ΠΙΝΔΑΡΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ


{2Α'}2 ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΝ ΥΔΩΡ, Ο ΔΕ Χ'ΡΥΣΟΣ ΑΙΘΟΜΕΝΟΝ ΠΥΡ
ΑΤΕ ΔΙΑΠ'ΡΕΠΕΙ ΝΥΚΤΙ ΜΕΓΑΝΟΡΟΣ ΕΞΟΧΑ ΠΛΟΥΤΟΥ:
ΕΙ Δ' ΑΕΘΛΑ ΓΑΡΥΕΝ
ΕΛΔΕΑΙ, ΦΙΛΟΝ ΗΤΟΡ,
ΜΗΚΕΤ' <4ΑΕ>4ΛΙΟΥ ΣΚΟΠΕΙ
ΑΛΛΟ ΘΑΛΠΝΟΤΕΡΟΝ ΕΝ ΑΜΕΣΑ ΦΑΕΝ-
ΝΟΝ ΑΣΤΡΟΝ ΕΡΗΜΑΣ ΔΙ' ΑΙΘΕΡΟΣ,
ΜΗΔ' ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΓΩΝΑ ΦΕΡΤΕΡΟΝ ΑΥΔΑΣΟΜΕΝ:
ΟΘΕΝ Ο ΠΟΛΥΦΑΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΑΜΦΙΒΑΛΛΕΤΑΙ
ΣΟΦΩΝ ΜΗΤΙΕΣΣΙ, ΚΕΛΑΔΕΙΝ
ΚΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔ' ΕΣ ΑΦ'ΝΕΑΝ ΙΚΟΜΕΝΟΥΣ
#6ΜΑΚΑΙΡΑΝ ΙΕΡΩΝΟΣ ΕΣΤΙΑΝ,
ΘΕΜΙΣΤΕΙΟΝ ΟΣ ΑΜΦΕΠΕΙ ΣΚΑΠΤΟΝ ΕΝ ΠΟΛΥΜΗΛΩ
ΣΙΚΕΛΙΑ ΔΡΕΠΩΝ ΜΕΝ ΚΟΡΥΦΑΣ ΑΡΕΤΑΣ ΑΠΟ ΠΑΣΑΝ,
ΑΓ'ΛΑΪΖΕΤΑΙ ΔΕ ΚΑΙ
ΜΟΥΣΙΚΑΣ ΕΝ ΑΩΤΩ,
ΟΙΑ ΠΑΙΖΟΜΕΝ ΦΙΛΑΝ
ΑΝΔΡΕΣ ΑΜΦΙ ΘΑΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΝ. ΑΛΛΑ ΔΩ-
ΡΙΑΝ ΑΠΟ ΦΟΡΜΙΓΓΑ ΠΑΣΣΑΛΟΥ
ΛΑΜΒΑΝ', ΕΙ ΤΙ ΤΟΙ ΠΙΣΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΦΕΡΕΝΙΚΟΥ ΧΑΡΙΣ
ΝΟΟΝ ΥΠΟ ΓΛΥΚΥΤΑΤΑΙΣ ΕΘΗΚΕ ΦΡΟΝΤΙΣΙΝ,
ΟΤΕ ΠΑΡ' ΑΛΦΕΩ ΣΥΤΟ ΔΕΜΑΣ
ΑΚΕΝΤΗΤΟΝ ΕΝ ΔΡΟΜΟΙΣΙ ΠΑΡΕΧΩΝ,
#6ΚΡΑΤΕΙ ΔΕ ΠΡΟΣΕΜΕΙΞΕ ΔΕΣΠΟΤΑΝ,
ΣΥΡΑΚΟΣΙΟΝ ΙΠΠΟΧΑΡ-
ΜΑΝ ΒΑΣΙΛΗΑ: ΛΑΜΠΕΙ ΔΕ ΟΙ ΚΛΕΟΣ
ΕΝ ΕΥΑΝΟΡΙ ΛΥΔΟΥ ΠΕΛΟΠΟΣ ΑΠΟΙΚΙΑ:
ΤΟΥ ΜΕΓΑΣΘΕΝΗΣ ΕΡΑΣΣΑΤΟ ΓΑΙΟΧΟΣ
ΠΟΣΕΙΔΑΝ, ΕΠΕΙ ΝΙΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΛΕΒΗ-
ΤΟΣ ΕΞΕΛΕ ΚΛΩΘΩ,
ΕΛΕΦΑΝΤΙ ΦΑΙΔΙΜΟΝ ΩΜΟΝ ΚΕΚΑΔ'ΜΕΝΟΝ.
Η ΘΑΥΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΙ ΚΑΙ ΒΡΟΤΩΝ
ΦΑΤΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΝ ΑΛΑΘΗ ΛΟΓΟΝ
ΔΕΔΑΙΔΑΛΜΕΝΟΙ ΨΕΥΔΕΣΙ ΠΟΙΚΙΛΟΙΣ
#8ΕΞΑΠΑΤΩΝΤΙ ΜΥΘΟΙ.
