ.
#6ΤΩΝ ΑΠΕΙΡΑΤΩΝ ΓΑΡ ΑΓ'ΝΩΤΟΙ ΣΙΩΠΑΙ.
ΕΣΤΙΝ Δ' ΑΦΑΝΕΙΑ ΤΥΧΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΜΕΝΩΝ,
ΠΡΙΝ ΤΕΛΟΣ ΑΚ'ΡΟΝ ΙΚΕΣΘΑΙ:
ΤΩΝ ΤΕ ΓΑΡ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΔΟΙ {ΤΕΛΟΣ}:
ΚΑΙ ΚΡΕΣΣΟΝ' ΑΝΔΡΩΝ ΧΕΙΡΟΝΩΝ
ΕΣΦΑΛΕ ΤΕΧΝΑ ΚΑΤΑΜΑΡΨΑΙΣ': ΙΣΤΕ ΜΑΝ
ΑΙΑΝΤΟΣ ΑΛΚΑΝ, ΦΟΙΝΙΟΝ ΤΑΝ ΟΨΙΑ
ΕΝ ΝΥΚΤΙ ΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙ Ω ΦΑΣΓΑΝΩ ΜΟΜΦΑΝ ΕΧΕΙ
#8ΠΑΙΔΕΣΣΙΝ ΕΛΛΑΝΩ ΟΣΟΙ ΤΡΟΙΑΝΔ' ΕΒΑΝ.
{2Δ'}2 ΑΛΛ' ΟΜΗΡΟΣ ΤΟΙ ΤΕΤΙΜΑΚΕΝ ΔΙ'
ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΟΣ ΑΥΤΟΥ
ΠΑΣΑΝ ΟΡΘΩΣΑΙΣ ΑΡΕΤΑΝ ΚΑΤΑ ΡΑΒΔΟΝ ΕΦ'ΡΑΣΕΝ
ΘΕΣΠΕΣΙΩΝ ΕΠΕΩΝ ΛΟΙΠΟΙΣ ΑΘΥΡΕΙΝ.
ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΑΘΑΝΑΤΟΝ ΦΩΝΑΕΝ ΕΡΠΕΙ,
ΕΙ ΤΙΣ ΕΥ ΕΙΠΗ ΤΙ: ΚΑΙ ΠΑΓ-
ΚΑΡΠΟΝ ΕΠΙ ΧΘΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΟΝΤΟΝ ΒΕΒΑΚΕΝ
#6ΕΡΓΜΑΤΩΝ ΑΚΤΙΣ ΚΑΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΣ ΑΙΕΙ.
ΠΡΟΦ'ΡΟΝΩΝ ΜΟΙΣΑΝ ΤΥΧΟΙΜΕΝ,
ΚΕΙΝΟΝ ΑΨΑΙ ΠΥΡΣΟΝ ΥΜΝΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΩ, ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΩΜ' ΕΠΑΞΙΟΝ,
ΕΡΝΕΪ ΤΕΛΕΣΙΑΔΑ. ΤΟΛΜΑ ΓΑΡ ΕΙΚΩΣ
ΘΥΜΟΝ ΕΡΙΒ'ΡΕΜΕΤΑΝ ΘΗΡΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ
ΕΝ ΠΟΝΩ, ΜΗΤΙΝ Δ' ΑΛΩΠΗΞ,
ΑΙΕΤΟΥ Α Τ' ΑΝΑΠΙΤ'ΝΑΜΕΝΑ ΡΟΜΒΟΝ ΙΣΧΕΙ:
#6ΧΡΗ ΔΕ ΠΑΝ ΕΡΔΟΝΤ' ΑΜΑΥΡΩΣΑΙ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟΝ.
ΟΥ ΓΑΡ ΦΥΣΙΝ ΩΑΡΙΩΝΕΙΑΝ ΕΛΑΧΕΝ:
ΑΛΛ' ΟΝΟΤΟΣ ΜΕΝ ΙΔΕΣΘΑΙ,
ΣΥΜΠΕΣΕΙΝ Δ' ΑΚΜΑ ΒΑΡΥΣ.