{2Β'}2 ΧΑΡΙΣ Δ', ΑΠΕΡ ΑΠΑΝΤΑ ΤΕΥΧΕΙ ΤΑ ΜΕΙΛΙΧΑ ΘΝΑΤΟΙΣ,
ΕΠΙΦΕΡΟΙΣΑ ΤΙΜΑΝ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΟΝ ΕΜΗΣΑΤΟ ΠΙΣΤΟΝ 
ΕΜΜΕΝΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΚΙΣ:
ΑΜΕΡΑΙ Δ' ΕΠΙΛΟΙΠΟΙ
ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΣΟΦΩΤΑΤΟΙ.
ΕΣΤΙ Δ' ΑΝΔΡΙ ΦΑΜΕΝ ΕΟΙΚΟΣ ΑΜΦΙ ΔΑΙ-
ΜΟΝΩΝ ΚΑΛΑ: ΜΕΙΩΝ ΓΑΡ ΑΙΤΙΑ.ΥΙΕ ΤΑΝΤΑΛΟΥ, ΣΕ Δ' ΑΝΤΙΑ.

 Π'ΡΟΤΕΡΩΝ ΦΘΕΓΞΟΜΑΙ,
ΟΠΟΤ' ΕΚΑΛΕΣΕ ΠΑΤΗΡ ΤΟΝ ΕΥΝΟΜΩΤΑΤΟΝ
ΕΣ ΕΡΑΝΟΝ ΦΙΛΑΝ ΤΕ ΣΙΠΥΛΟΝ,
ΑΜΟΙΒΑΙΑ Θ<4ΕΟΙ>4ΣΙ ΔΕΙΠΝΑ ΠΑΡΕΧΩΝ,
#6ΤΟΤ' ΑΓ'ΛΑΟΤΡΙΑΙΝΑΝ ΑΡΠΑΣΑΙ,
ΔΑΜΕΝΤΑ Φ'ΡΕΝΑΣ ΙΜΕΡΩ, ΧΡΥΣΕΑΙΣΙ Τ' ΑΝ' ΙΠΠΟΙΣ
ΥΠΑΤΟΝ ΕΥΡΥΤΙΜΟΥ ΠΟΤΙ ΔΩΜΑ ΔΙΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΑΙ:
ΕΝΘΑ ΔΕΥΤΕΡΩ ΧΡΟΝΩ
ΗΛΘΕ ΚΑΙ ΓΑΝΥΜΗΔΗΣ
ΖΗΝΙ ΤΩΥΤ' ΕΠΙ Χ'ΡΕΟΣ.
ΩΣ Δ' ΑΦΑΝΤΟΣ ΕΠΕΛΕΣ, ΟΥΔΕ ΜΑΤΡΙ ΠΟΛ-
ΛΑ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΦΩΤΕΣ ΑΓΑΓΟΝ,
ΕΝΝΕΠΕ Κ'ΡΥΦΑ ΤΙΣ ΑΥΤΙΚΑ ΦΘΟΝΕΡΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ,
ΥΔΑΤΟΣ ΟΤΙ ΤΕ ΠΥΡΙ ΖΕΟΙΣΑΝ ΕΙΣ ΑΚΜΑΝ
ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΑΜΟΝ ΚΑΤΑ ΜΕΛΗ,
ΤΡΑΠΕΖΑΙΣΙ Τ' ΑΜΦΙ ΔΕΥΤΑΤΑ ΚΡΕΩΝ
#6ΣΕΘΕΝ ΔΙΕΔΑΣΑΝΤΟ ΚΑΙ ΦΑΓΟΝ.
ΕΜΟΙ Δ' ΑΠΟΡΑ ΓΑΣΤΡΙΜΑΡ-
ΓΟΝ ΜΑΚΑΡΩΝ ΤΙΝ' ΕΙΠΕΙΝ: ΑΦΙΣΤΑΜΑΙ:
ΑΚΕΡΔΕΙΑ ΛΕΛΟΓΧΕΝ ΘΑΜΙΝΑ ΚΑΚΑΓΟΡΟΥΣ.
ΕΙ ΔΕ ΔΗ ΤΙΝ' ΑΝΔΡΑ ΘΝΑΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΚΟΠΟΙ
ΕΤΙΜΑΣΑΝ, ΗΝ ΤΑΝΤΑΛΟΣ ΟΥΤΟΣ: ΑΛ-
ΛΑ ΓΑΡ ΚΑΤΑΠΕΨΑΙ
ΜΕΓΑΝ ΟΛΒΟΝ ΟΥΚ ΕΔΥΝΑΣΘΗ, ΚΟΡΩ Δ' ΕΛΕΝ
ΑΤΑΝ ΥΠΕΡΟΠ'ΛΟΝ, ΑΝ ΤΟΙ ΠΑΤΗΡ ΥΠΕΡ
ΚΡΕΜΑΣΕ ΚΑΡΤΕΡΟΝ ΑΥΤΩ ΛΙΘΟΝ,
ΤΟΝ ΑΙΕΙ ΜΕΝΟΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΛΕΙΝ
#8ΕΥΦΡΟΣΥΝΑΣ ΑΛΑΤΑΙ.