ΚΑΙ ΤΟΙ ΠΟΤ' ΑΝΤΑΙΟΥ ΔΟΜΟΥΣ
ΘΗΒΑΝ ΑΠΟ ΚΑΔ'ΜΕΙΑΝ ΜΟΡΦΑΝ ΒΡΑΧΥΣ,
ΨΥΧΑΝ Δ' ΑΚΑΜΠΤΟΣ, ΠΡΟΣΠΑΛΑΙΣΩΝ ΗΛΘ' ΑΝΗΡ
ΤΑΝ ΠΥΡΟΦΟΡΟΝ ΛΙΒΥΑΝ, ΚΡΑΝΙΟΙΣ ΟΦ'ΡΑ ΞΕΝΩΝ
#8ΝΑΟΝ ΠΟΣΕΙΔΑΩΝΟΣ ΕΡΕΦΟΝΤΑ ΣΧΕΘΟΙ,
{2Ε'}2 ΥΙΟΣ ΑΛΚΜΗΝΑΣ: ΟΣ ΟΥΛΥΜΠΟΝΔ' ΕΒΑ, ΓΑΙΑΣ ΤΕ ΠΑΣΑΣ
ΚΑΙ ΒΑΘΥΚ'ΡΗΜΝΟΝ ΠΟΛΙΑΣ ΑΛΟΣ ΕΞΕΥΡΩΝ ΘΕΝΑΡ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΙΣΙ ΤΕ ΠΟΡΘΜΟΝ ΗΜΕΡΩΣΑΙΣ.
ΝΥΝ ΔΕ ΠΑΡ' ΑΙΓΙΟΧΩ {ΔΙΙ} ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ ΟΛΒΟΝ
ΑΜΦΕΠΩΝ ΝΑΙΕΙ, ΤΕΤΙΜΑ-
ΤΑΙ ΤΕ ΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΦΙΛΟΣ, ΗΒΑΝ Τ' ΟΠΥΙΕΙ,
#6ΧΡΥΣΕΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΝΑΞ ΚΑΙ ΓΑΜΒΡΟΣ ΗΡΑΣ.
ΤΩ ΜΕΝ ΑΛΕΚΤΡΑΝ ΥΠΕΡΘΕΝ ΔΑΙΤΑ ΠΟΡΣΥΝΟΝΤΕΣ ΑΣΤΟΙ
ΚΑΙ ΝΕΟΔ'ΜΑΤΑ ΣΤΕΦΑΝΩΜΑΤΑ ΒΩΜΩΝ ΑΥΞΟΜΕΝ
ΕΜΠΥΡΑ ΧΑΛΚΟΑΡΑΝ ΟΚΤΩ ΘΑΝΟΝΤΩΝ,
ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΡΑ ΤΕΚΕ ΟΙ ΚΡΕΟΝΤΙΣ ΥΙΟΥΣ:
ΤΟΙΣΙΝ ΕΝ ΔΥΘ'ΜΑΙΣΙΝ ΑΥΓΑΝ
ΦΛΟΞ ΑΝΑΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΠΑΝΝΥΧΙΖΕΙ,
#6ΑΙΘΕΡΑ Κ'ΝΙΣ<4ΑΕ>4ΝΤΙ ΛΑΚΤΙΖΟΙΣΑ ΚΑΠ'ΝΩ,
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΑΜΑΡ ΕΤΕΙΩΝ ΤΕΡΜ' ΑΕΘΛΩΝ
ΓΙΝΕΤΑΙ, ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΟΝ.