{2Γ'}2 ΕΧΕΙ Δ' ΑΠΑΛΑΜΟΝ ΒΙΟΝ ΤΟΥΤΟΝ ΕΜΠΕΔΟΜΟΧΘΟΝ
ΜΕΤΑ ΤΡΙΩΝ ΤΕΤΑΡΤΩΝ ΠΟΝΟΝ, ΑΘΑΝΑΤΟΥΣ ΟΤΙ ΚΛΕΨΑΙΣ
ΑΛΙΚΕΣΣΙ ΣΥΜΠΟΤΑΙΣ
ΝΕΚΤΑΡ ΑΜΒΡΟΣΙΑΝ ΤΕ
ΔΩΚΕΝ, ΟΙΣΙΝ ΑΦΘΙΤΟΝ
ΘΕΝ ΝΙΝ. ΕΙ ΔΕ ΘΕΟΝ ΑΝΗΡ ΤΙΣ ΕΛΠΕΤΑΙ
<ΤΙ> ΛΑΘΕΜΕΝ ΕΡΔΩΝ, ΑΜΑΡΤΑΝΕΙ.
ΤΟΥΝΕΚΑ {ΟΙ} Π'ΡΟΗΚΑΝ ΥΙΟΝ ΑΘΑΝΑΤΟΙ <ΟΙ> ΠΑΛΙΝ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΑΧΥΠΟΤΜΟΝ ΑΥΤΙΣ ΑΝΕΡΩΝ ΕΘΝΟΣ.
ΠΡΟΣ ΕΥΑΝΘΕΜΟΝ Δ' ΟΤΕ ΦΥΑΝ
ΛΑΧΝΑΙ ΝΙΝ ΜΕΛΑΝ ΓΕΝΕΙΟΝ ΕΡΕΦΟΝ,
#6ΕΤΟΙΜΟΝ ΑΝΕΦΡΟΝΤΙΣΕΝ ΓΑΜΟΝ
ΠΙΣΑΤΑ ΠΑΡΑ ΠΑΤ'ΡΟΣ ΕΥΔΟΞΟΝ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΝ
ΣΧΕΘΕΜΕΝ. ΕΓΓΥΣ {Δ'} ΕΛΘΩΝ ΠΟΛΙΑΣ ΑΛΟΣ ΟΙΟΣ ΕΝ ΟΡΦΝΑ
ΑΠΥΕΝ ΒΑΡΥΚΤΥΠΟΝ
ΕΥΤΡΙΑΙΝΑΝ: Ο Δ' ΑΥΤΩ
ΠΑΡ ΠΟΔΙ ΣΧΕΔΟΝ ΦΑΝΗ.
ΤΩ ΜΕΝ ΕΙΠΕ: ΦΙΛΙΑ ΔΩΡΑ ΚΥΠ'ΡΙΑΣ
ΑΓ' ΕΙ ΤΙ, ΠΟΣΕΙΔΑΟΝ, ΕΣ ΧΑΡΙΝ
ΤΕΛΛΕΤΑΙ, ΠΕΔΑΣΟΝ ΕΓΧΟΣ ΟΙΝΟΜΑΟΥ ΧΑΛΚΕΟΝ,
ΕΜΕ Δ' ΕΠΙ ΤΑΧΥΤΑΤΩΝ ΠΟΡΕΥΣΟΝ ΑΡΜΑΤΩΝ
ΕΣ ΑΛΙΝ, ΚΡΑΤΕΙ ΔΕ ΠΕΛΑΣΟΝ.
ΕΠΕΙ ΤΡΕΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚ' ΑΝΔΡΑΣ ΟΛΕΣΑΙΣ
#6ΜΝΑΣΤΗΡΑΣ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΑΜΟΝ
ΘΥΓΑΤ'ΡΟΣ. Ο ΜΕΓΑΣ ΔΕ ΚΙΝ-
ΔΥΝΟΣ ΑΝΑΛΚΙΝ ΟΥ ΦΩΤΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ.
ΘΑΝΕΙΝ Δ' ΟΙΣΙΝ ΑΝΑΓΚΑ, ΤΑ ΚΕ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΝ
ΓΗΡΑΣ ΕΝ ΣΚΟΤΩ ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΕΨΟΙ ΜΑΤΑΝ,
ΑΠΑΝΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΑΜΜΟΡΟΣ; ΑΛΛ' ΕΜΟΙ
ΜΕΝ ΟΥΤΟΣ ΑΕΘ'ΛΟΣ
ΥΠΟΚΕΙΣΕΤΑΙ: ΤΥ ΔΕ ΠΡΑΞΙΝ ΦΙΛΑΝ ΔΙΔΟΙ."
ΩΣ ΕΝΝΕΠΕΝ: ΟΥΔ' ΑΚΡΑΝΤΟΙΣ ΕΦΑΨΑΤΟ
ΕΠΕΣΙ. ΤΟΝ ΜΕΝ ΑΓΑΛΛΩΝ ΘΕΟΣ
ΕΔΩΚΕΝ ΔΙΦΡΟΝ ΤΕ Χ'ΡΥΣΕΟΝ ΠΤΕΡΟΙ-
#8ΣΙΝ Τ' ΑΚΑΜΑΝΤΑΣ ΙΠΠΟΥΣ.
{2Δ'}2 ΕΛΕΝ Δ' ΟΙΝΟΜΑΟΥ ΒΙΑΝ ΠΑΡΘΕΝΟΝ ΤΕ ΣΥΝΕΥΝΟΝ:
ΕΤΕΚΕ ΛΑΓΕΤΑΣ ΕΞ ΑΡΕΤΑΙΣΙ ΜΕΜΑΟΤΑΣ ΥΙΟΥΣ.
ΝΥΝ Δ' ΕΝ ΑΙΜΑΚΟΥΡΙΑΙΣ
ΑΓ'ΛΑΑΙΣΙ ΜΕΜΙΚΤΑΙ,
ΑΛΦΕΟΥ ΠΟΡΩ ΚΛΙΘΕΙΣ,
ΤΥΜΒΟΝ ΑΜΦΙΠΟΛΟΝ ΕΧΩΝ ΠΟΛΥΞΕΝΩ-
ΤΑΤΩ ΠΑΡΑ ΒΩΜΩ: ΤΟ ΔΕ Κ'ΛΕΟΣ
ΤΗΛΟΘΕΝ ΔΕΔΟΡΚΕ ΤΑΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΩΝ ΕΝ ΔΡΟΜΟΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΣ, ΙΝΑ ΤΑΧΥΤΑΣ ΠΟΔΩΝ ΕΡΙΖΕΤΑΙ
ΑΚΜΑΙ Τ' ΙΣΧΥΟΣ ΘΡΑΣΥΠΟΝΟΙ:
Ο ΝΙΚΩΝ ΔΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΜΦΙ ΒΙΟΤΟΝ

#6ΕΧΕΙ ΜΕΛΙΤΟΕΣΣΑΝ ΕΥΔΙΑΝ
ΑΕΘ'ΛΩΝ Γ' ΕΝΕΚΕΝ: ΤΟ Δ' ΑΕΙ ΠΑΡΑΜΕΡΟΝ ΑΣΛΟΝ
ΥΠΑΤΟΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΑΝΤΙ ΒΡΟΤΩΝ. ΕΜΕ ΔΕ ΣΤΕΦΑΝΩΣΑΙ
ΚΕΙΝΟΝ ΙΠΠΙΩ ΝΟΜΩ
ΑΙΟΛΗΙΔΙ ΜΟΛΠΑ
ΧΡΗ: ΠΕΠΟΙΘΑ ΔΕ ΞΕΝΟΝ
ΜΗ ΤΙΝ' ΑΜΦΟΤΕΡΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕ ΙΔ'ΡΙΝ -Α-
ΜΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΝΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΝ
ΤΩΝ ΓΕ ΝΥΝ ΚΛΥΤΑΙΣΙ ΔΑΙΔΑΛΩΣΕΜΕΝ ΥΜΝΩΝ ΠΤΥΧΑΙΣ.
ΘΕΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΩΝ ΤΕΑΙΣΙ ΜΗΔΕΤΑΙ
ΕΧΩΝ ΤΟΥΤΟ ΚΑΔΟΣ, ΙΕΡΩΝ,
ΜΕΡΙΜΝΑΙΣΙΝ: ΕΙ ΔΕ ΜΗ ΤΑΧΥ ΛΙΠΟΙ,
#6ΕΤΙ Γ'ΛΥΚΥΤΕΡΑΝ ΚΕΝ ΕΛΠΟΜΑΙ
ΣΥΝ ΑΡΜΑΤΙ ΘΟΩ ΚΛΕΙ-
ΞΕΙΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟΝ ΕΥΡΩΝ ΟΔΟΝ ΛΟΓΩΝ
ΠΑΡ' ΕΥΔΕΙΕΛΟΝ ΕΛΘΩΝ ΚΡΟΝΙΟΝ. ΕΜΟΙ ΜΕΝ ΩΝ
ΜΟΙΣΑ ΚΑΡΤΕΡΩΤΑΤΟΝ ΒΕΛΟΣ ΑΛΚΑ ΤΡΕΦΕΙ:
-ΑΛΛΟΙΣΙ Δ' ΑΛΛΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ: ΤΟ Δ' Ε-
ΣΧΑΤΟΝ ΚΟΡΥΦΟΥΤΑΙ
ΒΑΣΙΛΕΥΣΙ. ΜΗΚΕΤΙ ΠΑΠΤΑΙΝΕ ΠΟΡΣΙΟΝ.