ΕΝΘΑ ΛΕΥΚΩΘΕΙΣ ΚΑΡΑ
ΜΥΡΤΟΙΣ ΟΔ' ΑΝΗΡ ΔΙΠ'ΛΟΑΝ
ΝΙΚΑΝ ΑΝΕΦΑΝΑΤΟ ΠΑΙΔΩΝ <ΤΕ> Τ'ΡΙΤΑΝ
ΠΡΟΣΘΕΝ, ΚΥΒΕΡΝΑΤΗΡΟΣ ΟΙΑΚΟΣΤΡΟΦΟΥ
ΓΝΩΜΑ ΠΕΠΙΘΩΝ ΠΟΛΥΒΟΥΛΩ: ΣΥΝ ΟΡΣΕΑ ΔΕ ΝΙΝ
ΚΩΜΑΞΟΜΑΙ ΤΕΡΠΝΑΝ ΕΠΙΣΤΑΖΩΝ ΧΑΡΙΝ
5 {2Α'}2 ΜΑΤΕΡ <4 ΑΕ>4ΛΙΟΥ ΠΟΛΥΩΝΥΜΕ ΘΕΙΑ
ΣΕΟ ΕΚΑΤΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣΘΕΝΗ ΝΟΜΙΣΑΝ
ΧΡΥΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΕΡΙΩΣΙΟΝ ΑΛΛΩΝ:
ΚΑΙ ΓΑΡ ΕΡΙΖΟΜΕΝΑΙ
ΝΑΕΣ ΕΝ ΠΟΝΤΩ ΚΑΙ <ΥΦ'> ΑΡΜΑΣΙΝ ΙΠΠΟΙ
ΔΙΑ ΤΕΑΝ, ΩΝΑΣΣΑ, ΤΙΜΑΝ ΩΚΥΔΙΝΑ-
#6ΤΟΙΣ ΕΝ ΑΜΙΛΛΑΙΣΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑΙ ΠΕΛΟΝΤΑΙ,
ΕΝ Τ' ΑΓΩΝΙΟΙΣ ΑΕΘΛΟΙΣΙ ΠΟΘΕΙΝΟΝ
ΚΛΕΟΣ ΕΠΡΑΞΕΝ, ΟΝΤΙΝ' ΑΘ'ΡΟΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΙ
ΧΕΡΣΙ ΝΙΚΑΣΑΝΤ' ΑΝΕΔΗΣΑΝ ΕΘΕΙΡΑΝ
Η ΤΑΧΥΤΑΤΙ ΠΟΔΩΝ.
ΚΡΙΝΕΤΑΙ Δ' ΑΛΚΑ ΔΙΑ ΔΑΙΜΟΝΑΣ ΑΝΔΡΩΝ.
ΔΥΟ ΔΕ ΤΟΙ ΖΩΑΣ ΑΩΤΟΝ ΜΟΥΝΑ ΠΟΙΜΑΙ-
#6ΝΟΝΤΙ ΤΟΝ ΑΛΠΝΙΣΤΟΝ, ΕΥΑΝΘΕΙ ΣΥΝ ΟΛΒΩ
ΕΙ ΤΙΣ ΕΥ ΠΑΣΧΩΝ ΛΟΓΟΝ ΕΣΛΟΝ ΑΚΟΥΗ.
ΜΗ ΜΑΤΕΥΕ ΖΕΥΣ ΓΕΝΕΣΘΑΙ: ΠΑΝΤ' ΕΧΕΙΣ,
ΕΙ ΣΕ ΤΟΥΤΩΝ ΜΟΙΡ' ΕΦΙΚΟΙΤΟ ΚΑΛΩΝ.
ΘΝΑΤΑ ΘΝΑΤΟΙΣΙ ΠΡΕΠΕΙ.