ΕΙΗ ΣΕ ΤΕ ΤΟΥΤΟΝ ΥΨΟΥ ΧΡΟΝΟΝ ΠΑΤΕΙΝ,
ΕΜΕ ΤΕ ΤΟΣΣΑΔΕ ΝΙΚΑΦΟΡΟΙΣ
ΟΜΙΛΕΙΝ ΠΡΟΦΑΝΤΟΝ ΣΟΦΙΑ ΚΑΘ' ΕΛ-
ΛΑΝΑΣ ΕΟΝΤΑ ΠΑΝΤΑ.
2 {2Α'}2 ΑΝΑΞΙΦΟΡΜΙΓΓΕΣ ΥΜΝΟΙ,
ΤΙΝΑ ΘΕΟΝ, ΤΙΝ' ΗΡΩΑ, ΤΙΝΑ Δ' ΑΝΔΡΑ ΚΕΛΑΔΗΣΟΜΕΝ;
ΗΤΟΙ ΠΙΣΑ ΜΕΝ ΔΙΟΣ: ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
Δ' ΕΣΤΑΣΕΝ ΗΡΑΚ'ΛΕΗΣ
ΑΚ'ΡΟΘΙΝΑ ΠΟΛΕΜΟΥ:
ΘΗΡΩΝΑ ΔΕ ΤΕΤΡ<4ΑΟ>4ΤΡΙΑΣ ΕΝΕΚΑ ΝΙΚΑΦΟΡΟΥ
ΓΕΓΩΝΗΤΕΟΝ, ΟΠΙ ΔΙΚΑΙΟΝ ΞΕΝΩΝ,
ΕΡΕΙΣΜ' ΑΚ'ΡΑΓΑΝΤΟΣ,
#6ΕΥΩΝΥΜΩΝ ΤΕ ΠΑΤΕΡΩΝ ΑΩΤΟΝ ΟΡΘΟΠΟΛΙΝ:
ΚΑΜΟΝΤΕΣ ΟΙ ΠΟΛΛΑ ΘΥΜΩ
ΙΕΡΟΝ ΕΣΧΟΝ ΟΙΚΗΜΑ ΠΟΤΑΜΟΥ, ΣΙΚΕΛΙΑΣ Τ' ΕΣΑΝ
ΟΦΘΑΛΜΟΣ, ΑΙΩΝ Δ' ΕΦΕΠΕ ΜΟΡΣΙΜΟΣ,
ΠΛΟΥΤΟΝ ΤΕ ΚΑΙ ΧΑΡΙΝ ΑΓΩΝ
ΓΝΗΣΙΑΙΣ ΕΠ' ΑΡΕΤΑΙΣ.
ΑΛΛ' Ω ΚΡΟΝΙΕ ΠΑΙ ΡΕΑΣ, ΕΔΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΝΕΜΩΝ
ΑΕΘ'ΛΩΝ ΤΕ ΚΟΡΥΦΑΝ ΠΟΡΟΝ Τ' ΑΛΦΕΟΥ 
ΙΑΝΘΕΙΣ ΑΟΙΔΑΙΣ
#6ΕΥΦΡΩΝ ΑΡΟΥΡΑΝ ΕΤΙ ΠΑΤ'ΡΙΑΝ ΣΦΙΣΙΝ ΚΟΜΙΣΟΝ
ΛΟΙΠΩ ΓΕΝΕΙ. ΤΩΝ ΔΕ ΠΕΠ'ΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΕΝ ΔΙΚΑ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΔΙΚΑΝ ΑΠΟΙΗΤΟΝ ΟΥΔ' ΑΝ 
ΧΡΟΝΟΣ Ο ΠΑΝΤΩΝ ΠΑΤΗΡ
ΔΥΝΑΙΤΟ ΘΕΜΕΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΛΟΣ:
ΛΑΘΑ ΔΕ ΠΟΤ'ΜΩ ΣΥΝ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙ ΓΕΝΟΙΤ' ΑΝ.
Ε<3ΣΛ>3ΩΝ ΓΑΡ ΥΠΟ ΧΑΡΜΑΤΩΝ ΠΗΜΑ ΘΝΑΣΚΕΙ
#8ΠΑΛΙΓΚΟΤΟΝ ΔΑΜΑΣΘΕΝ,
{2Β'}2 ΟΤΑΝ ΘΕΟΥ ΜΟΙΡΑ ΠΕΜΠΗ
ΑΝΕΚΑΣ ΟΛΒΟΝ ΥΨΗΛΟΝ. ΕΠΕΤΑΙ ΔΕ ΛΟΓΟΣ ΕΥΘΡΟΝΟΙΣ
ΚΑΔ'ΜΟΙΟ ΚΟΥΡΑΙΣ, ΕΠΑΘΟΝ ΑΙ ΜΕΓΑΛΑ:
ΠΕΝΘΟΣ ΔΕ ΠΙΤ'ΝΕΙ ΒΑΡΥ
ΚΡΕΣΣΟΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΓΑΘΩΝ.
ΖΩΕΙ ΜΕΝ ΕΝ ΟΛΥΜΠΙΟΙΣ ΑΠΟΘΑΝΟΙΣΑ Β'ΡΟΜΩ
ΚΕΡΥΑΝΟΥ ΤΑΝΥΕΘΕΙΡΑ ΣΕΜΕΛΑ, ΦΙΛΕΙ
ΔΕ ΝΙΝ ΠΑΛΛΑΣ ΑΙΕΙ
{ΦΙΛΕΟΝΤΙ ΔΕ ΜΟΙΣΑΙ}
#6ΚΑΙ ΖΕΥΣ ΠΑΤΗΡ, ΜΑΛΑ ΦΙΛΕΙ ΔΕ ΠΑΙΣ Ο ΚΙΣΣΟΦΟΡΟΣ:
ΛΕΓΟΝΤΙ Δ' ΕΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΜΕΤΑ ΚΟΡΑΙΣΙ ΝΗΡΗΟΣ ΑΛΙΑΙΣ ΒΙΟΤΟΝ ΑΦΘΙΤΟΝ
ΙΝΟΙ ΤΕΤΑΧΘΑΙ ΤΟΝ ΟΛΟΝ ΑΜΦΙ ΧΡΟΝΟΝ.
ΗΤΟΙ ΒΡΟΤΩΝ ΓΕ ΚΕΚΡΙΤΑΙ
ΠΕΙΡΑΣ ΟΥ ΤΙ ΘΑΝΑΤΟΥ,
ΟΥΔ' ΗΣΥΧΙΜΟΝ ΑΜΕΡΑΝ ΟΠΟΤΕ ΠΑΙΔ' <4ΑΕ>4ΛΙΟΥ
ΑΤΕΙΡΕΙ ΣΥΝ ΑΓΑΘΩ ΤΕΛΕΥΤΑΣΟΜΕΝ:
ΡΟΑΙ Δ' ΑΛΛΟΤ' ΑΛΛΑΙ
#6ΕΥΘΥΜΙΑΝ ΤΕ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΠΟΝΩΝ ΕΣ ΑΝΔΡΑΣ ΕΒΑΝ.
ΟΥΤΩ ΔΕ ΜΟΙΡ', Α ΤΕ ΠΑΤ'ΡΩΪΟΝ
ΤΩΝΔ' ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΕΥΦΡΟΝΑ ΠΟΤΜΟΝ, ΘΕΟΡΤΩ ΣΥΝ ΟΛΒΩ
ΕΠΙ ΤΙ ΚΑΙ ΠΗΜ' ΑΓΕΙ,
ΠΑΛΙΝΤΡΑΠΕΛΟΝ ΑΛΛΩ ΧΡΟΝΩ:
ΕΞ ΟΥΠΕΡ ΕΚΤΕΙΝΕ ΛΑΟΝ ΜΟΡΙΜΟΣ ΥΙΟΣ
ΣΥΝΑΝΤΟΜΕΝΟΣ, ΕΝ ΔΕ ΠΥΘΩΝΙ ΧΡΗΣΘΕΝ

#8ΠΑΛΑΙΦΑΤΟΝ ΤΕΛΕΣΣΕΝ.
{2Γ'}2 ΙΔΟΙΣΑ Δ' ΟΞΕΙ ΕΡΙΝΥΣ
ΕΠΕΦΝΕ ΟΙ ΣΥΝ ΑΛΛΑΛΟΦΟΝΙΑ ΓΕΝΟΣ ΑΡΗΪΟΝ:
ΛΕΙΦΘΗ ΔΕ ΘΕΡΣΑΝΔΡΟΣ ΕΡΙΠΕΝΤΙ ΠΟΛΥ-
ΝΕΙΚΕΙ, ΝΕΟΙΣ ΕΝ ΑΕΘΛΟΙΣ
ΕΝ ΜΑΧΑΙΣ ΤΕ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΤΙΜΩΜΕΝΟΣ, ΑΔΡΑΣΤΙΔΑΝ ΘΑΛΟΣ ΑΡΩΓΟΝ ΔΟΜΟΙΣ:
ΟΘΕΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΕΧΟΝΤΑ ΡΙΖΑΝ ΠΡΕΠΕΙ
ΤΟΝ ΑΙΝΗΣΙΔΑΜΟΥ
#6ΕΓΚΩΜΙΩΝ ΤΕ ΜΕΛΕΩΝ ΛΥΡΑΝ ΤΕ ΤΥΓΧΑΝΕΜΕΝ.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΕΝ ΓΑΡ ΑΥΤΟΣ
ΓΕΡΑΣ ΕΔΕΚΤΟ, ΠΥΘΩΝΙ Δ' ΟΜΟΚΛΑΡΟΝ ΕΣ ΑΔΕΛΦΕΟΝ
ΙΣΘΜΟΙ ΤΕ ΚΟΙΝΑΙ ΧΑΡΙΤΕΣ ΑΝΘΕΑ ΤΕ-
ΘΡΙΠΠΩΝ ΔΥΩΔΕΚΑΔΡΟΜΩΝ
ΑΓΑΓΟΝ: ΤΟ ΔΕ ΤΥΧΕΙΝ
ΠΕΙΡΩΜΕΝΟΝ ΑΓΩΝΙΑΣ ΔΥΣΦΡΟΝΑΝ ΠΑΡΑΛΥΕΙ.