ΤΙΝ Δ' ΕΝ ΙΣΘΜΩ ΔΙΠ'ΛΟΑ ΘΑΛΛΟΙΣ' ΑΡΕΤΑ,
ΘΥΛΑΚΙΔ', ΑΓΚΕΙΤΑΙ, ΝΕΜΕΑ ΔΕ ΚΑΙ ΑΜΦΟΙΝ
ΠΥΘΕΑ ΤΕ, ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ. ΤΟ Δ' ΕΜΟΝ,
ΟΥΚ ΑΤΕΡ ΑΙΑΚΙΔΑΝ, ΚΕΑΡ ΥΜΝΩΝ ΓΕΥΕΤΑΙ:
#8ΣΥΝ ΧΑΡΙΣΙΝ Δ' ΕΜΟΛΟΝ ΛΑΜΠΩΝΟΣ ΥΙΟΙΣ
{2Β'}2 ΤΑΝΔ' ΕΣ ΕΥΝΟΜΟΝ ΠΟΛΙΝ. ΕΙ ΔΕ ΤΕΤΡΑΠΤΑΙ
ΘΕΟΔΟΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΛΕΥΘΟΝ ΑΝ ΚΑΘΑΡΑΝ,
ΜΗ ΦΘΟΝΕΙ ΚΟΜΠΟΝ ΤΟΝ ΕΟΙΚΟΝΤ' ΑΟΙΔΑ
ΚΙΡΝΑΜΕΝ ΑΝΤΙ ΠΟΝΩΝ.
ΚΑΙ ΓΑΡ ΗΡΩΩΝ ΑΓΑΘΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΑΙ
ΛΟΓΟΝ ΕΚΕΡΔΑΝΑΝ: ΚΛΕΟΝΤΑΙ Δ' ΕΝ ΤΕ ΦΟΡΜΙΓ-
#6ΓΕΣΣΙΝ ΕΝ ΑΥΛΩΝ ΤΕ ΠΑΜΦΩΝΟΙΣ ΟΜΟΚ'ΛΑΙΣ
ΜΥΡΙΟΝ ΧΡΟΝΟΝ: ΜΕΛΕΤΑΝ ΔΕ ΣΟΦΙΣΤΑΙΣ
ΔΙΟΣ ΕΚΑΤΙ ΠΡΟΣΒΑΛΟΝ ΣΕΒΙΖΟΜΕΝΟΙ:
ΕΝ ΜΕΝ ΑΙΤΩΛΩΝ ΘΥΣΙΑΙΣΙ ΦΑΕΝΝΑΙΣ
ΟΙΝΕΙΔΑΙ ΚΡΑΤΕΡΟΙ,
ΕΝ ΔΕ ΘΗΒΑΙΣ ΙΠΠΟΣΟΑΣ ΙΟΛΑΟΣ
ΓΕΡΑΣ ΕΧΕΙ, ΠΕΡΣΕΥΣ Δ' ΕΝ ΑΡΓΕΙ, ΚΑΣΤΟΡΟΣ Δ' ΑΙΧ-
#6ΜΑ ΠΟΛΥΔΕΥΚ<4ΕΟ>4Σ Τ' ΕΠ' ΕΥΡΩΤΑ ΡΕΕΘ'ΡΟΙΣ.
ΑΛΛ' ΕΝ ΟΙΝΩΝΑ ΜΕΓΑΛΗΤΟΡΕΣ ΟΡΓΑΙ
ΑΙΑΚΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕ : ΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝ ΜΑΧΑΙΣ
ΔΙΣ ΠΟΛΙΝ ΤΡΩΩΝ ΠΡΑΘΟΝ, ΕΣΠΟΜΕΝΟΙ
ΗΡΑΚΛΗΪ Π'ΡΟΤΕΡΟΝ,
ΚΑΙ ΣΥΝ ΑΤ΄ΡΕΙΔΑΙΣ. ΕΛΑ ΝΥΝ ΜΟΙ ΠΕΔΟΘΕΝ:
ΛΕΓΕ: ΤΙΝΕΣ ΚΥΚ'ΝΟΝ, ΤΙΝΕΣ ΕΚΤΟΡΑ ΠΕΦ'ΝΟΝ,
ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΝ ΑΙΘΙΟΠΩΝ ΑΦΟΒΟΝ
ΜΕΜΝΟΝΑ ΧΑΛΚΟΑΡΑΝ: ΤΙΣ ΑΡ' ΕΣΛΟΝ ΤΗΛΕΦΟΝ
#8ΤΡΩΣΕΝ ΕΩ ΔΡΟΙ ΚΑΙΚΟΥ ΠΑΡ' ΟΧΘΑΙΣ;
ΤΟΙΣΙΝ ΑΙΓΙΝΑΝ ΠΡΟΦΕΡΕΙ ΣΤΟΜΑ ΠΑΤ'ΡΑΝ,
ΔΙΑΠΡΕΠ<4ΕΑ>4 ΝΑΣΟΝ: ΤΕΤΕΙΧΙΣΤΑΙ ΔΕ ΠΑΛΑΙ
ΠΥΡΓΟΣ ΥΨΗΛΑΙΣ ΑΡΕΤΑΙΣ ΑΝΑΒΑΙΝΕΙΝ.