Ο ΜΑΝ ΠΛΟΥΤΟΣ ΑΡΕΤΑΙΣ ΔΕΔΑΙΔΑΛΜΕΝΟΣ
ΦΕΡΕΙ ΤΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ
#6ΚΑΙΡΟΝ ΒΑΘΕΙΑΝ ΥΠΕΧΩΝ ΜΕΡΙΜΝΑΝ ΑΓΡΟΤΕΡΑΝ,
ΑΣΤΗΡ ΑΡΙΖΗΛΟΣ. ΕΤΥΜΩΤΑΤΟΝ
ΑΝΔΡΙ ΦΕΓΓΟΣ: ΕΙ ΔΕ ΝΙΝ ΕΧΩΝ ΤΙΣ ΟΙΔΕΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ,
ΟΤΙ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΜΕΝ ΕΝ-
ΘΑΔ' ΑΥΤΙΚ' ΑΠΑΛΑΜΝΟΙ ΦΡΕΝΕΣ
ΠΟΙΝΑΣ ΕΤΕΙΣΑΝ-ΤΑ ΕΝ ΤΑΔΕ ΔΙΟΣ ΑΡΧΑ
ΑΛΙΤ'ΡΑ ΚΑΤΑ ΓΑΣ ΔΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ ΕΧΘΡΑ
#8ΛΟΓΟΝ ΦΡΑΣΑΙΣ ΑΝΑΓΚΑ:
{2Δ'}2 ΙΣΑΙΣ ΔΕ ΝΥΚΤΕΣΣΙΝ ΑΙΕΙ,
ΙΣΑΙΣ Δ' ΑΜΕΡΑΙΣ ΑΛΙΟΝ ΕΧΟΝΤΕΣ, ΑΠΟΝΕΣΤΕΡΟΝ
ΕΣΛΟΙ ΔΕΚΟΝΤΑΙ ΒΙΟΤΟΝ, ΟΥ ΧΘΟΝΑ ΤΑ-
ΡΑΣΣΟΝΤΕΣ ΕΝ ΧΕΡΟΣ ΑΚΜΑ
ΟΥΔΕ ΠΟΝΤΙΟΝ ΥΔΩΡ
ΚΕΙΝΑΝ ΠΑΡΑ ΔΙΑΙΤΑΝ, ΑΛΛΑ ΠΑΡΑ ΜΕΝ ΤΙΜΙΟΙΣ
ΘΕΩΝ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΧΑΙΡΟΝ ΕΥΟΡΚΙΑΙΣ
ΑΔΑΚ'ΡΥΝ ΝΕΜΟΝΤΑΙ
#6ΑΙΩΝΑ, ΤΟΙ Δ' ΑΠΡΟΣΟΡΑΤΟΝ ΟΚΧΕΟΝΤΙ ΠΟΝΟΝ.
ΟΣΟΙ Δ' ΕΤΟΛΜΑΣΑΝ ΕΣΤΡΙΣ
ΕΚΑΤΕΡΩΘΙ ΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΑΜΠΑΝ ΑΔΙΚΩΝ ΕΧΕΙΝ
ΨΥΧΑΝ, ΕΤΕΙΛΑΝ ΔΙΟΣ ΟΔΟΝ ΠΑΡΑ ΚΡΟ-
ΝΟΥ ΤΥΡΣΙΝ: ΕΝΘΑ ΜΑΚΑΡΩΝ
ΝΑΣΟΝ ΩΚΕΑΝΙΔΕΣ
ΑΥΡΑΙ ΠΕΡΙΠΝΕΟΙΣΙΝ: ΑΝΘΕΜΑ ΔΕ ΧΡΥΣΟΥ ΦΛΕΓΕΙ,
ΤΑ ΜΕΝ ΧΕΡΣΟΘΕΝ ΑΠ' ΑΓ'ΛΑΩΝ ΔΕΝΔΡΕΩΝ,
ΥΔΩΡ Δ' ΑΛΛΑ ΦΕΡΒΕΙ,
#6ΟΡΜΟΙΣΙ ΤΩΝ ΧΕΡΑΣ ΑΝΑΠΛΕΚΟΝΤΙ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥΣ
ΒΟΥΛΑΙΣ ΕΝ ΟΡΘΑΙΣΙ ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΟΣ,
ΟΝ ΠΑΤΗΡ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΣ ΕΤΟΙΜΟΝ ΑΥΤΩ ΠΑΡΕΔ'ΡΟΝ,
ΠΟΣΙΣ Ο ΠΑΝΤΩΝ ΡΕΑΣ
ΥΠΕΡΤΑΤΟΝ ΕΧΟΙΣΑΣ ΘΡΟΝΟΝ.