ΠΟΛΛΑ ΜΕΝ ΑΡΤΙΕΠΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΙ ΤΟΞΕΥΜΑΤ' ΕΧΕΙ ΠΕΡΙ ΚΕΙΝΩΝ
ΚΕΛΑΔΕΣΑΙ: ΚΑΙ ΝΥΝ ΕΝ ΑΡΕΙ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΙ
#6ΚΕΝ ΠΟΛΙΣ ΑΙΑΝΤΟΣ ΟΡΘΩΘΕΙΣΑ ΝΑΥΤΑΙΣ
ΕΝ ΠΟΛΥΦΘΟΡΩ ΣΑΛΑΜΙΣ ΔΙΟΣ ΟΜΒΡΩ
ΑΝΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΧΑΛΑΖΑΕΝΤΙ ΦΟΝΩ.
ΑΛΛ' ΟΜΩΣ ΚΑΥΧΑΜΑ ΚΑΤΑΒ'ΡΕΧΕ ΣΙΓΑ:
ΖΕΥΣ ΤΑ ΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΜΕΙ,
ΖΕΥΣ Ο ΠΑΝΤΩΝ ΚΥΡΙΟΣ. ΕΝ Δ' ΕΡΑΤΕΙΝΩ
ΜΕΛΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟΙΑΙΔΕ ΤΙΜΑΙ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΝ
#6ΧΑΡΜ' ΑΓΑΠΑΖΟΝΤΙ. ΜΑΡΝΑΣΘΩ {ΔΕ} ΤΙΣ ΕΡΔΩΝ
ΑΜΦ' ΑΕΘ'ΛΟΙΣΙΝ ΓΕΝΕΑΝ ΚΛΕΟΝΙΚΟΥ
ΕΚΜΑΘΩΝ: ΟΥΤΟΙ ΤΕΤΥΦ'ΛΩΤΑΙ ΜΑΚΡΟΣ
ΜΟΧΘΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΟΥΔ' ΟΠΟΣΑΙ ΔΑΠΑΝΑΙ
ΕΛΠΙΔ' ΕΚ'ΝΙΞΑΝ ΟΠΙΝ.
ΑΙΝΕΩ ΚΑΙ ΠΥΘΕΑΝ ΕΝ ΓΥΙΟΔΑΜΑΙΣ
ΦΥΛΑΚΙΔΑ ΠΛΑΓΑΝ ΔΡΟΜΟΝ ΕΥΘΥΠΟΡΗΣΑΙ,
ΧΕΡΣΙ ΔΕΞΙΟΝ, ΝΟΩ ΑΝΤΙΠΑΛΟΝ.
ΛΑΜΒΑΝΕ ΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΝ, ΦΕΡΕ Δ' ΕΥΜΑΛΛΟΝ ΜΙΤΡΑΝ,
ΚΑΙ ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ ΝΕΟΝ ΣΥΜΠΕΜΨΟΝ ΥΜΝΟΝ.

Επιστροφή στα περιεχόμενα   -  |  -   Συνέχεια