ΠΗΛΕΥΣ ΤΕ ΚΑΙ ΚΑΔ'ΜΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣΙΝ ΑΛΕΓΟΝΤΑΙ:
ΑΧΙΛΛΕΑ Τ' ΕΝΕΙΚ', ΕΠΕΙ ΖΗΝΟΣ ΗΤΟΡ
#8ΛΙΤΑΙΣ ΕΠΕΙΣΕ, ΜΑΤΗΡ:
{2Ε'}2 ΕΚΤΟΡΑ ΣΦΑΛΕ, ΤΡΟΙΑΣ
ΑΜΑΧΟΝ ΑΣΤΡΑΒΗ ΚΙΟΝΑ, ΚΥΚΝΟΝ ΤΕ ΘΑΝΑΤΩ ΠΟΡΕΝ,
ΑΟΥΣ ΤΕ ΠΑΙΔ' ΑΙΘΙΟΠΑ. ΠΟΛΛΑ Μ<5ΟΙ>5 ΥΠ' 
ΑΓΚΩΝΟΣ ΩΚΕΑ ΒΕΛΗ
ΕΝΔΟΝ ΕΝΤΙ ΦΑΡΕΤΡΑΣ
ΦΩΝ<4ΑΕ>4ΝΤΑ ΣΥΝΕΤΟΙΣΙΝ: ΕΣ ΔΕ ΤΟ ΠΑΝ ΕΡΜΑΝΕΩΝ
ΧΑΤΙΖΕΙ. ΣΟΦΟΣ Ο ΠΟΛΛΑ ΕΙΔΩΣ ΦΥΑ:
ΜΑΘΟΝΤΕΣ ΔΕ ΛΑΒ'ΡΟΙ
#6ΠΑΓΓΛΩΣΣΙΑ ΚΟΡΑΚΕΣ ΩΣ ΑΚΡΑΝΤΑ ΓΑΡΥΕΤΩΝ
ΔΙΟΣ ΠΡΟΣ ΟΡΝΙΧΑ ΘΕΙΟΝ:
ΕΠΕΧΕ ΝΥΝ ΣΚΟΠΩ ΤΟΞΟΝ, ΑΓΕ ΘΥΜΕ: ΤΙΝΑ ΒΑΛΛΟΜΕΝ
ΕΚ ΜΑΛΘΑΚΑΣ ΑΥΤΕ ΦΡΕΝΟΣ ΕΥΚΛΕΑΣ Ο-
ΙΣΤΟΥΣ ΙΕΝΤΕΣ; ΕΠΙ ΤΟΙ
ΑΚ'ΡΑΓΑΝΤΙ ΤΑΝΥΣΑΙΣ
ΑΥΔΑΣΟΜ<5ΑΙ>5 ΕΝΟΡΚΙΟΝ ΛΟΓΟΝ ΑΛΑΘΕΙ ΝΟΩ,
ΤΕΚΕΙΝ ΜΗ ΤΙΝ' ΕΚΑΤΟΝ ΓΕ ΕΤΕΩΝ ΠΟΛΙΝ
ΦΙΛΟΙΣ ΑΝΔΡΑ ΜΑΛΛΟΝ
#6ΕΥΕΡΓΕΤΑΝ ΠΡΑΠΙΣΙΝ ΑΦΘΟΝΕΣΤΕΡΟΝ ΡΕ ΧΕΡΑ
ΘΗΡΩΝΟΣ. ΑΛΛ' ΑΙΝΟΝ ΕΠΕΒΑ ΚΟΡΟΣ
ΟΥ ΔΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΟΜΕΝΟΣ, ΑΛΛΑ ΜΑΡΓΩΝ ΥΠ' ΑΝΔΡΩΝ,
ΤΟ ΛΑΛΑΓΗΣΑΙ ΘΕΛΟΝ
ΚΡΥΦΟΝ ΤΙΘΕΜΕΝ ΕΣΛΩΝ ΚΑΛΟΙΣ
ΕΡΓΟΙΣ, ΕΠΕΙ ΨΑΜΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΕΡΙΠΕΦΕΥΓΕΝ,
ΚΑΙ ΚΕΙΝΟΣ ΟΣΑ ΧΑΡΜΑΤ' ΑΛΛΟΙΣ ΕΘΗΚΕΝ,
ΤΙΣ ΑΝ ΦΡΑΣΑΙ ΔΥΝΑΙΤΟ;

Επιστροφή στα περιεχόμενα   -  |  -   Συνέχεια